Ontsporing

Dromen dat een trein ontspoord is, symboliseert een tegenslag in de richting van een langetermijndoel of -doel.