Pick-up Truck

De droom over een pick-up truck symboliseert besluitvorming die gericht is op het nakomen van verplichtingen of verantwoordelijkheden. Een richting in het leven die is gericht op ~de klus klaren~ of doen wat nodig is. Een pick-uptruck kan een weerspiegeling zijn van hard werk en moeite die moet worden gedaan om een ​​probleem op te lossen.