…De kleur rood in dromen symboliseert negativisme, negatieve bedoelingen of negatieve situaties. In een droom weerspiegelt het iets negatiefs over de manier waarop je denkt, voelt of handelt. Het kan wijzen op gedachten, emoties of gedragingen die ongezond, onaangenaam of bedrieglijk zijn. Rood kan ook staan ​​voor woede, vechten, gemeenheid of oneerlijkheid. De kleur rood is een teken dat u buitensporig, immoreel, oneerlijk bent of iets onaangenaams ervaart. Rood kan ook de volledige wetenschap weerspiegelen dat u iets doet waarvan u weet dat het verkeerd is. De symboliek van rood is gebaseerd op de menselijke perceptie van de kleur van bloed, aangezien bloed iets is dat je alleen ziet wat er echt erg gebeurt….

…De droom over een gezicht symboliseert de persoonlijkheid. Lelijke gezichten vertegenwoordigen negatieve aspecten van uw persoonlijkheid en mooie gezichten vertegenwoordigen positieve aspecten van uw persoonlijkheid. Als je ziet dat je eigen gezicht aantrekkelijk is, wijst dit op positieve gevoelens over je eigen persoonlijkheid. Je eigen gezicht als lelijk beschouwen, wijst op negatieve gevoelens die je over jezelf hebt. De droom over de linkerkant van je gezicht kan het logische of eerlijke aspect van je persoonlijkheid vertegenwoordigen. De droom over de rechterkant van je gezicht kan het creatieve of oneerlijke aspect van je persoonlijkheid vertegenwoordigen….

Zie de betekenis van haar

…De droom over het krijgen van een gezichtsbehandeling symboliseert je wens om er absoluut zeker van te zijn dat je jezelf niet in verlegenheid brengt of gebreken van welke aard dan ook op anderen projecteert. Mogelijk krijgt u coaching over hoe u zich met andere mensen kunt gedragen of hoe u zich professioneel kunt gedragen. Kiezen om advies in te winnen over uw sociale gedrag of uw persoonlijkheidsfoutjes te veranderen. Als alternatief kan een gezichtsbehandeling positieve gevoelens weerspiegelen die u heeft over veranderingen die u bij uzelf aanbrengt. Negatief is dat het krijgen van een gezichtsbehandeling een teken kan zijn dat u probeert uzelf te projecteren op anderen als foutloos of professioneel….

De droom over een smiley symboliseert gevoelens over een goed humeur of dat positieve bedoelingen verplicht zijn. Gelukkig of vrolijk moeten zijn. Negatief gezien kan een smiley staan ​​voor gevoelens over gedwongen worden anderen blij te laten zien. Je uitgeput voelen of onder druk staan ​​om aardig of vrolijk te zijn. Je leeg voelen omdat je anderen een goed gevoel moet geven over een situatie die perfect is. Een lege vertoning van goede tijdingen. Een zakelijke situatie of professioneel moeten zijn. Als alternatief kan een smiley een weerspiegeling zijn van jou of iemand anders die totaal ongevoelig is om anderen aardig te maken….

…De droom over iemand slaan symboliseert je eis om respect. Misschien heb je het gevoel dat iemand anders in het wakkere leven een grens heeft overschreden. De droom om in het gezicht te worden geslagen symboliseert een situatie of beslissing die je herinnert aan je gebrek aan respect of waardering. Het gevoel hebben dat je niet genoeg hebt gedaan of dat je acties niet in overeenstemming zijn. Iemand anders op het rechte pad zetten of zich herinnerd voelen aan uw arrogantie. Negatief is dat een klap in het gezicht kan duiden op uw gevoeligheid voor een situatie die u schuldig maakt of wroeging voelt. Het gevoel hebben dat je onzorgvuldig was of iemand hebt verraden. Gevoel dat je ~over de grens bent gegaan~. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan door haar grootvader in het gezicht te worden geslagen. Toen ze nog wakker was, begon ze zich rot te voelen omdat ze het onvoltooide graf van haar vader niet had afgemaakt….

…De droom over haar symboliseert je denkstijl. De kleur en stijl van het haar symboliseren de manier waarop u denkt. Georganiseerd haar weerspiegelt een systematische of methodische denkstijl. Rommelig of verward haar weerspiegelt zelfkritische of hysterische gedachten. Blond of geel haar symboliseert dat je jezelf of iemand anders op een bepaalde manier opmerkt. Rood haar (bloedrood) in een droom symboliseert negatieve of buitensporige denkpatronen. Jij of een aspect van je persoonlijkheid dat niet oprecht of zorgzaam is. Rood haar kan ook de weergave zijn van liegen, bedriegen, woede of gemeen zijn tegen iemand. Oranje haar (Roodharige, Gember of Worteltop) symboliseert in een droom een ​​denkstijl die merkbaar of moeilijk te vermijden is. Overtuigingen, emoties of situaties die onmogelijk te stoppen of te vermijden zijn. Een gebied van je leven dat je focus overweldigt en niet onopgemerkt kan blijven. Donkergroen haar symboliseert egoïstische denkpatronen. Lichtpaars haar symboliseert denkpatronen die neutraal of onverschillig zijn. Donkerpaars haar kan denkpatronen weerspiegelen die gericht zijn op het voelen van totale machteloosheid. Er gebeurt niets wat je wilt. Het kan ook de weergave zijn van zeer donkere en onverschillige denkpatronen. Lichtblauw haar symboliseert positieve denkpatronen. Het kan ook de weergave zijn van gevoeligheid. Donkerblauw haar symboliseert ongevoelige of koude denkpatronen. Zwart haar symboliseert een onevenwichtig denken. Donkere, depressieve, negatieve of buitensporige gedachten. Zwart haar kan ook een angstige mentaliteit vertegenwoordigen. Wit haar symboliseert evenwichtige denkpatronen. Negatieve of ongezonde overtuigingen worden totaal gezuiverd. Mogelijk een teken van zelfverbetering of positieve verandering. Wit haar kan ook staan ​​voor goede bedoelingen. De droom over het hebben van het haar van iemand anders symboliseert dat je gedachten of je stijl van denken gebaseerd zijn op de eigenschappen, gevoelens of herinneringen die het meest opvallen aan die persoon. Het kan ook de weergave zijn van een soortgelijke denkstijl voor die persoon. De droom over het eten van haar kan gevoelens van walging of schaamte vertegenwoordigen die je moet ervaren of moet nadenken over het probleem van iemand anders. De droom over beestjes in je haar symboliseert ergernissen, frustraties of ongewenste situaties waarmee je het gevoel hebt vast te zitten. Niet in staat zijn om aan iets vervelends te denken. De droom dat haar in brand staat symboliseert een mentaliteit die wordt verteerd door verlies of de dreiging van verlies. Preoccupatie met een zeer ernstige situatie. Gevoel dat er deze keer ~geen grapjes~ zijn. Dromen dat je haar in brand staat, kunnen opduiken wanneer jij of iemand die je kent wordt geconfronteerd met een vreselijke crisis, zoals de dood van een geliefde. Raadpleeg het thema-gedeelte voor haar voor een meer diepgaande blik op haarsymboliek….

…De droom over een oefenruimte of gewichtsruimte symboliseert dat je mentaliteit gericht is op het verbeteren of versterken van een bepaald gebied van je leven. Probeer de beste te zijn die je kunt zijn. Als je slechte mensen ziet, mensen gekleed in rood, rode voorwerpen of rood licht in een gewichtsruimte, symboliseert dit negatieve gewoonten of denkpatronen die uit de hand lopen. Misschien vergroot u op de een of andere manier angst, oneerlijkheid of arrogantie….

…De droom over een wezel symboliseert een persoon of situatie die je niet kunt vertrouwen. Gedrag dat stiekem, twee gezichten of ‘bastaard’ is. Iemand die in je gezicht liegt of naar je glimlacht voordat hij je bedriegt. Het kan ook de afbeelding zijn van een persoon die u vertelt wat u in uw gezicht wilt horen voordat u achter uw rug om bedriegt. Als alternatief kan het uw eigen gedrag weerspiegelen dat bedrieglijk is voor anderen. Voorbeeld: een man droomde van een wezel die in zijn hand bijt. In zijn wakende leven werd hij ontslagen. Hij had het gevoel dat een collega erbij betrokken was en werkte om zijn baan onder hem vandaan te stelen….

…De droom over een Schotse persoon symboliseert een aspect van je persoonlijkheid dat ongevoelig merkt dat hij beter of sterker is dan iemand anders. Positief is dat Schotse mensen u of iemand anders kunnen weerspiegelen die ongevoelig is om de aandacht op een prioriteit te vestigen. Vrijgevige daden die andere mensen volledig in verlegenheid brengen. Schittering die minder intelligente mensen bang maakt. Je vijanden of gevaarlijke mensen vertellen dat je het leuk zult vinden om ze te vernietigen. Jaloezie omdat je iets niet helemaal goed doet of een probleem aan je voorbij laat glippen. Negatief gezien kan een Schotse persoon een weerspiegeling zijn van jou of iemand anders die het goed vindt om op te merken dat iemand minder heeft dan jij. Genieten van de zwakte of kwetsbaarheid van iemand anders. Iemand in hun gezicht vertellen waarom ze zwakker, dommer of onder jou zijn. Genieten van het uitbuiten van andermans zwakte in hun gezicht. Jij of iemand anders die het goed vindt om gemeen te zijn over je voordelen of superioriteit. Als alternatief kan het de schaamte weerspiegelen dat iemand denkt dat hij beter is dan andere mensen. Schotse mensen kunnen tijdens bittere argumenten in een droom verschijnen. Ze komen ook vaak voor tijdens rechtszaken of rechtszaken. Rivaliteit die trots de zwakheden of gebreken van anderen openlijk bespreekt. Voorbeeld: een man droomde ervan een Schotse man met hem te zien praten. Toen hij wakker was, fantaseerde hij over hoe het zou zijn om rijk te zijn en een meisje op te merken dat hij leuk vond, totaal blut, zodat ze bij hem zou moeten zijn. Voorbeeld 2: Een man droomde ervan bang te zijn voor een Schotse man. Toen hij wakker was, was hij bang dat zijn vader hem zou uitlachen als hij hem ooit vertelde over een probleem dat hij had….

…De droom over sperma symboliseert een definitieve keuze of beslissing. Het kan de motivaties of intenties symboliseren die tot een uiteindelijke keuze leiden. Sperma op je gezicht hebben, of het op het gezicht van iemand anders zien, symboliseert de gevolgen van onproductieve of negatieve keuzes. Een bepaald aspect van uw persoonlijkheid heeft een onproductieve keuze gemaakt die u negatief beïnvloedt of u in verlegenheid brengt….

…De droom over een etalage symboliseert gevoelens over mogelijke doelen of verlangens die binnen handbereik liggen. Zien wat je wilt in het leven, maar je tegengehouden voelen door een klein obstakel. Bewustwording van jezelf dat je iets kunt bereiken als bepaalde actie werd ondernomen of als zich bepaalde kansen aandienden. Negatief is dat een etalage gevoelens kan weerspiegelen over het opzettelijk weghouden van een doel of verlangen. Je gedwongen voelen om je doelen te ‘proeven’ zonder ze ooit te realiseren. Het kan ook een angst zijn om actie te ondernemen om je doelen te bereiken en ervoor te kiezen om met een jaloers verlangen te leven. Als alternatief kan het een weerspiegeling zijn van buitensporige ~etalages~ met levensdoelen en niet genoeg actie. Te veel praten over iets doen zonder het serieus te nemen. Niet ervoor kiezen om iets te doen omdat je blijft hopen dat er in de toekomst iets gebeurt. De droom over het breken van een etalage kan levenssituaties weerspiegelen waarin u ervoor kiest om op onconventionele manieren te nemen wat u wilt. Frustratie om geduldig te moeten zijn of op een eerlijke manier een doel te bereiken. Als alternatief kan het breken van een etalage een weerspiegeling zijn van gênante mensen die pronken met je zwakheid in je gezicht door hun kracht weg te stelen (ze in elkaar slaan, achter hun rug bedriegen of vernederen door ze gewoon opzij te duwen). Voorbeeld: een man droomde ervan een winkel te beroven door de ramen in te breken en mee te nemen wat hij wilde. Toen hij wakker was, werkte hij in het geheim achter de schermen om een ​​arrogante zakenpartner af te zetten die onwetend zijn geld aannam en in zijn gezicht opschepte dat hij jaren moest wachten om het terug te krijgen. Het doorbreken van de etalage betekende dat de dromer zijn gevoelens van jaloerse verlangens voor eens en voor altijd ‘verbrijzelde’ door onverwachts zijn zakenpartner te vernederen met juridische problemen en al zijn geld terug te nemen….

…De droom over het opzwellen van een deel van je lichaam symboliseert problemen in je leven die te groot zijn om op dit moment actief aan te pakken. Een vereiste voor een time-out voordat u doorgaat. Een probleem dat alleen met geduld, rust of passiviteit kan worden opgelost. Overweeg het deel van het lichaam voor extra betekenis. De droom over gezwollen handen kan een teken zijn dat jij of iemand anders zijn vrijheden te ver heeft doorgevoerd en een pauze moet nemen. Het gevoel hebben dat uw vaardigheden of capaciteiten zo zijn gebruikt dat ze overboord gaan. Zichzelf uitputten door gedaan te hebben waar u van houdt. Negatief, gezwollen handen kunnen een weerspiegeling zijn van zware straffen die u dwingen om vrij te nemen. De droom over gezwollen voeten kan wijzen op een uitputtende naleving van moraal of fundamentele principes. De droom over een gezwollen gezicht kan gevoelens weerspiegelen dat je het arrogant leuk vond om je eigen persoonlijkheid te veel op te merken. Je genaaid of beschaamd voelen omdat je hebt gemerkt dat je je op een bepaalde manier te veel gedraagt ​​wat andere mensen niet leuk vonden. Jezelf uitputten door op een bepaalde manier te handelen. Positief is dat een gezwollen gezicht een weerspiegeling kan zijn van professionaliteit of toewijding aan een goede uitstraling die u uitput. Aardig of beleefd moeten zijn tot het punt waarop het je breekt. De droom over iemands hoofd dat op een niet-schadelijke manier opzwelt, kan een weerspiegeling zijn van uw gevoelens over het toenemen van het ego van iemand anders….

…De droom over een parade symboliseert opscheppen of pronken. Een gevoel van rechtvaardiging of trots. Merk op dat iedereen iets aan jou opmerkt. Negatief kan een parade duiden op een ~slechte winnaar~ -mentaliteit, pompeus zijn of opgeblazen van ijdelheid. Het kan ook de weergave zijn van uw irritatie of jaloezie met iemand anders die pronkt. De droom over de kleur rood op praalwagens, wagens of paradekleding kan slechte bedoelingen vertegenwoordigen tijdens het pronken. Gemeen zijn, erin wrijven of liegen om iemand meer pijn te doen….

Zie de betekenis van rood

…De droom over antieke of ouderwetse auto’s symboliseert huidige beslissingen in een deel van je leven dat wordt beïnvloed door het verleden of door nostalgie. Als een ouderwetse auto zwart of rood is, symboliseert dit dat uw gedachten en beslissingen te veel door het verleden worden beïnvloed, of terugkeren naar ongezonde gewoonten of opvattingen. Je moet je meer concentreren op wat er nu en in de toekomst gebeurt. Voorbeeld: een man droomde van een zwarte antieke auto op zijn parkeerplaats. In het echte leven dacht hij erover om bij een ex-vriendin te zijn met wie hij een erg ongezonde relatie had….

…De droom over verkeerslichten symboliseert een controlerende factor voor uw voortgang in een situatie. Negatief kan het een teken zijn dat iemand anders uw vermogen om vooruitgang te boeken onder controle heeft. Een rood lampje geeft aan dat u voor een persoon of situatie moet wachten of even moet wachten. U kunt zich terughoudend of ongeduldig voelen. Een groen licht geeft aan dat u gereed bent of dat u het ~groene licht~ hebt gekregen. De voorwaarden zijn goed om door te gaan met uw doelen of beslissingen….

…De droom over een fluitje symboliseert een time-out of pauze. Een beslissing om een ​​pauze te nemen of bepaald gedrag te stoppen. Jezelf of iemand anders vertellen wanneer genoeg genoeg is. Voorbeeld: Een persoon droomde ervan te zien hoe een rood fluitje werd weggegooid terwijl een wit fluitje om zijn nek werd geslagen. Toen ze wakker waren, begonnen ze meer pauzes te nemen terwijl ze zeer stressvol werk deden. Het rode fluitje vertegenwoordigde de stress en negatieve emoties die gepaard gaan met nooit een pauze nemen en het witte fluitje symboliseert een meer gebalanceerde benadering om weg te komen van het werk wanneer het te veel werd….

…De kleur zilver in dromen heeft de symboliek van intuïtie, geluk of toeval. Je intuïtie of interne begeleiding helpt je keuzes te maken die je leiden naar wat je nodig hebt in het leven. Nieuw inzicht, macht of vrijheid verkregen door toeval. De droom over zilveren voorwerpen symboliseert je gevoel van intuïtie of geluk dat wordt geassocieerd met wat de voorwerpen ook symboliseren. De droom over zilverkleurige kleding symboliseert de persoonlijkheid die geluk heeft of intuïtief is. Negatieve kleuren met zilver, zoals rood, zwart of donkerpaars, kunnen pech weerspiegelen waaraan u niet kunt ontsnappen. Voorbeeld: een man droomde ervan een mooie vrouw in een zilveren jurk te zien. In zijn wakende leven had hij ongebruikelijk geluk bij het rennen van meisjes die hij wilde daten….

…De droom over een menselijk hart symboliseert je vermogen om voor andere mensen te zorgen of van andere mensen te houden. Het kan ook de vertegenwoordiging zijn van onvoorwaardelijke liefde of begrip. Een hartoperatie ondergaan symboliseert een grote verandering in de manier waarop u zich voelt of geeft. Een situatie in je leven waardoor je sympathieker, zorgzamer of meer openstaat voor liefde. Het kan ook de weergave zijn van een permanente verandering in hoe je van iemand houdt. De droom over valentijnshart symboliseert je romantische of seksuele interesse in een andere persoon. Een rood hart dat een negatief of onverschillig seksueel perspectief vertegenwoordigt. Een blauw hart symboliseert een positief of zorgzaam perspectief. Een paars hart symboliseert onmacht om lief te hebben wie je wilt, of je eigen onverschillige gevoelens jegens iemand. De droom over een bloedend hart symboliseert verdriet, wanhoop, wanhoop of een gebrek aan sympathie. Je gevoelens zijn misschien gekwetst of je hebt het gevoel dat iemand niet om je geeft. De droom om in het hart gestoken te worden, symboliseert relatieconflicten of het gevoel dat iemand erom geeft je gevoelens te kwetsen. Hartzeer, pijn of bedrogen voelen. Emotionele pijn….

…De droom over een badpak symboliseert een aspect van je persoonlijkheid dat volledig gericht is op het omgaan met onzekerheid of een negatieve situatie. De symboliek is gebaseerd op water dat onzekerheid of negatieve situaties weergeeft. Het badpak weerspiegelt dan uw persoonlijkheid terwijl het hiermee omgaat. De kleur van het badpak is erg belangrijk. Blauw symboliseert een positieve kijk, rood is negatief en wit symboliseert zuivering of oprechte bedoelingen. Als je stippen op een zwempak ziet, geeft dit weer dat je je bewust bent dat je voortdurend met een probleem te maken hebt. Voorbeeld: een man zag een vrouw in een zwempak met blauwe stippen aan het strand. In het echte leven werd hij geconfronteerd met een levensbedreigende gezondheidstoestand. Het zwempak met stippen weerspiegelde zijn persoonlijkheid die voortdurend worstelde om zijn probleem het hoofd te bieden. Iets wat hij de hele tijd moest doen om zijn gezondheid te verbeteren….

…De droom over een antieke of ouderwetse auto symboliseert dat je besluitvormingsvermogen wordt beïnvloed door het verleden of nostalgie. Als een ouderwetse auto zwart of rood is, symboliseert dit dat uw gedachten en beslissingen te veel door het verleden worden beïnvloed. Je moet je meer concentreren op wat er nu en in de toekomst gebeurt….

…De droom over ondergoed symboliseert je meest persoonlijke overtuigingen of wensen. Verborgen attitudes en vooroordelen. Als alternatief symboliseert ondergoed uw persoonlijke kijk op seks. Overweeg de kleur van het ondergoed voor extra betekenis. Blauw ondergoed is positief, rood is negatief, roze is wellustig, lichtbruin is verlangen naar dingen waarvan je niet gelooft dat je ze ooit kunt hebben, en donkergroen is egoïstisch. Ondergoed van het andere geslacht symboliseert vaak zelfbewustzijn over seksuele interesses of gewenste ervaringen die u zou willen hebben. Dromen dat je in je ondergoed bent, weerspiegelt persoonlijke overtuigingen of wensen die aan anderen worden blootgesteld. Als u zich schaamt om in uw ondergoed te zitten, kunt u zich zelfbewust of beschaamd voelen of dat een situatie heeft geleid tot een verlies van respect voor u. Als u zich op uw gemak voelt in uw ondergoed, kan dit duiden op een gebrek aan bezorgdheid over hoe anderen uw meest persoonlijke overtuigingen of interesses zien. Je hebt geen last van wat andere mensen denken. Dromen dat je geen ondergoed draagt, symboliseert een volledig gebrek aan remming. Jij of iemand anders die vindt dat hij niets te verbergen heeft. Dromen dat iemand anders in hun ondergoed zit, duidt op een beschamende en onthullende situatie. Als alternatief kan de droom betekenen dat je deze persoon ziet zoals hij werkelijk is. Het zien van vies of gescheurd ondergoed symboliseert ongemak in uw eigen huid en gevoelens van ontoereikendheid. Misschien voel je je ongemakkelijk over je seksualiteit en voel je je erg zelfbewust over iets gênants. Het kan ook een teken zijn dat u zelfvernietigende overtuigingen heeft die uw persoonlijke doelen of interesses overschaduwen. Schaamte over uw persoonlijke gedachten of gevoelens….

…De kleur bordeauxrood symboliseert situaties die mogelijk negatief kunnen worden. Iets dat u denkt, voelt of doet en dat het potentieel heeft om een ​​probleem te worden of overboord te gaan. De reden waarom bordeauxrood potentieel negativisme symboliseert, is omdat het bijna rood is, maar niet helemaal. Het is dus symbolisch bijna negatief. Voorbeeld: een man droomde ervan zich in een bordeauxrode vuilnisbak te bevinden. In het echte leven was hij van plan zichzelf te doden. De bordeauxrode vuilnisbak weerspiegelde het potentieel dat hij had om zijn zelfmoord daadwerkelijk uit te voeren….

…De droom over het lezen van een boek symboliseert ideeën, inzichten of antwoorden op problemen die u overweegt. Jezelf vertellen wat je moet doen om een ​​deskundig advies op te volgen. Gezien alle opties. Een ruimdenkende houding ten opzichte van nieuwe ideeën. Lezen kan ook de weergave zijn van uw eigen ervaring waarop u terugvalt om met een nieuwe situatie of probleem om te gaan. Negatief, kan lezen een teken zijn dat u door ervaringen uit het verleden slecht vooropgezette ideeën hebt over hoe u onder bepaalde omstandigheden moet handelen. Tegen jezelf zeggen dat je op een bepaalde manier moet denken of handelen bij nieuwe problemen op basis van oude of verouderde methoden. Jezelf beheersen of slechte gewoonten gebruiken om geen andere reden, behalve omdat het werkt. Slechte ideeën blindelings volgen. Voorbeeld: een vrouw had een terugkerende droom om een ​​rood boek te lezen. Toen ze wakker was, liep haar huwelijk gevaar doordat ze haar man had bedrogen. Wanneer het onderwerp van haar huwelijk ter sprake kwam, herhaalde ze in haar wakende leven altijd voor zichzelf dat ze slecht was en dat alles haar schuld was….

…De droom over ijs symboliseert jezelf troosten of gewoonten die je moet opvrolijken in een slechte situatie. Iets wat je doet om jezelf beter te laten voelen over iets negatiefs dat je is overkomen. Hoe je ervoor kiest om jezelf te troosten tijdens een moeilijke situatie of teleurstelling. Hoe je emotioneel omgaat met iets blijvends en onaangenaams. Favoriete smaken kunnen uw favoriete emoties symboliseren tijdens een moeilijk of onaangenaam moment. Hoe je je voelt als je moet opvrolijken. Overweeg de smaak voor extra betekenis. Rood ijs symboliseert negatieve gedachten of bedoelingen waarmee je jezelf troost. Een teken dat je misschien kiest voor oneerlijkheid, anderen kwetsen of slecht gevaarlijk gedrag om jezelf op te vrolijken. Rode ijsdroom kan ook de weergave zijn van seks of masturbatie om je beter te voelen over het verlies van een geliefde. Zie het thema-gedeelte voor andere kleuren. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan om een ​​ijsje te gaan halen terwijl ze op het strand was. Toen ze wakker was, had ze het net uitgemaakt met haar vriend en besloot ze tijd door te brengen met familie en vrienden om zichzelf te helpen er overheen te komen….

…De droom over de kleur zwart symboliseert onbalans of overdaad. Een negatief denkpatroon of een negatieve situatie die merkbaar buiten de normale grenzen valt. Zwart weerspiegelt meestal negatieve gevoelens zoals angst of gedrag waarbij er een gebrek aan matiging is. Zwart kan ook een situatie in uw leven vertegenwoordigen waarin er ~niets positiefs~ aan is. Zwart gaat in dromen vaak gepaard met de kleur rood. Wanneer beide kleuren worden gecombineerd, weerspiegelt dit meestal angst of negatieve bedoelingen….

…De droom over een huis symboliseert jouw manier van denken of perspectief op een situatie. Uw kijk op de ervaring van de huidige omstandigheden. Overtuigingen of gevoelens waar u zich prettig bij voelt. Uw kijk op een ervaring die u bekend voorkomt. Uw mening of overtuigingen over een situatie die voor u normaal is geworden. Negatief gezien kan een huis een geloofssysteem of gewoonte weerspiegelen die u als vanzelfsprekend beschouwt. Het type huis heeft de symboliek voor hoe u over een bepaald onderwerp denkt. De toestand van het huis weerspiegelt uw mentale toestand terwijl u iets ervaart. Rijke huizen symboliseren uw perspectief op kwesties waarin u krachtig en vindingrijk bent. Arme huizen vertegenwoordigen uw perspectief op kwesties waarbij u machteloos of emotioneel verzwakt bent. De kamers van het huis zijn indicatief voor hoe een probleem wordt aangepakt of afgehandeld. Zie het thema-gedeelte voor meer informatie over huizen. De droom over het kopen van een huis symboliseert uw toewijding om iets in uw leven te integreren. Kiezen om iets normaal voor je te maken. Het kan ook betekenen dat u heel hard heeft gewerkt om iets te verdienen. Negatief: het kopen van een nieuw huis kan betekenen dat je een fout hebt gemaakt waar je aan vastzit. De droom om in een droom naar huis te gaan, symboliseert een terugkeer naar vertrouwdheid of comfort. Het wordt weer normaal. Het kan zijn dat u moeilijkheden heeft ondervonden of iets nieuws heeft gedaan. De droom over het schoonmaken van je huis symboliseert zelfverbetering. Het kan zijn dat u een idee aan het verfijnen bent of iets probeert te perfectioneren. Onnodige overtuigingen of gewoonten worden verwijderd of veranderd. De droom over een nieuw huis symboliseert een nieuw perspectief of mentaliteit op een situatie. Een nieuwe manier van denken over iets. Mogelijk is een nieuwe situatie voor u normaal geworden. Een betere manier om te leven of het leven te zien. Nieuwsideeën of levensstijlkeuzes. De droom over een oud huis symboliseert een perspectief of mentaliteit die wordt ervaren, beproefd en vertrouwd. De droom om buitengesloten te worden, symboliseert afwijzing en onzekerheid. Het kan zijn dat u zich niet zo zeker of zelfverzekerd voelt als u wilt. De droom om terug te keren naar een oud huis symboliseert een terugkeer naar een oude of vertrouwde manier van denken. Een perspectief op het leven dat je eerder hebt gehad. Dit kan gebeuren wanneer u terugkeert naar oude gewoonten, banen, relaties of zelfs weer naar school gaat. U kunt ook overwegen hoe de reputatie van het oude huis is en hoe het uw huidige denkwijze kan symboliseren. De droom over het huis van iemand anders symboliseert je manier van denken door het perspectief van de kwaliteiten die het meest opvallen bij die persoon. Als u bijvoorbeeld droomt van een grootoudershuis, kan dit uw manier van denken vertegenwoordigen vanuit het perspectief van een wijzer of meer ervaren aspect van uw persoonlijkheid. Dit betekent dat u mogelijk te maken heeft met een situatie waarmee u al ervaring heeft. Als alternatief kunnen de huizen van andere mensen ook een symbool zijn voor problemen die u met die mensen hebt. De droom over gekleurde huizen symboliseert je geest door het perspectief van wat de kleur ook symboliseert. Een blauw huis symboliseert bijvoorbeeld een positieve mindset en een rood huis symboliseert een negatieve mindset. Zie het thema-gedeelte voor meer informatie over kleuren. Als er in je huis wordt ingebroken of beroofd, staat symbool voor een probleem, een negatieve instelling of een slechte gewoonte die je berooft van geluk, vertrouwen of integriteit. Verlaten huizen symboliseren mentale of emotionele verwaarlozing. Ze kunnen ook uw mening geven over problemen waaraan u gewend bent geraakt. Een teken dat je niet de moeite hebt genomen om met problemen om te gaan of dat je je moet concentreren op zelfverbetering. Herenhuizen of huizen van rijke mensen symboliseren uw gemoedstoestand wanneer u zich krachtig voelt, controle hebt of doelen bereikt. Huisnummers en locaties dragen ook bij aan de symboliek die beschrijft hoe u denkt of voelt. De droom over een voormalige woning symboliseert uw gemoedstoestand op basis van uw herinneringen aan dat huis. Overweeg ook het nummer van het huis met behulp van droomnumerologie. De droom over het huis van je ouders symboliseert dat je gemoedstoestand er een is die te maken heeft met hun geweten (vader) om over een probleem te beslissen of een negatieve situatie onder ogen te zien, of hun intuïtie (moeder) te gebruiken om erachter te komen hoe ze een probleem kunnen oplossen of blijven weg ervan voordat het begint. De droom over het zien van een huis dat wordt verwoest, symboliseert een deel van je leven waaraan je gewend bent geraakt te eindigen. Een perspectief op een situatie die normaal is of stabiel wordt geruïneerd. Voorbeelden van levenssituaties die dit soort dromen kunnen veroorzaken, kunnen het verlies van een baan, verlies van gezondheid, blijvende verwondingen bij een ongeval of grote veranderingen in het gezinsleven zijn. Voorbeeld: een rijke vrouw droomde er regelmatig van om in het oude, arme huis van haar jeugd te zijn. Telkens wanneer deze droom zich voordeed, ervoer ze intense frustratie tijdens het wakkere leven. Het arme gezin weerspiegelde haar perspectief op situaties waarin ze zich machteloos voelde en geen middelen had om met problemen om te gaan. Voorbeeld 2: een oudere vrouw droomde ervan buitengesloten te worden uit een huis. In het echte leven wilde ze weer jong zijn en had ze het gevoel dat de jeugd voorgoed voorbij was….

…De droom over een bikini symboliseert jou of een aspect van je persoonlijkheid dat volledig gericht is op het omgaan met onzekerheid of een negatieve situatie. Het vrouwelijke aspect van het symbool kan een teken zijn dat u zich machteloos of onbeheerst voelt wanneer u problemen onder ogen ziet. De symboliek is gebaseerd op water dat onzekerheid of negatieve situaties weergeeft. De bikini weerspiegelt dan jouw persoonlijkheid die hiermee te maken heeft. De kleur van het badpak is erg belangrijk. Blauw symboliseert een positieve kijk, rood is negatief en wit symboliseert zuivering. Voorbeeld: een man droomde ervan een meisje in bikini op het strand te zien. In het echte leven werd hij geconfronteerd met een ernstige gezondheidscrisis waarin hij dacht dat hij zou sterven. Het meisje in de bikini symboliseerde zijn gevoel van machteloosheid om het probleem op te lossen en tegelijkertijd de onzekerheid van de dood onder ogen te zien….

…De droom over een griezel symboliseert een negatieve houding of geloofssystemen die goed aanvoelen of baat hebben bij het hinderen van anderen. Gemene, onwetende of onsmakelijke mensen die niet voor zichzelf denken. Jouw kijk op iemand die actief werkt om alles wat goed is in je gezicht uit te roeien. U ziet iemand waarvan u denkt dat hij leeg of zielloos is. Een aspect van jezelf dat goed voelt en anderen permanent weghoudt van geluk. Als alternatief kan een griezel in een droom krachtige bitterheid of jaloezie weerspiegelen die goed aanvoelt en anderen zo lang mogelijk permanent zwak houdt. Een griezel in een droom kan ook een onbeduidende, meedogenloze tegenstander zijn die de macht krijgt om ervoor te zorgen dat je jezelf niet mag….