Bowling

De droom over bowlen symboliseert een ervaring in het leven waarin je een veelzijdig probleem probeert te verwijderen, of een aantal problemen tegelijkertijd. Stakingen duiden op succes, en missers duiden op het niet bereiken van doelen of het realiseren van verlangens. Bowlen en een paar pinnen overhouden symboliseert het succes bij het omgaan met bepaalde problemen, maar het niet oplossen van andere.