Drukpers

De droom over een drukpers symboliseert een wens om iets belangrijks aan andere mensen te articuleren of te communiceren. Het woord naar buiten brengen. De hele tijd over iets praten. De droom over een drukpers voor kranten kan een weerspiegeling zijn van de wens om een ​​serieus probleem of probleem aan andere mensen te communiceren waarvan jij denkt dat het een prioriteit is. Altijd over iets belangrijks praten.