…De droom over een hoofd symboliseert intellect, houding, persoonlijkheid of perspectief. Wat leidt uw keuzes. De droom over het afhakken van een hoofd symboliseert houdingen of perspectieven die beslissingen niet langer kunnen beheersen. Slechte mensen die hun hoofd verliezen, symboliseren negatieve denkpatronen zoals angsten of slechte bedoelingen die geen enkele invloed meer op u hebben. Het zien van een blauw hoofd in een droom symboliseert positieve keuzes en besluitvorming. Het hoofd verschilt van het brein als symbool doordat het hoofd meer over persoonlijkheid gaat en het brein over het verwerken en uitzoeken van dingen….

…De droom over een geschoren hoofd symboliseert het opofferen van de manier waarop je denkt. Het symboliseert het opgeven van bepaalde gedachten en gedragingen, vaak negatieve persoonlijkheidskenmerken. Een geschoren hoofd komt vaak voor wanneer iemand zijn levensstijl verandert. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan haar hoofd te scheren. Toen ze wakker was, probeerde ze vegetariër te zijn. Het kaalgeschoren hoofd weerspiegelde dat ze haar oude niet-veganistische gewoonten opgaf….

…De droom over een moersleutel symboliseert uw wens om op de juiste manier de druk op een situatie of relatie toe te passen of te verlichten. Een situatie verhelpen door eisen of vereisten aan te passen. Aanhalen met een moersleutel kan wijzen op strengere regels of verhoogde druk. Losmaken met een moersleutel symboliseert een vermindering van beperkingen of eisen….

Zie de betekenis van haar

…De droom over een hond symboliseert emotionele bescherming. Het type, de grootte en de kleur van de hond weerspiegelen allemaal hoe u ervoor kiest uzelf te beschermen tegen moeilijke emoties of problemen het hoofd te bieden. Positief is dat een hond emotionele zelfverdediging weerspiegelt. Hoe u ervoor kiest om een ​​negatieve situatie onder ogen te zien terwijl u zelfverzekerd blijft. Iets waarop u bij uzelf of bij anderen kunt vertrouwen om u te beschermen of problemen op afstand te houden. Iets tegen jezelf herhalen om angst, jaloezie of de harde woorden van anderen af ​​te weren. Een emotionele barrière die u opwerpt om uzelf te beschermen. Negatief, een hond weerspiegelt verlies van zelfbeheersing over instincten en driften. Krachtige seksuele drang of woede jegens een andere persoon. De droom over een boze hond symboliseert bijna altijd woede en wreedheid jegens andere mensen. Het kan altijd wijzen op een verlies van uw geduld. De droom dat je door een hond wordt gebeten, kan een gevoel zijn van aangevallen, lastiggevallen of bedreigd te worden. De effecten voelen van kwaadaardigheid of territorium van anderen. Een botsing van agenda’s. Het kan ook de weergave zijn van problemen met verslaving. Een hond aan de lijn symboliseert zelfbeheersing of het onder controle houden van je instincten en driften. De droom over een dode of stervende hond kan staan ​​voor opgeven. Misschien bent u iets kwijtgeraakt dat u zelfvertrouwen geeft of een veilig gevoel geeft. De droom over het afhakken van het hoofd van een hond symboliseert acties die worden ondernomen om te voorkomen dat iemand anders ooit weer zelfverzekerd denkt. Voorkomen dat iemand zichzelf verdedigt of iets heeft om op te vertrouwen. Voorbeeld: een man droomde er ooit van dat een hond in een mand bij hem werd afgeleverd. In het echte leven werd hij geconfronteerd met ernstige financiële problemen en had hij net een plan bedacht om eruit te komen. De hond weerspiegelde hoe zijn plannen hem het vertrouwen gaven om zijn probleem het hoofd te bieden. Voorbeeld 2: Een persoon droomde er ooit van een zwarte, boze hond naar hen te zien grommen. In het echte leven spraken ze op een heel boze, kwaadaardige manier over iemand die ze niet mochten….

…De droom over water symboliseert negativisme of onzekerheid die je ervaart. Een onvoorspelbare situatie. Water kan ook de weergave zijn van een negatieve emotionele toestand, zoals angst of slechte bedoelingen. Onze negatieve onbewuste gedachten en emoties. Negatieve situaties die onzekerheid, het onbekende, obstakels of ongewenste veranderingen met zich meebrengen. Positief is dat water vernieuwing en regeneratie kan symboliseren met symboliek zoals baden, drinkwater of flessenwater. De droom over kalm helder water symboliseert gemoedsrust. U bent geconfronteerd met een probleem of een emotioneel probleem. Het kan ook zijn dat u zich altijd op uw gemak voelt als u een probleem opmerkt. De droom over vuil water symboliseert negatieve situaties of onzekerheid waar je altijd voor moet zorgen of waarvoor je altijd voorzichtig moet zijn. Vervuild drinkwater kan een weerspiegeling zijn van een verjongingsmethode die is aangetast of geruïneerd. Het gevoel dat u de kans op verbetering heeft ontnomen. De droom over onder water zijn symboliseert wakende levenssituaties waarin je je overweldigd voelt door een probleem of negatieve emoties. U kunt in een situatie over uw hoofd zitten en overweldigd worden door uw emoties. De droom over heet of kokend water symboliseert emotionele onrust of zeer actieve negatieve denkpatronen. Je hebt angsten, verlangens, schuldgevoelens of een ander negatief denkpatroon dat onevenwichtig of buitensporig is. Het kan ook de weergave zijn van slechte bedoelingen die je hebt met iemand op wie je boos bent. De droom over koud water symboliseert positieve onbewuste gedachten, emoties of gewoonten. Dingen die positief zijn waarvan u zich niet bewust bent of waar u zich geen zorgen over maakt. De droom over stromend water symboliseert negatieve situaties of onzekerheid die je de hele tijd opmerkt. Druppelend water kan wijzen op een probleemsituatie die langzaam aan de oppervlakte begint te komen. De droom over lopen op water symboliseert totale controle over je emoties of een negatieve situatie. Je hebt een probleem met een probleem of geeft er niet eens om dat een probleem een ​​probleem is. De droom dat je niet in staat bent om in een watermassa te komen, kan een weerspiegeling zijn van je gevoel dat je wordt tegengehouden of niet in staat bent om een ​​probleem of uitdaging aan te gaan die je onder ogen wilt zien. Negatief kan het een teken zijn dat u een gevaarlijke optie wilt kiezen, maar voelt dat iemand of iets u tegenhoudt. De droom over overstromend water symboliseert gevoelens van onzekerheid als een situatie uit de hand loopt. Angst, stress of frustraties beginnen te zwaar te worden. Verschillende watermassa’s vertegenwoordigen verschillende vormen van negativisme in ons leven waarmee we het hoofd moeten bieden….

…De droom over genegeerd worden symboliseert gevoelens van over het hoofd gezien of onbelangrijk. Je buitengesloten voelen of dat iemand niet genoeg aandacht aan jou of je ideeën besteedt. Dromen dat je iemand of iets negeert, kan staan ​​voor mensen, ideeën of situaties die je niet leuk vindt. Iets niet willen accepteren. Kiezen om iets te vermijden. Voelen dat iets of iemand het niet waard is om op te letten. Negatief iets negeren kan koppigheid of onzorgvuldigheid weerspiegelen. Iets belangrijks over het hoofd zien dat meer aandacht verdient. Als alternatief kan het negeren van iets een aspect van uw leven weerspiegelen waar u niet genoeg aandacht aan besteedt. Een idee, voorgevoel of situatie die je steeds weer uitstelt….

…De droom over duiken in water symboliseert de keuze om onzekerheid of negativisme het hoofd te bieden. Er zelfverzekerd voor kiezen om problemen direct aan te pakken. Het kan zijn dat u verplichtingen of verantwoordelijkheden opzij zet om een ​​probleem met volle kracht aan te pakken. De droom om in iets anders dan water te duiken, symboliseert volledige focus op een situatie. Je ergens helemaal in willen onderdompelen. Je hoofd diep in een probleem of iets waar je van houdt. Zelfverzekerd een probleem onderzoeken. Duiken in een droom kan ook de representatie zijn van je wens om anderen te laten zien dat je nergens bang voor bent of hoe serieus je het vindt om iets te doen….

…De droom over pantoffels symboliseert een benadering van een situatie of probleem die comfortabel is. Je goed voelen over de richting die je inslaat. Het kan ook de vertegenwoordiging zijn van vertrouwen in ideeën, overtuigingen of plannen die u heeft. Negatief is dat u problemen negeert of tegen uzelf zegt dat er geen gevaar bestaat. Je hebt misschien over het hoofd gezien hoe ernstig iets is. Voorbeeld: een man droomde van iemand die hem vertelde zijn pantoffels te verschonen omdat iemand zou kunnen denken dat hij homo was. Toen hij wakker was, had hij te maken met de belastingdienst en besefte dat ze misschien denken dat er iets mis is met zijn verhaal als hij er te zeker van is. De pantoffels weerspiegelden zijn aanvankelijke benadering van de belastingdienst, waarbij hij de ernst van de situatie over het hoofd zag….

…De droom over een brein symboliseert intellectueel vermogen of het vermogen om te denken. Het weerspiegelt probleemoplossing, brainstormen, creativiteit en inzicht. De droom dat de hersenen worden opgegeten, aangevallen of overgenomen, staan ​​symbool voor factoren in je leven die een krachtig effect hebben op je denken. De droom over hersenchirurgie symboliseert een belangrijke verandering in de manier waarop u denkt. Een persoon of situatie die u motiveert om een ​​langdurige blokkering van uw creativiteit, communicatie of succes weg te nemen. Het brein verschilt van het hele hoofd als symbool doordat het hoofd meer gaat over persoonlijkheid, houding en perspectief. Het brein gaat meer over het verwerken en uitzoeken van dingen….

…De droom over een neef symboliseert een kwaliteit in jezelf op basis van je meest eerlijke gevoelens over hen. Vraag uzelf af welke herinneringen of gevoelens er het meest aan opvallen en kijk hoe die eigenschap op uw eigen leven van toepassing kan zijn. De droom dat iemand je neef is die niet echt je neef is, symboliseert situaties, realiteiten of problemen waar je moeilijk van los kunt maken. Het gevoel hebben dat je niets kunt doen aan iets dat moet worden erkend of geaccepteerd. Positief is dat neven met wie u niet echt familie bent, een weerspiegeling kunnen zijn van verplicht respect, erkenning of acceptatie die aan u wordt gegeven. Met je ‘voet tussen de deur’ of een minimumvereiste die je het recht geeft om iets te verdienen of om überhaupt geluisterd te worden. Voorbeeld: een man droomde ervan zijn neef te zien. De kwaliteit die het meest opviel aan deze neef was haar moed om problemen het hoofd te bieden. Toen hij wakker was, bouwde hij eindelijk de moed op om te schreeuwen tegen een hebzuchtig familielid dat geen gunst beantwoordde toen hij die het meest nodig had. Voorbeeld 2: Een vrouw droomde ervan een zwangerschapstest te doen met haar neef. Toen ze wakker was, vreesde ze te worden veroordeeld voor het doen van een zwangerschapstest. Haar neef was iemand die volgens haar veroordelend was….

…De droom over een stam symboliseert trots om altijd de moeilijkste uitdagingen te overleven of jezelf op de moeilijkste manier te bewijzen. Je problemen het hoofd bieden. Graag een uitdaging. Als alternatief kan een stam gevoelens vertegenwoordigen van voortdurend uitgedaagd te worden….

…De droom over totaal kaal zijn in een droom symboliseert dat je mentaliteit totaal onbezorgd is. Helemaal niet bekommeren om gevolgen of resultaten. Het kan ook de weergave zijn van een totaal gebrek aan gevoel of wroeging over wat je anderen aandoet. Totale kaalheid kan ook staan ​​voor onverschrokkenheid over een probleem waarmee u wordt geconfronteerd. Als alternatief kan kaal zijn een weerspiegeling zijn van een totale verandering van houding of overtuiging. Het kan me helemaal niet schelen wat u dacht of geloofde. De droom over het zien van een kale persoon symboliseert jou of een aspect van je persoonlijkheid dat vrij is van afleiding of volledig gefocust is. Onbevreesdheid. Het kan ook een manier van denken vertegenwoordigen die totaal niet bezig is met consequenties of gevoelens. Negatief: u kunt ook het gevoel hebben dat een persoon of situatie harteloos is. Het zien van een kale zwarte persoon in een droom symboliseert je overtuiging dat er iets permanent verloren gaat of je verlangen naar dingen waarvan je niet kunt geloven dat ze ooit zullen gebeuren. U kunt zich misschien niet op iets anders concentreren of in iets anders geloven. De droom over kale, kwaadaardige of slechte mensen symboliseert negatieve persoonlijkheidskenmerken die onsympathiek zijn of geen spijt hebben. Angst voor dingen waarvan je denkt dat ze ongevoelig zijn voor je welzijn. Kale slechte mensen kunnen ook de weergave zijn van uw eigen gebrek aan wroeging dat overboord gaat. Voorbeeld: een man droomde van een kale man die hem rondleidde door een eng gebouw. In zijn wakkere leven was hij volledig gefocust op het omgaan met zijn persoonlijke problemen en het onder ogen zien van angsten die hij had. De slechte man weerspiegelde zijn totale gebrek aan afleiding terwijl hij probeerde zijn problemen op te lossen. Voorbeeld 2: Een man droomde ervan een onzekere kale zwarte man te zien met zijn hoofd naar beneden. In zijn wakende leven was hij volledig in beslag genomen door een mysterieus gezondheidsprobleem waarvan hij vreesde dat het nooit zou verdwijnen….

…De droom over stof symboliseert aspecten als jezelf of je leven die zijn verwaarloosd of genegeerd. Een deel van je leven dat al een tijdje niet is opgemerkt. De droom over jezelf iets afstoffen symboliseert het opnieuw bezoeken van oude ideeën of beginnen met een nieuwe lei. Fouten uit het verleden opruimen. Gevoel dat je meer aandacht moet besteden aan iets dat je al een tijdje genegeerd hebt. De droom over jezelf bedekt met stof symboliseert het gevoel dat je jezelf opnieuw moet uitvinden of een nieuwe start moet maken. Jezelf opnieuw moeten bevestigen of je leven nieuw leven moeten inblazen na een periode waarin je over het hoofd bent gezien….

…De droom over een boom symboliseert een deel van je leven dat is gevestigd. Een situatie of probleem dat onwrikbaar of onveranderlijk is. Iets dat veel moeite kost om er vanaf te komen of waar altijd op kan worden vertrouwd. Positief is dat het uw vertrouwen, geloof of vertrouwen in iets kan weerspiegelen. Negatief kan het een aanhoudend probleem weerspiegelen. Een boom kan ook symbool staan ​​voor iets in je leven waar je je heel prettig bij voelt, of een situatie waarvan je denkt dat die nooit zal veranderen. De droom over een boom die van de grond wordt gerukt, symboliseert een dramatische verandering in een situatie in je leven waarvan je dacht dat die nooit zou gebeuren of waar je je te comfortabel bij voelde. De droom over een boomstam van dichtbij kan weerspiegelen hoe dicht u emotioneel of situationeel bij een bestaand probleem of probleem bent. Misschien heb je er veel aan. Een dode boom symboliseert een overgang naar een stabiele situatie. Ofwel is uw zelfvertrouwen verloren gegaan of is een moeilijk probleem opgelost. Het zien van een boomstronk symboliseert een stabiele situatie of een hardnekkig probleem dat je hebt overwonnen of de moeite hebt genomen om het hoofd te bieden. De droom over het door keuze beklimmen van een boom symboliseert wakende levenssituaties waarin je de behoefte voelt om te bewijzen dat je zelf iets kunt inhalen als het moet. De droom over het beklimmen van een boom uit angst of een behoefte aan veiligheid symboliseert een perfecte naleving van verantwoordelijk gedrag om mislukking te voorkomen. Het kan ook de weergave zijn van vasthouden aan of rennen aan uw gezin om moeilijke problemen te voorkomen. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan naast een boom te staan ​​en naar de sterren te kijken. In het echte leven worstelde ze om haar religieuze geloof te vernieuwen. De boom weerspiegelde dat haar geloof onwankelbaar en gevestigd was, terwijl de sterren waar ze naar opkeek de mogelijkheden weerspiegelden om haar geloof te hernieuwen die ze begon te zien in een vriendin die haar verraste door met haar te willen oefenen. Voorbeeld 2: Een jonge man droomde ervan te zien hoe een boom van de grond werd gerukt. In het echte leven was hij geschokt toen hij ontdekte dat het huis van zijn ouders zou worden verkocht. De boom weerspiegelde zijn gevoel van thuis dat permanent en gevestigd was. De boom die van de grond werd gerukt, symboliseerde het gevoel van stabiliteit en thuis dat hem snel werd ontnomen. Voorbeeld 3: Een jonge man droomde ervan in een kokospalm te klimmen en de kokosnoten op de grond te laten vallen terwijl iemand naar hem keek. Toen hij wakker was, werd hij beschuldigd van financieel falen en moest hij een aantal lang uitgesponnen stappen nemen om te bewijzen dat hij in feite financieel zeker was….

…De droom over het redden van iemand symboliseert de wens om een ​​bepaald aspect van jezelf te herstellen. Macht, respect, waardigheid of middelen terugkrijgen. Het kan ook de weergave zijn van een fout die u wilt corrigeren of het gevoel hebben dat u ergens te ver in bent gegaan. Als alternatief kan het een wakende levenssituatie zijn waarin u iemand door een slechte tijd heen sleept of iemand problemen spaart. Een standpunt innemen of opkomen. De droom over gered worden symboliseert hulp of kansen die iets herstellen dat is misgegaan. Misschien heb je het gevoel dat iemand in je leven je door een probleem heen helpt of je op het laatste moment van een ramp redt. Positief is dat gered worden een weerspiegeling kan zijn van uw eigen inspanningen om eindelijk een probleem het hoofd te bieden of uzelf van problemen te besparen. Negatief is dat gered worden een weerspiegeling kan zijn van uw onwil om problemen aan te pakken totdat ze uit de hand lopen. Misschien ben je te trots om iets voor jezelf te doen. Een weerspiegeling van uw noodkreet of gevoelens van wanhoop….

Het zien van een boomstronk symboliseert een stabiele situatie of een hardnekkig probleem dat je hebt overwonnen of de moeite hebt genomen om het hoofd te bieden.

…De droom over een winterjas symboliseert hoe je jezelf mentaal en emotioneel beschermt in tijden van tegenspoed. Hoe je jezelf verdedigt of beschermt tegen een vreselijke situatie. Sneeuw en winter duiden op een zuivering of zuivering van negativisme in je leven. Een winterjas weerspiegelt je gedachten, emoties of gewoonten terwijl je dit probeert het hoofd te bieden….

…De droom over iets jeuk symboliseert problemen of irritaties die niet zullen verdwijnen. Een steeds terugkerende ergernis. Als alternatief kan een jeuk driften of onbedwingbare trek weerspiegelen die je niet uit je hoofd kunt krijgen….

…De droom over onzichtbaar zijn symboliseert gevoelens van niet opgemerkt, herkend of erkend te worden. Opzettelijk over het hoofd worden gezien. Als alternatief kan onzichtbaar zijn een gevoel van straffeloosheid vertegenwoordigen om met iets weg te komen zonder opgemerkt te worden. Het kan ook de weergave zijn van uw gevoel een onzichtbare toeschouwer te zijn of ergens niet bij betrokken te willen zijn. Proberen zich terug te trekken uit een situatie of de realiteit van het leven. De droom over een kwaadaardige onzichtbare aanwezigheid kan uw worsteling vertegenwoordigen met een probleem dat u helemaal niet wilt opmerken of waar u aan wilt denken. het kan ook de weergave zijn van hoe vreselijk het voelt om een ​​probleem aan te pakken dat u niet kunt identificeren. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan de kwade onzichtbare aanwezigheid af te weren. Toen ze wakker was, worstelde ze om haar koude kalkoen te stoppen. De onzichtbaarheid weerspiegelde hoe ze helemaal niet aan alcohol wilde denken of zelfs maar merkte dat ze ooit had gedronken….

…Het zien of eten van pizza in een droom symboliseert situaties die goed aanvoelen en verlopen zoals je wilde. Positieve gevoelens over een eindresultaat. Als je in een droom naar pizza hunkert, symboliseert dit je verlangen om te beslissen hoe iets zal aflopen. Verlangend om te winnen of je zin te krijgen. Als je droomt van een zwarte pizza, kan dit een overmatige behoefte zijn om perfect te zijn om te winnen of je zin te krijgen. Angst als obstakel voor het behalen van een gewenst eindresultaat. Voorbeeld: een man droomde ervan dat iemand een zwarte pizza voor hem kookte. Toen hij wakker was, kreeg hij te horen dat hij het hoofd moest bieden aan een zeer onaangename machtige vijand om de onafhankelijkheid te bereiken waarnaar hij zo verlangde….

…De droom over het maken van aantekeningen symboliseert informatie waarvan je denkt dat die belangrijk genoeg is om te onthouden. Dingen die u wilt bijhouden. Het kan ook de weergave zijn van advies, observaties, ervaringen uit het verleden, herinneringen of oplossingen voor problemen waarmee u al bent geconfronteerd. Notities kunnen ook de weergave zijn van problemen die u over het hoofd hebt gezien. De droom over het verliezen van aantekeningen kan symboliseren voor feiten of een situatie die is veranderd. De droom over het lezen van notities symboliseert het in twijfel trekken van een probleem of een herziening van informatie. Misschien denk je na over je ervaring of wat je al hebt geleerd om een ​​probleem op te lossen. Aantekeningen in dromen kunnen ook aantekeningen uit het echte leven weerspiegelen die u misschien gebruikt om te leren of om er inzicht uit te krijgen….

…De droom over een notitieboekje symboliseert informatie waarvan je denkt dat die belangrijk genoeg is om te onthouden. Dingen die u wilt bijhouden. Het kan ook de weergave zijn van advies, observaties, ervaringen uit het verleden, herinneringen of oplossingen voor problemen waarmee u al bent geconfronteerd. Een notitieboekje kan ook de weergave zijn van problemen die u over het hoofd hebt gezien. De droom over het verliezen van een notitieboekje kan een symbool zijn voor feiten of een situatie die is veranderd. De droom over het lezen van een notitieboekje symboliseert het in twijfel trekken van een probleem of het bekijken van informatie. Misschien denk je na over advies, observaties, ervaringen uit het verleden, herinneringen of oplossingen voor problemen waarmee je al te maken hebt gehad. Notitieboekjes in dromen kunnen ook echte notitieboekjes weergeven die u misschien gebruikt om te leren of om er inzicht uit te krijgen….

…De droom over het hebben van grote moed symboliseert uw zelfvertrouwen of bereidheid om problemen het hoofd te bieden. Misschien weet je dat iets moeilijk of beangstigend zal zijn en ga je er toch mee door. Als alternatief kun je heel zeker zijn als je het ergste in jezelf accepteert of angsten onder ogen ziet. Tegen jezelf zeggen dat het beter is om je problemen onder ogen te zien dan ze te verdragen….

…De droom over het plaatsen van een val symboliseert je beslissing om iets aan een probleem te doen. Je bent het verliezen beu en wilt er iets aan doen. Als alternatief kan het plaatsen van een val een weerspiegeling zijn van uw wens om iemand in verlegenheid te brengen of een einde te maken aan ongewenst gedrag. De droom om in een val te worden betrapt, symboliseert gevoelens van schaamte. Het kan ook de weergave zijn van het gevoel naïef te zijn of ‘over je hoofd’. De droom om je bewust te zijn van een val die iemand anders heeft gezet, kan een weerspiegeling zijn van je besef van mogelijk gevaar, gevaren of testen die plaatsvinden. Merk op dat andere mensen worden getest voor wie ze werkelijk zijn….

…De droom over whiplash symboliseert uw poging om de gevolgen van een onverwacht conflict of probleem het hoofd te bieden. Ongeloof dat een persoon of situatie zo moeilijk of vreselijk is als je hebt ontdekt dat ze zijn. Herstellen van uw onderbroken hoop of verwachtingen. Een nieuw probleem in je leven als gevolg van overrompeld worden….

…De droom over tarwe symboliseert hard werk dat je moet volhouden om een ​​situatie bij te houden of gaande te houden. Misschien heb je geldproblemen en heb je moeite om rond te komen. De droom over een korenveld symboliseert een situatie die volledig draait om het hoofd boven water houden of worstelen om een ​​situatie gaande te houden. Door alles te doen kun je de stabiliteit of waar je voor hebt gewerkt niet verliezen. Voorbeeld: een man droomde ervan door een korenveld te lopen. Toen hij wakker was, had hij het heel moeilijk om uit de armoede te blijven. Hij deed alles wat hij kon om geld te verdienen en te besparen. Voorbeeld 2: een vrouw droomde ervan een prachtig korenveld te zien. Toen ze wakker was, merkte ze dat al haar vrienden en familie hun best deden om haar te helpen haar verkrachting achter zich te laten door er nooit over te beginnen en gelukkig te zijn in haar buurt….

De droom over ayahuasca symboliseert alles op het spel zetten om je problemen het hoofd te bieden.

…Dromen dat je in de steek bent gelaten symboliseert gevoelens van verwaarlozing of over het hoofd gezien. Het kan ook de weergave zijn van iets in uw leven waarvan u zeker wist dat het plotseling niet beschikbaar zou zijn. Je kunt ook bang zijn om verlaten, verlaten of zelfs verraden te worden. De droom kan voortkomen uit een recent verlies of de angst om een ​​geliefde te verliezen. De angst voor verlating kan zich in uw droom manifesteren om onzekerheden of problemen met eigenwaarde weer te geven….

…De droom over het ontvangen van een onderscheiding symboliseert gevoelens van herkenning of erkenning. Gevoel dat je iets beters hebt gedaan dan wie dan ook. Het kan ook de weergave zijn van uw verlangen om erkend of erkend te worden. Als je er niet in slaagt een prijs in een droom te winnen, kan dit wijzen op gevoelens van over het hoofd gezien of ontoereikend….