…De droom over een trouwring symboliseert een gevoel van toewijding, stabiliteit of bestendigheid in een situatie. Het kan ook de weergave zijn van een diep gevoel van loyaliteit. Als alternatief kan een trouwring uw verlangen vertegenwoordigen om te trouwen of om iemand diep toegewijd te zijn. De droom over het weggeven van een trouwring symboliseert het opgeven of afwijzen van een of andere verplichting. Weglopen van beloften of permanente plannen voor de toekomst. Voorbeeld: een jonge vrouw droomde ervan een man te zien die ze leuk vond met een trouwring om zijn vinger. Toen ze wakker was, fantaseerde ze stiekem over haar huwelijk met de man….

…De droom over verdwaald zijn symboliseert je poging om je weg te vinden door een onbekende situatie of die je onzeker maakt. Misschien ervaar je een vreemde of enge situatie die verontrustend is omdat deze nieuw is. Het ontbreekt u aan de duidelijkheid die u wenst in een situatie waaraan u niet gewend bent. Opheldering willen in zaken of spiritualiteit. Als alternatief weerspiegelt het verdwalen in een droom afleiding waardoor je je gevoel voor doel of richting hebt verloren. Afgaan op een raaklijn die je afleidt van het grote geheel. Het gevoel hebben dat je je tijd verspilt of dat je leven in cirkels draait. Dromen van verdwaald zijn en naar huis willen, symboliseren je wens om stabiliteit te vinden of een gevoel van normaliteit te creëren in een situatie. Gefrustreerd zijn dat je iets niet weer normaal kunt krijgen. Een wens om weer verbonden te worden met wat jou gelukkig maakt. Verdwaald zijn in een droom kan een teken zijn dat je je prioriteiten moet doorzoeken om een ​​belangrijke beslissing te nemen. De droom over verdwaald zijn tijdens het autorijden symboliseert plannen of beslissingen die ten prooi zijn gevallen aan afleiding. Het grote geheel uit het oog verliezen terwijl u teveel op de details focust. De droom dat je verdwaald bent in een bos, kan een gevoel zijn dat je overweldigd bent door verwarring. Niet weten waar u een probleem moet aanpakken of uzelf uit de problemen moeten helpen. Gevoel dat er geen oplossingen zijn en niemand om u te helpen. Het gevoel hebben dat je helemaal de weg kwijt bent in een wakkere levenssituatie….

…De droom over een ring symboliseert toewijding. Toewijding aan een relatie of aan een nieuwe onderneming. Een weerspiegeling van uw loyaliteit aan uw idealen, verantwoordelijkheden of overtuigingen. Als alternatief kan een ring ook de weergave zijn van uw verlangen naar toewijding. De droom over een gouden ring symboliseert een verbintenis of belofte die gegarandeerd is. Het kan ook de weergave zijn van uw verlangen naar loyaliteit, veiligheid of bestendigheid. De droom over het verliezen van een ring symboliseert gevoelens over een verloren verbintenis of een verbroken belofte. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan een man te zien die ze graag een trouwring droeg. In het echte leven verlangde ze een serieuze toewijding van deze man….

…De droom over besnijdenis symboliseert gevoelens van verloren macht, status of waardigheid. Een weerspiegeling van je mannelijkheid, mannelijkheid of trots die op de een of andere manier verloren is gegaan. Dromen over besnijdenis kan ook de weergave zijn van het gevoel gebruikt te worden of gedwongen te worden om voor jezelf te kiezen voor mislukking….

…De droom dat je ergens te laat voor bent, symboliseert je gevoelens als je een belangrijke kans hebt gemist. Het kan zijn dat u boosheid, frustratie of teleurstelling ervaart omdat u iets bent vergeten. Mogelijk een teken dat u discipline mist of op de een of andere manier onverantwoordelijk bent. Als alternatief kan te laat komen een weerspiegeling zijn van het gevoel achterop te lopen of terrein te verliezen. Misschien heb je het gevoel dat anderen een voordeel op jou hebben gekregen. Het kan ook de weergave zijn van het gevoel een kans te hebben verpest. Het gevoel hebben dat je niet zo krachtig of succesvol kunt zijn als iemand anders. De droom om te laat te komen voor een bus symboliseert een gemiste kans om iets moeilijks of onaangenaams te doen. Een moeilijke of saaie ervaring waar je overheen wilde komen, is verloren gegaan. De droom om te laat te komen op een boot symboliseert een gemiste kans om een ​​negatieve situatie onder ogen te zien. Door een onzekere situatie heen willen komen en de kans om te beginnen verliezen. Een kans op zelfverbetering is misschien verloren gegaan. De droom om te laat te komen voor een trein symboliseert een gemiste kans om aan een langetermijndoel, plan of project te beginnen. De droom om te laat op school te komen, symboliseert een gebrek aan bereidheid om jezelf bezig te houden met een belangrijk of ernstig probleem. Onvoorbereid of te afgeleid zijn om een ​​uitdaging aan te gaan die u het hoofd wilt bieden. Het kan een teken zijn dat de prioriteiten niet duidelijk zijn of dat er een gebrek aan verantwoordelijkheid is. Je achterop voelen, ongeorganiseerd of dat je iets belangrijks hebt uitgesteld. De droom om te laat op het werk te komen, symboliseert een gebrek aan paraatheid of organisatie om je te gaan focussen op je doelen. Uitstelgedrag of afleiding van uw verantwoordelijkheden of verplichtingen….

…De droom over een dakloze symboliseert een aspect van je persoonlijkheid dat volledig is mislukt. Een deel van je leven waar je de controle helemaal over hebt verloren of dat helemaal machteloos is. Voorbeeld: een man droomde ervan omringd te zijn door daklozen. Toen hij wakker was, had hij net een wedstrijd op zijn werk verloren en een kans om promotie te maken gemist. Voorbeeld 2: Een jonge vrouw droomde ervan een dakloze man met zijn handen uit te zien bedelen. Toen ze wakker was, werd ze gedumpt door haar vriend en zou ze alles hebben gedaan om hem terug te krijgen….

…De droom over dood zijn symboliseert gevoelens van verlies of totale mislukking. Als uw dood een positiever thema krijgt, kan dit wijzen op positieve veranderingen of transformatie. De droom over het zien van dode mensen symboliseert aspecten als je persoonlijkheid volledig is veranderd of alle kracht heeft verloren. Het kan ook uw projectie weerspiegelen van andere mensen die de macht hebben veranderd of verloren zijn gegaan. U of iemand anders heeft mogelijk een merkbare verandering ervaren. De droom over het zien van overleden dierbaren die daadwerkelijk in het echte leven zijn overleden, weerspiegelt hoogstwaarschijnlijk een aspect van je persoonlijkheid op basis van je meest eerlijke gevoelens over hen. Het feit dat ze dood zijn, is hoogstwaarschijnlijk niet relevant, tenzij het de krachtigste eigenschap over hen is. Het zien van je overleden vader symboliseert bijvoorbeeld hoogstwaarschijnlijk je geweten, net zoals het zou zijn als hij nog zou leven. Als dierbaren onlangs zijn overleden of als u veel tijd hebt besteed aan het herinneren van hen, kunnen ze uw verdriet of verlangen vertegenwoordigen om weer bij hen te zijn….

…De droom over een zoon die je niet hebt, symboliseert een emotionele investering of hoop voor de toekomst in een situatie waarin je dominant, assertief of ongevoelig bent. Bepaalde beschermende gevoelens. Alles doen wat je kunt om de controle over een situatie te behouden. Vastzitten aan een beslissing waarbij u een leidende of controlerende belang heeft. Beslissen om voor jezelf op te komen of agressief te zijn en nu leven met de gevolgen of verantwoordelijkheid van die beslissing. Een zich ontwikkelend mannelijk aspect van uw persoonlijkheid of leven. De droom over een zoon die je daadwerkelijk hebt in het wakkere leven, kan een situatie vertegenwoordigen die je hoopt te zien slagen of gedijen. Als je in het echte leven meer dan één zoon hebt, zal elke zoon een ander aspect van jezelf vertegenwoordigen op basis van je eerlijkste gevoelens over toen. Vraag uzelf af welke eigenschappen of gevoelens u het meest opvallen aan uw zoon en probeer te zien hoe dat van toepassing kan zijn op een situatie in het wakkere leven. Als alternatief kan dromen over uw zoon een weerspiegeling zijn van uw wakende levensrelatie met hem. Slechte zonen symboliseren negatieve of corrupte aspecten van uw persoonlijkheid die u aanmoedigt. Het kan ook wijzen op een slechte situatie of probleem dat u ondersteunt. U kunt het gevoel hebben dat uw eigen agressie of assertiviteit zich tegen u heeft gekeerd. Voorbeeld: een man droomde ervan zijn overleden zoon te zien. Toen hij wakker was, had hij zijn recht op een woningverzekering verloren, wat hem grote zorgen baarde. De overleden zoon vertegenwoordigde de verloren woningverzekering die de man graag terug wilde krijgen. Voorbeeld 2: een man droomde ervan zijn oudste zoon als kind te zien. Toen hij wakker was, ervoer hij dat zijn zoon voor het eerst het huis uitging. De kleine zoon weerspiegelde de projectie van de man van zijn zoon die iets nieuws met zijn leven deed….

…De droom om iemand gebalsemd te zien, symboliseert een deel van je leven waar het bewaren van het verleden erg belangrijk is. Nooit willen dat iets verloren wordt vergeten. Niets anders willen verliezen na een grote verandering of verlies. Extra moeite doen om een ​​reputatie te behouden. Diepe bezorgdheid over hoe iets wordt herinnerd nadat het verloren is gegaan. Willen een deel van je leven herinnerd worden als ~perfect~ voor altijd. Negatief kan balsemen de angst weerspiegelen dat anderen misvattingen hebben over uw fouten of verleden. Bezorgdheid of bezorgdheid over het verlies van uw reputatie. Als alternatief kan het een weerspiegeling zijn van moeilijkheden om het verleden los te laten. Te veel tijd besteden aan het denken dat iemand of iets dat je bent kwijtgeraakt perfect was….

…De droom over een doolhof symboliseert een verwarring van ideeën en gevoelens. Verloren voelen. Tegenstrijdige wensen en meningen. U vindt het misschien moeilijk om een ​​weg te vinden door een massa informatie of opties. Een chaotische situatie of een verwarrende route naar uw doelen. Verwarrende situaties of ingewikkelde problemen. Het leven is wendingen. Besluiteloosheid, verwarring, misstappen, zich verloren voelen of misleid worden….

…De droom over een bos symboliseert een probleem waardoor je je verward, onzeker, verloren voelt of weggestuurd wordt uit arrangementen die je een gevoel van veiligheid geven. Door een probleem voel je je ontevreden, onzeker of onrustig. Een verlies van vertrouwen of controle. Voorbeeld: een man droomde ervan midden in een bos te zijn zonder uitweg. In het echte leven had hij een gevaarlijke gezondheidstoestand die de doktoren niet begrepen en hij had geen idee hoe hij zijn probleem moest behandelen. Het bos weerspiegelde zijn gezondheidsprobleem en moest antwoorden op de site. Voorbeeld 2: een meisje droomde ervan in een bos te zijn. In het echte leven was ze geobsedeerd door de jongen die ze leuk vond en al haar pogingen om dichter bij hem te komen, mislukten. Het bos weerspiegelde hoe verloren ze zich voelde om dichter bij de jongen te komen terwijl ze angstvallig probeerde hem van andere meisjes te winnen….

…De droom over een opstanding symboliseert de verbazing dat iets dat verloren is gegaan of lang geleden is verdwenen, is hersteld. Het kan ook de weergave zijn van hoe u denkt dat u het onmogelijke hebt gedaan om uw respect, waardigheid of macht te herstellen. Als alternatief kan het een speciaal moment weerspiegelen dat verloren liefde, relaties of situaties herstelt. Negatief kan het een weerspiegeling zijn van een krachtige angst of een negatieve situatie die u heeft verrast door weer in uw leven te komen….

…De droom over jezelf die in het water drijft, symboliseert een negatieve of onzekere situatie waarmee je je kalmte bewaart. Sterk blijven of ~doorgaan~. Je hebt grip op je emoties. De droom over het zien van een boot die op water drijft, symboliseert navigatie van onzekerheid of negatieve situaties. Uw potentieel of actieve poging om problemen aan te pakken. De droom over het zien van een object dat in water drijft, symboliseert een aspect van je persoonlijkheid dat vasthoudt of voorbij komt. Mogelijkheden, ideeën of werkwijzen die nog steeds voor u beschikbaar zijn of die nog niet verloren zijn gegaan. Het kan ook de weergave zijn van kansen die zijn ontstaan ​​als gevolg van een negatieve situatie. Iets in je leven dat amper rondkomt of waar niemand meer om geeft. Negatief: objecten die in het water drijven, kunnen voor onbepaalde tijd goede dingen weerspiegelen die verloren zijn gegaan door negatieve of gevaarlijke situaties. De droom over jezelf die in de lucht zweeft, symboliseert de gevoelens dat je ongelooflijk bent of merkbaar ongelooflijke dingen doet. De droom over een object dat in de lucht zweeft, symboliseert misschien ideeën of mogelijkheden die ongelooflijk aanvoelen. De droom over zweven boven de aarde en ernaar kijken symboliseert je gevoel over hoe geweldig of ongelooflijk je leven voelt. Het gevoel hebben dat je hele leven op de een of andere manier draait om groter of beter zijn dan anderen….

…De droom om gewillig een knipbeurt te krijgen, symboliseert een nieuwe start of verandering in je denkstijl. Ongewenste gedachten, emoties of levenssituaties kwijtraken. Het kan ook zijn dat u met iets te ver bent gegaan en bezuinigt. Door iemand anders op de hoogte worden gebracht van een probleem. Tegen je wil je haar laten knippen symboliseert een verloren gevoel van vrijheid, macht of status. Een aspect van jezelf is conformeren of toegeven. Ongewenste veranderingen in je leven die je dwingen om op een ongewenste manier te denken. De droom over een kapsel dat lang haar of te veel haar afsnijdt, symboliseert een verloren kracht of vrijheid. Het kan ook de weergave zijn van een ongewenste verandering in uw leven. Het veranderen van haarstijlen symboliseert een verandering in de manier waarop u denkt of uw houding. Voorbeeld: een man droomde ervan om een ​​knipbeurt te krijgen. Toen hij wakker was, kwam zijn worstelende nieuwe bedrijf eindelijk van de grond….

…De droom over totaal kaal zijn in een droom symboliseert dat je mentaliteit totaal onbezorgd is. Helemaal niet bekommeren om gevolgen of resultaten. Het kan ook de weergave zijn van een totaal gebrek aan gevoel of wroeging over wat je anderen aandoet. Totale kaalheid kan ook staan ​​voor onverschrokkenheid over een probleem waarmee u wordt geconfronteerd. Als alternatief kan kaal zijn een weerspiegeling zijn van een totale verandering van houding of overtuiging. Het kan me helemaal niet schelen wat u dacht of geloofde. De droom over het zien van een kale persoon symboliseert jou of een aspect van je persoonlijkheid dat vrij is van afleiding of volledig gefocust is. Onbevreesdheid. Het kan ook een manier van denken vertegenwoordigen die totaal niet bezig is met consequenties of gevoelens. Negatief: u kunt ook het gevoel hebben dat een persoon of situatie harteloos is. Het zien van een kale zwarte persoon in een droom symboliseert je overtuiging dat er iets permanent verloren gaat of je verlangen naar dingen waarvan je niet kunt geloven dat ze ooit zullen gebeuren. U kunt zich misschien niet op iets anders concentreren of in iets anders geloven. De droom over kale, kwaadaardige of slechte mensen symboliseert negatieve persoonlijkheidskenmerken die onsympathiek zijn of geen spijt hebben. Angst voor dingen waarvan je denkt dat ze ongevoelig zijn voor je welzijn. Kale slechte mensen kunnen ook de weergave zijn van uw eigen gebrek aan wroeging dat overboord gaat. Voorbeeld: een man droomde van een kale man die hem rondleidde door een eng gebouw. In zijn wakkere leven was hij volledig gefocust op het omgaan met zijn persoonlijke problemen en het onder ogen zien van angsten die hij had. De slechte man weerspiegelde zijn totale gebrek aan afleiding terwijl hij probeerde zijn problemen op te lossen. Voorbeeld 2: Een man droomde ervan een onzekere kale zwarte man te zien met zijn hoofd naar beneden. In zijn wakende leven was hij volledig in beslag genomen door een mysterieus gezondheidsprobleem waarvan hij vreesde dat het nooit zou verdwijnen….

…De droom over zonnebloemen symboliseert situaties in je leven waarin je merkt hoeveel beter, verbeterd of mooier iets is. Merk op dat u winst of winst geniet. Je hoeft je geen zorgen te maken over een probleem dat je ooit hebt gehad. Merk op dat er niets negatiefs gebeurt. De droom over een verwelkende of stervende zonnebloem symboliseert een verlies van verbetering of verbetering waar je je prettig bij voelde. Je had het goed en nu ben je het kwijt. Je genoot van een verbetering die nu verdwenen is. Er is een probleem opgetreden of u heeft uw vertrouwen verloren….

…De droom over een reünie symboliseert gevoelens van het herontdekken van iets waar je al heel lang niet meer om gaf. Oude gevoelens, interesses, relaties of situaties die u opnieuw bezoekt. Als alternatief kan een reünie ook de weergave zijn van het gevoel dat er iets verloren is dat in uw leven wordt hersteld. Je trots of zelfrespect terugkrijgen. Iets dat fout is gegaan, rechtzetten….

…De droom over houtskool symboliseert uw bewustzijn of gevoelens over een situatie die voor altijd verloren gaat. Een permanente vernietiging of verlies. De droom over bbq-houtskool symboliseert de wens om een ​​plezierige of zorgeloze situatie gaande te houden. Pogingen om ervoor te zorgen dat iets dat u leuk vindt niet stopt….

…De droom over het ontvangen van e-mail symboliseert nieuws, informatie of inzichten die u zou moeten hebben. Informatie die nuttig of doelgericht is. De droom over het sturen van iemand een e-mail symboliseert nieuws, informatie of kansen die u aan iemand anders onthult. U denkt misschien dat iemand iets moet weten. Het kan ook de vertegenwoordiging zijn van persoonlijke of privéaangelegenheden exclusief tussen u en iemand anders. De droom over wachten op e-mail symboliseert een nieuws of informatie waarover u updates verwacht. Mogelijk moet u iets weten voordat u verder kunt gaan met een situatie. De droom over verloren post kan gevoelens vertegenwoordigen over het missen van kansen die u verwachtte. Vertragingen of tegenslagen kunnen iemand in de weg hebben gestaan ​​die u belangrijke of nuttige informatie heeft gegeven….

…De droom over mist symboliseert verwarring, onzekerheid of moeite om iets uit te zoeken. Mysterie, geheimhouding of gemengde signalen. De volledige waarheid van een situatie of relatie wordt tegen jou beschermd. Negatief kan mist een teken zijn dat u niet helder denkt of iets niet ziet zoals het werkelijk is. Een verloren gevoel voor richting. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan door mist in een busje te worden gereden. Toen ze wakker was, had ze er moeite mee om erachter te komen of een man die ze leuk vond al dan niet in haar geïnteresseerd was. De mist weerspiegelde de moeite die ze had met de gemengde signalen die ze van hem kreeg. Voorbeeld 2: Een man droomde ervan omringd te zijn door mist. In zijn wakende leven had hij bijwerkingen ondervonden van een krachtig hallucinogeen medicijn waardoor hij een hele dag lang in de war en bang was voor zijn geestelijke gezondheid….

…Vrouwen in dromen vertegenwoordigen vrouwelijke persoonlijkheidskenmerken die passief, sympathiek, ontvankelijk, gevoelig, koesterend, intuïtief, creatief of geefgevend zijn. Negatief, vrouwen kunnen aspecten van jezelf vertegenwoordigen die worden genaaid of verloren gaan. Het zien van onbekende vrouwen in een droom symboliseert vrouwelijke aspecten van jezelf die nog niet eerder zijn ervaren. Negatief kan het een weerspiegeling zijn van subornatie in een nieuwe situatie. Positief is dat het een weerspiegeling kan zijn van het gevoel gesteund te zijn, iets onder controle te hebben of een gewenste ervaring die je nog nooit eerder hebt gehad. De droom over een oude vrouw kan een weerspiegeling zijn van ervaring die betrokken is bij het ondersteunen van anderen of om genaaid te worden. Als je je erg aangetrokken voelt tot een vrouw in de droom, kan dit een verlangen zijn om iets te laten gebeuren of om een ​​plezierige ervaring te hebben. Het kan ook de weergave zijn van uw gevoelens over hoe fijn iets is om in uw leven te voelen….

…De droom over handen symboliseert bekwaamheid, competentie en het vermogen om te doen wat je wilt. Het vermogen om bepaalde gedragingen of vaardigheden zelf uit te voeren. Het vermogen manifesteert je keuzes. Het zien van twee handen die elkaar vasthouden symboliseert partnerschap. Je handen wassen symboliseert jezelf bevrijden van een probleem of een gevoel van verantwoordelijkheid afwijzen. Het zien van een hand die je wenkt, symboliseert een deel van je leven dat je ernaartoe trekt. Keuzes, overtuigingen of situaties die u verleiden. De droom over het verliezen van een hand symboliseert je gevoel dat je wordt beroofd. Je kunt niet iets doen wat je wilt of iets hebben waarvan je denkt dat je het verdient. Een weerspiegeling van iets waardoor je je beperkt of verloren voelt. Je minder of machteloos voelen en er niets aan kunnen doen. De droom over het afsnijden van je hand symboliseert gevoelens over problemen met je mogelijkheden. Je belemmerd voelen of dat je vaardigheden worden belemmerd door problemen. Als alternatief kan een afgesneden hand een weerspiegeling zijn van uw vaardigheden, talenten of capaciteiten die worden geschaad door een negatieve invloed of conflict. Tijdelijk niet kunnen doen wat je wilt. Voorbeeld: een vrouw geeft een steeds terugkerende droom dat haar beide handen worden afgehakt. Toen ze wakker was, voelde ze zich volledig afhankelijk van haar man en voelde ze dat ze niets voor zichzelf kon doen….

…De droom over het afwijzen van iets symboliseert een gebrek aan interesse in iets of het gevoel dat iets niet goed genoeg voor je is. Ideeën, attitudes, keuzes of situaties die niet aan uw normen voldoen. Niet toestaan ​​dat je iets wordt opgelegd. De droom om afgewezen te worden symboliseert een gebrek aan eigenwaarde of voelt zich onbelangrijk. Het kan ook de weergave zijn van teleurstelling nadat je ergens hard voor hebt geprobeerd of hoge verwachtingen hebt. Falen voelen. Je vervreemd voelen. Als alternatief kan afgewezen worden een teken zijn dat je te aardig, meegaand of aardig bent voor je eigen bestwil. Het kan nuttig zijn om assertiever te worden. Je gelooft misschien niet genoeg in jezelf. De droom om afgewezen te worden door een minnaar symboliseert een verloren gevoel van stabiliteit of plezier in je leven. Tegenslagen met succes. Afgewezen worden door een minnaar kan ook wijzen op moeilijkheden om met je partner om te gaan of op verschillende meningen. U kunt ook bang zijn dat uw partner de interesse in u verliest. Onzekerheid over de kracht en consistentie van hun genegenheid….

…De droom over een boom symboliseert een deel van je leven dat is gevestigd. Een situatie of probleem dat onwrikbaar of onveranderlijk is. Iets dat veel moeite kost om er vanaf te komen of waar altijd op kan worden vertrouwd. Positief is dat het uw vertrouwen, geloof of vertrouwen in iets kan weerspiegelen. Negatief kan het een aanhoudend probleem weerspiegelen. Een boom kan ook symbool staan ​​voor iets in je leven waar je je heel prettig bij voelt, of een situatie waarvan je denkt dat die nooit zal veranderen. De droom over een boom die van de grond wordt gerukt, symboliseert een dramatische verandering in een situatie in je leven waarvan je dacht dat die nooit zou gebeuren of waar je je te comfortabel bij voelde. De droom over een boomstam van dichtbij kan weerspiegelen hoe dicht u emotioneel of situationeel bij een bestaand probleem of probleem bent. Misschien heb je er veel aan. Een dode boom symboliseert een overgang naar een stabiele situatie. Ofwel is uw zelfvertrouwen verloren gegaan of is een moeilijk probleem opgelost. Het zien van een boomstronk symboliseert een stabiele situatie of een hardnekkig probleem dat je hebt overwonnen of de moeite hebt genomen om het hoofd te bieden. De droom over het door keuze beklimmen van een boom symboliseert wakende levenssituaties waarin je de behoefte voelt om te bewijzen dat je zelf iets kunt inhalen als het moet. De droom over het beklimmen van een boom uit angst of een behoefte aan veiligheid symboliseert een perfecte naleving van verantwoordelijk gedrag om mislukking te voorkomen. Het kan ook de weergave zijn van vasthouden aan of rennen aan uw gezin om moeilijke problemen te voorkomen. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan naast een boom te staan ​​en naar de sterren te kijken. In het echte leven worstelde ze om haar religieuze geloof te vernieuwen. De boom weerspiegelde dat haar geloof onwankelbaar en gevestigd was, terwijl de sterren waar ze naar opkeek de mogelijkheden weerspiegelden om haar geloof te hernieuwen die ze begon te zien in een vriendin die haar verraste door met haar te willen oefenen. Voorbeeld 2: Een jonge man droomde ervan te zien hoe een boom van de grond werd gerukt. In het echte leven was hij geschokt toen hij ontdekte dat het huis van zijn ouders zou worden verkocht. De boom weerspiegelde zijn gevoel van thuis dat permanent en gevestigd was. De boom die van de grond werd gerukt, symboliseerde het gevoel van stabiliteit en thuis dat hem snel werd ontnomen. Voorbeeld 3: Een jonge man droomde ervan in een kokospalm te klimmen en de kokosnoten op de grond te laten vallen terwijl iemand naar hem keek. Toen hij wakker was, werd hij beschuldigd van financieel falen en moest hij een aantal lang uitgesponnen stappen nemen om te bewijzen dat hij in feite financieel zeker was….

…Dromen over maden symboliseert gevoelens van onbehagen, ongemak, spijt, misselijkheid of het gevoel dat iets voor altijd verloren is. Misschien voel je je ongemakkelijk bij een situatie of iets dat je hebt gedaan. U kunt ook spijt hebben van iets dat u bent kwijtgeraakt of een fout die niet kan worden opgelost. Voorbeeld: Een jonge vrouw droomde van maden nadat ze had meegemaakt dat haar vader haar in het echt in de steek liet nadat een vaderschapstest positief was. De maden weerspiegelden haar ongenoegen omdat ze wist dat haar vader niets met haar te maken wilde hebben en dat ze spijt had dat ze de test had gedaan. Voorbeeld 2: Een jonge vrouw droomde van maden die op haar kruipen. In het echte leven had ze enorme moeite zichzelf te vergeven omdat ze haar ex-vriend had gekwetst. De maden weerspiegelden het grote ongemak dat de gedachte om hem pijn te doen haar bezorgde….

…De droom over badminton symboliseert een uitdaging die snel moet worden nagedacht. Een strijd om bij te blijven. Beslissingen moeten snel worden genomen, anders gaan kansen verloren. Een badmintonspel kan het vermogen weerspiegelen om zich aan te passen aan een soort confrontatie of nieuwe kans….

…De droom over een lege leegte van niets weerspiegelt je gevoelens over een situatie die totaal verstoken is van alle hoop, liefde of doel. Niets in een droom kan een weerspiegeling zijn van de waakangst om alles te verliezen wat je hebt of alles waarvoor je hebt gewerkt. Voorbeeld: Alex Jones verklaarde op zijn radioshow dat hij regelmatig droomt om een ​​staat van niets te betreden na het ervaren van een hemelse koninkrijk van God-achtige omgeving. Deze dromen weerspiegelen hoogstwaarschijnlijk zijn gevoel van goddelijke bedoeling bij het blootleggen van globalisme op zijn radioshow, terwijl hij stiekem het gevoel had dat uiteindelijk alle vrijheid in Amerika verloren kan gaan voor corrupte bankiers….

…De droom over lynchen symboliseert een koude of harteloze benadering van het oplossen van problemen. Het kan ook de representatie zijn van voldoening door het ~vast te houden~ aan iemand die je teleurgesteld heeft. Jij of iemand anders die jezelf ongevoelig van overtuigingen ontdoet. Het kan ook de weergave zijn van een bittere daad van vergelding of een totaal verlies van respect voor iemand. De droom om achtervolgd te worden door een lynchmenigte symboliseert gevoelens over mensen of situaties die voldoening krijgen en je straffen voor verliezen of fouten. Misschien heb je iemand gekruist die graag vergelding zou ontvangen. Voorbeeld: een man droomde ervan iemand te zien gelyncht. In het echte leven had hij alle respect verloren voor een meisje dat hij leuk vond. Het lynchen weerspiegelde de koude verandering van 180 graden in zijn gevoelens voor haar….

…De droom over een piranha symboliseert een probleem of probleem dat alles waaraan het is blootgesteld, ~wegvreet~ of vernietigt. Mensen of situaties die alles wat je hebt, kunnen ruïneren of negatief beïnvloeden. Delen van je leven die misschien totaal verloren zijn gegaan door een enkele mislukking of schaamte. Voorbeeld: een vrouw droomde ooit van een piranha die haar probeerde op te eten. In het echte leven was ze bang dat er gênante informatie over haar zou worden onthuld die haar relatie en het leven dat ze eromheen had opgebouwd zou kunnen vernietigen….

…De droom over een rolstoel symboliseert emotionele of psychologische afhankelijkheid. Iets waarvan je denkt dat je het nodig hebt of waarvan je denkt dat je niet zonder kunt. Door een situatie voelt u zich misschien verloren, machteloos of machteloos. Iets in uw leven waarvan u zich misschien hulpeloos of depressief voelt zonder. Het kan ook de representatie zijn van iets dat je moeilijk kunt loslaten, omdat het niet belangrijk is. Een rolstoel is een teken dat je iets niet alleen kunt of dat je afhankelijk bent van bepaalde factoren om te kunnen functioneren. Het kan ook wijzen op situationele vereisten om u veilig te voelen. Voorbeeld: een man droomde ervan zichzelf in een rolstoel te zien. In het echte leven had hij het gevoel dat hij niet kon functioneren op het werk als een vrouw die hij leuk vond daar niet meer zou werken. Voorbeeld 2: een vrouw droomde ervan in een rolstoel te zitten waarvan ze dacht dat ze die niet nodig had. Toen ze wakker was, droeg ze een pruik vanwege bijwerkingen van chemotherapie. Ze had het gevoel dat ze haar pruik alleen in de buurt van vreemden nodig had om zich op haar gemak te voelen….