Zie de betekenis van maten

…De droom over de grootte van iets symboliseert hoe belangrijk je voelt dat iets is. Een weerspiegeling van hoe krachtig, bekwaam of gevaarlijk u voelt dat een situatie of persoon oefent. Een weerspiegeling van je voelt dat je ~meetelt~. Grote maten kunnen het belang, de dominantie of het gevaar van overmeestering weerspiegelen. Kleine afmetingen kunnen gevoelens van trivialiteit, onmacht of de overtuiging weerspiegelen dat een situatie gemakkelijk te beheersen is. Iets dat niet bedreigend aanvoelt. Middelgrote maten kunnen gevoelens weerspiegelen die iets normaals, gemiddelds of ~precies goed~ zijn. Voorbeeld: een jonge jongen droomde ervan heel klein te zijn en bijna erop te trappen. In zijn wakende leven was hij een persoon met een heel klein ego en was hij bang om als een triviaal persoon behandeld te worden tijdens een familieruzie….

…De droom over gember symboliseert enthousiasme of een positief gevoel over gematigd zijn. Je goed voelen als je iets hebt. Een teken dat je gewoon iets wilt proberen, maar een klein beetje wilt helpen, of niet zo graag iets wilt doen als iemand anders. Weten dat iets een klein beetje doen het beste is, omdat het iemand anders kan irriteren of afschrikken. Voorbeeld: een man droomde van een man die een fles gemberkruid vasthield. Toen hij wakker was, hernieuwde hij zijn geloof in God, maar hij vond dat hij voorzichtig moest zijn om er teveel mee om te gaan met anderen, omdat het hen zou kunnen uitschakelen….

…De droom over een ceremonie symboliseert gevoeligheid omdat je jezelf nooit in verlegenheid wilt brengen door iets verkeerds te doen voor speciale of ongebruikelijke gebeurtenissen in je leven. Het gevoel dat positief gedrag of het vervullen van een verwachte rol van het grootste belang is. Gevoelens over een ongebruikelijke overgang die belangrijk zijn en perfecte aandacht voor details of beleid vereisen. Negatief, een ceremonie kan erop wijzen dat veel te veel belang wordt gehecht aan een speciale of ongebruikelijke gebeurtenis. Je tijd verspillen met denken dat een verandering in je leven heel belangrijk is. Angst dat je in totale verlegenheid wordt gebracht of iets voorgoed verliest als je niet perfect handelt tijdens een speciaal moment of een speciale overgang. Overmatig aandacht vragen voor elk klein detail om een ​​overgang te maken die misschien niet zo belangrijk is als u denkt dat het is. Perfect bezig zijn met elk klein ding dat je zegt dat er naar wordt geluisterd. Als alternatief kan een ceremonie in een negatieve context wijzen op een totaal gebrek aan bezorgdheid over de gevoelens van iemand anders tijdens een speciaal moment of een speciale overgang. De droom over een waterceremonie kan uw wens weerspiegelen om een ​​onzekere situatie in uw leven perfect in stand te houden, zodat u nooit echt iets onaangenaams hoeft te ervaren. Voorbeeld: een vader droomde ervan een waterceremonie bij te wonen. Toen hij wakker was, had hij moeite om zijn zoon een grote som geld te geven zodat zijn zoon naar een ander land kon verhuizen om een ​​nieuw leven te beginnen. Hij wilde dat zijn zoon zijn bank- en juridisch advies perfect opvolgde voordat hij het geld kreeg als het niet relevant was. De ceremonie weerspiegelde zijn behoefte om zich goed te voelen, perfect gerespecteerd en beluisterd als een expert voordat hij het geld weggaf aan zijn zoon. Hij had moeite om te zien hoe zijn zoon opgroeide en wegging en zijn eigen persoon werd….

…De droom over broers en zussen symboliseert een alternatief of concurrerend perspectief. Negatief kunnen ze gevoelens of overtuigingen weerspiegelen die positieve gevoelens of overtuigingen tegenwerken, zoals onzekerheid, jezelf ten tweede raden of zelfvernietigende gewoonten. Positief is dat een broer of zus vertrouwen, hoop of iemand met meer ervaring kan weerspiegelen dan jij. Je broer symboliseert misschien ook jouw projectie van hem op dit moment. Als je meer dan één broer of zus hebt, zal elke broer of zus een concurrerend of alternatief aspect van je persoonlijkheid vertegenwoordigen op basis van het enige aan hen dat het meest opvalt. De droom over een broer die je niet echt hebt, kan nieuwe ideeën of nieuwe perspectieven vertegenwoordigen die concurreren met die van jou. Ze kunnen nieuwe gevoelens van onzekerheid of twijfel aan zichzelf weerspiegelen. Positief is dat ze een nieuw gevoel van hoop of vertrouwen kunnen weerspiegelen. Een klein broertje kan gevoelens van verantwoordelijkheid of ergernis symboliseren. Voorbeeld: een jonge vrouw droomde steeds van haar broer. Haar eerlijkste gevoel over haar broer was dat hij een mislukkeling was. Toen ze wakker was, bleef ze pech hebben met daten. Haar broer in de dromen weerspiegelde haar eigen gevoel dat ze een mislukking was in relaties….

…De droom over een architect symboliseert een nauwgezette planning of voorbereiding. Jij of iemand anders die aan elk klein ding heeft gedacht om iets te laten gebeuren. Een perfect gecultiveerd resultaat of situatie. Een architect in een droom kan een wens weerspiegelen om ervoor te zorgen dat ideeën of plannen precies worden uitgevoerd zoals bedoeld. Als alternatief kan een architect in een droom superieure expertise weerspiegelen. Negatief kan een architect staan ​​voor misbruik van superieure expertise of ervaring….

…De droom over een zandloper symboliseert een situatie die draait om wachten. Jij of iemand anders die lang wacht tot er iets stopt. Wachten tot elk klein ding klaar is. Als alternatief kan een zandloper uw gevoel vertegenwoordigen dat de tijd dringt. Een deadline die je moet halen of een gevoel van urgentie. Jij of iemand die misschien niet genoeg tijd heeft….

…De droom over een meisje symboliseert vaak aspecten van het ego, de persoonlijke identiteit van de dromer die passief, ontvankelijk, sympathiek, coöperatief, koesterend zijn of die wordt verteld wat ze moeten doen. Aspecten van jezelf die geven. Als alternatief kunnen meisjes de vrouwelijke kwaliteiten van uw persoonlijkheid weerspiegelen. Negatief is dat een klein meisje een aspect van jezelf kan weerspiegelen dat gemakkelijk te beheersen of opzij te schuiven is. Een teken dat u niet assertief genoeg bent of het gevoel heeft dat iemand anders uw beslissingen voor u neemt. Uw neiging om gemakkelijk in te dienen of compliant te zijn….

…De droom over tentakels symboliseert aanhankelijkheid of bezitterigheid. Je hand in elk klein ding hebben….

…De droom om in Saoedi-Arabië te zijn, symboliseert een mentaliteit die wordt ondergedompeld in sociale situaties waarin je voelt dat er geen ruimte is voor fouten of anderen in verlegenheid brengt. Het gevoel hebben dat anderen voor alles duurzaamheid of gehoorzaamheid willen. Een situatie ervaren waarin iemand je heeft verteld dat je nooit meer iets zult doen. Moeten doen wat je zegt, ongeacht wat je de integriteit of het uiterlijk van iemand anders wilt bewaren. Een behoefte voelen aan naleving ~gewoon omdat.~ Iemand anders het gevoel moeten geven zich het grootste te voelen, wat er ook gebeurt. Negatief kan Saoedi-Arabië blinde vaderlijke controle weerspiegelen. Een ‘doe wat je verteld’-situatie zonder andere reden dan dat iemand dat zei. Andere mensen moeten respecteren, wat er ook gebeurt. Een constant gevoel voor de mogelijkheid van uitslag als je uit de pas loopt of iemand zelfs maar een klein beetje in verlegenheid brengt. Nooit uw ware gevoelens uiten vanwege het ego of de waardigheid van iemand anders, moet in tact worden gehouden. Het is gevaarlijk om die verandering te voelen of voor jezelf op te komen. Gevoel dat een situatie blinde ondergeschiktheid of respect vereist boven alle rationele gedachten….

…De droom over een mierenhoop symboliseert een probleem waarvan je niet denkt dat het te ernstig of belangrijk is. Misschien probeert u hard werken te vermijden of voelt u zich lui. Voorbeeld: een jonge man droomde ervan mierenhopen in zijn achtertuin te zien. In het echte leven maakte hij zich zorgen over het zorgen voor het huis terwijl zijn ouders weg waren. De anthills symboliseert zijn ergernis met verhoogde verantwoordelijkheid met het moeten zorgen voor zichzelf en het huis. Problemen die klein waren, maar beheersbaar….

…De droom over een velociraptor symboliseert een krachtige angst die samenwerkt met andere angsten om je te isoleren en je volledig machteloos te houden om ermee om te gaan. Een angst die effect heeft op of zich uitbreidt naar elk gebied van uw leven. Voorbeeld: een tiener droomde ervan achtervolgd te worden door een velociraptor. Toen hij wakker was, verloor hij zijn haar en deed hij er alles aan om het voor vrienden en familie te verbergen. De velociraptor weerspiegelde zijn angst om ontdekt te worden dat hij zijn haar verloor, waardoor hij bang werd voor elk klein sociaal contact dat hij had….

…De droom over een dwerg symboliseert een aspect van je persoonlijkheid dat klein of onbeduidend is. Gevoelens over andere mensen die er altijd dom uitzien en minder machtig of verfijnd zijn dan jij. Mogelijk zijn uw gevoelens over mensen of situaties waarvan men denkt dat ze onbelangrijk zijn. Het kan ook de weergave zijn van uw gevoelens over onbelangrijk, hulpeloos zijn of een lage eigenwaarde hebben. De droom over seks hebben met een dwerg symboliseert een zeer plezierige ervaring waarbij je je goed voelt en een permanente staat van superioriteit opmerkt, meer macht, die je te goed bent om te verliezen. Graag het gevoel hebben dat een persoon of situatie er altijd stom uitziet als hij kleiner of zwakker is dan jij. Voorbeeld: een vrouw droomde er ooit van een man te zien die haar als dwerg had misbruikt toen ze nog een kind was. In het echte leven begon ze het trauma van wat er met haar was gebeurd te verwerken en begon ze eroverheen te komen. De man die een dwerg werd, weerspiegelde de afnemende kracht van die traumatische herinneringen. Voorbeeld 2: Een jongen droomde er ooit van zijn ouders als dwergen te zien. In het echte leven trotseerde hij hun bevelen en kwam hij ermee weg. De dwergouders weerspiegelden zijn verminderde kijk op de macht van zijn ouders over hem. Hij zag ze als ‘pushovers’. Voorbeeld 3: Een jonge man droomde ervan dwergen te verslaan tijdens een potje basketbal. In zijn wakende leven bracht hij mensen op internet met superieure hackvaardigheden in verlegenheid, terwijl ze er constant niet in slaagden hem terug te krijgen….

…De droom over erotica symboliseert gevoeligheid of waardering voor dingen die je misschien wel of niet gelooft dat je ooit kunt hebben. Elk klein detail opmerken over doelen die u wilt hebben. Negatief is dat erotica een teken kan zijn dat je je te veel zorgen maakt over hoe leuk je iets vindt zonder er ooit iets aan te doen….

…De droom over barnsteen symboliseert kracht die niet kan worden ontsnapt of onopgemerkt kan blijven. Gevoelens over elk klein detail waaraan aandacht moet worden besteed. Positief is dat de kleur amber het gevoel kan weerspiegelen dat alles wat je doet, krachtig wordt opgemerkt. Comfortabel om te merken dat je nooit machteloos bent. In plaats daarvan kan barnsteen macht weerspiegelen die onaangenaam is of die niet lekker aanvoelt. Het gevoel dat elk probleem dat je hebt, wordt versterkt. Je vastzitten met te veel macht of dat je een krachtige situatie ervaart die nooit verandert. Niet graag merken dat alleen andere mensen macht hebben. Je voelt misschien dat je kracht constant op de proef wordt gesteld. Gevoelens over teveel aandacht krijgen op manieren die u niet prettig vindt. De droom over ambersteen symboliseert aangename gevoelens over veilig zijn met kracht. Het gevoel dat kracht permanent merkbaar is. De droom over barnsteensteen met een insect erin symboliseert prettige gevoelens om nooit meer lastig gevallen te worden. Je goed voelen wetende dat een onaangename persoon of situatie in je leven je nooit meer kan irriteren….

…De droom over een giftige slang symboliseert corruptie of besmetting. Gebieden van je leven die alles bederven dat ermee te maken heeft. Mensen en situaties die u niet kunt vertrouwen of die u wilt vermijden. Een slang kan ook uw eigen gebrek aan integriteit of bedrieglijk gedrag weerspiegelen. Een slang kan ook een slechte invloed vertegenwoordigen. Mogelijk een persoon die je niet mag. Een slang kan ook de weergave zijn van een gevaarlijk of lastig probleem. Slangen wijzen vaak naar situaties die moeilijk te weerstaan ​​zijn, moreel lastig zijn, of vallen hebben die je wilt vermijden. Slangen kunnen ook de vertegenwoordiging zijn van negatieve denkpatronen, mensen of situaties die uw humeur, geest of goede bedoelingen verzuren. De droom dat je door een slang wordt gebeten, symboliseert de angst voor verlies waaraan je bent bezweken of gevoelens van corruptie die je hebben overweldigd. De droom over bang zijn gebeten te worden door een slang symboliseert je angst voor een ongewenste of oncontroleerbare situatie. Misschien ben je bang om macht of controle te verliezen. De droom over een dode slang symboliseert het overwinnen van een corrumperende of negatieve invloed in je leven. Het kan ook de weergave zijn van de dreiging van totaal verlies die aan het verdwijnen is. Zwarte slangen vertegenwoordigen meestal angsten of zeer negatieve gedachten waarmee u mogelijk problemen ondervindt. Lichtbruine of koperkleurige slangen vertegenwoordigen uw verlangen naar dingen die u niet kunt hebben die uw goede aard bederven of u bederven. Een teken dat als je je zin niet kunt krijgen, je nooit om iets of iemand anders geeft. Een lichtbruine slang kan ook betekenen dat je jezelf bang maakt door te geloven dat je nooit iets kunt krijgen. Het kan ook wijzen op mensen pijn doen, liegen, bedriegen, stelen of anderen niet respecteren omdat je niet kunt krijgen wat je wilt. De droom over een donkerbruine slang kan een verlies vertegenwoordigen waarvan je bang bent dat het andere delen van je leven zou kunnen bederven. Een witte slang symboliseert iets echts of positiefs in je leven dat al het andere eromheen bederft of besmet. Iets met goede bedoelingen dat geen tolerantie heeft voor alternatieve keuzes. Een witte slang met blauw gif symboliseert gevolgen die in uw beste belang zijn, maar die u niet lekker voelt. De droom over een blauwe slang symboliseert een positieve persoon of situatie die je constant afwijst of saboteert. Het kan iets in uw leven weerspiegelen dat wordt bewaakt of dat volledige naleving van specifieke regels vereist. Een positieve situatie die in strijd is met uw doelen. Een donkergroene slang symboliseert egoïstische gedachten of gewoonten die andere, positievere delen van je leven ondermijnen. Een sterke behoefte om jezelf op de eerste plaats te stellen of krachtige onzekerheden die een oprechte onderneming doen ontsporen. De droom over het rijden op de rug van een slang symboliseert een situatie in je leven en lijkt elk klein ding dat je doet te corrumperen, of houdt mensen bij je weg. De droom dat je door een slang wordt verstikt, kan een negatieve situatie vertegenwoordigen die je ervan weerhoudt om zonder gevolgen te spreken of jezelf uit te drukken. De droom over een slang die je niet lijkt te kennen of je nooit opmerkt, symboliseert een angst voor verlies die nooit lijkt te komen. Een langdurig gevoel van onvermijdelijke of dreigende mislukking die nooit gebeurt. Voorbeeld: een meisje droomde ooit van een giftige slang die haar verleidde en die onmogelijk te weerstaan ​​was. In het echte leven had ze te maken met een buitengewoon aantrekkelijke man die haar achtervolgde en die ze niet vertrouwde. De slang weerspiegelde haar mening dat deze man een ~speler~ was en haar gewoon vertelde wat ze wilde horen om met haar naar bed te gaan. Voorbeeld 2: een vrouw die in een streng religieuze gemeenschap woonde, droomde van een witte slang. In het echte leven was ze vanwege religieuze wetten niet in staat zichzelf uit te drukken of iets te doen dat niet was goedgekeurd door de gemeenschap. De witte slang weerspiegelde haar gevoelens over de religieuze gemeenschap die haar belette dingen te doen die ze leuk vond. Voorbeeld 3: Een man droomde er ooit van om door een bos te rennen om slangen te ontwijken. In het echte leven werd hij tegelijkertijd met een aantal ernstige problemen geconfronteerd. De slangen weerspiegelden het vermeende gevaar dat zijn problemen voor hem vormden toen hij probeerde oplossingen te vinden zonder ze erger te maken. Voorbeeld 4: Een vrouw droomde er ooit van te worden verstikt door een slang. In het echte leven verzette ze zich tegen het onthullen van haar seksuele verlangen naar een collega uit angst dat ze zou worden ontslagen. De slang weerspiegelde haar angst om ontslagen te worden, waardoor ze haar gevoelens niet kon uiten. Voorbeeld 5: Een vrouw droomde ervan bedreigd te worden door een aantal donkerbruine slangen. Toen ze wakker was, had ze problemen met haar man, waardoor ze zich bedreigd voelde dat hij zou vertrekken en niet meer met haar zou praten. De donkerbruine slangen weerspiegelden haar angst om haar echtgenoot te verliezen, die haar gezinsleven voor altijd zou kunnen bederven….

…De droom over een typemachine symboliseert het zorgvuldig of nauwgezet delen van feiten of ideeën met anderen. Wees extra voorzichtig met het overbrengen van informatie naar anderen omdat je niets wilt riskeren. Wees heel voorzichtig met hoe je jezelf uitdrukt. Wees zeer grondig met uitleg of informatie die u iemand geeft, zodat er geen enkele fout is. Positief is dat een typemachine een zeer zorgvuldige poging kan zijn om uw emoties aan iemand te uiten of aan iemand te vertellen dat u ze leuk vindt. Een zorg dat uw woorden zorgvuldig worden gekozen. Niet dom, ongekunsteld willen overkomen of per ongeluk iets verkeerds willen zeggen. Negatief kan een typemachine uw wens weerspiegelen om iemand zorgvuldig en minutieus in verlegenheid te brengen met elk klein detail dat u zich kunt herinneren. Wees heel voorzichtig met uw woordkeuze. Zeer zorgvuldig geconstrueerde leugens of excuses. Wees heel voorzichtig met hoe je van plan bent iemand slecht nieuws te vertellen, hem of haar af te wijzen of het uit te maken. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan dat haar moeder een speelgoedtypemachine had. Toen ze wakker was, was ze zich ervan bewust dat ze ‘speelde’ met het idee om met zorgvuldig gekozen woorden tegen iemand te vertellen die ze niet mocht. Voorbeeld 2: Een vrouw droomde ervan haastig op een typemachine te schrijven omdat een monster haar kamer naderde. Toen ze wakker was, was ze doodsbang toen ze zorgvuldig een excuus bedacht om het iemand te vertellen die haar leven heel moeilijk kon maken als ze iets ontdekten dat ze deed. Voorbeeld 3: een vrouw droomde ervan een oude typemachine naast een raam te zien. Toen ze wakker was, dacht ze zorgvuldig na over de woorden die ze zou gebruiken om het uit te maken met haar vriend, zodat ze met iemand anders kon daten….

…De droom over het krijgen van een strook symboliseert ergernissen of frustraties over kleine problemen die je extra voorzichtig moet zijn om uit je leven te verwijderen. Een onbeduidend of triviaal probleem dat vooruitgang belemmert. Een onvermogen om vooruit te komen of los te laten totdat er iets is opgelost. Negatief kan het een teken zijn dat u toestaat dat een klein probleem of de opmerkingen van anderen te persoonlijk worden. Zo gefixeerd zijn op iets dat perfect is, dat het je ervan weerhoudt te functioneren….

…De droom over een optometrist symboliseert een persoon of situatie in uw leven die uw slechte vermogen om mensen of gebeurtenissen om u heen te begrijpen, verhelpt of verbetert. Een situatie die verrassend inzicht geeft in de waarheid van de intenties of eerlijke overtuigingen van mensen. Het gevoel hebben dat je iets nieuws of schokkends hebt geleerd dat je nooit zult vergeten. Een beter begrip waardoor je je stom voelt dat je het niet eerder besefte. Als alternatief kan een optometrist in een droom een ​​langgerekte situatie weerspiegelen die ervoor zorgt dat u leert over elk klein dingetje dat mis is met andere mensen dat u anders niet zou opmerken. Negatief, dromen over een optometrist symboliseert shock of angst dat je de situatie van een persoon niet eerder begreep voor wat ze werkelijk zijn. Onderworpen worden aan nieuwe ideeën, feiten of realisaties waarvan je je voorheen niet bewust was. Je gedwongen of beschaamd voelen om een ​​situatie beter te begrijpen. Een tegenslag, toeval of moment van vreemd geluk dat uw slechte begrip van mensen of gebeurtenissen volledig verandert. Voorbeeld: een man droomde ervan de optometrist te verlaten. Toen hij wakker was, vocht zijn hele familie jarenlang om een ​​erfenis waarvan hij het grootste deel kreeg. Hij vond het ondraaglijk om op zijn erfenis te wachten, terwijl hij ook verbaasd was te blijven leren over egoïstisch, dom of arrogant, elk lid van zijn familieleden dat echt was. Hoewel hij graag aan zijn geld wilde komen, was hij enigszins opgelucht toen hij de ware gevoelens van zijn familielid over hem begreep….

…De droom over takken symboliseert kleine aspecten van een grotere situatie. Negatief weerspiegelen takken de ergernis van het omgaan met elk klein detail van een probleem. Positief is dat takken groei, nieuw leven, uitbreiding, vooruitgang of de complexiteit van iets goeds weerspiegelen. Voorbeeld: een man droomde ervan een boom te moeten kappen en elke tak van de boom handmatig te moeten breken om te verwijderen. Toen hij wakker was, bereidde hij zich voor om te verhuizen en moest hij veel schoonmaken voordat hij kon….

…De droom over broers en zussen symboliseert een alternatief of concurrerend perspectief. Negatief kunnen ze gevoelens of overtuigingen weerspiegelen die positieve gevoelens of overtuigingen tegenwerken, zoals onzekerheid, jezelf ten tweede raden of zelfvernietigende gewoonten. Positief is dat een broer of zus vertrouwen, hoop of iemand met meer ervaring kan weerspiegelen dan jij. Je zus kan op dit moment ook jouw projectie van haar symboliseren. Als je meer dan één broer of zus hebt, zal elke broer of zus een concurrerend of alternatief aspect van je persoonlijkheid vertegenwoordigen op basis van het enige aan hen dat het meest opvalt. De droom over een zus die je niet echt hebt, kan nieuwe ideeën of nieuwe perspectieven vertegenwoordigen die concurreren met die van jou. Ze kunnen nieuwe gevoelens van onzekerheid of twijfel aan zichzelf weerspiegelen. Positief is dat ze een nieuw gevoel van hoop of vertrouwen kunnen weerspiegelen. Een klein zusje kan een gevoel van verantwoordelijkheid of ergernis symboliseren. Voorbeeld: een vrouw bleef dromen van haar zus. Haar eerlijkste gevoelens over haar zus waren dat ze er altijd beter uitzag of populairder was. Toen ze wakker werd, bleef ze teleurgesteld in het daten met mannen van wie ze vond dat ze er niet goed genoeg uitzag. In haar dromen weerspiegelde haar zus situaties of opmerkingen van anderen die haar het gevoel gaven dat ze niet goed genoeg was voor de mannen die ze zocht….

…De droom over een revolver symboliseert je besef dat je macht om keuzes te maken beperkt is. Je weet dat je maar een paar kansen hebt om iets te veranderen of iets effectief te doen. Het kan ook de weergave zijn van uw perceptie dat een tijdvenster klein is….

…De droom over octopus symboliseert een aspect van jezelf dat bezitterig of aanhankelijk is. Een persoon of situatie die meerdere manieren heeft om u vast te houden of te beïnvloeden. Het kan ook de weergave zijn van uw eigen behoefte om een ​​persoon of situatie op meerdere manieren te beheersen. Jij of iemand anders die controle wil hebben over elk klein ding dat een ander doet. Overmoederschap. Positief is dat een octopus meerdere manieren kan weerspiegelen om vast te houden en te verbinden. Voorbeeld: een man droomde ervan een octopus te zien. Toen hij wakker was, dacht hij aan zijn ex-vriendin die erg behoeftig en bezitterig was. De octopus weerspiegelde hoe zijn ex altijd controle wilde hebben over alles wat hij deed. Voorbeeld 2: Een jonge vrouw droomde ervan een octopusberg te beklimmen. Toen ze wakker was, deed ze haar uiterste best om haar krachtige jaloezie te overwinnen dat haar vriend in de buurt was van andere meisjes als hij op vakantie ging. De octopusberg weerspiegelde hoe moeilijk het voor haar was om te weerstaan ​​aan de behoefte om altijd alles over haar vriend te weten. Voorbeeld 3: Een jong kind droomde dat hun moeder in een zwarte octopus veranderde. Toen ze wakker waren, voelden ze dat hun moeder te controlerend en betrokken was bij elk aspect van hun leven….

…De droom over een resort symboliseert dat je mentaliteit volledig gefocust is om elk klein ding voor je te laten doen. Het kan ook de weergave zijn van een situatie waarin iemand zijn best doet om ervoor te zorgen dat u zich altijd goed voelt als u niets voor uzelf hoeft te doen. Negatief is dat een resort luiheid, behoeftigheid of het feit dat u iemand gebruikt, kan weerspiegelen. Misschien verwacht je te veel van iemand of verwacht je nooit een vinger uit te steken, wat er ook gebeurt….

…De droom over een nieuwe interessante inzichten in wat iemand anders deed. Elk klein detail te horen krijgen over een gebeurtenis of ervaring die heeft plaatsgevonden. Een situatie in je leven waarin je geniet van alle antwoorden of informatie die je nodig hebt van een expert. Het horen van een ongelooflijke herinnering of uitleg. Negatief, romans kunnen lange saaie herinneringen of nauwgezette verklaringen weerspiegelen. Als je je gedwongen voelt om naar een expert te luisteren, leer je iets….

…De droom over het spelen van pingpong symboliseert je worsteling of preoccupatie met ~nooit~ verliezen of zwakte tonen. Wanhoop om te bewijzen dat iemand anders machtiger is dan jij. Als alternatief kan een pingpongspel een klein argument weerspiegelen….

…De droom over een pijnboom symboliseert een gevestigd deel van je leven dat machteloos is. Positief is dat een pijnboom erop reflecteert dat hij ondanks alle misbruik of verlegenheid volhoudt. Negatief, een dennenboom weerspiegelt de bereidheid om impotent te zijn, zolang volledig falen kan worden vermeden. De droom over het ruiken van dennen symboliseert het gevoel dat een probleem of situatie goed genoeg is om te tolereren. Voorbeeld: een klein meisje droomde van pijnbomen in haar achtertuin die weigerden te worden gekapt en in de vuilnisbak gestopt, hoe hard ze ook haar best deed. Toen ze wakker was, was ze opgewonden dat haar ouders wilden verhuizen, maar na 6 maanden dat hun huis te koop stond, waren er geen kopers. De pijnboom weerspiegelde hoe gefrustreerd hij zich voelde over het probleem dat de verkoop van het huis niet wegging, wat de ouders ook deden om te verkopen….

…De droom over een etalage symboliseert gevoelens over mogelijke doelen of verlangens die binnen handbereik liggen. Zien wat je wilt in het leven, maar je tegengehouden voelen door een klein obstakel. Bewustwording van jezelf dat je iets kunt bereiken als bepaalde actie werd ondernomen of als zich bepaalde kansen aandienden. Negatief is dat een etalage gevoelens kan weerspiegelen over het opzettelijk weghouden van een doel of verlangen. Je gedwongen voelen om je doelen te ‘proeven’ zonder ze ooit te realiseren. Het kan ook een angst zijn om actie te ondernemen om je doelen te bereiken en ervoor te kiezen om met een jaloers verlangen te leven. Als alternatief kan het een weerspiegeling zijn van buitensporige ~etalages~ met levensdoelen en niet genoeg actie. Te veel praten over iets doen zonder het serieus te nemen. Niet ervoor kiezen om iets te doen omdat je blijft hopen dat er in de toekomst iets gebeurt. De droom over het breken van een etalage kan levenssituaties weerspiegelen waarin u ervoor kiest om op onconventionele manieren te nemen wat u wilt. Frustratie om geduldig te moeten zijn of op een eerlijke manier een doel te bereiken. Als alternatief kan het breken van een etalage een weerspiegeling zijn van gênante mensen die pronken met je zwakheid in je gezicht door hun kracht weg te stelen (ze in elkaar slaan, achter hun rug bedriegen of vernederen door ze gewoon opzij te duwen). Voorbeeld: een man droomde ervan een winkel te beroven door de ramen in te breken en mee te nemen wat hij wilde. Toen hij wakker was, werkte hij in het geheim achter de schermen om een ​​arrogante zakenpartner af te zetten die onwetend zijn geld aannam en in zijn gezicht opschepte dat hij jaren moest wachten om het terug te krijgen. Het doorbreken van de etalage betekende dat de dromer zijn gevoelens van jaloerse verlangens voor eens en voor altijd ‘verbrijzelde’ door onverwachts zijn zakenpartner te vernederen met juridische problemen en al zijn geld terug te nemen….

…De droom over vis symboliseert onbewuste gedachten of onbewuste waarheden. Dingen die u misschien over uzelf of uw leven opmerkt, maar die u niet helemaal begrijpt. Je bewust zijn van iets dat je niet volledig kunt bevatten. Een subtiel besef. Positief is dat vissen waardevolle inzichten kunnen weerspiegelen. Nieuwe dingen over jezelf leren of die voorheen moeilijk te bevatten waren. Negatief, vis weerspiegelt emotionele problemen of negatieve emoties die u zelf opmerkt, maar weigert serieus te nemen. U weet wellicht dat u een probleem heeft, maar begrijpt niet de onderliggende problemen die het hebben veroorzaakt. Inzichten die u ontgaan. Het kan ook de weergave zijn van problemen die in de openbaarheid zijn, maar waar niemand over wil praten. Mensen die therapie of krachtige persoonlijke groei ondergaan, dromen er vaak van dat vissen onder het wateroppervlak zwemmen om nieuwe inzichten over zichzelf te symboliseren die ze proberen te ontdekken. De grootte van een droomvis geeft weer hoe belangrijk of belangrijk een probleem is. Een grote vis symboliseert iets waarvan je weet dat het belangrijk is, maar het niet begrijpt. Een kleine vis kan een klein probleem weerspiegelen dat u moeilijk kunt begrijpen. Blauwe vissen zijn positieve gedachten, rode vissen zijn gevaarlijke, slechte bedoelingen of arrogante gedachten. Donkergroene vissen zijn egoïstische gedachten. Oranje vissen zijn kwesties die een grote invloed hebben op uw huidige keuzes. Gele vissen weerspiegelen subtiel bewustzijn met problemen die je merkt dat ze zich blijven manifesteren in je wakkere leven. Iets wat je niet anders kan dan opmerken. De droom over het vangen van een vis symboliseert het verkrijgen van inzicht of nieuw begrip. Iets leren over jezelf of hoe een moeilijk probleem werkt. Dode vissen dromen symboliseert dingen die je subtiel opmerkte en waar niet langer op wordt gelet. Problemen die u subtiel opmerkte, die niet langer belangrijk of gestopt zijn. De droom over het eten van vis symboliseert het totale vertrouwen dat een probleem is opgelost. Je weet dat iets nooit meer een probleem zal zijn. Het kan ook de weergave zijn van een probleem waarvan u onlangs ontdekte dat het permanent werd opgelost. De droom over een vliegende vis symboliseert zaken die je niet helemaal begrijpt, maar waar je mee bezig wilt zijn. Positief is dat het een weerspiegeling kan zijn van onervarenheid in combinatie met gretigheid. Negatief kan het een teken zijn dat u te snel met iets beweegt of dat u meer tijd moet besteden aan leren voordat u een serieuze verbintenis aangaat. De droom over een school vissen symboliseert gecompliceerde of veelzijdige kwesties waarvan u zich bewust bent, maar die u niet openlijk wilt bespreken. Het kan ook de weergave zijn van een hoger dan normaal bewustzijn van uw problemen waarover u geen duidelijkheid heeft. Een veelzijdig probleem waar u moeite mee heeft om inzicht te krijgen. Als alternatief kan een school vissen conformistisch gedrag of groepsdenken weerspiegelen waarover u probeert te leren. Voorbeeld: een man droomde ervan een grote donkergroene vis door de lucht te zien zwemmen en tegen hem aan te botsen. Toen hij wakker was, merkte hij dat hij herhaaldelijk aan zelfmoord dacht, ook al had hij geen idee hoe hij dat met succes moest doen. Voorbeeld 2: Een vrouw droomde ervan dat er een vis naar haar werd gegooid. Toen ze wakker was, vertelde een man met wie ze aan het daten was haar per ongeluk dat hij van haar hield terwijl hij dronken was, maar dat hij zich toen te beschaamd voelde om de situatie openlijk te bespreken. De vis die naar haar werd gegooid, weerspiegelde de ongemakkelijke manier waarop de ware gevoelens van de man werden onthuld, onbesproken, maar volledig opgemerkt….

…De droom over turnpakjes symboliseert gedrag dat zich bezighoudt met het perfect doen van elk klein ding. Negatief: u maakt zich misschien grote zorgen over het maken van fouten….