Megafoon

De droom over het gebruik van een megafoon symboliseert uw wens om meer uitgesproken te zijn over een probleem of ervoor te zorgen dat u wordt gehoord. Garanderen dat u niet over het hoofd wordt gezien of ervoor zorgen dat uw boodschap overkomt. Zorg ervoor dat niets behalve uw mening of gevoelens wordt gehoord.