…De droom over een badpak symboliseert een aspect van je persoonlijkheid dat volledig gericht is op het omgaan met onzekerheid of een negatieve situatie. De symboliek is gebaseerd op water dat onzekerheid of negatieve situaties weergeeft. Het badpak weerspiegelt dan uw persoonlijkheid terwijl het hiermee omgaat. De kleur van het badpak is erg belangrijk. Blauw symboliseert een positieve kijk, rood is negatief en wit symboliseert zuivering of oprechte bedoelingen. Als je stippen op een zwempak ziet, geeft dit weer dat je je bewust bent dat je voortdurend met een probleem te maken hebt. Voorbeeld: een man zag een vrouw in een zwempak met blauwe stippen aan het strand. In het echte leven werd hij geconfronteerd met een levensbedreigende gezondheidstoestand. Het zwempak met stippen weerspiegelde zijn persoonlijkheid die voortdurend worstelde om zijn probleem het hoofd te bieden. Iets wat hij de hele tijd moest doen om zijn gezondheid te verbeteren….

…De droom over het strand symboliseert een tijd in je leven waarin je met negativisme wordt geconfronteerd, of met onzekerheid. Het kan ook een overgang zijn van een vertrouwde naar een onbekende omgeving. Voorbeeld: een man droomde ervan op een strand met uitzicht op het water te staan. In het echte leven maakte hij een gezondheidscrisis door….

…De droom over een nijlpaard symboliseert onvriendelijkheid of afstandelijkheid. Gevoel dat iemand je niet mag. Mogelijk ervaar je mensen of situaties die koud, afstandelijk, temperamentvol of moeilijk te benaderen zijn. Een nijlpaard kan ook de weergave zijn van problemen met samenwerken of een onvermogen om hulp te krijgen. Chagrijnigheid. Een nijlpaard kan ook uw eigen onvriendelijkheid of desinteresse in samenwerking met anderen vertegenwoordigen. Een nijlpaard kan gedrag weerspiegelen dat merkbaar ongeïnteresseerd is in het succes of het welzijn van anderen. Voorbeeld: een jonge man droomde van nijlpaarden in een rivier. In het echte leven ervoer hij vijandige mensen op de werkplek en was hij bang zijn baan te verliezen. Voorbeeld 2: een vrouw droomde ervan dat een nijlpaard haar vriend was. Toen ze wakker was, was ze erg afstandelijk tegenover doktoren terwijl ze probeerde een oplossing voor haar kanker te vinden. Het vriendelijke nijlpaard weerspiegelde haar onaangenaamheid die haar hielp, omdat ze wist dat ze gelijk had en weigerde nee te accepteren. Voorbeeld 3: Een man droomde ervan bang te zijn voor een nijlpaard die uit het water kwam om hem op te eten. In zijn wakende leven was hij een webmaster die verkeersverliezen van Google naar zijn website ervoer en was bang dat Google zijn site zou straffen met nog meer verkeersverliezen als hij wijzigingen zou aanbrengen aan zijn website….

…De droom over zeilen symboliseert uw vermogen om door onzekerheid of negatieve situaties te navigeren. Hoe goed u in staat bent om met de moeilijke problemen van het leven om te gaan. Vlot varen door ruw water is een teken dat u moeilijkheden overwint. De droom over zeilen door onbekende wateren symboliseert stabiliteit terwijl je geconfronteerd wordt met onzekere situaties die je nog nooit eerder hebt meegemaakt. Je hebt geen ervaring maar gaat goed met jezelf om….

Zie de betekenis van gebotteld water

…Dromen dat water aan het verdampen is, symboliseert negativisme of onzekerheid in je leven dat langzaam vanzelf verdwijnt. Als alternatief kan waterverdamping een weerspiegeling zijn van een verjongingskans die langzaamaan verloren gaat. Mogelijk omdat u niets doet….