…De droom dat je op de middelbare school zit, symboliseert angst of zorgen die je hebt met betrekking tot het verkrijgen van macht, middelen of status. Hoe goed u wordt waargenomen door anderen of hoe goed u presteert in het leven. U wilt meer verantwoordelijkheid, status of u beter in staat voelen. Je probeert jezelf op de een of andere manier te verbeteren. De middelbare school wijst op onzekerheden, of zorgen over hoe krachtig of capabel je je als persoon voelt. Het bijwonen van specifieke lessen op een school kan de manier zijn waarop u denkt. Geschiedenislessen kunnen bijvoorbeeld een weerspiegeling zijn van het heronderzoek van uw verleden en wiskundelessen uw pogingen om een ​​moeilijk probleem op te lossen. Als je op een aantal verschillende middelbare scholen hebt gezeten, kan elke school een ander moeilijkheids- of stressniveau in je leven weerspiegelen. Voorbeelden van levenssituaties die schooldromen kunnen aanmoedigen, zijn nervositeit over het daten met iemand, bezorgdheid over het werk of het erg belangrijk vinden hoe anderen zullen reageren op een project waaraan u werkt of op plannen die u heeft. Dromen van bepaalde gedenkwaardige locaties op een school die je hebt bezocht, kunnen op basis van die herinneringen de huidige emotionele toestand weerspiegelen. Als iemand bijvoorbeeld je gevoelens heeft gekwetst of je bezorgd heeft gemaakt over wat ze dachten op een bepaalde locatie (gang, deuropening of achterkant van een kamer) in een droom, kan dit je zorgen weerspiegelen over wat andere mensen denken….

…De droom over een katholieke school symboliseert zorgen of bezorgdheid over een probleem in je leven, terwijl je ook een uiterst belangrijke verplichting moet overwegen. Een probleem onder ogen zien of op een serieuze manier over iets nadenken, terwijl je ook de extra last draagt ​​om jezelf volledig eerlijk, trouw of belofte te houden. Altijd hogere normen moeten hebben terwijl je je zorgen maakt of serieus bent. Negatief is dat een katholieke school een teken kan zijn dat u zich te veel zorgen maakt over uw verplichtingen of overtuigingen tot het punt waarop het u belet een normaal leven te leiden. Het kan ook de weergave zijn van het gevoel bepaalde morele of sociale grenzen niet te kunnen verlaten, zoals andere mensen kunnen wanneer ze met iets moeilijks worden geconfronteerd. Als alternatief kan een katholieke school weerspiegelen dat uw geloof in God zo sterk is dat u uw geloof boven alles stelt, zelfs als het gevaarlijk wordt of u schaadt. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan op een katholieke school te zijn. Toen ze wakker was, ervoer ze de mogelijkheid om haar kinderen te verliezen vanwege haar religieuze overtuigingen….

…De droom over een reünie op de middelbare school symboliseert de herinnering aan oude conflicten, uitdagingen of machtsstrijd. Oude problemen opnieuw bekijken of hoe dingen vroeger waren in relaties. Open discussie over wie meer geluk heeft. Positief is dat een reünie op een middelbare school een weerspiegeling kan zijn van het gevoel dat je meer geluk hebt dan andere mensen die je kent. Negatief gezien symboliseert een reünie op de middelbare school gevoelens van rivaliteit, jaloezie of slechte prestaties van anderen. Jij of anderen die er openlijk over praten om beter te zijn dan andere mensen. Moeilijkheden om het verleden los te laten. Spanningen weer opduiken. Bitterheid. Open discussies die u mogelijk hebt met anderen over wie meer verdient of respectabel is. Als alternatief kan een middelbare schoolvakbond een weerspiegeling zijn van concurrentievermogen of oude ruzies tussen vrienden of familie die weer opduiken. Merk op dat anderen kleingeestig zijn of niet over iets uit het verleden kunnen komen. Vergelijkingen van sociale status of prestaties. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan op een reünie van een middelbare school te zijn. Toen ze wakker was, was ze getuige van familieleden die ruzie maakten over conflicten die jaren eerder begonnen waren. De hereniging weerspiegelde de ervaring van het kijken naar haar familie die worstelde om oude rivaliteit los te laten….

…De droom over een school symboliseert sociale zorgen, onzekerheden of angsten. U maakt zich ergens zorgen over. Bezorgdheid over hoe goed u wordt waargenomen door anderen, of hoe goed u presteert in het leven. Er gebeurt iets in je leven waar je gevoelig voor bent, of dat is heel belangrijk om voorzichtig mee te zijn. Scholen symboliseren een gemoedstoestand als je geeft om wat je denkt. Mogelijk hebt u problemen op het werk of op andere gebieden in uw leven die u zwaar bezighouden. De moeilijkheidsgraad van een instelling, of de klas waarin u zit, kan aangeven hoe ernstig of emotioneel belastend een probleem is. Waar als basisschool eenvoudigweg kan weerspiegelen dat je om een ​​probleem geeft, terwijl de universiteit misschien een serieuzere zorg weerspiegelt die je volledige en constante aandacht vereist. Het bijwonen van specifieke lessen op een school kan de manier zijn waarop u denkt. Geschiedenislessen kunnen bijvoorbeeld een weerspiegeling zijn van het heronderzoek van uw verleden en wiskundelessen uw pogingen om een ​​moeilijk probleem op te lossen. Voorbeelden van levenssituaties die schooldromen kunnen aanmoedigen, zijn nervositeit over het daten met iemand, angst voor werk of het erg belangrijk vinden hoe anderen zullen reageren op een project waaraan je werkt of op plannen die je hebt gemaakt. Zie het themagedeelte voor school voor een diepere kijk op schoolsymboliek….

…De droom over de basisschool (groep 1-8) symboliseert algemene zorgen, angsten, angsten of onzekerheden. U geeft om een ​​probleem of bent gevoelig voor een probleem, maar voelt zich misschien niet krachtig of bekwaam genoeg om er iets aan te doen. Waar de middelbare school zorgen of angsten weerspiegelt die te maken hebben met macht, status of bekwaamheid, suggereert een basisschool een gebrek daaraan….

…De droom over medische school symboliseert bezorgdheid over wat de problemen van andere mensen zijn. Angst of jaloezie dat je het negativisme van iemand anders niet kunt stoppen. Het kan ook de uiting zijn van schaamte dat een negatief persoon niet kan worden gestopt….

Zie de betekenis van School Credits

De droom over een gymnasium op school symboliseert angst of bezorgdheid om ergens de beste in te zijn.

…De droom over een schietpartij op school symboliseert jou of iemand anders in je leven die hun frustraties op een grote manier op anderen afneemt. Het zat zijn om ooit weer om een ​​probleem te moeten geven. Niet bereid zijn te accepteren dat je ooit weer wordt ondermijnd of in verlegenheid wordt gebracht door problemen die je angstig maken. Wraak eisen op mensen die weigeren je jezelf te laten zijn, een probleem op je eigen manier oplossen of je unieke zorgen begrijpen….

…De droom over sporten op school symboliseert angsten of persoonlijke problemen waarmee je worstelt. U heeft zorgen of interesses die u in uw leven voor uitdagingen stellen. Het kan zijn dat u zich zorgen maakt of u zich zorgen maakt of u zo goed mogelijk bent. Zie het thema-gedeelte over sport voor een meer diepgaande blik op sportsymboliek….

De droom over het maken van aantekeningen symboliseert informatie waarvan je denkt dat die belangrijk genoeg is om te onthouden. Dingen die u wilt bijhouden. Het kan ook de weergave zijn van advies, observaties, ervaringen uit het verleden, herinneringen of oplossingen voor problemen waarmee u al bent geconfronteerd. Notities kunnen ook de weergave zijn van problemen die u over het hoofd hebt gezien. De droom over het verliezen van aantekeningen kan symboliseren voor feiten of een situatie die is veranderd. De droom over het lezen van notities symboliseert het in twijfel trekken van een probleem of een herziening van informatie. Misschien denk je na over je ervaring of wat je al hebt geleerd om een ​​probleem op te lossen. Aantekeningen in dromen kunnen ook aantekeningen uit het echte leven weerspiegelen die u misschien gebruikt om te leren of om er inzicht uit te krijgen….

…De droom over een privéschool symboliseert zelfbewust zijn over verantwoordelijkheden of verplichtingen. U geeft er om of maakt zich zorgen dat uw keuzes volwassen, intelligent of van een hogere standaard zijn….

De droom over rechtenstudie symboliseert een hoge mate van focus op jezelf trainen om beter te worden in het krijgen van restitutie, gerechtigheid of ‘iemand terug krijgen’. Positief is dat de rechtenstudie een verantwoordelijke houding kan weerspiegelen ten opzichte van het leren over elk mogelijk ding dat je kunt doen om iemand arrogant terug te pakken. Negatief kan de rechtenstudie de obsessie weerspiegelen om te leren hoe je mensen voor de gek kunt houden of controle kunt uitoefenen over mensen die zich niet gedragen zoals jij wilt….

…De droom over een schoolgang symboliseert angst of bezorgdheid over iets dat belangrijk voor je is tijdens een overgangsmoment. Mogelijk maakt u zich zorgen of maakt u zich zorgen over een wijziging die u aanbrengt. Schoolgangen kunnen ook persoonlijke symboliek dragen voor huidige emoties op basis van herinneringen die je op specifieke plekken in de gang hebt gehad. Als iemand bijvoorbeeld je gevoelens heeft gekwetst of je bezorgd heeft gemaakt over wat ze dachten op een bepaalde locatie (gang, deuropening of achterkant van een kamer) in een droom, kan dit je zorgen weerspiegelen over wat andere mensen denken….

…De droom over het gebruik van een barbecue symboliseert een besef van je zorgeloze houding ten opzichte van iets dat je van plan bent. Je goed voelen als je merkt dat er niets is om je zorgen over te maken. De droom over het gebruik van een barbecue in je achtertuin kan een ontspannen houding vertegenwoordigen bij het plannen van iets dat je niet leuk vindt (zoals plannen voor school in de zomer). Het kan ook de weergave zijn van een zorgeloze houding over niet betrapt worden op het plannen om iets verkeerds of gevaarlijks te doen. De droom over het eten van gebarbecued voedsel symboliseert een situatie in je leven die je aanmoedigt om zorgeloos te zijn. Een ervaring die je hebt en die goed voelt als je merkt dat je je nergens zorgen over hoeft te maken. Overweeg het soort voedsel voor extra betekenis. Voorbeeld: een jonge man droomde ervan een barbecue te houden in zijn achtertuin. Toen hij nog wakker was, genoot hij ervan om zich voor te bereiden op zijn eerste jaar op de middelbare school. De barbecue weerspiegelde zijn zorgeloze houding ten opzichte van de planning voor school en het feit dat hij in de achtertuin was, weerspiegelde zijn afkeer om erover na te denken om echt naar school te moeten….

…De droom over een houten hut symboliseert de wens om alleen te zijn of om iets alleen te doen. Misschien heb je je privacy nodig of heb je geen zin om met iemand te praten. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan in een hut te zijn. In het wakkere leven brachten ze veel tijd alleen door met het schrijven van een boek. Voorbeeld 2: Een man droomde ervan naar een hut te rijden en drugs aangeboden te krijgen voordat hij besloot te vertrekken om de drugs niet te gebruiken. In zijn wakende leven was de man een herstelde drugsverslaafde op school om drugsadviseur te worden. Hij voelde de verleiding om van school te gaan en weer drugs te gaan gebruiken, maar besloot terug te keren naar school. De hut weerspiegelde zijn wens om alleen te zijn en drugs te gebruiken….

…De droom over begaafd zijn symboliseert gevoelens van slimmer zijn dan andere mensen. Het kan ook de weergave zijn van het gevoel sneller of intuïtiever te zijn dan anderen in een bepaald gebied. Iets over jezelf dat als uitzonderlijk wordt opgemerkt. Negatief is dat begaafdheid in een droom een ​​weerspiegeling kan zijn van het gevoel onder druk te staan ​​om perfect te verschijnen of te presteren dan alle anderen, omdat mensen naar je kijken. Het kan ook de weergave zijn van ongemakkelijke gevoelens over beschaamd of geïsoleerd zijn door uw superieure talenten. De droom over een begaafd kind symboliseert gevoelens over jezelf of iemand anders die wordt opgemerkt vanwege hun enorme potentieel. Een nieuw of zich ontwikkelend deel van uw leven waar u van nature uitzonderlijk wordt opgemerkt. Opmerkelijk talent dat hulp nodig heeft om te gedijen of zich te ontwikkelen. Uitzonderlijke vermogens die gevoelig zijn voor negatieve invloeden. De droom over het begaafde klaslokaal op school symboliseert een angst of een serieuze manier van denken over problemen waarbij je de behoefte voelt om slimmer over te komen dan wie dan ook. Je onder druk gezet voelen om uitzonderlijk te presteren. Positief is dat het gevoelens kan weerspiegelen dat u wordt opgemerkt als beter dan anderen bij het oplossen van problemen. Negatief is dat het hoogbegaafde klaslokaal op school angst of frustratie kan weerspiegelen omdat andere mensen slimmer worden opgemerkt dan jij. Je vindt het niet leuk om te denken dat je dommer of minder speciaal bent dan iemand anders. Vreselijke gevoelens om niet opgemerkt te worden als bijzonder of goed genoeg….

…De droom over een paard symboliseert ambitie en sterke drijfveren. Het wijst op uithoudingsvermogen, uithoudingsvermogen of capaciteit om hard te werken. Paarden kunnen ook staan ​​voor seksuele drang en libido. Een wit paard symboliseert ambitie of een drive om te slagen op basis van goede bedoelingen. Zelfbeheersing en evenwichtige opvattingen terwijl je een doel nastreeft. Een zwart paard is een teken dat je misschien te gefocust bent op een doel of te seksueel gedreven bent. Een bruin paard (donkerbruin) symboliseert uitdagende ambitie en drijvende krachten. Je bent zeer gemotiveerd en bestand tegen obstakels. U kunt problemen of ~dood gewicht~ kwijtraken terwijl u naar een doel toe werkt. Paarden verschijnen vaak in dromen van mensen die heel hard werken, studenten die heel gedreven zijn, mensen met heel sterke seksuele interesses of iedereen die heel gemotiveerd is. Voorbeeld 1: Een jonge student droomde ervan te huilen terwijl ze haar medestudenten met paarden zag spelen. In het echte leven zakte ze voor een klas op school en merkte ze dat haar vrienden het er heel goed in deden. De paarden weerspiegelden de drive om te slagen op school. Voorbeeld 2: Een pasgetrouwde vrouw droomde dat haar paard in de stal werd gedekt. In het echte leven had ze net haar huwelijk voltrokken. De paarden weerspiegelden de zin in seks van haar en haar man….

…De droom over het dragen van een jurk symboliseert naleving, bereidheid of gehoorzaamheid. Het dragen van een jurk kan ook de weergave zijn van ondergeschiktheid of het dienen van de behoeften van anderen. Een gebrek aan assertieve kracht of controle. Je gaat akkoord met de behoeften van anderen of bent niet in staat om te doen wat je wilt. Negatief, het dragen van een jurk is een teken dat je geen macht of controle over je leven hebt. Je kunt de voorwaarden van een situatie niet dicteren of het lijkt erop dat iemand anders de touwtjes in handen heeft. Als alternatief weerspiegelt een jurk een gevende aard of een krachtige uiterlijke uitdrukking van het zelf. De droom om iemand anders een jurk te zien dragen, symboliseert een aspect van je persoonlijkheid dat meegaand, gehoorzaam of niet onder controle heeft. Een deel van uw leven geeft zichzelf moeiteloos aan u weg. De droom over een seksueel wenselijke vrouw die een jurk draagt, symboliseert een wenselijk aspect van je leven dat aan je behoeften voldoet of aan je behoeften voldoet. Dingen die je wilt laten gebeuren, manifesteren zich moeiteloos in je leven. Negatief is dat een seksueel wenselijke vrouw die een jurk draagt, kan weerspiegelen dat uw hoop of wensen tegen u worden gebruikt. Voorbeeld: een jonge jongen droomde ervan een begeerlijk meisje in een gele jurk te zien. In het echte leven begon een meisje hem op school te achtervolgen en werd uiteindelijk zijn vriendin. Het meisje in de gele jurk weerspiegelde het meisje op school dat deed wat nodig was om hem als haar vriendje te hebben. Haar bereidheid om alles te doen wat nodig was om hem gelukkig te houden of dicht bij hem te zijn. Het meisje in de gele jurk weerspiegelt het leven alsof het de jongen moeiteloos een gretige vriendin lijkt te geven. Een gele jurk weerspiegelt compliantie of ondergeschiktheid die merkbaar of duidelijk is. Als alternatief ben je je bewust van een deel van je leven dat zichzelf moeiteloos aan jou weggeeft. Een rode jurk symboliseert naleving of ondergeschiktheid die negatief is. Een gevoel van machteloosheid of dienstbaarheid aan anderen op basis van oneerlijke motieven. Het kan ook een slechte gewoonte symboliseren die u moeilijk onder controle kunt houden. Je zou ook het gevoel kunnen hebben dat een gebrek aan macht dat je hebt totaal oneerlijk of onaangenaam is. Als alternatief kan een rode jurk een persoon of situatie symboliseren waarover u volledige controle hebt op een manier die beledigend of bedrieglijk is. Een zwarte jurk symboliseert onevenwichtige, buitensporige of donkere aspecten van jezelf die geen macht of controle hebben. Een blauwe jurk symboliseert jou of een deel van je leven dat op een positieve manier meegaand of behulpzaam is. Een donkergroene jurk symboliseert zelfzuchtige naleving. U of een deel van uw leven dat om egoïstische redenen ondergeschikt of nuttig is….

…De droom over een papieren vliegtuigje symboliseert gevoelens over jezelf die jezelf afleiden in afwachting van iets interessants. Opzettelijk tijd of kansen verspillen omdat een situatie waardeloos is of echt saai is. Bezorgdheid andere dingen zijn dat je denkt dat niets belangrijk of serieus is. Anderen laten zien dat je helemaal niet jaloers bent omdat een situatie gewoon te saai is. Voorbeeld: wanneer een jonge man ziek thuis moest blijven van school, droomde hij ervan om met een papieren vliegtuigje te vliegen en het te laten crashen. Als hij wakker was, zei hij altijd tegen zichzelf dat hij zijn huiswerk kon vermijden omdat hij ziek was, en schaamde hij zich dan altijd op school dat hij het huiswerk niet had gemaakt als hij terugkwam. Voorbeeld 2: Een vrouw droomde ervan een papieren vliegtuigje te gooien en het vervolgens in water te zien landen en bedekt te worden met mist. Toen ze wakker was, liep ze een belangrijke kans mis omdat ze tijd verspilde met te lang wachten en niet wist wat ze van haar toekomstperspectieven moest denken….

…Dromen dat je zelfmoord pleegt, symboliseert een zelfopgelegde mislukking. Het kan ook een verlangen vertegenwoordigen om uit een wakkere levenssituatie te ontsnappen. U kunt op een bepaald gebied van uw leven ook intense schuldgevoelens, spijt of gevoelens van hopeloosheid hebben. Misschien heb je zin om je over te geven aan je problemen of om het vechten op te geven. Gevoelens over zelfvernietiging, afhaken of opgeven. De droom over iemand anders die zelfmoord pleegt, symboliseert een aspect van je persoonlijkheid dat zichzelf verslaat of ervoor kiest te mislukken. Het kan ook de weergave zijn van uw gevoelens over een persoon die is veranderd op een manier die u niet prettig vindt. Je voelt misschien dat ze een ~verliezer~ of een ~mislukking~ zijn. Als je echt overweegt zelfmoord te plegen, kan de droom een ​​teken zijn dat je met iemand over je problemen moet praten. Voorbeeld: een student droomde ervan zijn school te zoeken naar iemand die suïcidaal was. In het echte leven deed hij het erg slecht op school en overwoog hij te stoppen. Voorbeeld 2: een vrouw droomde ervan dat haar oude middelbare schoolliefde zelfmoord pleegde. In het echte leven had ze weer contact met hem opgenomen, maar ze had het gevoel dat hij zijn leven had verpest….

…De droom over vis symboliseert onbewuste gedachten of onbewuste waarheden. Dingen die u misschien over uzelf of uw leven opmerkt, maar die u niet helemaal begrijpt. Je bewust zijn van iets dat je niet volledig kunt bevatten. Een subtiel besef. Positief is dat vissen waardevolle inzichten kunnen weerspiegelen. Nieuwe dingen over jezelf leren of die voorheen moeilijk te bevatten waren. Negatief, vis weerspiegelt emotionele problemen of negatieve emoties die u zelf opmerkt, maar weigert serieus te nemen. U weet wellicht dat u een probleem heeft, maar begrijpt niet de onderliggende problemen die het hebben veroorzaakt. Inzichten die u ontgaan. Het kan ook de weergave zijn van problemen die in de openbaarheid zijn, maar waar niemand over wil praten. Mensen die therapie of krachtige persoonlijke groei ondergaan, dromen er vaak van dat vissen onder het wateroppervlak zwemmen om nieuwe inzichten over zichzelf te symboliseren die ze proberen te ontdekken. De grootte van een droomvis geeft weer hoe belangrijk of belangrijk een probleem is. Een grote vis symboliseert iets waarvan je weet dat het belangrijk is, maar het niet begrijpt. Een kleine vis kan een klein probleem weerspiegelen dat u moeilijk kunt begrijpen. Blauwe vissen zijn positieve gedachten, rode vissen zijn gevaarlijke, slechte bedoelingen of arrogante gedachten. Donkergroene vissen zijn egoïstische gedachten. Oranje vissen zijn kwesties die een grote invloed hebben op uw huidige keuzes. Gele vissen weerspiegelen subtiel bewustzijn met problemen die je merkt dat ze zich blijven manifesteren in je wakkere leven. Iets wat je niet anders kan dan opmerken. De droom over het vangen van een vis symboliseert het verkrijgen van inzicht of nieuw begrip. Iets leren over jezelf of hoe een moeilijk probleem werkt. Dode vissen dromen symboliseert dingen die je subtiel opmerkte en waar niet langer op wordt gelet. Problemen die u subtiel opmerkte, die niet langer belangrijk of gestopt zijn. De droom over het eten van vis symboliseert het totale vertrouwen dat een probleem is opgelost. Je weet dat iets nooit meer een probleem zal zijn. Het kan ook de weergave zijn van een probleem waarvan u onlangs ontdekte dat het permanent werd opgelost. De droom over een vliegende vis symboliseert zaken die je niet helemaal begrijpt, maar waar je mee bezig wilt zijn. Positief is dat het een weerspiegeling kan zijn van onervarenheid in combinatie met gretigheid. Negatief kan het een teken zijn dat u te snel met iets beweegt of dat u meer tijd moet besteden aan leren voordat u een serieuze verbintenis aangaat. De droom over een school vissen symboliseert gecompliceerde of veelzijdige kwesties waarvan u zich bewust bent, maar die u niet openlijk wilt bespreken. Het kan ook de weergave zijn van een hoger dan normaal bewustzijn van uw problemen waarover u geen duidelijkheid heeft. Een veelzijdig probleem waar u moeite mee heeft om inzicht te krijgen. Als alternatief kan een school vissen conformistisch gedrag of groepsdenken weerspiegelen waarover u probeert te leren. Voorbeeld: een man droomde ervan een grote donkergroene vis door de lucht te zien zwemmen en tegen hem aan te botsen. Toen hij wakker was, merkte hij dat hij herhaaldelijk aan zelfmoord dacht, ook al had hij geen idee hoe hij dat met succes moest doen. Voorbeeld 2: Een vrouw droomde ervan dat er een vis naar haar werd gegooid. Toen ze wakker was, vertelde een man met wie ze aan het daten was haar per ongeluk dat hij van haar hield terwijl hij dronken was, maar dat hij zich toen te beschaamd voelde om de situatie openlijk te bespreken. De vis die naar haar werd gegooid, weerspiegelde de ongemakkelijke manier waarop de ware gevoelens van de man werden onthuld, onbesproken, maar volledig opgemerkt….

…De droom over het verliezen van een bezit of iets dat je bezit, symboliseert macht, middelen of gevoelens die je niet meer kunt hebben. Het kan zijn dat u een belangrijke verandering in uw leven doormaakt of onlangs moest stoppen met iets doen waardoor u zich speciaal of belangrijk voelde. De droom over het verliezen van een wedstrijd symboliseert het gevoel niet goed genoeg te zijn. Je hebt misschien een kans verloren waarvan je dacht dat die belangrijk was. Voorbeeld: een vrouw die ervan droomde haar tas te verliezen. Toen ze wakker was, moest ze haar kerkelijke taken opgeven….

…De droom over fluweel staat voor je goed voelen, je ervan bewust zijn dat je je goed voelt. De droom over het dragen van fluweel symboliseert ijdelheid of narcisme. Merk op hoe geweldig het voelt om positief of mooi te zijn. Je goed voelen als je van jezelf houdt. Het kan ook de weergave zijn van sensualiteit. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan vorken in een fluwelen tas te doen. Toen ze wakker was, wilde ze haar artsen graag vertellen hoe goed ze zich voelde over een succesvolle medische behandeling….

…De droom over een portemonnee symboliseert je identiteit of zelfgevoel. Gedachten, gevoelens of levenssituaties die u zelfvertrouwen, kracht geven of u een compleet gevoel geven als persoon. Een portemonnee kan ook een weerspiegeling zijn van emotionele afhankelijkheid, of dingen die je nodig hebt om je compleet, heel of zelfverzekerd te voelen. Het verliezen van uw portemonnee kan symboliseren dat u het contact verliest met wie u bent, of dat u gewoonten of levenssituaties opgeeft waardoor u zich zelfverzekerd of compleet voelt als persoon. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan terug te keren naar haar kerk om een ​​tas op te halen die ze was vergeten. Toen ze wakker was, had ze jarenlang bepaalde voorrechten in haar kerk opgegeven om tijd vrij te maken voor familie en haar kerkelijke privileges waren pas onlangs hersteld. De portemonnee weerspiegelt haar identiteitsgevoel en emotionele behoeften die samenhangen met het hebben van de extra verantwoordelijkheid in de kerk. Voorbeeld 2: een vrouw droomde ervan haar tas in de kofferbak van haar financiën te laten. Toen ze wakker was, had ze het gevoel dat haar intrek bij haar verloofde haar beroofde van haar vermogen om onafhankelijk te zijn. Ze had het gevoel dat ze bij hem woonde en dat ze alleen onder zijn voorwaarden onafhankelijk kon zijn, aangezien het zijn huis was….

…De droom over een kofferbak symboliseert zaken die geen prioriteit hebben of gebieden van ons leven die ‘meegenomen’ worden. Secundair belang of alleen iets doen als er een probleem is. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan haar tas in de kofferbak van haar verloofde te zien. Toen ze wakker was, had ze het gevoel dat het intrekken van het huis van haar verloofde sommige aspecten van haar leven secundair of minder belangrijk maakte. Ze vond dat een deel van haar vroegere onafhankelijkheid pas belangrijk was toen het een kwestie tussen hen werd. Voorbeeld 2: Een vrouw droomde ervan de bezittingen van haar overleden vader in zijn autotruck te doorzoeken terwijl ze zich onder druk voelde om ze te verwijderen omdat ze later misschien verdwenen zijn. Toen ze wakker was, voelde ze zich onder druk gezet om haar dromen op te schrijven en ze naar een therapeut te brengen. Ze had het gevoel dat ze ze nu maar beter kon opnemen omdat ze later misschien haar interesse zou verliezen….

…De droom over een rups symboliseert een aspect van je persoonlijkheid dat onvermurwbaar is. Keuzes of beslissingen waarvan u ongevoelig bent voor beïnvloeding of inmenging. Jij of iemand anders die nergens om geeft, behalve doen wat hij of zij wil. Voorbeeld: een jonge man droomde ervan om met een rups te spelen met een vriend die het niet leuk vond dat hij het deed. In het echte leven had hij een definitieve beslissing genomen om van school te veranderen, waar zijn vriend niet blij mee was….

…De droom over speelgoed symboliseert ideeën of situaties waarvan je je goed voelt als je er altijd van geniet. Ideeën of situaties waarmee u ~speelt~. Spontane activiteiten. Het kan ook de weergave zijn van een of andere ontspannende activiteit waaraan u deelneemt wanneer u maar wilt. Voorbeeld: een jonge man droomde ervan met een speelgoedrups te spelen. Toen hij wakker was, voelde hij zich goed en dacht eraan eindelijk te kunnen genieten door altijd iemand te vermijden die hij haatte omdat hij van school veranderde. De rups vertegenwoordigde vermijding en het speelgoed symboliseerde zijn wens om zich goed te voelen en de persoon te kunnen vermijden wanneer hij maar wilde….

…De droom over een stroom symboliseert kleine onzekerheden, uitdagingen, frustraties of verantwoordelijkheden. Mogelijk geassocieerd met werk, school, projecten of lesgeven aan anderen. Zittend bij een beek kan uw acceptatie en groeiend comfort symboliseren met een tijdelijke moeilijkheid. Mensen die herstellen van het verlies van een dierbare, kunnen een stroom in een droom ervaren wanneer ze het verlies beginnen te accepteren en loslaten….

…De droom over een rapportkaart symboliseert hoe goed je hebt gepresteerd in een wakende levenssituatie. Het kan ook de weergave zijn van inzicht of input van anderen over een prestatie die je hebt gerealiseerd. Overweeg de letters of cijferpercentages voor verdere symboliek. Als alternatief kan een rapportkaart uw angst voor uw prestaties op school of hoe goed uw cijfers zijn, weerspiegelen….