…De droom over water symboliseert negativisme of onzekerheid die je ervaart. Een onvoorspelbare situatie. Water kan ook de weergave zijn van een negatieve emotionele toestand, zoals angst of slechte bedoelingen. Onze negatieve onbewuste gedachten en emoties. Negatieve situaties die onzekerheid, het onbekende, obstakels of ongewenste veranderingen met zich meebrengen. Positief is dat water vernieuwing en regeneratie kan symboliseren met symboliek zoals baden, drinkwater of flessenwater. De droom over kalm helder water symboliseert gemoedsrust. U bent geconfronteerd met een probleem of een emotioneel probleem. Het kan ook zijn dat u zich altijd op uw gemak voelt als u een probleem opmerkt. De droom over vuil water symboliseert negatieve situaties of onzekerheid waar je altijd voor moet zorgen of waarvoor je altijd voorzichtig moet zijn. Vervuild drinkwater kan een weerspiegeling zijn van een verjongingsmethode die is aangetast of geruïneerd. Het gevoel dat u de kans op verbetering heeft ontnomen. De droom over onder water zijn symboliseert wakende levenssituaties waarin je je overweldigd voelt door een probleem of negatieve emoties. U kunt in een situatie over uw hoofd zitten en overweldigd worden door uw emoties. De droom over heet of kokend water symboliseert emotionele onrust of zeer actieve negatieve denkpatronen. Je hebt angsten, verlangens, schuldgevoelens of een ander negatief denkpatroon dat onevenwichtig of buitensporig is. Het kan ook de weergave zijn van slechte bedoelingen die je hebt met iemand op wie je boos bent. De droom over koud water symboliseert positieve onbewuste gedachten, emoties of gewoonten. Dingen die positief zijn waarvan u zich niet bewust bent of waar u zich geen zorgen over maakt. De droom over stromend water symboliseert negatieve situaties of onzekerheid die je de hele tijd opmerkt. Druppelend water kan wijzen op een probleemsituatie die langzaam aan de oppervlakte begint te komen. De droom over lopen op water symboliseert totale controle over je emoties of een negatieve situatie. Je hebt een probleem met een probleem of geeft er niet eens om dat een probleem een ​​probleem is. De droom dat je niet in staat bent om in een watermassa te komen, kan een weerspiegeling zijn van je gevoel dat je wordt tegengehouden of niet in staat bent om een ​​probleem of uitdaging aan te gaan die je onder ogen wilt zien. Negatief kan het een teken zijn dat u een gevaarlijke optie wilt kiezen, maar voelt dat iemand of iets u tegenhoudt. De droom over overstromend water symboliseert gevoelens van onzekerheid als een situatie uit de hand loopt. Angst, stress of frustraties beginnen te zwaar te worden. Verschillende watermassa’s vertegenwoordigen verschillende vormen van negativisme in ons leven waarmee we het hoofd moeten bieden….

…De droom om iets aan iemand te geven symboliseert de waardering van je wakende leven voor een persoon of situatie. Iemand anders laten zien dat ze speciaal zijn, genegenheid tonen. Het kan ook de weergave zijn van de overdracht van ideeën, invloed, hoop, toegang of vergeving. Toestemming wordt gegeven. Als alternatief kan het geven van iets aan iemand in een droom een ​​weerspiegeling zijn van uw wens om een ​​situatie voor iemand anders gemakkelijker te maken. Het kan een weerspiegeling zijn van uw poging om uzelf te accepteren of uzelf te vergeven. Jezelf toestemming geven om je op een bepaalde manier te gedragen. Negatief, iets weggeven in een droom kan een weerspiegeling zijn van macht of invloed die je ‘weggooit’ of te gemakkelijk weggeeft. Opgeven. Niet de moeite nemen om voor jezelf op te komen of je ervan bewust te zijn dat je ervoor kiest om toe te geven aan anderen. Niet hard genoeg proberen om te winnen of jezelf te beschermen. Macht gemakkelijk opgeven of ondergeschikt zijn. Als alternatief kan vanuit een negatief perspectief iets weggeven in een droom een ​​weerspiegeling zijn van het doorgeven van problemen. Een ~ik ben klaar, jij lost het op~ -type situatie. De droom om iets te krijgen symboliseert gevoelens van gewaardeerd of speciaal te worden. Het kan ook de weergave zijn van gevoelens over een situatie die voor u gemakkelijker wordt gemaakt of veel geluk. Een idee of verantwoordelijkheid accepteren. Negatief is dat als je iets in een droom krijgt, het gevoel weerspiegelt dat je nooit iets hebt verdiend….

…De droom over warm water symboliseert de verergering of verergering van problemen. Negatieve emoties die worden aangemoedigd. Het kan ook de weergave zijn van een verhoogd gevoel van onzekerheid of angst. Een teken dat een probleem is verwaarloosd of kan toenemen in ernst. De droom dat er heet water over je wordt gemorst, symboliseert gevoelens over verergerde problemen of negatieve gevoelens van anderen die je beïnvloeden. Gevoel dat iets in je leven erger is geworden en op je is ‘gedumpt’….

…De droom over wijwater symboliseert gedachten, gewoonten of levenssituaties die totaal verlossend, volkomen positief of volledig verlossen van problemen en negatieve situaties zijn. Een verlossende actie of kwaliteit die onbetwistbaar is. Negatief, heilig water weerspiegelt misschien te veel geloof dat iets uw problemen onmiddellijk zal oplossen. De droom over heilig water die u niet vertrouwt, symboliseert uw vermoedens over beloften of beweringen dat iets een perfecte oplossing is, of dat het totaal verlossend is. Voorbeeld: een diepgelovige vrouw droomde dat ze geen wijwater mocht gebruiken om zichzelf te genezen. Toen ze wakker was, had ze te maken met ernstige familieproblemen, met de mogelijkheid dat haar kinderen bij haar werden weggehaald. Ze voelde dat God haar negeerde en bad dat haar problemen zouden verdwijnen….

…De droom over de kersenbloesemboom symboliseert situaties in je leven die perfect zijn afgestemd om je een goed gevoel te geven. Een perfecte gelegenheid om dicht bij iemand te zijn of persoonlijke tijd door te brengen met een speciaal iemand. Een gebeurtenis in je leven waarmee je je perfecte moment kunt beleven. Voorbeeld: een jong meisje droomde ervan langs een pad met kersenbloesembomen te lopen. Toen ze wakker was, had ze problemen met haar broers en zussen en gebruikte ze het als een kans om persoonlijke tijd met haar ex-vriend door te brengen….

…De droom om ergens de schuld van te krijgen symboliseert het besef dat je misschien niet alles hebt gedaan wat je zou kunnen hebben. Het kan ook de uitbeelding zijn van schuld of een groeiend gevoel van verantwoordelijkheid voor iets dat is gebeurd. Het kan ook uw projectie zijn van andere mensen waarvan u denkt dat ze boos op u zijn. Het kan een teken zijn dat u te streng voor uzelf bent of dat u uw daden ontkent. De droom om anderen de schuld te geven, symboliseert dat je het gevoel hebt dat iets niet eerlijk is. Het kan ook de weergave zijn van uw gevoel dat iemand anders niet 100% eerlijk of onverantwoordelijk is geweest. De droom dat je vader jou de schuld geeft, kan het besef van schuld of het aanvaarden van verantwoordelijkheid vertegenwoordigen. Misschien probeert uw geweten schoon te worden of probeert u eerlijker tegen uzelf te zijn….

De droom over een boom symboliseert een deel van je leven dat is gevestigd. Een situatie of probleem dat onwrikbaar of onveranderlijk is. Iets dat veel moeite kost om er vanaf te komen of waar altijd op kan worden vertrouwd. Positief is dat het uw vertrouwen, geloof of vertrouwen in iets kan weerspiegelen. Negatief kan het een aanhoudend probleem weerspiegelen. Een boom kan ook symbool staan ​​voor iets in je leven waar je je heel prettig bij voelt, of een situatie waarvan je denkt dat die nooit zal veranderen. De droom over een boom die van de grond wordt gerukt, symboliseert een dramatische verandering in een situatie in je leven waarvan je dacht dat die nooit zou gebeuren of waar je je te comfortabel bij voelde. De droom over een boomstam van dichtbij kan weerspiegelen hoe dicht u emotioneel of situationeel bij een bestaand probleem of probleem bent. Misschien heb je er veel aan. Een dode boom symboliseert een overgang naar een stabiele situatie. Ofwel is uw zelfvertrouwen verloren gegaan of is een moeilijk probleem opgelost. Het zien van een boomstronk symboliseert een stabiele situatie of een hardnekkig probleem dat je hebt overwonnen of de moeite hebt genomen om het hoofd te bieden. De droom over het door keuze beklimmen van een boom symboliseert wakende levenssituaties waarin je de behoefte voelt om te bewijzen dat je zelf iets kunt inhalen als het moet. De droom over het beklimmen van een boom uit angst of een behoefte aan veiligheid symboliseert een perfecte naleving van verantwoordelijk gedrag om mislukking te voorkomen. Het kan ook de weergave zijn van vasthouden aan of rennen aan uw gezin om moeilijke problemen te voorkomen. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan naast een boom te staan ​​en naar de sterren te kijken. In het echte leven worstelde ze om haar religieuze geloof te vernieuwen. De boom weerspiegelde dat haar geloof onwankelbaar en gevestigd was, terwijl de sterren waar ze naar opkeek de mogelijkheden weerspiegelden om haar geloof te hernieuwen die ze begon te zien in een vriendin die haar verraste door met haar te willen oefenen. Voorbeeld 2: Een jonge man droomde ervan te zien hoe een boom van de grond werd gerukt. In het echte leven was hij geschokt toen hij ontdekte dat het huis van zijn ouders zou worden verkocht. De boom weerspiegelde zijn gevoel van thuis dat permanent en gevestigd was. De boom die van de grond werd gerukt, symboliseerde het gevoel van stabiliteit en thuis dat hem snel werd ontnomen. Voorbeeld 3: Een jonge man droomde ervan in een kokospalm te klimmen en de kokosnoten op de grond te laten vallen terwijl iemand naar hem keek. Toen hij wakker was, werd hij beschuldigd van financieel falen en moest hij een aantal lang uitgesponnen stappen nemen om te bewijzen dat hij in feite financieel zeker was….

De droom over een groenblijvende boom symboliseert een deel van je leven dat nooit faalt. Positief is dat het relaties of situaties weerspiegelt waarop altijd kan worden vertrouwd, wat er ook gebeurt. Een onvermogen om te verliezen. Negatief, een groenblijvende boom weerspiegelt een probleem dat alle pogingen om het te annuleren overleeft….

…De droom over een waterfontein symboliseert mentale en emotionele stabiliteit. Je geeft niet om problemen, of bent in staat om er comfortabel over na te denken. Negativiteit of onzekerheid gaat gemakkelijk voorbij of is gemakkelijk te beheersen. Emotionele of psychologische controle over kwesties die voorheen moeilijk waren om over na te denken. Als de fontein begint te overstromen of het waterpeil stijgt, symboliseert dit een terugkeer naar zorgen om problemen. Voorbeeld: een man droomde ervan een waterfontein te zien die bijna overvol was voordat hij weer normaal werd. Toen hij wakker was, had hij te maken met angst over een probleem dat hij had dat wegging, maar hij liet hem een ​​beetje onzeker dat het terug zou komen….

…De droom over een waterballon symboliseert je wens om je goed te voelen als je iemand anders in verlegenheid brengt. Op een speelse manier frustraties of woede ventileren. Als alternatief kan het uw gevoel weerspiegelen dat iemand anders het leuk vond u in verlegenheid te brengen….

De droom over een warmwatertank symboliseert krachtig negativisme dat consistent is in je leven. Problemen die niet verdwijnen of die op de lange termijn een merkbare negatieve invloed op u hebben. Negatieve overtuigingen of gevoelens die worden ondersteund door problemen uit de echte wereld die niet zullen veranderen. Een goed ondersteund of goed onderhouden probleem. Een warmwatertank kan krachtige angsten, trauma’s of gevolgen weerspiegelen waarvan je denkt dat je ze niet kunt overwinnen. Het kan ook een zeer vindingrijke vijand symboliseren. De droom over een warmwatertank die uit je huis wordt verwijderd, symboliseert een krachtige angst of een probleem dat is aangepakt. Voorbeeld: een man droomde ervan om een ​​warmwatertank uit zijn kelder te zien halen. In het echte leven had hij te maken gehad met een krachtige angst die verband hield met zijn fysieke uiterlijk. Door een ziekte werd zijn haar kapotgemaakt en na 10 jaar nam hij eindelijk zijn hoed af in het openbaar….

…De droom over jezelf die in het water drijft, symboliseert een negatieve of onzekere situatie waarmee je je kalmte bewaart. Sterk blijven of ~doorgaan~. Je hebt grip op je emoties. De droom over het zien van een boot die op water drijft, symboliseert navigatie van onzekerheid of negatieve situaties. Uw potentieel of actieve poging om problemen aan te pakken. De droom over het zien van een object dat in water drijft, symboliseert een aspect van je persoonlijkheid dat vasthoudt of voorbij komt. Mogelijkheden, ideeën of werkwijzen die nog steeds voor u beschikbaar zijn of die nog niet verloren zijn gegaan. Het kan ook de weergave zijn van kansen die zijn ontstaan ​​als gevolg van een negatieve situatie. Iets in je leven dat amper rondkomt of waar niemand meer om geeft. Negatief: objecten die in het water drijven, kunnen voor onbepaalde tijd goede dingen weerspiegelen die verloren zijn gegaan door negatieve of gevaarlijke situaties. De droom over jezelf die in de lucht zweeft, symboliseert de gevoelens dat je ongelooflijk bent of merkbaar ongelooflijke dingen doet. De droom over een object dat in de lucht zweeft, symboliseert misschien ideeën of mogelijkheden die ongelooflijk aanvoelen. De droom over zweven boven de aarde en ernaar kijken symboliseert je gevoel over hoe geweldig of ongelooflijk je leven voelt. Het gevoel hebben dat je hele leven op de een of andere manier draait om groter of beter zijn dan anderen….

…De droom over iemand met een lichaam dichtslaan symboliseert je goed voelen, iemand anders in verlegenheid brengen dat je niet om hem of haar hoeft te geven of wat ze ook maar denken. Anderen het gevoel geven dat ze volkomen onbelangrijk zijn. Positief is dat body slamming een weerspiegeling kan zijn van gevoelens van plezier, waardoor problemen of vijanden zich pathetisch onbelangrijk voelen. Voel je te groot om om problemen te geven. Negatief is dat iemand met het lichaam dichtslaan een teken kan zijn dat je overboord gaat, waardoor anderen het gevoel krijgen dat ze er helemaal niet toe doen. Overmatig gebruik van macht om anderen het gevoel te geven dat ze een totale verliezer zijn in vergelijking met uw totale superioriteit. De droom dat je door iemand anders op het lichaam wordt geslagen, symboliseert het gevoel in verlegenheid te worden gebracht door de superieure kracht van iemand anders. Gevoel te gemakkelijk mishandeld of afgeschreven….

…De droom over een kokospalm symboliseert een gebrek aan verantwoordelijkheid of niet het gevoel hebben dat je ooit ergens om hoeft te geven. Een probleem waarvan u denkt dat het niet uw probleem of zorg is en dat iemand anders er om zou moeten geven. Negatief kan het wijzen op een hardnekkige weigering om iets te geven waarvan u denkt dat het het probleem van iemand anders is. Niet geloven dat je iets anders zou moeten doen dan nergens om geven….

…De droom over een meer symboliseert onbewuste gedachten, negatieve situaties of onzekerheid in je leven met oplossingen die je kunt zien. Het voor u zichtbare land rondom het meer weerspiegelt antwoorden of een veilige haven waarvan u op de hoogte bent. De droom over een meer omgeven door bomen symboliseert negatieve situaties of onzekerheid in je leven met oplossingen die je kunt zien en die je in verwarring brengen. Misschien heb je het antwoord op een probleem ontdekt, maar weet je niet waarom het werkt. Zoals elk water in een droom, weerspiegelen de grootte en toestand van het water uw emotionele toestand….

…De droom over onderwater zijn symboliseert overweldigd worden door negatieve gedachten, emoties of onzekerheid. Het kan ook de weergave zijn van preoccupatie met verdriet, schuld of angst. De droom over onder water ademen symboliseert overweldigd worden door negatieve gedachten, emoties of onzekerheid terwijl je kalm of zelfverzekerd blijft. Het weerspiegelt een evenwichtig hoofd of intelligentie terwijl u wordt geconfronteerd met negatieve emoties of in stressvolle of onzekere situaties. Blijf kalm of zoek je kracht tijdens een crisis. Voorbeelden van situaties uit het echte leven die een droom kunnen aanmoedigen om onder water te ademen, kunnen zijn wanneer u zich gedwongen voelt om te liegen of wanneer u wordt geconfronteerd met een noodgeval waarbij u kalm moet blijven. Voorbeeld: een jonge man droomde ervan onder water te zijn. Als hij wakker was, was hij altijd verdrietig vanwege de scheiding van zijn ouders….

…Dromen dat je knielt symboliseert overgave, macht of controle opgeven. Misschien geef je je mentaal of emotioneel over aan een bepaald aspect van je persoonlijkheid, of aan een situatie in je leven. Voorbeeld: een jonge man droomde ervan iemand te zien knielen op de grond. In het wakkere leven hebben ze besloten hun strijd tegen homoseksualiteit op te geven. Ze kiezen ervoor om toe te geven en zich over te geven aan wie ze waren….

…Het zien van een brandende kaars in de droom symboliseert hoop of mogelijkheid. Een positieve kijk of overtuiging tijdens een onzekere tijd. Overtuigingen die u vertrouwen geven in moeilijke situaties. Als alternatief kunt u in een moeilijke tijd wat geluk ervaren. De droom over een diner bij kaarslicht symboliseert een bezorgdheid voor de gevoelens van anderen tijdens het beëindigen van een wakkere levenssituatie. Ondersteunend zijn tijdens een afsluitingstijd. Anderen hoop, sympathie of respect geven als er iets belangrijks is afgelopen. Je goed voelen als je een moeilijke situatie hebt overwonnen. Voorbeeld: de dag voordat een oude vrouw stierf, droomde ze van een brandende kaars op de vensterbank van haar slaapkamer. De kaars blies uit en ze was vervuld van angst. De kaars verscheen toen weer buiten het raam. De kaars weerspiegelde haar hoop en goede geest terwijl ze de realiteit van de dood onder ogen zag. Het blies uit om haar angst voor het stervensproces te symboliseren. De kaars verschijnt weer buiten het raam om haar gevoelens weer te geven over het feit dat ze in orde zal zijn nadat ze is overleden….

…De droom om iemand een compliment te geven, kan symbool staan ​​voor een goed gevoel voor jezelf of voor zelfherkenning. Jezelf een schouderklopje geven of op de een of andere manier zelfverzekerd zijn. Als alternatief kan het een weerspiegeling zijn van een goed gevoel voor iemand anders of het herkennen van de sterke punten van iemand anders. De droom over het krijgen van complimenten kan een erkenning zijn dat je ergens de beste in bent. Het kan ook de weergave zijn van onuitgesproken reacties of sociale signalen die u een bevestiging geven….

…De droom over een trouwjurk symboliseert de persoonlijkheid die kiest voor duurzaamheid. Jezelf voorgoed weg willen geven aan een situatie of relatie. Een gevoel van bestendigheid wensen op een bepaald gebied van uw leven. Het kan ook de weergave zijn van hoe u mentaal of emotioneel ‘getrouwd’ raakt met bepaald gedrag. Als alternatief kan een trouwjurk uw gevoelens over trouwen of toegewijd zijn weerspiegelen. Negatief kan een trouwjurk de persoonlijkheid vertegenwoordigen die ervoor kiest om zichzelf permanent weg te geven aan problemen of negatieve invloeden. Willen wat slecht voor je is of permanent iets aan jezelf corrumperen. Integriteit, liefde of goedheid permanent weggeven. De droom over een zwarte trouwjurk symboliseert een overdreven houding ten opzichte van het maken van een permanente keuze. Het kan ook de weergave van angst zijn die u motiveert om een ​​permanente keuze te maken. Misschien heb je het gevoel dat je iets voor altijd moet doen. De droom over een rode trouwjurk symboliseert negatieve bedoelingen die een permanente keuze drijven. Liegen, bedriegen, stelen of anderen intimideren om iets voorgoed gedaan te krijgen. Het kan ook de weergave zijn van prioriteiten die uit balans zijn wanneer u een permanente keuze maakt. Als alternatief kan een rode trouwjurk een teken zijn dat je het gevoel hebt vast te lopen in een negatieve situatie. Voorbeeld: een man droomde ervan een vrouw een trouwjurk te zien passen. In zijn wakende leven was hij suïcidaal en overwoog een grote verandering in zijn leven om hem nog een laatste reden te geven om te leven….

…Het zien van een kat in de droom symboliseert een illusie. Een valse overtuiging waarvan je jezelf hebt overtuigd, is waar of een behoefte om je goed te voelen die de objectieve realiteit tart. Een kat weerspiegelt een geloof in iets dat machteloos is of waarin jij gelooft zonder het serieus in twijfel te trekken. Een kat in een droom kan jouw behoefte zijn om je goed te voelen, je geliefd te voelen of je op je gemak te voelen over dingen die niet echt zijn. Iets wat moeilijk voor je is om het op te geven, of niet zonder kan. Katten zijn vaak een van de ergste symbolen waarvan een persoon kan dromen, omdat het probleem dat ze vertegenwoordigen misschien te beangstigend zijn voor het ego van de persoon om te accepteren. Iets waarover een persoon gemakkelijk zal leven in ontkenning, of nooit wil opofferen omdat het te goed of veilig voelt om erin te geloven. Katten zijn veel voorkomende symbolen voor seksuele fantasieën over mensen tot wie je je aangetrokken voelt of tot wie je hebt gemasturbeerd. Een kat kan ook symbool staan ​​voor een irrationele overtuiging dat je iets niet kunt of dat je niet goed genoeg bent. Het zien van een zwarte kat in een droom symboliseert een onevenwichtige illusie. Iets dat onmogelijk, buitensporig of eng is. Als je het in een droom ziet, betekent dit dat je geen voeling hebt met de werkelijkheid, of dat je je goed moet voelen dat is gebaseerd op een fantasie. Een zwarte kat symboliseert vaak iemand over wie we seksuele fantasieën hebben die we niet kennen. De droom over een witte kat symboliseert een uitgebalanceerde illusie. Dit betekent dat je valse overtuigingen of fantasieën hebt die je verantwoordelijk voelen. Een voorbeeld van een evenwichtige illusie is fantaseren over trouwen met iemand op wie je verliefd bent, maar die je nauwelijks kent. Het zien van een donkergroene kat in een droom symboliseert een egoïstische illusie. Het weerspiegelt krachtige egoïstische overtuigingen die niet waar zijn. Een voorbeeld is een persoon met een irrationele overtuiging dat ze zo lelijk zijn dat niemand ooit met hen zou willen daten. Het zien van een blauwe kat in een droom symboliseert een positieve illusie. Je gelooft in iets dat niet waar is, maar wel goede bedoelingen heeft. Valse overtuigingen die u aanmoedigen om mensen te helpen, of die u in een zeer morele of positieve mindset houden. Mensen die in vorige levens of in het bovennatuurlijke geloven, dromen vaak van blauwe katten. Voorbeelden van situaties die dromen van katten zouden kunnen aanmoedigen, kunnen medelijden met jezelf hebben of medelijden hebben met anderen. Het kunnen ook seksuele illusies zijn die je hebt over mensen over wie je hebt gefantaseerd. Katten kunnen dingen vertegenwoordigen waarvan je ten onrechte gelooft dat je ze nodig hebt, denken dat je er beter uitziet dan je in werkelijkheid bent, of bijgelovige overtuigingen. Katten kunnen ook de vertegenwoordiging zijn van waanideeën die je hebt over jezelf, anderen of de wereld die je een vals gevoel van macht of controle geven. Absoluut alles waarvan u denkt dat het gewoon niet waar is, of niets anders doet dan u een goed gevoel geven. Als een droomkat agressief is, suggereert dit dat je moeite hebt om de realiteit te accepteren of objectief te zijn. Jezelf dwingen te geloven dat je doelen onmogelijk zijn zonder het objectief in twijfel te trekken. Als je een huis vol katten ziet, symboliseert het een buitensporige hoeveelheid illusies. Je hebt veel dingen waar je in gelooft die niet waar zijn. Een teken dat u emotioneel afhankelijk bent van fantasieën of dat u veel objectiever moet zijn. Als je bang bent voor een kat in een droom, suggereert dit dat je angsten hebt die gebaseerd zijn op verkeerde aannames. Gemene boosaardige katten kunnen sterke illusies of angst weerspiegelen waardoor je blijft geloven dat iets in je leven hopeloos is als het nooit is bewezen. Liever een goed gevoel als hopeloos….

…De droom over polygamie kan een teken zijn dat je je niet zo belangrijk voelt als iemand anders in relatie of toewijding. Alles geven aan iemand die niet vindt dat het nodig is om alles aan jou te geven. Een teken dat je meer respect moet eisen of grenzen moet gaan stellen. Als u de polygamist in de droom bent die met meerdere partners is getrouwd, kan dit een teken zijn dat u zich belangrijker voelt dan andere mensen in een relatie of verbintenis. Positief is dat het uw superioriteit of verhoogd verantwoordelijkheidsgevoel kan weerspiegelen. Negatief, kan het een teken zijn dat niet de loyaliteit of het respect dat andere mensen u geven, teruggeeft. Als alternatief kunnen meerdere huwelijkspartners eenvoudigweg meerdere aspecten van uw leven of gewoonten weerspiegelen waarmee u tegelijkertijd emotioneel ‘getrouwd’ bent. Verschillende gedragingen of coping-mechanismen die erg nuttig voor je zijn. Negatief kan het een teken zijn dat u het gevoel heeft vast te zitten aan een aantal verschillende problemen….

…De droom over iets dat kookt, symboliseert onrust of ergernis. Negatieve emoties of bedoelingen of verslechtering. Een negatieve situatie kan bijna een eindpunt bereiken. Koken kan ook de weergave zijn van uw voorbereiding om negatieve emoties of bedoelingen bij anderen los te laten. Er is kans op woede of wraak. Je merkt misschien ook hoe negatief of gevaarlijk een situatie is. Als alternatief kan koken een constante staat van gereedheid of kracht vertegenwoordigen. Besef dat u altijd bereid bent om actie te ondernemen. Voorbeeld: een man droomde ervan water te zien koken op een verwarming in zijn slaapkamer waar hij naartoe liep om uit te schakelen. In zijn wakende leven dacht deze man er stiekem aan om een ​​ingenieur te ontslaan die hem moeilijkheden bezorgde en kwam op het laatste moment tot een akkoord met de ingenieur. Het kokende water in de slaapkamer vertegenwoordigt de geheime, verergerde gedachten van de man toen hij dichter bij het ontslaan van de ingenieur kwam….

…De droom over duiken in water symboliseert de keuze om onzekerheid of negativisme het hoofd te bieden. Er zelfverzekerd voor kiezen om problemen direct aan te pakken. Het kan zijn dat u verplichtingen of verantwoordelijkheden opzij zet om een ​​probleem met volle kracht aan te pakken. De droom om in iets anders dan water te duiken, symboliseert volledige focus op een situatie. Je ergens helemaal in willen onderdompelen. Je hoofd diep in een probleem of iets waar je van houdt. Zelfverzekerd een probleem onderzoeken. Duiken in een droom kan ook de representatie zijn van je wens om anderen te laten zien dat je nergens bang voor bent of hoe serieus je het vindt om iets te doen….

…De droom over het graven van een gat om iets te vinden symboliseert hard werken om antwoorden te vinden of een probleem op te lossen. Een probleem bij de wortel achterhalen. Preoccupatie met proberen iets uit te vinden. Als alternatief kan het opgraven van iets een weerspiegeling zijn van een terugkeer naar oude problemen. Het verleden niet laten vereffenen. Problemen ~opgraven~. Negatief, het graven van een gat kan een vruchteloze inspanning weerspiegelen die een probleem verergert. Gebruik al je middelen om de oorzaak van een probleem te achterhalen, alleen om jezelf erger te maken dan voorheen. Beschaamdheid dat het denken dat uw ideeën zouden werken. De droom over een gegraven gat gevuld met water symboliseert onzekerheid of problemen die je zoektocht naar antwoorden in de weg staan. De droom over het graven van een geheel en met opzet gevuld met water symboliseert een poging om je zoektocht naar antwoorden te verdoezelen door anderen te vertellen dat het te gevaarlijk of problematisch is om je te volgen. Zorg ervoor dat mensen u kopiëren of uw zoekopdracht volgen….

…De droom dat objecten koud zijn, kan een weerspiegeling zijn van zuiverheid of sterilisatie van negatieve invloeden. Een deel van je leven is volkomen positief. Geen gevaar. De droom over erg koud weer symboliseert omstandigheden in je leven die vreselijk of ondraaglijk aanvoelen. Het kan ook de weergave zijn van isolatie of eenzaamheid. Emotionele terughoudendheid. De droom over koud water symboliseert onzekerheid of negativisme dat niet gevaarlijk is. Het drinken van koud water kan een aanvulling zijn met zeer zuivere invloeden….

…De droom over een roeiboot symboliseert hard werken, inspanning en doorzettingsvermogen bij het omgaan met emotionele problemen, onzekerheid of negatieve levenssituaties. Gebruik consequent al je kracht of kracht om door een moeilijke situatie heen te komen. De toestand van het water geeft aan hoe ernstig uw emotionele toestand is of hoe moeilijk de situatie is waarmee u wordt geconfronteerd. De droom over een rij die onder water zinkt, symboliseert het opgeven van je problemen, moeilijkheden die je afleiden of onzekerheid die je overweldigt….

…Dromen dat je een brug oversteekt symboliseert een overgang, een belangrijke beslissing of een kritieke kruising in je leven. Een verandering is aan de horizon. Bruggen vertegenwoordigen een overgangsperiode in uw leven. Als de brug over water is, suggereert dit dat je overgang op de een of andere manier met negativisme wordt geconfronteerd. Ofwel levenssituaties die je uitdagen, ofwel een transformatie teweegbrengen. Als je van de brug en in het water valt, geeft de droom aan dat je negatieve gedachten en emoties laat voorkomen dat je verder gaat….

…De droom over jezelf die langzaam op het water afdrijft, symboliseert onzekerheid of een negatieve situatie waarmee je wordt geconfronteerd door het voor zichzelf te laten zorgen. Alleen doen wat nodig is om een ​​probleem op te lossen of ervoor zorgen dat het probleem u naar behoefte draagt. De droom over het zien van een persoon of object dat op het water van je wegdrijft, symboliseert een negatieve situatie of onzekerheid die langzaam een ​​aspect van je leven scheidt. Een relatie of iets dat je leuk vindt, kan langzaam verdwijnen vanwege een probleem….

…De droom over mineralen die in uw voedsel of water zitten, symboliseert gevoelens dat een persoon of situatie altijd voor u oplet zonder dat u erom hoeft te vragen. Altijd net genoeg van iets goeds voor je hebben zonder er teveel over na te denken. Iets nuttigs zonder enig risico. De droom over mineralen in ruwe kristalsteenvorm symboliseert ruwe schoonheid. Het gevoel dat iets of iemand zo ongelooflijk is, geven om alles wat je wilt, zonder vragen of druk. Het gevoel hebben dat iets of iemand perfect is als ze ongepolijst, lui of achtergelaten zijn zoals ze zijn. Het gevoel hebben dat het geweldig is om nooit te hoeven veranderen, op geen enkele manier controle te voelen of aangemoedigd te worden om jezelf te zijn. Je goed voelen als je merkt dat iets nooit veranderd hoeft te worden….