Thermometer

De droom over een thermometer symboliseert je gevoelens over hoe positief of negatief een situatie is. Een emotionele graadmeter voor hoe goed of slecht iets is. Warmte weerspiegelt negativisme en koude weerspiegelt positivisme. Als alternatief kan een thermometer ook een barometer van uw gemoedstoestand symboliseren.