…De droom over een mond symboliseert de uitdrukking van ideeën of overtuigingen. Het zien van een open mond symboliseert ontvankelijkheid of openheid voor nieuwe ideeën. Het zien van een gesloten mond symboliseert niet-ontvankelijk zijn. Het kan ook betekenen dat je niet geïnteresseerd bent in het uiten van een idee of overtuiging. De droom over een mond die is gemuilkorfd of dichtgenaaid, symboliseert onderdrukking, een onvermogen om jezelf uit te drukken of vrijuit te spreken. De droom over een open mond met een blauwe tong symboliseert openheid om de waarheid te uiten….

…De droom over gebroken glasraam symboliseert gebroken beloften of verbrijzelde verwachtingen. Uw gevoelens kunnen gekwetst zijn of een situatie kan in een crisis veranderen. De droom over scherven van gebroken glas symboliseert problemen die je alleen maar meer pijn of moeilijkheden kunnen bezorgen als je ze confronteert. Teleurstellingen waarop moeilijk effectief te reageren is. Scherven van gebroken glas kunnen vaak wijzen op een situatie van misbruik. De droom dat je glasscherven in je keel hebt, symboliseert een gevoelige kwestie die voor meer conflicten zorgt als je je ware gevoelens erover uitspreekt. U kunt zich verlamd voelen om uzelf te uiten en lijdt ervoor….

…De droom over glas symboliseert verwachtingen. Wat u denkt of verwacht dat er zal gebeuren. De droom over glas dat vuil, troebel of verkleurd is, suggereert een behoefte aan meer duidelijkheid in een situatie….

Zie de betekenis van Mirror

…De droom over een cheque die aan jou is geschreven, symboliseert gevoelens over kansen, vooruitgang of winsten die worden geboekt en die blijken serieus te zijn. Een levenssituatie waarin er een vertoning is van ~uw geld daar waar uw mond is.~ Negatief gezien kan een cheque of cheque een weerspiegeling zijn van leugens die aan anderen worden verteld om alleen maar de schijn te wekken dat een kans of vooruitgang serieus is. Oneerlijke afspraken of misleidende retoriek om mensen ervan te overtuigen dat iemand het serieus neemt. De droom over een teruggestuurde cheque symboliseert mislukte beloften, plannen, beloningen of verwachtingen. Iets dat moest gebeuren, gebeurde niet. Het gevoel hebben dat iemand bepaalde verplichtingen niet is nagekomen of een serieuze belofte niet nakomt. Beschaamdheid dat u of iemand anders heeft gelogen over een ernstige claim. Misschien is er een zelfverzekerde leugen aan het licht gekomen. Schaamte dat u of iemand anders meer heeft ingestemd dan zij zich kunnen veroorloven. De waarde van de cheque gebruikt numerologie om weer te geven wat er binnenkort zal gebeuren. De droom over een blanco cheque symboliseert grote beloften van onbeperkte ondersteuning. Een serieuze blijk van steun die iemand anders vertelt te doen wat zij denken dat het beste is. Het kan ook de vertegenwoordiging zijn van een krachtige daad van vertrouwen in anderen om onafhankelijk te handelen. Een gebrek aan bezorgdheid over iets anders dan iets gedaan krijgen….

…De droom over vampiertanden symboliseert gedrag of bedoelingen die parasitair zijn. Anderen gebruiken om vooruit te komen of anderen te voeden. Het kan ook de weergave zijn van de angst om totaal machteloos te zijn om te voorkomen dat u wordt uitgebuit. Agressieve of zelfbewuste arrogante uitbuiting van anderen. De droom over dierlijke hoektanden symboliseert jou of iemand anders die angstaanjagend is. Als iemand met hoektanden je bang maakt, kan dit wijzen op een probleem dat je begint te schrikken. Een angst om te merken dat je totaal ingehaald wordt door je probleem. Hoektanden in een droom kunnen ook de weergave zijn van boze woorden of een angst voor iemand die om absoluut niets geeft dat je voelt. Een angst om ‘levend opgegeten’ te worden door een boos persoon, een autoriteitsfiguur of een gevaarlijke situatie. Een agressor in je leven. Voorbeeld: een man droomde ervan iemand met hoektanden hun mond naar hem te zien openen. Toen hij wakker was, was hij doodsbang om alles wat hij had te verliezen aan een bankroet. Voorbeeld 2: Een jonge jongen droomde ervan een eng wezen te zien met hoektanden die hem vastgrepen. In zijn wakende leven was hij bang voor de woede van zijn ouders jegens hem….

…De droom over teken symboliseert een ergernis in je leven die je dwingt extra voorzichtig te zijn. Een uitputtende behoefte om perfect te blijven of perfect over te komen voor anderen. Nooit meer plezier krijgen omdat u zich te veel zorgen maakt over op uw hoede zijn voor een fout. Altijd op het randje voelen. Teken die uit een mond komen, kunnen symbolisch zijn voor constant zeuren of kritiek waardoor u niet kunt ontspannen. Voorbeeld: een meisje droomde van teken dat ze er niet van af kon komen, hoe hard ze ook haar best deed. In het echte leven had ze het moeilijk om geaccepteerd te worden door de moeder van haar vriend, die haar het gevoel gaf dat niets wat ze deed ooit goed was. Voorbeeld 2: een man droomde ervan dat teken zijn huis binnenkwamen en hoe meer hij ze doodde, hoe sneller ze binnenkwamen. In zijn wakende leven had hij ernstige huwelijksproblemen. De teken weerspiegelden zijn onvermogen om zijn vrouw een plezier te doen en zijn constante gevoel op zijn hoede te zijn om haar niet weer boos te maken….

…De droom over toffee symboliseert gevoelens over hoe lang een plezierige ervaring zal duren. Je goed voelen bij het verlengen van een plezierig moment of het gevoel hebben dat er iets goeds aan de gang is, duurt heel lang om te voltooien. Negatief, toffee kan uw ongeduld weerspiegelen met een plezierige of plezierige situatie. Er gebeurt misschien iets geweldigs, maar het duurt te lang voordat je het leuk vindt. Het kan ook de weergave zijn van het gevoel gedwongen te worden te ontspannen of te genieten als u ernstige zaken bezighoudt. De droom dat toffee in je mond blijft steken en moeilijk eruit te krijgen is, kan een weerspiegeling zijn van je gevoelens over langdurig plezier of genot dat een serieuzere of zakelijke situatie verstoort. Zich niet in staat voelen om van vakantietijd weg te komen voor iets dringends of een zeldzame gelegenheid….

…De droom over een drinkglas symboliseert zelfverzekerde verwachtingen over iets dat je van plan bent te doen. Je weet dat je iets kunt doen als je dat wilt. De droom over drinken uit een glas symboliseert totale consumptie of een situatie waarin je ‘alles in je opneemt’. Negatief kan het een probleemsituatie weerspiegelen waar u volledig mee bezig bent. Overweeg welke vloeistof u drinkt voor extra betekenis….

…De droom over melk in een droom symboliseert zelfopgewekte balans of zuivering. Kiezen om uw eigen problemen of zelfverbetering op te ruimen. Melk weerspiegelt vaak de keuze om een ​​probleem op te lossen dat zich aan u heeft voorgedaan. Melk is een teken dat er veranderingen in je leven plaatsvinden die je aanmoedigen om negatieve denkpatronen of problemen vrijwillig op te geven. Voorbeeld: een man droomde ervan iemand te zien met een pistool die hem een ​​glas melk overhandigde en hem vervolgens neerschoot toen hij het dronk. In zijn wakkere leven moest hij een belastingprobleem oplossen en daarna kwam de overheid achter hem aan voor meer geld. De melk weerspiegelde de keuze om zijn eigen belastingprobleem op te lossen….

…De droom over een huskyhond symboliseert emotionele bescherming die erop gericht is altijd over-voorbereid om te gaan met hoe vreselijk of oneerlijk een situatie is. Jezelf zelfverzekerd houden door bereid te zijn om met de slechtst mogelijke uitkomst om te gaan. Positief is dat je jezelf emotioneel beschermt door op een intelligente manier nooit toe te staan ​​dat domme ideeën of suggesties je laten ontspannen als je denkt dat het gevaarlijk is. Merkbaar voorbereid zijn op alle moeilijkheden die zich kunnen voordoen. Negatief, een husky symboliseert emotionele bescherming die erop gericht is nooit naar iemand anders te luisteren. Zelfverzekerd blijven in de overtuiging dat de ideeën, kritiek of oproep tot verandering van andere mensen niet belangrijk is om naar te luisteren. Alleen doen wat je moet doen en niets anders. Een teken dat u zich misschien zorgen maakt over een mogelijke mislukking of verlies waardoor het moeilijk is om uw hoede te verlagen. Te voorbereid zijn op problemen. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan een huskyhond in glas te zien veranderen en uiteenspatten als een golf van water de hond trof. Toen ze wakker was, ervoer ze een hoge mate van angst voor een langetermijnproject dat haar jaren in beslag nam en op het laatste moment mislukte. Ze voelde de behoefte om extra alert te zijn om haar project te redden….