Hercules

De droom over Hercules symboliseert een vertoon van onbeperkte kracht. Jij of iemand anders die erop gericht is te bewijzen dat hij sterker is dan wie dan ook. Andere mensen in verlegenheid brengen met superioriteit die niet kan worden overtroffen. Met superieure kracht pronken. Positief is dat Hercules blijk geeft van bescherming of naar buiten kijkt door zwakkere mensen. Pronk met het ondersteunen en beschermen van kleinere of zwakkere mensen. Negatief, Hercules in een droom kan een teken zijn dat je je te veel zorgen maakt over het bewijzen van je superioriteit of dat je sterker bent dan andere mensen. Arrogantie of pronken moet misschien worden afgezwakt. Mannelijke bravoure.