…De droom over Spiderman kan een ongebruikelijke mate van moed of lef vertegenwoordigen als je probeert iemand arrogant in verlegenheid te brengen. Alles riskeren om iemand onder druk te zetten om het juiste voor zichzelf te doen. Voorbeeld: een man droomde ervan om Spiderman te zien. Toen hij wakker was, riskeerde hij zijn relatie met zijn bejaarde vader door bij de bouwinspecteurs te klagen over het verwaarloosde bezit van zijn vader. Hij hoopte dat zijn vader blut zou gaan bij het naleven van de stadsvoorschriften en gedwongen zou worden tot verkoop, zodat hij met pensioen zou gaan en niet meer in een huis zou wonen dat uit elkaar viel….

…De droom over licht symboliseert helderheid, verlichting, begrip van problemen, begeleiding of inzicht. Het kan ook de weergave van inspiratie zijn. Misschien wordt er ~licht geworpen~ op een moeilijke of verwarrende situatie. Als alternatief kan licht de waarheid of antwoorden weerspiegelen. Iets in je leven dat wordt ‘opgemerkt’ voor wat het werkelijk is. Overweeg de kleur van het licht voor extra betekenis. De droom over het inschakelen van een licht symboliseert een keuze of situatie in je leven die je wilt opmerken of waarop je de aandacht wilt vestigen. Kiezen waar je op let of waar je bij betrokken raakt. Het kan ook de weergave zijn van datgene waar je je goed bij voelt. De droom om een ​​dof licht aan te doen, kan staan ​​voor je wens om niet te diep in een probleem te kijken of om je eigen gedrag te begrijpen. Je ongeïnspireerd of saai voelen. Dromen dat je geen licht kunt aandoen, symboliseert een gebrek aan inzicht of inspiratie. De droom dat je geen licht hebt, symboliseert een gebrek aan hoop, begrip, duidelijkheid, begeleiding of informatie. U kunt er niet achter komen wat er aan de hand is met een probleem. Het kan ook een weerspiegeling zijn van het gevoel geen hoop te hebben of dat er niets goeds aan de hand is. Angst of een negatieve situatie houdt uw denken bezig. Dromen met helder licht zijn gebruikelijk voor degenen die de dood nabij zijn, omdat het de totale preoccupatie van de dromers weerspiegelt met het besef dat het leven bijna aan zijn einde komt. Het heldere licht weerspiegelt het onvermogen van de dromers om iets anders op te merken dan hun naderende dood. Voorbeeld: een man droomde ervan een licht uit te doen. Toen hij wakker was, had hij besloten van gedachten te veranderen over het bezoeken van zijn moeder en voelde hij zich daar schuldig over. Het uitdoen van de lichten weerspiegelde zijn besluit om geen plezier te hebben bij het bezoeken van zijn moeder. Voorbeeld 2: een vrouw droomde van felle lichten in een ziekenhuis. Toen ze wakker was, had ze een moeilijke menstruatiecyclus en ze moest er optimistisch over blijven omdat ze vond dat ze er niets aan kon doen. De felle lichten weerspiegelden haar keuze om zo positief mogelijk door haar probleem heen te komen. Voorbeeld 3: Een man droomde ervan een licht aan te hebben terwijl hij zich in een grot bevond. Toen hij wakker was, deed hij veel onderzoek naar de eigen gedachten en gevoelens van de dromer terwijl hij alleen was en over zijn problemen nadacht. Voorbeeld 4: Een vrouw droomde ervan een lichtkolom te zien verdwijnen. Toen ze wakker werd, realiseerde ze zich dat een man van wie ze dacht dat ze van haar hield, niet echt van haar hield….

…De droom over handen symboliseert bekwaamheid, competentie en het vermogen om te doen wat je wilt. Het vermogen om bepaalde gedragingen of vaardigheden zelf uit te voeren. Het vermogen manifesteert je keuzes. Het zien van twee handen die elkaar vasthouden symboliseert partnerschap. Je handen wassen symboliseert jezelf bevrijden van een probleem of een gevoel van verantwoordelijkheid afwijzen. Het zien van een hand die je wenkt, symboliseert een deel van je leven dat je ernaartoe trekt. Keuzes, overtuigingen of situaties die u verleiden. De droom over het verliezen van een hand symboliseert je gevoel dat je wordt beroofd. Je kunt niet iets doen wat je wilt of iets hebben waarvan je denkt dat je het verdient. Een weerspiegeling van iets waardoor je je beperkt of verloren voelt. Je minder of machteloos voelen en er niets aan kunnen doen. De droom over het afsnijden van je hand symboliseert gevoelens over problemen met je mogelijkheden. Je belemmerd voelen of dat je vaardigheden worden belemmerd door problemen. Als alternatief kan een afgesneden hand een weerspiegeling zijn van uw vaardigheden, talenten of capaciteiten die worden geschaad door een negatieve invloed of conflict. Tijdelijk niet kunnen doen wat je wilt. Voorbeeld: een vrouw geeft een steeds terugkerende droom dat haar beide handen worden afgehakt. Toen ze wakker was, voelde ze zich volledig afhankelijk van haar man en voelde ze dat ze niets voor zichzelf kon doen….

…De droom over een huis symboliseert jouw manier van denken of perspectief op een situatie. Uw kijk op de ervaring van de huidige omstandigheden. Overtuigingen of gevoelens waar u zich prettig bij voelt. Uw kijk op een ervaring die u bekend voorkomt. Uw mening of overtuigingen over een situatie die voor u normaal is geworden. Negatief gezien kan een huis een geloofssysteem of gewoonte weerspiegelen die u als vanzelfsprekend beschouwt. Het type huis heeft de symboliek voor hoe u over een bepaald onderwerp denkt. De toestand van het huis weerspiegelt uw mentale toestand terwijl u iets ervaart. Rijke huizen symboliseren uw perspectief op kwesties waarin u krachtig en vindingrijk bent. Arme huizen vertegenwoordigen uw perspectief op kwesties waarbij u machteloos of emotioneel verzwakt bent. De kamers van het huis zijn indicatief voor hoe een probleem wordt aangepakt of afgehandeld. Zie het thema-gedeelte voor meer informatie over huizen. De droom over het kopen van een huis symboliseert uw toewijding om iets in uw leven te integreren. Kiezen om iets normaal voor je te maken. Het kan ook betekenen dat u heel hard heeft gewerkt om iets te verdienen. Negatief: het kopen van een nieuw huis kan betekenen dat je een fout hebt gemaakt waar je aan vastzit. De droom om in een droom naar huis te gaan, symboliseert een terugkeer naar vertrouwdheid of comfort. Het wordt weer normaal. Het kan zijn dat u moeilijkheden heeft ondervonden of iets nieuws heeft gedaan. De droom over het schoonmaken van je huis symboliseert zelfverbetering. Het kan zijn dat u een idee aan het verfijnen bent of iets probeert te perfectioneren. Onnodige overtuigingen of gewoonten worden verwijderd of veranderd. De droom over een nieuw huis symboliseert een nieuw perspectief of mentaliteit op een situatie. Een nieuwe manier van denken over iets. Mogelijk is een nieuwe situatie voor u normaal geworden. Een betere manier om te leven of het leven te zien. Nieuwsideeën of levensstijlkeuzes. De droom over een oud huis symboliseert een perspectief of mentaliteit die wordt ervaren, beproefd en vertrouwd. De droom om buitengesloten te worden, symboliseert afwijzing en onzekerheid. Het kan zijn dat u zich niet zo zeker of zelfverzekerd voelt als u wilt. De droom om terug te keren naar een oud huis symboliseert een terugkeer naar een oude of vertrouwde manier van denken. Een perspectief op het leven dat je eerder hebt gehad. Dit kan gebeuren wanneer u terugkeert naar oude gewoonten, banen, relaties of zelfs weer naar school gaat. U kunt ook overwegen hoe de reputatie van het oude huis is en hoe het uw huidige denkwijze kan symboliseren. De droom over het huis van iemand anders symboliseert je manier van denken door het perspectief van de kwaliteiten die het meest opvallen bij die persoon. Als u bijvoorbeeld droomt van een grootoudershuis, kan dit uw manier van denken vertegenwoordigen vanuit het perspectief van een wijzer of meer ervaren aspect van uw persoonlijkheid. Dit betekent dat u mogelijk te maken heeft met een situatie waarmee u al ervaring heeft. Als alternatief kunnen de huizen van andere mensen ook een symbool zijn voor problemen die u met die mensen hebt. De droom over gekleurde huizen symboliseert je geest door het perspectief van wat de kleur ook symboliseert. Een blauw huis symboliseert bijvoorbeeld een positieve mindset en een rood huis symboliseert een negatieve mindset. Zie het thema-gedeelte voor meer informatie over kleuren. Als er in je huis wordt ingebroken of beroofd, staat symbool voor een probleem, een negatieve instelling of een slechte gewoonte die je berooft van geluk, vertrouwen of integriteit. Verlaten huizen symboliseren mentale of emotionele verwaarlozing. Ze kunnen ook uw mening geven over problemen waaraan u gewend bent geraakt. Een teken dat je niet de moeite hebt genomen om met problemen om te gaan of dat je je moet concentreren op zelfverbetering. Herenhuizen of huizen van rijke mensen symboliseren uw gemoedstoestand wanneer u zich krachtig voelt, controle hebt of doelen bereikt. Huisnummers en locaties dragen ook bij aan de symboliek die beschrijft hoe u denkt of voelt. De droom over een voormalige woning symboliseert uw gemoedstoestand op basis van uw herinneringen aan dat huis. Overweeg ook het nummer van het huis met behulp van droomnumerologie. De droom over het huis van je ouders symboliseert dat je gemoedstoestand er een is die te maken heeft met hun geweten (vader) om over een probleem te beslissen of een negatieve situatie onder ogen te zien, of hun intuïtie (moeder) te gebruiken om erachter te komen hoe ze een probleem kunnen oplossen of blijven weg ervan voordat het begint. De droom over het zien van een huis dat wordt verwoest, symboliseert een deel van je leven waaraan je gewend bent geraakt te eindigen. Een perspectief op een situatie die normaal is of stabiel wordt geruïneerd. Voorbeelden van levenssituaties die dit soort dromen kunnen veroorzaken, kunnen het verlies van een baan, verlies van gezondheid, blijvende verwondingen bij een ongeval of grote veranderingen in het gezinsleven zijn. Voorbeeld: een rijke vrouw droomde er regelmatig van om in het oude, arme huis van haar jeugd te zijn. Telkens wanneer deze droom zich voordeed, ervoer ze intense frustratie tijdens het wakkere leven. Het arme gezin weerspiegelde haar perspectief op situaties waarin ze zich machteloos voelde en geen middelen had om met problemen om te gaan. Voorbeeld 2: een oudere vrouw droomde ervan buitengesloten te worden uit een huis. In het echte leven wilde ze weer jong zijn en had ze het gevoel dat de jeugd voorgoed voorbij was….

…De droom om jezelf altijd in beweging te houden (niet stoppen of stilstaan) symboliseert besluiteloosheid. Het kan ook de weergave zijn van ongemak bij een keuze. Negatief kan het grillig gedrag weerspiegelen. Positief is dat altijd bewegen een weerspiegeling kan zijn van vooruitgang of momentum. De droom over verhuizen symboliseert een veranderingsproces dat je doormaakt. Het ene levensperspectief of de ene levensvisie wordt vervangen door een andere. Je bewust zijn van een deel van je leven dat verandert of transformeert. Je perspectief op een situatie verandert. Vooruitgang, verlies of een nieuwe manier van denken ervaren. Een verandering in hoe u het leven ziet of voelt over een situatie. De droom over verhuizen en het niet leuk vinden ervan symboliseert levensveranderingen die je opgedrongen voelen. Misschien heb je het gevoel dat je macht, status of middelen verliest. De droom dat iemand bij je intrekt, symboliseert je gevoelens over een verandering die op de een of andere manier bij je is opgekomen. Mensen die u graag in uw huis betrekt, kunnen een welkome verandering zijn. Mensen die u niet graag bij u thuis betrekken, kunnen het gevoel hebben vast te zitten met een nieuw probleem of een extra last. De droom om constant naar verschillende huizen te verhuizen, symboliseert de moeilijkheid om een ​​definitieve beslissing te nemen. Het kan ook de weergave zijn van een chaotische situatie die u ervan weerhoudt om gemaakte keuzes te behouden. Gevoel dat niets hetzelfde blijft in je leven. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan te verhuizen en het te haten. Toen ze wakker was, merkte ze dat ze ouder werd en ze vond het helemaal niet leuk….

…Het zien van een beet in een droom symboliseert een negatieve invloed of probleem dat je mogelijk heeft overkomen. Iets dat uw geluk of goede bedoelingen aantast. Een persoon, een probleem of een slechte gewoonte heeft ‘je te pakken’ gekregen. De ernst van de beet geeft aan hoe effectief of verwoestend deze invloed of dit probleem was. De droom over gebeten worden symboliseert je kwetsbaarheid voor negatieve invloeden of slechte gewoonten. Misschien ben je bezweken voor verleiding of slechte gewoonte. U kunt ook worden lastiggevallen door een probleem of obstakel. De droom kan een aanwijzing zijn dat je meer hebt afgebeten dan je kauwt of dat je eindelijk over de grens bent gegaan. Misschien moet u meer verantwoordelijk of voorzichtig zijn. Een niet-ernstige beet kan een persoon of situatie vertegenwoordigen die heeft geprobeerd u negatief te beïnvloeden of u te lokken. Als alternatief kan het een weerspiegeling zijn van een close call die je hebt meegemaakt vanwege een slechte gewoonte. De droom over gebeten te worden door een vampier symboliseert een persoon of situatie waarvan je denkt dat deze parasitair is voor je welzijn. Je voelt je misschien gebruikt of dat deze negatieve invloed te krachtig is om te overwinnen. Een teken dat je op een bepaald gebied van je leven voor jezelf moet opkomen….

…De droom over een slang symboliseert een bewuste richting van energie. Totale toewijding aan een probleem of kwestie. Nergens om geven behalve een bepaald probleem. Helemaal gefocust op iets waar je verantwoordelijk voor bent. Een teken dat er iets uit de hand is gelopen of dreigt. Het stroomlijnen van beslissingen of uw focus. Negatief is dat een slang obsessies of afleiding kan weerspiegelen. De droom over een tuinslang symboliseert zaken waar je op een zelfverzekerde of ongedwongen manier volledig aan toegewijd bent. U bent volledig gefocust op een probleem zonder het gevoel te hebben dat het te ernstig is. Het kan een weerspiegeling zijn van niet-bedreigende verplichtingen of verantwoordelijkheden. Het zien van een slang die is aangesloten op iets negatiefs of kwaads, symboliseert negatieve denkpatronen of situaties die kunnen verslechteren of uit de hand lopen. De droom over een brandslang symboliseert een totale toewijding aan het confronteren van problemen of het oplossen van een situatie die misschien uit de hand is gelopen….

…De droom over knuffelen symboliseert een situatie of relatie waarvan je denkt dat je altijd perfect bent. Genieten of verlangen naar een perfecte ervaring zonder dat er iets aan de hand is. Negatief gezien kan knuffelen een teken zijn dat je te gefocust bent op fantasieën of idealen en de werkelijkheid niet duidelijk genoeg ziet. Als alternatief kan dromen over knuffelen met iemand een weerspiegeling zijn van uw behoefte aan lichamelijk contact of een verlangen om door iemand te worden verzorgd. Bedenk wat de persoon met wie je knuffelt symboliseert voor extra betekenis. Voorbeeld: een jonge man droomde ervan om te knuffelen met een meisje dat hij leuk vond. Toen hij wakker was, had hij 2 jaar gewacht om bij dit meisje te zijn. Het knuffelen weerspiegelde zijn poging om zich goed te voelen over het feit dat hij uiteindelijk twee jaar bij haar was, terwijl hij geloofde dat ze perfect voor hem zou zijn….

…De droom over het besturen van een voertuig symboliseert volledige controle over de besluitvorming. Controle of navigeren in de richting van het leven waar u naartoe gaat. Degene die rijdt, weerspiegelt het aspect van jezelf dat je huidige pad beïnvloedt. Als u aan het rijden bent en de weg voor u niet kunt zien, is dit een teken dat u niet weet waar u in het leven naartoe gaat of niet weet wat u in de nabije toekomst kunt verwachten. Dromen dat je ‘s nachts rijdt, suggereert dat je een gebrek aan zelfvertrouwen of enthousiasme voelt voor de richting in het leven waar je naartoe gaat. Je hebt het gevoel dat iets niet meer zo goed is als vroeger, of het ergste is geworden. Het kan zijn dat u niet zeker weet waar u in het leven naartoe gaat. Het kan zijn dat u obstakels tegenkomt om uw doelen te bereiken. Je voelt je misschien niet goed bij het nemen van bepaalde beslissingen of je bent bang om verder te gaan. Misschien bent u ongerust over de toekomst. Als uw zicht tijdens het rijden wordt geblokkeerd of belemmerd, weerspiegelt dit afleiding of tegenslagen. Als u over een bochtige weg rijdt, symboliseert dit moeilijkheden bij het bereiken van uw doelen vanwege een gebrek aan stabiliteit of zekerheid. Misschien heb je zelfs het gevoel dat je levensrichting nooit hetzelfde blijft. Dromen dat je auto een slechte besturing heeft of onderdelen mist, symboliseert een gecompromitteerd gevoel van controle over een huidige situatie. De droom dat je auto uit de hand loopt, symboliseert je gevoelens dat je leven niet verloopt zoals gepland. Er kan zich een crisis, tegenslag of moeilijkheid voordoen….

…De droom over gestoken worden symboliseert je gevoelens over een kwetsende handeling of opmerking. Je gekwetst voelen door een teleurstelling. Je dom voelen omdat je te dicht bij iemand bent gekomen die onbeleefd of ongevoelig is. De droom om gestoken te worden door een bij symboliseert het gevoel vast te zitten aan hard werken of verplichtingen waarvan je denkt dat ze ondraaglijk zijn. Je dom voelen omdat je ergens bij betrokken bent geraakt….

…De droom over een hond symboliseert emotionele bescherming. Het type, de grootte en de kleur van de hond weerspiegelen allemaal hoe u ervoor kiest uzelf te beschermen tegen moeilijke emoties of problemen het hoofd te bieden. Positief is dat een hond emotionele zelfverdediging weerspiegelt. Hoe u ervoor kiest om een ​​negatieve situatie onder ogen te zien terwijl u zelfverzekerd blijft. Iets waarop u bij uzelf of bij anderen kunt vertrouwen om u te beschermen of problemen op afstand te houden. Iets tegen jezelf herhalen om angst, jaloezie of de harde woorden van anderen af ​​te weren. Een emotionele barrière die u opwerpt om uzelf te beschermen. Negatief, een hond weerspiegelt verlies van zelfbeheersing over instincten en driften. Krachtige seksuele drang of woede jegens een andere persoon. De droom over een boze hond symboliseert bijna altijd woede en wreedheid jegens andere mensen. Het kan altijd wijzen op een verlies van uw geduld. De droom dat je door een hond wordt gebeten, kan een gevoel zijn van aangevallen, lastiggevallen of bedreigd te worden. De effecten voelen van kwaadaardigheid of territorium van anderen. Een botsing van agenda’s. Het kan ook de weergave zijn van problemen met verslaving. Een hond aan de lijn symboliseert zelfbeheersing of het onder controle houden van je instincten en driften. De droom over een dode of stervende hond kan staan ​​voor opgeven. Misschien bent u iets kwijtgeraakt dat u zelfvertrouwen geeft of een veilig gevoel geeft. De droom over het afhakken van het hoofd van een hond symboliseert acties die worden ondernomen om te voorkomen dat iemand anders ooit weer zelfverzekerd denkt. Voorkomen dat iemand zichzelf verdedigt of iets heeft om op te vertrouwen. Voorbeeld: een man droomde er ooit van dat een hond in een mand bij hem werd afgeleverd. In het echte leven werd hij geconfronteerd met ernstige financiële problemen en had hij net een plan bedacht om eruit te komen. De hond weerspiegelde hoe zijn plannen hem het vertrouwen gaven om zijn probleem het hoofd te bieden. Voorbeeld 2: Een persoon droomde er ooit van een zwarte, boze hond naar hen te zien grommen. In het echte leven spraken ze op een heel boze, kwaadaardige manier over iemand die ze niet mochten….

…De droom over belastend bewijs symboliseert bewijs van schuld, of schuld waaraan niet kan worden ontkomen. Uw gevoelens over uw betrokkenheid bij een probleem. Het kan ook een teken zijn dat je het te druk hebt om jezelf de schuld te geven van iets slechts dat is gebeurd. Jezelf laten geloven dat je schuldig bent. Voorbeeld: een man droomde ervan mannen te zien die belastend bewijsmateriaal neerlegden boven een kamer met een dood lichaam erin. Toen hij wakker was, voelde hij zich schuldig omdat hij niet genoeg had gedaan om een ​​vriend te helpen voordat er een groot probleem begon. De mannen die het belastende bewijsmateriaal aanplantten, gaven aan dat hij teveel stilstond bij zijn betrokkenheid bij het probleem van zijn vrienden….

…De droom over een schooluniform symboliseert dat je persoonlijkheid altijd bezorgd of bezorgd is over iets. De droom over mensen met wie je wilt daten in een schooluniform weerspiegelt misschien je bezorgdheid om jezelf nooit in verlegenheid te brengen bij hen. Voorbeeld: een jonge man droomde ervan een meisje te zien dat hij leuk vond in een schooluniform. In zijn wakkere leven was hij erg zelfbewust wanneer hij bij haar in de buurt was. Misschien zie je een schooluniform in een droom als je voor een sollicitatiegesprek gaat of constant probeert een goede indruk bij iemand te behouden….

…De droom over zwemmen symboliseert het verkennen van moeilijke emoties. U probeert erachter te komen wat uw problemen zijn met een relatief niveau van comfort en objectiviteit. Zwemmen kan een weerspiegeling zijn van uw wens om te veranderen of een grote inspanning die u doet om zelf iets te doen. Voor zichzelf zorgen. Dromen over zwemmen kunnen ook de weergave zijn van een wens om jezelf uit te dagen of mogelijkheden te verkennen die je nog nooit eerder hebt onderzocht. Nieuwe dingen uitproberen. Zwemmen in dromen komt vaak voor bij mensen die therapie ondergaan of die ziel zoeken naar hulp of inzicht in hun problemen. Als alternatief kan zwemmen ook de weergave zijn van hoe bedreven je bent in het alleen door een onzekere of negatieve situatie heen komen. Jezelf ~in het spel~ houden als je nu niet weet wat er daarna zal gebeuren. De droom om een ​​goede zwemmer te zijn symboliseert je vaardigheid en zelfvertrouwen in het omgaan met moeilijke situaties of zeer emotionele momenten. De droom over het doen van de rugslag symboliseert een hoge mate van zelfvertrouwen bij het zelfstandig navigeren door onzekere of negatieve situaties. Het gevoel hebben dat problemen te gemakkelijk zijn om op te lossen. In negatieve zin kan het een teken zijn dat u te zeker bent van uw vermogen om zelf met problemen om te gaan of moeilijkheden op te lossen. De droom over zwemlessen symboliseert wakkere levenssituaties waarin je leert omgaan met moeilijke situaties helemaal alleen. Het kan ook de vertegenwoordiging zijn van het leren zelf uw problemen op te lossen. Voorbeeld: een vrouw droomde van zwemmen. Toen ze nog wakker was, had ze besloten haar vriend tijdelijk uit haar leven te verwijderen om hem te straffen omdat hij tegen haar had gelogen. Het zwemmen weerspiegelde haar gevoelens over het leven alleen, terwijl ze de onzekerheid over de toekomst van haar relatie voelde. Voorbeeld 2: Een man droomde ervan in een zwembad te zwemmen met een haai. Toen hij wakker was, had hij een moeilijke ziekte onder controle die de doktoren hadden afgewezen en waarvan hij dacht dat die hem op elk moment kon inhalen. Voorbeeld 3: een vrouw droomde ervan in een zwembad te zwemmen. Toen ze wakker was, was ze onzeker en onzeker over de vraag of een man die ze leuk vond ooit met haar zou willen daten. Het zwemmen weerspiegelde haar onwil om op te geven om dichter bij de man te komen die ze leuk vond, terwijl ze geen idee had wat haar toekomstperspectieven waren. Het zwemmen symboliseert haar wens om ~in het spel te blijven~ terwijl ze het gevoel had dat ze alleen was….

…De droom over een dierentuin symboliseert situaties waarin je negatief of primitief gedrag bij anderen opmerkt. Je op je gemak voelen dat andere mensen dommer zijn dan jij. Een gevoel van isolatie van gek gedrag. U kunt in de buurt zijn van mensen die minder volwassen of intelligent zijn dan u. Niet betrokken willen raken bij dwaze of ~domme~ zaken. Het kan ook een verkenning of observatie van iets gevaarlijks vertegenwoordigen terwijl het veilig blijft. Niet willen praten met of teveel betrokken willen raken bij ~domme~ mensen. Als alternatief kan een dierentuin ongeloof uiten over hoe gek, kinderachtig of arrogant een situatie is. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan de dierentuin te bezoeken. Toen ze wakker was, gaf ze haar vriend een tweede kans na een ruzie. De dierentuin weerspiegelde haar woonsituatie met het ‘domme’ vriendje waarvan ze niet dacht dat het echt zou veranderen….

…De droom over slapen symboliseert een totaal gebrek aan bezorgdheid over het überhaupt opmerken van een probleem of probleem. Troost bij een definitieve beslissing of bij de manier waarop een situatie is. Zich niet bewust zijn van problemen. Je ergens geen zorgen meer over maken of er niet bij betrokken willen zijn. Onwetendheid. Zich totaal niet bewust zijn van een probleem. Positief is dat slapen rust of tevredenheid met keuzes weerspiegelt. Negatief gezien kan slapen een weerspiegeling zijn van vermijding, onwetendheid of luiheid. Weigeren zelf een situatie, beslissing of iets over negatiefs te erkennen. Zich overgeven aan een probleem of niet bereid zijn om nog meer hard te werken….

…De droom over een boom symboliseert een deel van je leven dat is gevestigd. Een situatie of probleem dat onwrikbaar of onveranderlijk is. Iets dat veel moeite kost om er vanaf te komen of waar altijd op kan worden vertrouwd. Positief is dat het uw vertrouwen, geloof of vertrouwen in iets kan weerspiegelen. Negatief kan het een aanhoudend probleem weerspiegelen. Een boom kan ook symbool staan ​​voor iets in je leven waar je je heel prettig bij voelt, of een situatie waarvan je denkt dat die nooit zal veranderen. De droom over een boom die van de grond wordt gerukt, symboliseert een dramatische verandering in een situatie in je leven waarvan je dacht dat die nooit zou gebeuren of waar je je te comfortabel bij voelde. De droom over een boomstam van dichtbij kan weerspiegelen hoe dicht u emotioneel of situationeel bij een bestaand probleem of probleem bent. Misschien heb je er veel aan. Een dode boom symboliseert een overgang naar een stabiele situatie. Ofwel is uw zelfvertrouwen verloren gegaan of is een moeilijk probleem opgelost. Het zien van een boomstronk symboliseert een stabiele situatie of een hardnekkig probleem dat je hebt overwonnen of de moeite hebt genomen om het hoofd te bieden. De droom over het door keuze beklimmen van een boom symboliseert wakende levenssituaties waarin je de behoefte voelt om te bewijzen dat je zelf iets kunt inhalen als het moet. De droom over het beklimmen van een boom uit angst of een behoefte aan veiligheid symboliseert een perfecte naleving van verantwoordelijk gedrag om mislukking te voorkomen. Het kan ook de weergave zijn van vasthouden aan of rennen aan uw gezin om moeilijke problemen te voorkomen. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan naast een boom te staan ​​en naar de sterren te kijken. In het echte leven worstelde ze om haar religieuze geloof te vernieuwen. De boom weerspiegelde dat haar geloof onwankelbaar en gevestigd was, terwijl de sterren waar ze naar opkeek de mogelijkheden weerspiegelden om haar geloof te hernieuwen die ze begon te zien in een vriendin die haar verraste door met haar te willen oefenen. Voorbeeld 2: Een jonge man droomde ervan te zien hoe een boom van de grond werd gerukt. In het echte leven was hij geschokt toen hij ontdekte dat het huis van zijn ouders zou worden verkocht. De boom weerspiegelde zijn gevoel van thuis dat permanent en gevestigd was. De boom die van de grond werd gerukt, symboliseerde het gevoel van stabiliteit en thuis dat hem snel werd ontnomen. Voorbeeld 3: Een jonge man droomde ervan in een kokospalm te klimmen en de kokosnoten op de grond te laten vallen terwijl iemand naar hem keek. Toen hij wakker was, werd hij beschuldigd van financieel falen en moest hij een aantal lang uitgesponnen stappen nemen om te bewijzen dat hij in feite financieel zeker was….

…De droom over een provincievlag symboliseert patriottisme, loyaliteit of plicht. Het belang dat je voelt, of het projecteert een bepaalde houding. Er zeker van zijn dat een bepaalde manier van denken de beste manier is om te denken. Een geloof in iets groters dan jij. Overweeg de stereotiepe denkwijze van het land waarvan je de vlag ziet voor extra betekenis. Een Amerikaanse vlag kan bijvoorbeeld het belang weerspiegelen dat u voelt bij het hebben of projecteren van een koppig onafhankelijke mentaliteit op anderen. De droom over een Chinese vlag kan uw onwankelbare loyaliteit aan conservatieve opvattingen of gedrag weerspiegelen. Zelfverzekerd zijn over conservatief, geduldig, voorzichtig zijn of nooit risico’s nemen. Vlaggen van andere landen kunnen kwesties of situaties weergeven waarvan u denkt dat het belangrijk is om bij te blijven. Een kwestie die voorrang heeft of uw onwankelbare loyaliteit aan een goed doel. Overweeg de kleuren of objecten op de vlag voor extra betekenis. De droom over een geheel witte vlag kan een weerspiegeling zijn van overgave of een niet-confronterende houding tegenover anderen. Opzettelijk moeite doen om anderen te laten zien dat u zich volledig aan de regels houdt. Als alternatief kan een witte vlag uw onwankelbare loyaliteit aan een zaak weerspiegelen die volkomen eerlijk of moreel is. De droom over een rode vlag symboliseert loyale of koppige steun voor overtuigingen die negatief, gevaarlijk of arrogant zijn. Een zelfverzekerde houding ten opzichte van genadeloos zijn. Een luide of koppige houding dat je nooit wordt verteld wat je moet doen, hoe gevaarlijk het ook wordt. Loyaliteit aan een zaak die misschien te buitensporig of gevaarlijk is, of die u koste wat het kost niet bereid maakt te luisteren. Een teken dat u er baat bij kunt hebben om te stoppen met iets dat u doet. De droom over een geblokte vlag symboliseert misschien een competitieve geest. Het gevoel hebben dat racen, vechten, vechten of competitie erg belangrijk is. Genieten van discussiëren of het aangaan van een uitdaging….

…De droom over een bank symboliseert totaal comfort met een probleem of situatie. Je voelt je op je gemak, verveelt je of bent lui over iets. U hebt misschien het gevoel dat er helemaal niets mis is met een bepaald probleem. Negatief is dat een bank in een droom een ​​teken kan zijn dat u zich te comfortabel voelt bij bepaalde overtuigingen, ideeën of situaties die u ervaart. De droom om met iemand anders op een bank te zitten symboliseert totaal comfort met een bepaald aspect van je persoonlijkheid op basis van de kwaliteiten die het meest opvallen bij die persoon. Met een verliefdheid of romantische interesse op een bank zitten, kan een hoge mate van comfort symboliseren bij het seksueel verlangen naar die persoon. Een teken dat je moet stoppen met dagdromen over hen en er iets aan moet doen….

…De droom over een brandweerwagen of brandweerwagen symboliseert uw besluitvormingsvermogen gericht op het oplossen van een uit de hand gelopen probleem. Het kan ook de weergave zijn van een andere persoon of situatie die u helpt bij het oplossen van een probleem dat uit de hand loopt….

…De droom over de titanic symboliseert het gevoel in de steek gelaten te worden na hoge verwachtingen en verwachtingen. Een enthousiaste ervaring kan uit de hand zijn gelopen of heeft geleid tot een dramatische teleurstelling. Negatief kan de Titanic een weerspiegeling zijn van grove nalatigheid of een grove vergissing. Feesten, ontspannen of een geweldige tijd hebben op een gevaarlijk moment vol risico’s. Een angst dat een situatie slechter zal aflopen. Als alternatief kan de titanic uw faalangst of tragedie vertegenwoordigen tijdens een belangrijk moment. Uit angst voor mislukking in een nieuwe relatie, huwelijk of carrière. Het gevoel hebben dat uw hoge verwachtingen zullen worden gedoemd. Een bedreiging voelen voor het geluk waar je recht op hebt. Een teken dat u uw zorgen beter moet uiten. Zeker weten dat iets iedereen of alles ermee in de war zal brengen. Een langzaam besef dat er iets ergs aan de hand is. Uw hoop is aan het zinken. Voorbeeld: een man droomde ervan op de Titanic te zijn terwijl deze aan het zinken was. In zijn wakkere leven had hij hoge verwachtingen om te herstellen van een gezondheidsprobleem voordat hij een dramatische verslechtering ervoer. Voorbeeld 2: een vrouw droomde ervan op de Titanic te zijn. Toen ze wakker was, ervoer ze een verhoogde mate van angst over het mislukken van haar nieuwe relatie….

…Het zien van uw echte kinderen in een droom symboliseert ideeën, gewoonten of ontwikkelingen die worden aangemoedigd. Situaties of aspecten van uw leven die u krachtig of tot bloei wilt zien komen. Het kan ook de weergave zijn van een aspect van jezelf op basis van het enige dat het meest opvalt aan dat kind. Als je in het echte leven meer dan één kind hebt, zal elk kind een ander aspect van je leven vertegenwoordigen op basis van je eerlijkste gevoelens over toen. De droom over het verliezen van een kind symboliseert gevoelens van overbelast raken of over je grenzen worden uitgerekt. Te veel tegelijk jongleren of ‘de bal laten vallen’ met iets omdat je te veel met iets anders bezig bent. Zo verstrikt raken in kleine details dat je vergeet wat het belangrijkste is. De droom over het overlijden van een kind symboliseert een verlies of een onaangename verandering in een deel van je leven dat potentieel had. Positief is dat een kindersterfte het gevolg kan zijn van een groeiend probleem dat eindelijk is aangepakt. Als je droomt van kinderen die je niet herkent, symboliseert dit nieuwe ideeën of situaties die worden aangemoedigd. Iets waar nog niet aan gedacht was. Negatief kan het wijzen op lasten, verantwoordelijkheden of problemen die moeten worden aangepakt. Slechte kinderen symboliseren negatieve of corrupte aspecten van uw persoonlijkheid die worden aangemoedigd. Het kan ook wijzen op een slechte situatie of probleem dat aanvoelt alsof het uit de hand loopt of je bang maakt. Slechte kinderen kunnen ook de weergave zijn van kinderlijke overtuigingen of gewoonten die uit de hand lopen. Als alternatief kunnen kinderen aspecten van uw persoonlijkheid weerspiegelen die speels, jong van hart of kinderachtig van opzet zijn. Je wilt nergens mee bezig zijn….

…De droom over een pistool symboliseert wilskracht of de macht om beslissingen te beheersen. Degene die het pistool in een droom vasthoudt, weerspiegelt welke persoonlijkheidskenmerken of situaties uw besluitvorming bepalen. Als je het pistool in een droom vasthoudt, weerspiegelt dit je wilskracht of interesse om een ​​keuze te maken. Als je iemand met een pistool neerschiet, symboliseert dit een beslissing. Het neerschieten van een slecht persoon kan een weerspiegeling zijn van het overwinnen van negatieve denkpatronen door in jezelf te geloven of door het juiste te doen. Het neerschieten van een goed persoon kan een weerspiegeling zijn van overgave aan negatieve emoties of denkpatronen. Het kan ook de vertegenwoordiging zijn van ervoor kiezen om slecht of immoreel te zijn. De droom om met een pistool te worden neergeschoten, symboliseert een beslissing die is mislukt of je in verlegenheid hebt gebracht. Door een slechte keuze die je hebt gemaakt, is een situatie in je opgekomen. Het kan ook de vertegenwoordiging zijn van iemand anders waarvan u denkt dat hij opzettelijk de beslissing neemt om u in de steek te laten, u in verlegenheid te brengen of terug te komen. Het gevoel hebben dat de beslissing van iemand anders u veel pijn of verlies heeft bezorgd. Slechte mensen met wapens vertegenwoordigen negatieve persoonlijkheidskenmerken die uw besluitvorming beheersen (bijv. Angsten, schuldgevoelens of oneerlijkheid). Het kan ook de weergave zijn van een slechte situatie waarvan u bang bent dat deze uit de hand loopt. Een persoon of situatie waarvan u denkt dat deze macht of controle over u heeft. Een innerlijke pestkop die werkt als een innerlijke pestkop. Goede mensen met wapens zijn positieve persoonlijkheidskenmerken die uw beslissingen beïnvloeden (bijv. Moed, zelfvertrouwen, eerlijkheid). Goed oordeel. De droom over een pistool dat niet werkt of vastloopt, symboliseert een gebrek aan wil, moed of kracht om een ​​beslissing uit te voeren. Je hebt niet wat nodig is om een ​​probleem te weerstaan ​​of een belangrijke beslissing te nemen. De droom over het laden van een pistool symboliseert de voorbereiding om een ​​beslissing te nemen of de exacte macht over iemand te nemen. Het kan ook de voorstelling zijn dat u in uzelf gelooft voordat u met een probleem geconfronteerd wordt. Het zien van iemand anders die een pistool laadt, kan een bepaald aspect van jezelf of een situatie weerspiegelen die resistent wordt. De droom over jezelf per ongeluk neerschieten met een pistool symboliseert jezelf op de een of andere manier in het leven naaien met een aanzienlijk overzicht. Niet voorzichtig of verantwoordelijk genoeg zijn met de kracht die je in de hand hebt. De droom om jezelf bewust met een pistool te schieten, symboliseert een zelfopgelegde mislukking. Kiezen om te verliezen met een belangrijke keuze. Voorbeeld: een vrouw droomde dat iemand een pistool op een man richtte. Toen ze nog wakker was, had ze een verhit debat met iemand waarvan ze voelde dat ze van woede op haar zou kunnen ontploffen als ze niet oppast. Het pistool weerspiegelde de beslissing om te exploderen van woede die de macht over haar hield. Voorbeeld 2: Een jongen droomde ervan mannen te zien die een pistool op hem richtten. Toen hij wakker was, had hij het gevoel dat zijn leraar hem uitkoos wegens schaamte….

…De droom over mishandeling symboliseert gevoelens van totaal overweldigd te zijn door angst, wraak of vreselijke gevolgen. Het kan een teken zijn dat u problemen heeft om voor uzelf op te komen bij totaal verlies of mislukking. De droom over het mishandelen van iemand anders kan een weerspiegeling zijn van krachtige gevoelens van wraak of rechtvaardiging. Iemand terugbetalen voor wat hij je heeft aangedaan of al je frustraties bij iemand neerleggen. Het kan ook een teken zijn dat u te ver gaat of uw woede moet beheersen. Als alternatief kunt u krachtige angsten overwinnen of veel positieve veranderingen in uw leven aanbrengen….

…De droom over een bullebak symboliseert mensen of situaties waarvan je denkt dat ze je opzettelijk in de steek houden of je bedreigen omdat je doet wat je leuk vindt. Het kan ook de weergave zijn van een persoon of situatie waarvan u denkt dat deze te moeilijk is om ermee om te gaan. Niet opstaan ​​tegen een pestkop symboliseert dat je je terugtrekt voor een bedreiging of uitdaging. Als je een pestkop weerstaat, symboliseert dit het confronteren van problemen en het overwinnen van angst. Misschien heb je eindelijk de moed gekregen om iets te doen. De droom om een ​​bullebak te zijn symboliseert arrogantie of gevoelens van onoverwinnelijk zijn. U bent misschien bang om de controle te verliezen. Het kan ook de weergave zijn van een gebrek aan respect voor anderen. Voorbeeld: een jonge man droomde van pestkoppen die hem bedreigden. In zijn wakende leven hadden zijn ouders gedreigd de politie te bellen bij een werkgever als ze ooit een baan bij hen probeerden te krijgen….

…De droom over een bubbelbad symboliseert gevoelens over hoe geweldig het is om van een probleem af te komen of jezelf te verbeteren. Gevoelens van plezier bij het omgaan met problemen. Je erg op je gemak voelen bij het omgaan met problemen, moeilijkheden of dingen waar je je zorgen over maakte….

…De droom om in een dansles te zitten symboliseert je poging om andere mensen bij te houden. Misschien probeer je te laten zien dat je net zo goed bent als anderen, terwijl je synchroon loopt met hun overtuigingen of waarden. Voorbeeld: een man droomde ervan om in een dansles te zitten. In zijn wakende leven onderging hij tests voor een baan. De dansles weerspiegelde de druk om andere sollicitanten bij te houden en zichzelf voortdurend te bewijzen tegenover de toekomstige werkgever….

…De droom over een begrafenis symboliseert een erkenning dat er iets in je leven is geëindigd. Het einde van een situatie of aspect van jezelf waarvan je weet dat je het nooit meer zult zien. Loslaten of een definitief afscheid. Als alternatief kan een begrafenis de preoccupatie met een verlies weerspiegelen. Als je in het echte leven doodgaat, kan een begrafenisdroom je gevoelens of zorgen over je eigen dood weerspiegelen. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan op een begrafenis te zijn met foto’s die tot leven kwamen. Toen haar vriend wakker was, had ze de bezittingen van zijn overleden moeder die bij een tragisch auto-ongeluk omkwam, bij hen thuis meegenomen. De begrafenis weerspiegelde haar preoccupatie met het opmerken van deze bezittingen en het herinneren van de tragedie….

…De droom over een kleedkamer symboliseert je poging om je aan te passen aan een nieuwe rol of situatie. Nieuwe dingen proberen of jezelf proberen te vinden. Zien hoe nieuwe ideeën of meningen bij u passen in uw relaties. Misschien ontwikkel je een nieuw zelfbeeld. Als de kleding niet past, kan het zijn dat u het gevoel heeft dat iets niet bij u past of dat u zich op uw gemak voelt om uzelf uit te drukken. Het kan ook uw onzekerheid vertegenwoordigen over iets waarmee u aan het experimenteren bent. Als alternatief kan een kleedkamer weerspiegelen hoe u van rol of personage verandert. Uw persoonlijke stijl van expressie kan veranderen….

…De droom over buitenaardse wezens symboliseert aspecten van je persoonlijkheid die onbekend, onbekend of ongebruikelijk zijn. Een alien kan ook een situatie in uw leven vertegenwoordigen waar u niets aan kunt doen. Mogelijk observeert u of ervaart u dingen die niet normaal voor u zijn. Dingen die misschien moeilijk uit te leggen of te begrijpen zijn. De droom om een ​​buitenaards wezen te zijn, symboliseert je gevoel een buitenstaander te zijn, niet geaccepteerd of verkeerd begrepen te worden. Je hebt misschien het gevoel dat je er niet bij hoort, of er niet bij hoort….