…De droom over handen symboliseert bekwaamheid, competentie en het vermogen om te doen wat je wilt. Het vermogen om bepaalde gedragingen of vaardigheden zelf uit te voeren. Het vermogen manifesteert je keuzes. Het zien van twee handen die elkaar vasthouden symboliseert partnerschap. Je handen wassen symboliseert jezelf bevrijden van een probleem of een gevoel van verantwoordelijkheid afwijzen. Het zien van een hand die je wenkt, symboliseert een deel van je leven dat je ernaartoe trekt. Keuzes, overtuigingen of situaties die u verleiden. De droom over het verliezen van een hand symboliseert je gevoel dat je wordt beroofd. Je kunt niet iets doen wat je wilt of iets hebben waarvan je denkt dat je het verdient. Een weerspiegeling van iets waardoor je je beperkt of verloren voelt. Je minder of machteloos voelen en er niets aan kunnen doen. De droom over het afsnijden van je hand symboliseert gevoelens over problemen met je mogelijkheden. Je belemmerd voelen of dat je vaardigheden worden belemmerd door problemen. Als alternatief kan een afgesneden hand een weerspiegeling zijn van uw vaardigheden, talenten of capaciteiten die worden geschaad door een negatieve invloed of conflict. Tijdelijk niet kunnen doen wat je wilt. Voorbeeld: een vrouw geeft een steeds terugkerende droom dat haar beide handen worden afgehakt. Toen ze wakker was, voelde ze zich volledig afhankelijk van haar man en voelde ze dat ze niets voor zichzelf kon doen….

…De droom over een slang symboliseert een bewuste richting van energie. Totale toewijding aan een probleem of kwestie. Nergens om geven behalve een bepaald probleem. Helemaal gefocust op iets waar je verantwoordelijk voor bent. Een teken dat er iets uit de hand is gelopen of dreigt. Het stroomlijnen van beslissingen of uw focus. Negatief is dat een slang obsessies of afleiding kan weerspiegelen. De droom over een tuinslang symboliseert zaken waar je op een zelfverzekerde of ongedwongen manier volledig aan toegewijd bent. U bent volledig gefocust op een probleem zonder het gevoel te hebben dat het te ernstig is. Het kan een weerspiegeling zijn van niet-bedreigende verplichtingen of verantwoordelijkheden. Het zien van een slang die is aangesloten op iets negatiefs of kwaads, symboliseert negatieve denkpatronen of situaties die kunnen verslechteren of uit de hand lopen. De droom over een brandslang symboliseert een totale toewijding aan het confronteren van problemen of het oplossen van een situatie die misschien uit de hand is gelopen….

…De droom over een pistool symboliseert wilskracht of de macht om beslissingen te beheersen. Degene die het pistool in een droom vasthoudt, weerspiegelt welke persoonlijkheidskenmerken of situaties uw besluitvorming bepalen. Als je het pistool in een droom vasthoudt, weerspiegelt dit je wilskracht of interesse om een ​​keuze te maken. Als je iemand met een pistool neerschiet, symboliseert dit een beslissing. Het neerschieten van een slecht persoon kan een weerspiegeling zijn van het overwinnen van negatieve denkpatronen door in jezelf te geloven of door het juiste te doen. Het neerschieten van een goed persoon kan een weerspiegeling zijn van overgave aan negatieve emoties of denkpatronen. Het kan ook de vertegenwoordiging zijn van ervoor kiezen om slecht of immoreel te zijn. De droom om met een pistool te worden neergeschoten, symboliseert een beslissing die is mislukt of je in verlegenheid hebt gebracht. Door een slechte keuze die je hebt gemaakt, is een situatie in je opgekomen. Het kan ook de vertegenwoordiging zijn van iemand anders waarvan u denkt dat hij opzettelijk de beslissing neemt om u in de steek te laten, u in verlegenheid te brengen of terug te komen. Het gevoel hebben dat de beslissing van iemand anders u veel pijn of verlies heeft bezorgd. Slechte mensen met wapens vertegenwoordigen negatieve persoonlijkheidskenmerken die uw besluitvorming beheersen (bijv. Angsten, schuldgevoelens of oneerlijkheid). Het kan ook de weergave zijn van een slechte situatie waarvan u bang bent dat deze uit de hand loopt. Een persoon of situatie waarvan u denkt dat deze macht of controle over u heeft. Een innerlijke pestkop die werkt als een innerlijke pestkop. Goede mensen met wapens zijn positieve persoonlijkheidskenmerken die uw beslissingen beïnvloeden (bijv. Moed, zelfvertrouwen, eerlijkheid). Goed oordeel. De droom over een pistool dat niet werkt of vastloopt, symboliseert een gebrek aan wil, moed of kracht om een ​​beslissing uit te voeren. Je hebt niet wat nodig is om een ​​probleem te weerstaan ​​of een belangrijke beslissing te nemen. De droom over het laden van een pistool symboliseert de voorbereiding om een ​​beslissing te nemen of de exacte macht over iemand te nemen. Het kan ook de voorstelling zijn dat u in uzelf gelooft voordat u met een probleem geconfronteerd wordt. Het zien van iemand anders die een pistool laadt, kan een bepaald aspect van jezelf of een situatie weerspiegelen die resistent wordt. De droom over jezelf per ongeluk neerschieten met een pistool symboliseert jezelf op de een of andere manier in het leven naaien met een aanzienlijk overzicht. Niet voorzichtig of verantwoordelijk genoeg zijn met de kracht die je in de hand hebt. De droom om jezelf bewust met een pistool te schieten, symboliseert een zelfopgelegde mislukking. Kiezen om te verliezen met een belangrijke keuze. Voorbeeld: een vrouw droomde dat iemand een pistool op een man richtte. Toen ze nog wakker was, had ze een verhit debat met iemand waarvan ze voelde dat ze van woede op haar zou kunnen ontploffen als ze niet oppast. Het pistool weerspiegelde de beslissing om te exploderen van woede die de macht over haar hield. Voorbeeld 2: Een jongen droomde ervan mannen te zien die een pistool op hem richtten. Toen hij wakker was, had hij het gevoel dat zijn leraar hem uitkoos wegens schaamte….

…Het zien van uw echte kinderen in een droom symboliseert ideeën, gewoonten of ontwikkelingen die worden aangemoedigd. Situaties of aspecten van uw leven die u krachtig of tot bloei wilt zien komen. Het kan ook de weergave zijn van een aspect van jezelf op basis van het enige dat het meest opvalt aan dat kind. Als je in het echte leven meer dan één kind hebt, zal elk kind een ander aspect van je leven vertegenwoordigen op basis van je eerlijkste gevoelens over toen. De droom over het verliezen van een kind symboliseert gevoelens van overbelast raken of over je grenzen worden uitgerekt. Te veel tegelijk jongleren of ‘de bal laten vallen’ met iets omdat je te veel met iets anders bezig bent. Zo verstrikt raken in kleine details dat je vergeet wat het belangrijkste is. De droom over het overlijden van een kind symboliseert een verlies of een onaangename verandering in een deel van je leven dat potentieel had. Positief is dat een kindersterfte het gevolg kan zijn van een groeiend probleem dat eindelijk is aangepakt. Als je droomt van kinderen die je niet herkent, symboliseert dit nieuwe ideeën of situaties die worden aangemoedigd. Iets waar nog niet aan gedacht was. Negatief kan het wijzen op lasten, verantwoordelijkheden of problemen die moeten worden aangepakt. Slechte kinderen symboliseren negatieve of corrupte aspecten van uw persoonlijkheid die worden aangemoedigd. Het kan ook wijzen op een slechte situatie of probleem dat aanvoelt alsof het uit de hand loopt of je bang maakt. Slechte kinderen kunnen ook de weergave zijn van kinderlijke overtuigingen of gewoonten die uit de hand lopen. Als alternatief kunnen kinderen aspecten van uw persoonlijkheid weerspiegelen die speels, jong van hart of kinderachtig van opzet zijn. Je wilt nergens mee bezig zijn….

…De droom over de titanic symboliseert het gevoel in de steek gelaten te worden na hoge verwachtingen en verwachtingen. Een enthousiaste ervaring kan uit de hand zijn gelopen of heeft geleid tot een dramatische teleurstelling. Negatief kan de Titanic een weerspiegeling zijn van grove nalatigheid of een grove vergissing. Feesten, ontspannen of een geweldige tijd hebben op een gevaarlijk moment vol risico’s. Een angst dat een situatie slechter zal aflopen. Als alternatief kan de titanic uw faalangst of tragedie vertegenwoordigen tijdens een belangrijk moment. Uit angst voor mislukking in een nieuwe relatie, huwelijk of carrière. Het gevoel hebben dat uw hoge verwachtingen zullen worden gedoemd. Een bedreiging voelen voor het geluk waar je recht op hebt. Een teken dat u uw zorgen beter moet uiten. Zeker weten dat iets iedereen of alles ermee in de war zal brengen. Een langzaam besef dat er iets ergs aan de hand is. Uw hoop is aan het zinken. Voorbeeld: een man droomde ervan op de Titanic te zijn terwijl deze aan het zinken was. In zijn wakkere leven had hij hoge verwachtingen om te herstellen van een gezondheidsprobleem voordat hij een dramatische verslechtering ervoer. Voorbeeld 2: een vrouw droomde ervan op de Titanic te zijn. Toen ze wakker was, ervoer ze een verhoogde mate van angst over het mislukken van haar nieuwe relatie….

…De droom over licht symboliseert helderheid, verlichting, begrip van problemen, begeleiding of inzicht. Het kan ook de weergave van inspiratie zijn. Misschien wordt er ~licht geworpen~ op een moeilijke of verwarrende situatie. Als alternatief kan licht de waarheid of antwoorden weerspiegelen. Iets in je leven dat wordt ‘opgemerkt’ voor wat het werkelijk is. Overweeg de kleur van het licht voor extra betekenis. De droom over het inschakelen van een licht symboliseert een keuze of situatie in je leven die je wilt opmerken of waarop je de aandacht wilt vestigen. Kiezen waar je op let of waar je bij betrokken raakt. Het kan ook de weergave zijn van datgene waar je je goed bij voelt. De droom om een ​​dof licht aan te doen, kan staan ​​voor je wens om niet te diep in een probleem te kijken of om je eigen gedrag te begrijpen. Je ongeïnspireerd of saai voelen. Dromen dat je geen licht kunt aandoen, symboliseert een gebrek aan inzicht of inspiratie. De droom dat je geen licht hebt, symboliseert een gebrek aan hoop, begrip, duidelijkheid, begeleiding of informatie. U kunt er niet achter komen wat er aan de hand is met een probleem. Het kan ook een weerspiegeling zijn van het gevoel geen hoop te hebben of dat er niets goeds aan de hand is. Angst of een negatieve situatie houdt uw denken bezig. Dromen met helder licht zijn gebruikelijk voor degenen die de dood nabij zijn, omdat het de totale preoccupatie van de dromers weerspiegelt met het besef dat het leven bijna aan zijn einde komt. Het heldere licht weerspiegelt het onvermogen van de dromers om iets anders op te merken dan hun naderende dood. Voorbeeld: een man droomde ervan een licht uit te doen. Toen hij wakker was, had hij besloten van gedachten te veranderen over het bezoeken van zijn moeder en voelde hij zich daar schuldig over. Het uitdoen van de lichten weerspiegelde zijn besluit om geen plezier te hebben bij het bezoeken van zijn moeder. Voorbeeld 2: een vrouw droomde van felle lichten in een ziekenhuis. Toen ze wakker was, had ze een moeilijke menstruatiecyclus en ze moest er optimistisch over blijven omdat ze vond dat ze er niets aan kon doen. De felle lichten weerspiegelden haar keuze om zo positief mogelijk door haar probleem heen te komen. Voorbeeld 3: Een man droomde ervan een licht aan te hebben terwijl hij zich in een grot bevond. Toen hij wakker was, deed hij veel onderzoek naar de eigen gedachten en gevoelens van de dromer terwijl hij alleen was en over zijn problemen nadacht. Voorbeeld 4: Een vrouw droomde ervan een lichtkolom te zien verdwijnen. Toen ze wakker werd, realiseerde ze zich dat een man van wie ze dacht dat ze van haar hield, niet echt van haar hield….

…De droom over een brandweerwagen of brandweerwagen symboliseert uw besluitvormingsvermogen gericht op het oplossen van een uit de hand gelopen probleem. Het kan ook de weergave zijn van een andere persoon of situatie die u helpt bij het oplossen van een probleem dat uit de hand loopt….

…Het zien van een baby in de droom symboliseert een nieuw begin, nieuwe manieren van denken, nieuwe ideeën of nieuwe levensontwikkelingen. Een baby kan ook een nieuw project of nieuw potentieel symboliseren. Nieuwe vaardigheden ontdekken. Negatief is dat een baby in een droom nieuwe verantwoordelijkheden of nieuwe problemen kan weerspiegelen die constante zorg vereisen. Baby’s kunnen ook de vertegenwoordiging zijn van mensen in uw leven voor wie u de behoefte voelt om goed voor hen te zorgen, zoals ouderen. De droom over een babyjongen kan mannelijke kwaliteiten vertegenwoordigen voor een ervaring of probleem zoals ongevoeligheid, assertiviteit of sociale dominantie. De droom over een babymeisje kan vrouwelijke kwaliteiten vertegenwoordigen voor een ervaring of problemen zoals gevoeligheid, sympathie, sociale ondergeschiktheid. De droom over een huilende baby symboliseert een probleem of een gevoelige situatie in het wakkere leven die aandacht nodig heeft. Een deel van jou dat is beroofd. De droom over een verdrinkende baby symboliseert een gevoelige nieuwe situatie in je leven die totaal overweldigd wordt door onzekerheid of negatieve emoties. Mislukking veroorzaakt door te veel onzekerheid of problemen met iets dat net in je leven begon. Negatief kan het problemen weerspiegelen waar u heel voorzichtig mee bent om ervoor te zorgen dat ze onmogelijk worden gemaakt vanwege buitensporige onzekerheid, problemen of angst. De droom over het laten vallen van een baby symboliseert gevoelens van angst om onverantwoordelijk te zijn met een nieuwe situatie of probleem dat uw zorg vereist. Dromen over het laten vallen van baby’s komen vaak voor bij pasgeboren moeders, meer vanwege hun angst om een ​​onverantwoordelijke moeder te zijn dan vanwege het feitelijk laten vallen van hun baby’s. De droom over het vergeten van je baby symboliseert gevoelens over iets in je leven dat je bent begonnen, maar vervolgens hebt opgegeven. Leg iets opzij waar je van houdt of waar je hard voor hebt gewerkt. Iets speciaals uitstellen. Positief is dat het vergeten van een baby in een droom een ​​teken kan zijn dat er nog tijd is om iets te corrigeren dat je hebt uitgesteld. De droom over een verwaarloosde baby kan gevoelens vertegenwoordigen over het negeren van een toekomstig project of verantwoordelijkheid. Het kan ook de weergave zijn van een gevoelig probleem waar u niet genoeg aandacht aan besteedt. De droom over een te vroeg geboren baby symboliseert nieuwe situaties of nieuwe problemen in je leven die sneller gebeuren dan je wilt. Iets eerder moeten doen dan gepland. Het zien van een dode baby symboliseert een nieuwe ontwikkeling die eindigt, of overwonnen worden door negativisme. Iets dat begon of in de maak was, werd gestopt. Positief is dat een dode baby het gevoel kan hebben dat het een verantwoordelijkheid of een langdurig probleem wordt bespaard. De droom over een baby zonder benen symboliseert een nieuwe ontwikkeling die stagneert. Een nieuwe situatie zonder tractie of momentum. De droom over een misvormde baby symboliseert een nieuwe verantwoordelijkheid of een knagend probleem dat niet is verlopen zoals je had verwacht. Als u daadwerkelijk een baby verwacht, kan dit wijzen op de angst dat er iets mis is met de baby. Dromen dat je gefrustreerd of gestrest bent terwijl je voor een baby zorgt, symboliseert je frustraties en problemen met problemen of verantwoordelijkheid. De droom over een baby die niet van jouw ras is, symboliseert een nieuwe ontwikkeling, nieuwe situatie of nieuwe verantwoordelijkheid die wordt beïnvloed door de symboliek van dat ras. Een blanke die droomt van een zwarte baby symboliseert bijvoorbeeld een nieuwe situatie in je leven waarin je hoopt of denkt dat je je goed voelt een prioriteit is. Zwarte mensen die van witte baby’s dromen, symboliseren nieuwe situaties of verantwoordelijkheden waarin je voelt dat je een voordeel hebt. Het kan ook nieuwe problemen vertegenwoordigen die te veilig zijn om er iets aan te doen. Raadpleeg het thema-gedeelte voor ras voor een meer diepgaande blik op de symboliek van huidskleur en cultuur. Zwangere vrouwen hebben de neiging om te dromen dat hun ongeboren baby’s vaker seks hebben als man dan als vrouw. Dit weerspiegelt waarschijnlijk hun gevoelens over hoe ongevoelig of zwaar de realiteit van het krijgen van een baby is. Het kan ook de weergave zijn van de zeggenschap die de moeder aan het kind toekomt als ouder. Jonge vrouwen en meisjes dromen er misschien van om baby’s te krijgen om hun angst om zwanger te worden of hun verlangen om zwanger te worden weer te geven. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan haar baby te verliezen. In haar wakende leven had ze de universiteit uitgesteld vanwege haar huwelijk. Voorbeeld 2: een vrouw droomde ervan een nieuwe baby vast te houden. Toen ze wakker was, begon ze een nieuwe liefdesrelatie terwijl ze haar man bedroog. Voorbeeld 3: Een oudere vrouw droomde ervan voor een baby te moeten zorgen. Toen ze wakker was, was haar bejaarde echtgenoot erg ziek. Voorbeeld 4: een vrouw droomde ervan haar baby per ongeluk in een winkel achter te laten. In zijn wakende leven was hij een auteur die vond dat ze een boek had verwaarloosd dat ze te lang aan het schrijven was….

…De droom over een bankier symboliseert een aspect van persoonlijkheid dat uitsluitend gericht is op het vergroten van macht of middelen. Wees voorzichtig met het verzekeren dat u profiteert. Gebruikmaken van uw prestaties, vaardigheden, talenten of invloed om meer voor uzelf te krijgen. Voorzichtig eigenbelang. Positief is dat een bankier erover nadenkt om uw macht te gebruiken om de benodigde verandering af te dwingen of om risicovol of onverantwoord gedrag te beheersen. Voordelen gebruiken om de omstandigheden van een situatie te verbeteren of een gunstige situatie sneller dan normaal te laten gebeuren. Intelligente afdekking. Probeer op een conservatieve manier met anderen samen te werken om uw positie in een bepaalde situatie te verbeteren. Doordachte benutting. Negatief: een bankier symboliseert jou of iemand anders die misbruik maakt van anderen om meer macht of middelen te krijgen. Eigenbelang of hebzucht lopen op hol. Het gevoel hebben dat anderen te veel invloed hebben of kunnen nemen wat ze maar willen. Gevoel bedrogen in een ondergeschikte positie. Als alternatief kan een bankier nadenken over het gebruik van uw voordelen om een ​​hefboomwerking op anderen te krijgen of anderen uit te buiten. Jaloezie op mensen met meer voordelen dan jij of die een gemakkelijker leven hebben. Gevoelens van uit de hand lopen, gemanipuleerd zijn of dat iemand je op elk moment kan afsnijden. ~Stopverf~ zijn in de handen van iemand anders….

…De droom over een ijzerhandel symboliseert keuzes die serieuzer zijn dan je eerst dacht. De beslissing nemen om iets af te ronden. Zelfverbetering of attitude-aanpassingen waarvan u beseft dat er meer inspanning of middelen nodig zijn. Merk op dat je meer moet doen dan verwacht om iets gedaan te krijgen. Misschien zoekt u rond naar een krachtigere of serieuzere oplossing voor een zeurderig probleem. Negatief is dat een ijzerhandel een waarschuwing kan zijn om voorzichtig te zijn om niet te overhaast te zijn of om een ​​probleem uit de hand te laten lopen….

…De droom over rechts symboliseert irrationaliteit, wanorde, dingen die wild, ongetemd of uit de hand lopen. Rechts kan ook negativisme vertegenwoordigen, en eerst alleen om jezelf geven….

…De droom over zeepokken symboliseert een ergernis waarvan je denkt dat die onnodig of ondergeschikt is aan het echte probleem. Het gevoel hebben dat je niet alleen een probleem kunt oplossen of gewoon van jezelf kunt genieten omdat er altijd iets anders aan de hand is. Kwesties die zich vastklampen aan andere zaken. In negatieve zin kunnen zeepokken een weerspiegeling zijn van ~het nog erger maken van letsel~. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan zeepokken van een walvis te reinigen. Toen ze nog wakker was, had ze een terminale ziekte en probeerde ze altijd opgewekt te blijven om niet aan de dood te denken….

…De droom over een kapperszaak symboliseert je wens om je mentaliteit of houding te veranderen. Recht willen zijn, of het nu goed voelt of niet. Je beter willen voelen of van negativisme af willen zijn. Klaar zijn voor verandering en om in een andere richting te gaan. Positief is dat een kapperszaak kan betekenen dat iemand anders je wil begeleiden als je verdwaald bent, je inzicht geeft in een probleem, of je een antwoord geeft op iets dat je verbaast. Voorbeeld: een man droomde ervan een kapperszaak binnen te lopen om erachter te komen dat de vriend van zijn zus er niet was. Toen hij wakker was, hoorde hij zijn zus huilen en in zijn poging om haar te laten stoppen, ontdekte hij dat haar vriend was vermoord. De kapperszaak weerspiegelde zijn afkeer van de gedachte aan zijn huilende zus en wilde daar verandering in brengen door haar te vragen wat er aan de hand was….

…De droom om in een grote menigte mensen te zijn, symboliseert een behoefte aan ruimte, privacy of eenzaamheid. Misschien heb je het gevoel dat je niet helder kunt denken of eerlijk kunt zijn over je echte gevoelens. Je gedwongen voelen om je aan anderen te conformeren of niet jezelf te kunnen zijn. Je eigen mening telt niet en doet er niet toe. Als alternatief kan het zijn in een grote menigte een overweldigend gevoel van consensus of sociale steun vertegenwoordigen. Op dezelfde pagina staan ​​als iedereen die je kent over een onderwerp. Overweldigende overeenkomst De droom over het zien van een grote groep mensen waar jij niet deel van uitmaakt, kan een gevoel zijn dat je buitengesloten bent. Gevoel dat iedereen een mening heeft waar u het niet mee eens bent. Het kan ook de weergave zijn van gevoelens van anderen die niet voor zichzelf denken. Een weerspiegeling van individualiteit op een bepaald punt. De droom over een weerbarstige menigte kan de mogelijkheid vertegenwoordigen dat er een ~kookpunt~ wordt bereikt over een kwestie die uit de hand loopt. Drukkende zorgen of problemen die een beetje overboord beginnen te raken. Iemand is misschien te ongevoelig voor uw gevoelens of negeert uw behoeften te veel. De droom over een gelukkige menigte kan een sterk sociaal ondersteuningssysteem vertegenwoordigen….

…De droom over een schildpad symboliseert emotionele lock-down of een verlangen naar veiligheid dat al het andere overstijgt. U wilt niets anders doen dan een specifiek probleem aanpakken totdat de dreiging is verdwenen. Een wens voor perfecte veiligheid. Een schildpad kan gevaarlijke situaties of zeer gevoelige kwesties weerspiegelen die er alles aan willen doen om te vermijden. Een schildpad kan ook een teken zijn dat je bang bent om je hand uit te steken of dat je op de een of andere manier ‘een muur rond je leven bouwt’. Schildpadden hebben de neiging om op te duiken in de dromen van erg zieke mensen of mensen die met de dood te maken hebben. Dit komt omdat hun gezondheidsprobleem zo gevaarlijk is dat ze de behoefte voelen om zichzelf te isoleren van alles wat hun gevoelige toestand in gevaar zou kunnen brengen. De neiging van de schildpad om zich in hun schaal te verstoppen, weerspiegelt dan de bezorgdheid over hun problemen ten koste van al het andere….

…De droom over make-up symboliseert het uiterlijk of de indruk die we aan anderen presenteren. Je beste gezicht naar voren zetten. Je best doen om eerlijker, intelligenter, bekwamer of ervarener over te komen. Voorbereidingen, je verhaal op een rijtje krijgen of een goede indruk willen maken. Make-up kan ook de weergave zijn van een wens om interessanter te zijn voor anderen. Als alternatief kan make-up iets symboliseren dat u gebruikt om uw zelfvertrouwen te vergroten. De droom over het aanbrengen van make-up geeft aan dat je een aspect van jezelf probeert te bedekken of te verbergen. De droom dat je te veel make-up draagt, kan een teken zijn dat je te hard probeert indruk te maken op anderen. Uw pogingen om een ​​goede indruk te maken, lijken misschien voor de hand liggend of alsof u niet uzelf bent….

…De droom over een koffer symboliseert ervaren paraatheid. Jij of iemand anders die op een bepaald gebied veel ervaring heeft. Een geïnformeerde of georganiseerde paraatheid. Je hebt de vaardigheden, kennis of middelen bij de hand om iets te doen wanneer je maar wilt. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan een aktetas voor haar geopend te zien . In het echte leven overwoog ze een bedrijf te starten dat gemakkelijk voor haar was en waarvoor geen kapitaal nodig was. Het koffertje weerspiegelde haar bereidheid om in het bedrijf te investeren, aangezien ze daarvoor al over de nodige vaardigheden en middelen beschikte….

…De droom over drielingen symboliseert onvoorspelbare situaties in je leven die verantwoordelijkheid vereisen. De hele tijd voorzichtig of bezorgd moeten zijn over een nieuwe situatie, uitdagende gebeurtenis of creatief proces. Negatief kan een drieling een chaotische of onvoorspelbare situatie weerspiegelen waarvan u bang bent dat deze uit de hand loopt. Als alternatief kunnen drielingen drie concurrerende levenssituaties weerspiegelen die zwaar op je hoofd drukken….

…De droom over het redden van iemand symboliseert de wens om een ​​bepaald aspect van jezelf te herstellen. Macht, respect, waardigheid of middelen terugkrijgen. Het kan ook de weergave zijn van een fout die u wilt corrigeren of het gevoel hebben dat u ergens te ver in bent gegaan. Als alternatief kan het een wakende levenssituatie zijn waarin u iemand door een slechte tijd heen sleept of iemand problemen spaart. Een standpunt innemen of opkomen. De droom over gered worden symboliseert hulp of kansen die iets herstellen dat is misgegaan. Misschien heb je het gevoel dat iemand in je leven je door een probleem heen helpt of je op het laatste moment van een ramp redt. Positief is dat gered worden een weerspiegeling kan zijn van uw eigen inspanningen om eindelijk een probleem het hoofd te bieden of uzelf van problemen te besparen. Negatief is dat gered worden een weerspiegeling kan zijn van uw onwil om problemen aan te pakken totdat ze uit de hand lopen. Misschien ben je te trots om iets voor jezelf te doen. Een weerspiegeling van uw noodkreet of gevoelens van wanhoop….

…De droom over jaloezie symboliseert je angst of bezorgdheid dat een deel van je leven te krachtig voor je zal zijn. U bent misschien bang dat iemand of iets uit de hand loopt of u in verlegenheid brengt. Voorbeeld: een man droomde ervan jaloers te zijn op een vriend die hij altijd als te gelukkig vond om te mislukken. Toen hij wakker was, was hij bang dat een corrupte zakenpartner hem zou weghalen en dat hij misschien te machtig zou zijn om te stoppen….

…De droom over een handdruk symboliseert samenwerking. Ofwel tussen jou en iemand anders, ofwel tussen verschillende aspecten van je persoonlijkheid. Een slecht of slecht persoon de hand schudden symboliseert het aanvaarden van negatieve gedachten of toegeven aan negativisme….

…De droom over een dvd symboliseert een ervaring die je kunt hebben wanneer je maar wilt. Een situatie of ontmoeting die u naar believen kunt activeren. Het kan ook de weergave zijn van het vermogen om een ​​bepaald soort ervaring opnieuw te beleven of te herhalen wanneer je maar wilt. Een dvd kan een weergave zijn van ontspannende ervaringen die u kunt genieten wanneer u maar wilt, het vermogen om mensen of situaties naar uw hand te zetten, of het vermogen om vrij te nemen wanneer u maar wilt om interesses na te streven. De droom dat iemand je dvd’s steelt, symboliseert een persoon of situatie die je vermogen om te doen wat je wilt, in gevaar heeft gebracht. Misschien voelt u zich minder vrij, minder welkom of kunt u niet genieten. Het kan ook zijn dat mensen niet hetzelfde op u reageren of zoveel tijd met u kunnen doorbrengen als voorheen. Voorbeeld: een meisje droomde er ooit van om samen met haar vriend naar een smurfen-dvd te kijken. Toen ze wakker was, genoot ze ervan om dagelijks met hem te praten over alle geweldige dingen die ze met elkaar zouden doen, zoals een huis delen, kinderen krijgen of samen ergens naartoe gaan….

…De droom over verstandskiezen symboliseert een ervaring waar je zeker van kunt zijn. Een situatie of ervaring die je het vertrouwen geeft dat je ‘er geweest bent’ of ‘dat hebt gedaan’. Opgroeien of een mijlpaal waar je voorbij bent gegaan. Het kan ook de weergave zijn van bewijs van ~volwassen worden~, zoals seksuele ontwikkeling of seksuele ervaring. Iets waardoor je je volwassen of volwassen voelt. De droom over het uitvallen van je verstandskiezen symboliseert volwassenheid of een verlies van jeugdige ambitie. Het gevoel dat het tijd is om tot rust te komen. Het gevoel hebben dat pronken met of praten over prestaties van volwassenen niet langer interessant is. Het kan ook wijzen op een verlies van belang dat u hecht aan het bewijzen van uzelf. De droom dat je verstandskiezen worden uitgetrokken, symboliseert het gevoel dat het belangrijk is om je succes te verbergen of te stoppen met opscheppen over een prestatie van een volwassene. Het gevoel dat het succes uit de hand is gelopen. Niet geloven dat seks, geld of andere volwassen vaardigheden zo interessant zijn als vroeger. Het gevoel hebben dat het gezinsleven nu belangrijker voor je is. Voorbeeld: een jong meisje droomde ervan zich een buitenstaander te voelen omdat haar verstandskiezen er nog niet waren. Toen ze nog wakker was, was ze net met de middelbare school begonnen en werd ze omringd door mensen die volgens haar meer sociale ervaring hadden dan zij….

…De droom over een tijdschrift symboliseert informativiteit. Wat is er aan de hand, wat is er nieuw of wat is momenteel het belangrijkste probleem in een situatie. Als u een tijdschrift leest, kan het een weerspiegeling zijn van iemand anders die u op de hoogte stelt van wat op dit moment het belangrijkste is. Het kan ook de weergave zijn van vaardigheid. Overweeg de inhoud en naam van het tijdschrift voor extra betekenis. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan een zwart tijdschrift te lezen. Toen ze wakker was, vertelde een vriend haar wat nieuws over wat er de komende maanden gebeurde en dat haar bang maakte….

…De droom over een acaciaboom symboliseert jou of iemand anders die niets aan de hand is tijdens een ondraaglijke situatie. Negatief is dat een acaciaboom een ​​teken kan zijn dat jij of iemand anders er alles aan doet om een ​​probleem of de gevoelens van anderen te negeren. Weigeren om toe te geven, ook al is een situatie meer dan verschrikkelijk. Positief is dat een acaciaboom symboliseert dat je standhoudt als niemand anders er meer om geeft….

…De droom over wind symboliseert onrustige emoties of situaties. Het gevoel hebben dat een situatie niet gemakkelijk genoeg is om er gewoon doorheen te waaien. De instabiliteit van verandering. Sterke wind kan de stress of angst van onaangename veranderingen weerspiegelen. Het gevoel dat er teveel aan de hand is. Een turbulente aanpassing aan iets onaangenaams. Onder druk staan ​​om te stoppen met iets te doen wat je wilt of met een persoon die het niet leuk vindt wat je doet. Misschien voelt u zich gedwongen om een ​​situatie of keuze te heroverwegen. De droom over lichte wind of lichte bries kan de zachtheid van een nieuw idee of een nieuw begin weerspiegelen. De kracht en opwinding van het onverwachte. Je goed voelen als je denkt dat iets in je leven gemakkelijk door te komen is….

…De droom over verdrinken symboliseert het gevoel totaal overweldigd te zijn door emoties of onzekerheid. U kunt angsten, onzekerheden, schuldgevoelens of andere negatieve emoties hebben die overweldigend en dominant zijn. Iets is teveel voor je. Het kan ook zijn dat je te diep betrokken bent bij iets dat je nu niet meer in de hand hebt. De droom over het overleven van verdrinking symboliseert moeilijke emotionele situaties die je hebt overwonnen of waarmee je leert omgaan. Misschien heb je een probleem overleefd waarvan je niet dacht dat je het kon….

…De droom over het Iraakse volk symboliseert bovenal zelfrespect. In beslag genomen door nooit machteloos te zijn onder welke omstandigheid dan ook. Positief is dat het koppigheid of brutaliteit weerspiegelt in het gezicht van mensen die je proberen te overmeesteren of je in verlegenheid brengen. Nooit zwakte laten zien aan een concurrent, wat er ook gebeurt. Een ~zware hand~ gebruiken voor iemand die te ver ging. Negatief, een Irakees symboliseert een behoefte om te worden gedwongen of overweldigd om te worden gedwongen om te luisteren. Jezelf te veel respecteren. Eigenwijze ontkenning van de waarheid of een ~doe wat ik zeg niet zoals ik doe~ -mentaliteit. Jij of iemand anders die niet doet wat hem wordt opgedragen, tenzij het absoluut moet. Het kan ook de vertegenwoordiging zijn van jou of iemand anders die andere mensen beangstigt en die je nooit meer loslaat. Belachelijk gedrag om uw waardigheid te behouden. Overboord gaan om voor jezelf op te komen of iemand terug te pakken….

…De droom over het besturen van een voertuig symboliseert volledige controle over de besluitvorming. Controle of navigeren in de richting van het leven waar u naartoe gaat. Degene die rijdt, weerspiegelt het aspect van jezelf dat je huidige pad beïnvloedt. Als u aan het rijden bent en de weg voor u niet kunt zien, is dit een teken dat u niet weet waar u in het leven naartoe gaat of niet weet wat u in de nabije toekomst kunt verwachten. Dromen dat je ‘s nachts rijdt, suggereert dat je een gebrek aan zelfvertrouwen of enthousiasme voelt voor de richting in het leven waar je naartoe gaat. Je hebt het gevoel dat iets niet meer zo goed is als vroeger, of het ergste is geworden. Het kan zijn dat u niet zeker weet waar u in het leven naartoe gaat. Het kan zijn dat u obstakels tegenkomt om uw doelen te bereiken. Je voelt je misschien niet goed bij het nemen van bepaalde beslissingen of je bent bang om verder te gaan. Misschien bent u ongerust over de toekomst. Als uw zicht tijdens het rijden wordt geblokkeerd of belemmerd, weerspiegelt dit afleiding of tegenslagen. Als u over een bochtige weg rijdt, symboliseert dit moeilijkheden bij het bereiken van uw doelen vanwege een gebrek aan stabiliteit of zekerheid. Misschien heb je zelfs het gevoel dat je levensrichting nooit hetzelfde blijft. Dromen dat je auto een slechte besturing heeft of onderdelen mist, symboliseert een gecompromitteerd gevoel van controle over een huidige situatie. De droom dat je auto uit de hand loopt, symboliseert je gevoelens dat je leven niet verloopt zoals gepland. Er kan zich een crisis, tegenslag of moeilijkheid voordoen….

…De droom over shish kabob symboliseert het ervaren van een situatie waarin je vol vertrouwen merkt dat iets precies doet wat je wilt. Genieten van een ervaring waar niets uit de hand loopt of iets doen wat je niet leuk vindt. Genieten van jezelf dat je niet te stoppen, een totale winnaar of onbetwistbaar bent. Negatief, shish kabob kan de angst weerspiegelen om opgemerkt te worden door iemand anders volkomen in verlegenheid gebracht. Het kan ook de weergave zijn van totale controle of overheersing die wordt getoond en genoten….