Tong

De droom over een tong symboliseert hoe je spreekt of jezelf uitdrukt. De droom over het uitrukken van een tong symboliseert jou of iemand anders die wordt belet om over iets te spreken of uit te drukken. Mogelijk een weerspiegeling van waargenomen bedreigingen of gevolgen voor vrij spreken of het vertellen van de waarheid. Het zien van de kleur blauw op een tong symboliseert de waarheid vertellen of jezelf op een positieve manier uitdrukken. Het kan een teken zijn dat u ‘rein wordt’ of probeert eerlijk te zijn. Het zien van een slangentong symboliseert een misleidende manier van spreken of uiten. Dromen dat iemand zijn tong naar je uitsteekt, symboliseert een persoon of situatie waarvan je denkt dat die je treitert of beledigt.