…De droom over Russen symboliseert een mentaliteit die nooit wil merken dat hij hoe dan ook verliest. Kracht tonen boven alles. Positief is dat Russen doen wat nodig is om te winnen, hoe emotioneel moeilijk het ook is. Nooit zwakte tonen. Mensen in verlegenheid brengen die je in verlegenheid willen brengen. Bespaar geen kosten om te voorkomen dat iemand negatief u vertelt dat hij of zij beter is dan u. Nooit opgeven. Nooit vijanden voordelen geven. Negatief, de Russische mensen reflecteren en alle controlerende of overwinnende houding. Gebruik maken van hefboomwerking om mensen in bedwang te houden. Liegen of bedriegen als het betekent dat je wint. Arrogant anderen laten zien dat je nooit iets voor hen hoeft te doen. Jij of iemand anders die volledige controle en macht vereist. Nooit willen dat iemand anders ooit meer heeft dan jij, wat er ook gebeurt. Anderen saboteren of onderdrukken. Nooit toegeven dat je ongelijk hebt. Als alternatief kan een Russische persoon zelfbeheersing weerspiegelen die overboord is. Sta jezelf niet toe om je goed te voelen omdat je zwakte zult vertonen. Jezelf op de lange termijn naaien om op korte termijn winst te behalen, omdat je geen compromissen sluit. Voorbeeld: een man droomde ervan in een kamer te zijn met Russische spionnen. In het echte leven was hij op zoek naar manieren om de pogingen van zijn zoon om het huis te verlaten te saboteren. Hij bestudeerde de plannen van zijn zoon en zocht naar excuses om hem thuis te laten blijven. De Russen weerspiegelden dat hij zich volledig bewust was van zijn poging om koste wat het kost de controle over het leven van zijn zoon te houden. Voorbeeld 2: Een jonge man droomde van een Rus die hem met een pistool gegijzeld hield. In zijn wakende leven was hij strijdlustig over het feit dat hij zelfmoord zou moeten plegen, zelfs als mensen hem probeerden te overtuigen dat alles goed zou komen. De Rus weerspiegelde zijn zelfbeheersing die overboord was en zijn totale onwil om te geloven dat hij ongelijk had….

…De droom over een giftige slang symboliseert corruptie of besmetting. Gebieden van je leven die alles bederven dat ermee te maken heeft. Mensen en situaties die u niet kunt vertrouwen of die u wilt vermijden. Een slang kan ook uw eigen gebrek aan integriteit of bedrieglijk gedrag weerspiegelen. Een slang kan ook een slechte invloed vertegenwoordigen. Mogelijk een persoon die je niet mag. Een slang kan ook de weergave zijn van een gevaarlijk of lastig probleem. Slangen wijzen vaak naar situaties die moeilijk te weerstaan ​​zijn, moreel lastig zijn, of vallen hebben die je wilt vermijden. Slangen kunnen ook de vertegenwoordiging zijn van negatieve denkpatronen, mensen of situaties die uw humeur, geest of goede bedoelingen verzuren. De droom dat je door een slang wordt gebeten, symboliseert de angst voor verlies waaraan je bent bezweken of gevoelens van corruptie die je hebben overweldigd. De droom over bang zijn gebeten te worden door een slang symboliseert je angst voor een ongewenste of oncontroleerbare situatie. Misschien ben je bang om macht of controle te verliezen. De droom over een dode slang symboliseert het overwinnen van een corrumperende of negatieve invloed in je leven. Het kan ook de weergave zijn van de dreiging van totaal verlies die aan het verdwijnen is. Zwarte slangen vertegenwoordigen meestal angsten of zeer negatieve gedachten waarmee u mogelijk problemen ondervindt. Lichtbruine of koperkleurige slangen vertegenwoordigen uw verlangen naar dingen die u niet kunt hebben die uw goede aard bederven of u bederven. Een teken dat als je je zin niet kunt krijgen, je nooit om iets of iemand anders geeft. Een lichtbruine slang kan ook betekenen dat je jezelf bang maakt door te geloven dat je nooit iets kunt krijgen. Het kan ook wijzen op mensen pijn doen, liegen, bedriegen, stelen of anderen niet respecteren omdat je niet kunt krijgen wat je wilt. De droom over een donkerbruine slang kan een verlies vertegenwoordigen waarvan je bang bent dat het andere delen van je leven zou kunnen bederven. Een witte slang symboliseert iets echts of positiefs in je leven dat al het andere eromheen bederft of besmet. Iets met goede bedoelingen dat geen tolerantie heeft voor alternatieve keuzes. Een witte slang met blauw gif symboliseert gevolgen die in uw beste belang zijn, maar die u niet lekker voelt. De droom over een blauwe slang symboliseert een positieve persoon of situatie die je constant afwijst of saboteert. Het kan iets in uw leven weerspiegelen dat wordt bewaakt of dat volledige naleving van specifieke regels vereist. Een positieve situatie die in strijd is met uw doelen. Een donkergroene slang symboliseert egoïstische gedachten of gewoonten die andere, positievere delen van je leven ondermijnen. Een sterke behoefte om jezelf op de eerste plaats te stellen of krachtige onzekerheden die een oprechte onderneming doen ontsporen. De droom over het rijden op de rug van een slang symboliseert een situatie in je leven en lijkt elk klein ding dat je doet te corrumperen, of houdt mensen bij je weg. De droom dat je door een slang wordt verstikt, kan een negatieve situatie vertegenwoordigen die je ervan weerhoudt om zonder gevolgen te spreken of jezelf uit te drukken. De droom over een slang die je niet lijkt te kennen of je nooit opmerkt, symboliseert een angst voor verlies die nooit lijkt te komen. Een langdurig gevoel van onvermijdelijke of dreigende mislukking die nooit gebeurt. Voorbeeld: een meisje droomde ooit van een giftige slang die haar verleidde en die onmogelijk te weerstaan ​​was. In het echte leven had ze te maken met een buitengewoon aantrekkelijke man die haar achtervolgde en die ze niet vertrouwde. De slang weerspiegelde haar mening dat deze man een ~speler~ was en haar gewoon vertelde wat ze wilde horen om met haar naar bed te gaan. Voorbeeld 2: een vrouw die in een streng religieuze gemeenschap woonde, droomde van een witte slang. In het echte leven was ze vanwege religieuze wetten niet in staat zichzelf uit te drukken of iets te doen dat niet was goedgekeurd door de gemeenschap. De witte slang weerspiegelde haar gevoelens over de religieuze gemeenschap die haar belette dingen te doen die ze leuk vond. Voorbeeld 3: Een man droomde er ooit van om door een bos te rennen om slangen te ontwijken. In het echte leven werd hij tegelijkertijd met een aantal ernstige problemen geconfronteerd. De slangen weerspiegelden het vermeende gevaar dat zijn problemen voor hem vormden toen hij probeerde oplossingen te vinden zonder ze erger te maken. Voorbeeld 4: Een vrouw droomde er ooit van te worden verstikt door een slang. In het echte leven verzette ze zich tegen het onthullen van haar seksuele verlangen naar een collega uit angst dat ze zou worden ontslagen. De slang weerspiegelde haar angst om ontslagen te worden, waardoor ze haar gevoelens niet kon uiten. Voorbeeld 5: Een vrouw droomde ervan bedreigd te worden door een aantal donkerbruine slangen. Toen ze wakker was, had ze problemen met haar man, waardoor ze zich bedreigd voelde dat hij zou vertrekken en niet meer met haar zou praten. De donkerbruine slangen weerspiegelden haar angst om haar echtgenoot te verliezen, die haar gezinsleven voor altijd zou kunnen bederven….

…De droom over Toronto symboliseert sociale interactie met anderen, waarbij altijd wordt bewezen dat het goed genoeg is of genoeg doet. Positief is dat Toronto de bezorgdheid kan uitdrukken om anderen te laten zien dat u behulpzaam, genereus of verantwoordelijk genoeg bent. Negatief is dat Toronto het gevoel kan geven dat je altijd meer moet doen dan je nu bent om te komen waar je wilt zijn. Het kan ook de weergave zijn van gevoelens die andere mensen altijd kiezen om nooit te erkennen dat je ergens de beste in bent als je dat duidelijk bent. De ondraaglijke jaloezie voelen om nooit ‘alles te hebben’. Als alternatief kan Toronto een negatieve weerspiegeling zijn van de angst om nooit goed genoeg te zijn voor iemand anders. Nooit de totale kracht voelen zoals u dat wilt. Voorbeeld: een jong meisje droomde ervan Toronto te bezoeken. Toen ze nog wakker was, had ze iets gekocht dat haar oudere zus haar dwong te delen. Toronto weerspiegelde haar interactie met haar grote zus, die haar het gevoel gaf dat ze nooit groot genoeg zou zijn om volledig gerespecteerd te worden door haar zus met haar eigen spullen….

…De droom over countrymuziek symboliseert een goed gevoel en merkt dat er nooit iets hoeft te veranderen. Er worden emoties opgewekt die goed aanvoelen, altijd in de gaten houden dat het leven eenvoudig is of nooit ophoudt zoals het altijd is geweest. Van nostalgie houden, herinneringen ophalen of ervan genieten om het leven zich te zien herhalen. Negatief, countrymuziek kan gevoelens van schaamte weerspiegelen, geïrriteerd zijn dat iemand anders het leuk vindt om nooit gedrag te veranderen waarvan jij denkt dat het voor verliezers is. Last hebben van iemand anders die zich goed voelt, nooit opgroeien….

…De droom over een struisvogel symboliseert een situatie waarvan je merkt dat deze nooit ‘op gang komt’ of nooit gebeurt. Je teleurgesteld voelen dat iets niet doet wat je zou verwachten. Het gevoel hebben dat jij of iemand anders een verliezer is omdat er altijd iets over wordt gepraat, maar nooit wordt uitgevoerd. De droom over een struisvogel met zijn kop in het zand symboliseert gênante tegenslagen of vertragingen waarvoor je niet opgemerkt wilt worden. Het kan zijn dat u zich te beschaamd voelt om met iemand te praten omdat u zich niet aan uw woord kon houden. Voorbeeld: een vrouw droomde van een struisvogel die naast haar liep. Toen ze wakker was, had ze het heel moeilijk om over een man heen te komen die ze leuk vond. De struisvogel weerspiegelde haar besef van haar gewenste relatie met de man die ondanks talloze ontmoetingen nooit zou plaatsvinden….

…De droom over barnsteen symboliseert kracht die niet kan worden ontsnapt of onopgemerkt kan blijven. Gevoelens over elk klein detail waaraan aandacht moet worden besteed. Positief is dat de kleur amber het gevoel kan weerspiegelen dat alles wat je doet, krachtig wordt opgemerkt. Comfortabel om te merken dat je nooit machteloos bent. In plaats daarvan kan barnsteen macht weerspiegelen die onaangenaam is of die niet lekker aanvoelt. Het gevoel dat elk probleem dat je hebt, wordt versterkt. Je vastzitten met te veel macht of dat je een krachtige situatie ervaart die nooit verandert. Niet graag merken dat alleen andere mensen macht hebben. Je voelt misschien dat je kracht constant op de proef wordt gesteld. Gevoelens over teveel aandacht krijgen op manieren die u niet prettig vindt. De droom over ambersteen symboliseert aangename gevoelens over veilig zijn met kracht. Het gevoel dat kracht permanent merkbaar is. De droom over barnsteensteen met een insect erin symboliseert prettige gevoelens om nooit meer lastig gevallen te worden. Je goed voelen wetende dat een onaangename persoon of situatie in je leven je nooit meer kan irriteren….

…De droom over kunstmatige ledematen symboliseert gevoelens over het nooit toestaan ​​dat iets je overtuigingen of gevoel van onafhankelijkheid beperkt. Je bent misschien afgesneden van macht, vrijheid of een mogelijkheid en gebruikt je middelen om het te overwinnen. Alles doen wat u kunt om u niet te laten stoppen door een probleem of beperking. Kiezen om nooit op te geven. Negatief, een kunstledemaat kan een weerspiegeling zijn van het gebruik van alle beschikbare middelen om nooit de gevolgen te ondervinden. Gevoelens over negatieve situaties of mensen in je leven die nooit zullen opgeven. Het kan ook de weergave zijn van uw negatieve houding ten opzichte van het opgeven van controle. Voorbeeld: een man droomde ervan dat zijn hond een kunstledemaat had dat hij afnam en het afgesneden ledemaat onderzocht. In zijn wakende leven gebruikte hij pijnstillers, roken en alcohol om emotioneel in zijn levensonderhoud te voorzien en begon hij eindelijk na te denken over de echte onderliggende problemen die zijn problemen veroorzaakten. De kunstmatige ledemaat weerspiegelde zijn gebruik van verslavende middelen om zijn echte pijn niet onder ogen te zien….

…De droom over staal symboliseert gedrag of situaties die permanent betrouwbaar aanvoelen. Iets dat nooit annuleert. U of iemand anders die nooit faalt of toegeeft. Een situatie waarvan u denkt dat u ze volledig kunt vertrouwen of waarop u kunt vertrouwen. Voorbeeld: een man droomde ervan om op een stalen vliegtuig te staan ​​terwijl het vloog. Toen hij wakker werd, ging zijn nieuwe bedrijf eindelijk van de grond, maar hij had er geen vertrouwen in dat het zou duren, ook al leek het nooit te stoppen met groeien. Het stalen vliegtuig weerspiegelt het feit dat het bedrijf ‘opstijgt’ en nooit faalt. Voorbeeld 2: een man droomde ervan in een staalindustrieterrein te zijn. Toen hij wakker was, slikte hij gedurende lange tijd experimentele medicijnen in het bijzijn van zeer ervaren artsen. Het staalindustrieterrein weerspiegelde zijn gevoelens over een constante mentaliteit van experimenteerwerk dat hij vertrouwde….

…De droom over de opname kan een wakende levenssituatie symboliseren die bepaalt of je het verdient om je goed te voelen of zoals jezelf. Een uitkomst van een situatie die aangeeft of u al dan niet te egoïstisch was. Een komende opname kan een druk zijn die u voelt om extra genereus of fatsoenlijk te zijn. Een eenmalige kans om uw fatsoen of vrijgevigheid te bewijzen. De droom om achtergelaten te worden in de opname symboliseert de preoccupatie met het gevoel dat je iets niet verdient. Jaloezie die anderen krijgen, doet iets wat je nooit kunt. Vrees om nooit goed genoeg te zijn of nooit een tweede kans te krijgen. Zich schamen voor egoïsme….

…De droom over een archiefkast symboliseert opgeslagen herinneringen, feiten of informatie. Dingen over uw leven of andere mensen die u kiest om nooit te vergeten. Positief is dat een archiefkast gunsten kan vertegenwoordigen waarvan u denkt dat u ze verschuldigd bent of prestaties die u nooit zult vergeten te hebben bereikt. Negatief is dat een archiefkast een teken kan zijn dat u ervoor kiest om nooit iets los te laten. Bitterheid, schuldgevoel, woede of slechte herinneringen….

…Dromen over seks symboliseert een positieve of plezierige ervaring die je hebt tijdens het wakkere leven. Met wie je ook seks hebt, symboliseert een kwaliteit die je in jezelf opmerkt of een situatie die je leuk vindt. Als je bijvoorbeeld seks hebt met een beroemdheid, kan dit symbool staan ​​voor een kwaliteit die je ziet in die beroemdheid die uit je komt of geniet van een activiteit die je associeert met die beroemdheid. Wat voor gedachten, gevoelens of herinneringen je ook het meest opvallen aan de persoon met wie je seks hebt, symboliseert wat je meer ervaart in je leven. Als alternatief kan seks in een droom uw gevoelens over uw partner of iemand die u wenst weerspiegelen. De droom dat je geen veilige plek kunt vinden om seks te hebben, kan een weerspiegeling zijn van uitdagingen die je ervan weerhouden om te doen wat je leuk vindt of om jezelf uit te drukken. Interesses of doelen kunnen op een zijspoor worden gezet door complicaties of tegenstrijdige gevoelens. Je verward voelen terwijl je je opties doorzoekt. Als alternatief kan het een weerspiegeling zijn van uw onvermogen om hecht of intiem te zijn in uw relatie. De droom over het onderbreken van seks symboliseert krachten van buitenaf die je privétijd, relatie of vermogen om te genieten van wat je doet binnendringt. Uw carrière kan uw liefdesleven verstoren of een afleiding belemmert uw vermogen om te slagen. Een extern element bederft uw speciale moment of tijd om te schitteren. De droom over seks hebben met een persoon die iets mis met hem heeft, kan betekenen dat je ervan geniet om nodig te zijn. Misschien geniet u ook van de rol om wenselijker, belangrijker of interessanter te zijn dan iemand anders. De droom over seks met iemand in het openbaar kan betekenen dat je privéleven openbaar wordt gemaakt of dat andere mensen speculeren over je leven. Het kan ook de weergave zijn van de aandacht die u trekt met uw persoonlijke interesses of prestaties. De droom over seks hebben met een verdwijnende partner symboliseert een gebrek aan toewijding of een onvoldoende partnerschap. Seksuele of romantische frustraties. Merk op dat je zelfvertrouwen verdwijnt in een persoon of situatie waarvan je geniet. De droom over seks hebben met een anonieme persoon symboliseert de behoefte om meer te weten te komen over wat je echt leuk vindt. Je goed voelen bij iets waarover je twijfelt. Genieten van single zijn of nieuwe dingen proberen. Je vrij voelen omdat je niet weet wat je echt wilt. De droom over seks met jezelf kan een weerspiegeling zijn van je plezier om je vaardigheden of ervaring aan anderen te laten zien. Plezier hebben in het middelpunt van de belangstelling staan ​​of pronken. Een plezierige ervaring waarbij jij je het belangrijkste voelt. Negatief kan het een teken zijn dat je te ver gaat met genieten van showboaten of voor jezelf gelden. Geniet ervan dat je je aantrekkelijker of beter vindt dan andere mensen. De droom over voorspel of seksuele activiteit in een slaapkamer die nooit tot volledige seks leidt, kan een weerspiegeling zijn van situaties in het wakende leven waarin je privé overweegt iets leuks te doen terwijl je nooit de echte stappen neemt om het echt te laten gebeuren. Zie het thema-gedeelte over seks voor een meer diepgaande kijk op sekssymboliek. Voorbeeld: een man droomde ervan seks te hebben met Oprah. In het echte leven was deze man een succesvolle openbare spreker. Oprah vertegenwoordigde voor hem uitstekende communicatieve vaardigheden. De seks met Oprah vertegenwoordigde hoe geweldig hij zich voelde omdat hij zo goed was in spreken in het openbaar . Voorbeeld 2: een vrouw droomde ervan seks te hebben met een androïde. In het echte leven had ze seks met iemand die ze sociaal saai vond en seksueel gemakkelijk te beheersen was. Voorbeeld 3: Een man droomde ervan seks met zichzelf te hebben en zichzelf plotseling tegen zichzelf te zien schreeuwen. Toen hij wakker was, had hij zichzelf in verlegenheid gebracht door te ver te gaan om zijn vaardigheden aan klanten te laten zien op het punt dat zijn zakenpartner hem de les moest lezen als hij ermee ophield. Voorbeeld 4: Een jonge vrouw droomde van seksueel voorspel in de slaapkamer dat nooit tot volledige seks leidt. Toen ze nog wakker was, overwoog ze om een ​​man die ze kende naar het bal te vragen, maar ze kon niet het vertrouwen krijgen om hem echt te vragen….

…De droom over een mummie in een tombe symboliseert een aspect van jezelf dat wordt herinnerd vanwege zijn prestaties of superieure prestaties. De droom over een mummie die je achtervolgt of aanraakt, symboliseert angst of angst om nooit meer herinnerd te worden. Jezelf bang maken dat je herinnerd wordt omdat je nooit iets belangrijks hebt gedaan. Zich nutteloos of machteloos voelen. Het gevoel hebben dat je nooit iets zult bereiken, herkend zult worden of je stempel op de wereld zult drukken. Misschien ervaar je een midlifecrisis. Voorbeeld: CG Jung droomde er ooit van dat mummies achter hem aan zouden komen. Toen hij wakker was, maakte hij een midlifecrisis door….

…De droom over een Ibizan Hound symboliseert emotionele bescherming die zich bezighoudt met nooit iets verkeerd doen of nooit verknoeien. Jezelf helpen of problemen besparen door nooit iemand anders van streek te maken. Negatief is dat een Otterhound een teken kan zijn dat u zich te veel zorgen maakt over het tevreden houden van anderen tot het punt waarop het de heiligheid van andere relaties aantast. Voorbeeld: een man droomde ervan dat Ibizan Hounds een andere Ibizan Hound at. Toen hij wakker was, maakte hij het uit met een vriendin die hij erg leuk vond, omdat hij te veel bezig was met behagen en perfect zijn voor een ander meisje tot wie hij zich aangetrokken voelde….

…De droom over de FBI vertegenwoordigt discipline of handhaving van gedrag dat permanent en compromisloos is. Een controlerende mindset die zich bezighoudt met het nooit toestaan ​​van excuses of mazen in de wet. De droom om door de FBI te worden achtervolgd, kan de dreiging van permanente verandering betekenen dat je er alles aan doet om te vermijden. Je bent bang om nooit meer te doen wat je wilt. Misschien heb je je grenzen te ver verlegd. De droom dat de FBI je arresteert, kan een weerspiegeling zijn van een grote verandering die je hebt moeten doorvoeren en die je nooit meer laat terugkeren naar wat je aan het doen was. Geen excuses of mazen meer. Je moet eindelijk ~de muziek onder ogen zien~ of volgens de regels spelen….

…De droom over een ziekte symboliseert een probleem in je leven waarvan je denkt dat het nooit weggaat of je geluk blijft aantasten. Het gevoel hebben dat je nooit zo perfect kunt zijn als je zou willen zijn of dat andere mensen altijd iets beters kunnen doen dan jij. Een constante last die je draagt. Je gecompromitteerd of geruïneerd voelen. Nooit uw ware potentieel realiseren….

…De droom over Egyptische hiërogliefen symboliseert gevoelens over een situatie die interessant is, maar vreemd. Betekenis of doel dat buiten uw bereik ligt. Gevoelens over een interessante situatie geven je signalen dat er een doel of een lot is dat je niet helemaal begrijpt. Een interesse in het vinden van betekenis of doel die nooit in uw leven werkelijkheid wordt. Negatief, Egyptische hiërogliefen vertegenwoordigen misschien een te groot verlangen naar iemand met wie het onmogelijk is om een ​​echte relatie te hebben. Een niet-objectieve wens om iemand buitenlands te leren kennen, die misschien onrealistisch is. Te veel interesse in iets waar je nooit iets aan kunt doen. Te veel interesse in het vinden van betekenis of doel dat nooit werkelijkheid wordt. Hopeloze fascinatie. Inlezen van iets dat niet gebeurt. Voorbeeld: een jonge man droomde ervan hiërogliefen te lezen. Toen hij wakker was, had hij online een meisje ontmoet dat in een ander land woonde. Hij hield echt van haar en bleef hopen dat hun kans op online betekenis een doel of een lot had. De hiërogliefen vertegenwoordigden zijn hopeloze fascinatie door te geloven dat de relatie ergens heen ging waar het onmogelijk was….

…De droom over een hoofdhuid symboliseert bewustzijn of inzicht in waarom jij of iemand anders op een bepaalde manier denkt. De grondoorzaak of invloeden van een denkstijl zien. Merk op waarom iemand handelt zoals hij doet of begrijpt zijn invloeden uit het verleden. Een blote hoofdhuid kan gevoelens weerspiegelen dat iemand anders een gevaarlijke denkstijl heeft. Jouw perceptie van iemand anders die met opzet helemaal nergens om geeft. Negatief kan een blote hoofdhuid wijzen op meedogenloosheid. De droom over het zien van een persoon die met een mes wordt gescalpeerd, symboliseert gevoelens van opzettelijk gemaakt zijn om jezelf nooit meer leuk te vinden of nooit meer te genieten. Een persoon of situatie die je er permanent aan herinnert dat je niet belangrijk bent. Het gevoel hebben dat iemand je zo in verlegenheid heeft gebracht dat je er nooit over kunt stoppen….

…De droom over de ruimte symboliseert het onbekende. Je ervaart nieuwe situaties, nieuwe gevoelens en nieuwe ideeën. Je leven en geest gaan waar ze nog nooit zijn geweest. Dromen over je klaar maken om de ruimte in te gaan, symboliseert je voorbereiding of verwachting voor een ongewone ervaring. Bereid je voor om iets te doen of iets in je leven te ervaren dat je nog nooit eerder hebt meegemaakt. Voorbeeld: een man droomde dat zijn vader de ruimte in wees. Toen hij wakker was, besloot hij voor de allereerste keer in zijn leven in therapie te gaan. Zijn vader wees naar de ruimte en weerspiegelde zijn geweten dat hij besloot iets te doen wat hij nog nooit eerder had gedaan….

…De droom over een pornoster die je kent, symboliseert je goed voelen als je iets wilt dat nooit werkelijkheid wordt. Vraag jezelf af welke gevoelens of herinneringen het meest opvallen aan die pornoster voor verdere symboliek. Een lelijke pornoster vertegenwoordigt mogelijk uw gevoel van hoe onaangenaam het voelt om te wachten of niets te doen terwijl u wordt verteld dat u zich er goed bij voelt. De droom om een ​​pornoster te zijn symboliseert je interesse om anderen te laten verlangen naar dingen die misschien nooit gebeuren. Misschien lieg je tegen iemand of probeer je iemand een goed gevoel te geven door geduldig te zijn. Voorbeeld: een man droomde van een pornoster genaamd Kira Kener. Zijn eerlijkste gevoel over deze pornoster was dat ze zo mooi was dat hij niets anders kon bedenken. In zijn wakkere leven had hij een langdurige gezondheidstoestand die uiteindelijk langzaam begon te verbeteren. Kira Kener weerspiegelde in zijn droom hoe in beslag genomen hij was met hoe geweldig het was om te genezen en nooit helemaal te genezen….

…De droom over Elysium kan gevoelens vertegenwoordigen over mensen in je leven die arrogant genieten van een gemakkelijk leven terwijl ze je buitensluiten of negeren. Het gevoel hebben dat al het fruit van je harde werk wordt genoten door iemand die arrogant is en je betekenis wil uitwissen. Het gevoel hebben dat je er nu niet meer toe doet omdat iemand te gelukkig is met een perfect leven. Gevoelens van belangrijker zijn dan anderen die u het recht geven anderen op hun kosten te negeren. Als alternatief kan Elysium conflicterende situaties weerspiegelen tussen ~the haves~ en ~the have nots~. Spijt hebben dat je ooit een egoïstisch persoon hebt geholpen die liever van zichzelf geniet dan ooit weer om je gevoelens te bekommeren. Je goed voelen en nooit hoeven te luisteren naar iemand met minder macht dan jij. Positief is dat Elysium gevoelens kan weerspiegelen van een grotere mate van voorrecht of bezorgdheid om uw welzijn. Je perfect geïsoleerd voelen en beschermd zijn, zodat je je nooit zorgen hoeft te maken wanneer andere mensen dat doen. Het gevoel hebben dat je meer verdient als andere mensen dat niet doen. Voorbeeld: een man droomde ervan te vechten tegen mensen in Elysium. In zijn wakende leven probeerde zijn jaloerse vader hem af te zetten van een belofte van $ 200.000 nadat gezinswoningen waren verkocht, omdat zijn vader zo arrogant was met het hebben van een miljoen dollar op de bank dat hij zich nooit rijker wilde laten voelen dan iedereen die hij kende. Zijn vader probeerde een perfect leven te leiden waarin hij meer geld verdiende, terwijl hij arrogant de behoefte van zijn zoon aan het geld negeerde….

…De droom over een Kazachstan symboliseert een mentaliteit die gevoelig is voor het verdienen van wat het heeft. Vinden dat het belangrijk is om opgemerkt te worden als je hebt verdiend wat je hebt. Negatief gezien kan Kazachstan een ondraaglijke of nooit eindigende behoefte weerspiegelen om jezelf te bewijzen. Het gevoel hebben dat iedereen om je heen totale perfectie eist voordat ze je ooit accepteren of je een plezier doen. Het gevoel hebben dat je nooit goed genoeg kunt zijn voor iemand. Een situatie waarin nooit aan uw gevoelens wordt gedacht totdat aan volledige naleving is voldaan….

…De droom over een Indiaanse hoofdtooi symboliseert een houding of gemoedstoestand die bezig is met op de grond staan. Met opzet, verander nooit van standpunt of maak het anderen duidelijk dat je nooit zult toegeven. Je wordt voortdurend beziggehouden met aanvallende problemen. Negatief gezien kan een hoofdtooi een weerspiegeling zijn van pronken met hardnekkige overtuigingen. Anderen in verlegenheid willen brengen dat je nooit een slechte gewoonte zult veranderen, wat er ook gebeurt. Anderen duidelijk maken dat je niets om hen geeft of om wat ze maar willen. Voorbeeld: een man droomde ervan een Indiaans Amerika met een hoofdtooi te zien dragen. Toen hij wakker was, was hij erg koppig om zich te houden aan de levensstijlvereisten van een spirituele retraite. Andere mensen waren er niet zo serieus over als hij en hij weigerde van de regels af te wijken, ook al waren andere mensen dat wel. De hoofdtooi weerspiegelde zijn preoccupatie met spiritueel volmaakt zijn….

…De droom over geruite zwart-witte vloeren symboliseert een onevenwichtig thema of toon voor een situatie in je leven. Nooit weten wat er gaat gebeuren of nooit het gevoel hebben dat iets hetzelfde blijft. Een tijd waarin momenten van stabiliteit en instabiliteit elkaar steeds inhalen. Competitie of conflict dat nooit lijkt te stoppen. Voel je altijd op het randje….

…De droom over het Iraakse volk symboliseert bovenal zelfrespect. In beslag genomen door nooit machteloos te zijn onder welke omstandigheid dan ook. Positief is dat het koppigheid of brutaliteit weerspiegelt in het gezicht van mensen die je proberen te overmeesteren of je in verlegenheid brengen. Nooit zwakte laten zien aan een concurrent, wat er ook gebeurt. Een ~zware hand~ gebruiken voor iemand die te ver ging. Negatief, een Irakees symboliseert een behoefte om te worden gedwongen of overweldigd om te worden gedwongen om te luisteren. Jezelf te veel respecteren. Eigenwijze ontkenning van de waarheid of een ~doe wat ik zeg niet zoals ik doe~ -mentaliteit. Jij of iemand anders die niet doet wat hem wordt opgedragen, tenzij het absoluut moet. Het kan ook de vertegenwoordiging zijn van jou of iemand anders die andere mensen beangstigt en die je nooit meer loslaat. Belachelijk gedrag om uw waardigheid te behouden. Overboord gaan om voor jezelf op te komen of iemand terug te pakken….

…Het zien van een kat in de droom symboliseert een illusie. Een valse overtuiging waarvan je jezelf hebt overtuigd, is waar of een behoefte om je goed te voelen die de objectieve realiteit tart. Een kat weerspiegelt een geloof in iets dat machteloos is of waarin jij gelooft zonder het serieus in twijfel te trekken. Een kat in een droom kan jouw behoefte zijn om je goed te voelen, je geliefd te voelen of je op je gemak te voelen over dingen die niet echt zijn. Iets wat moeilijk voor je is om het op te geven, of niet zonder kan. Katten zijn vaak een van de ergste symbolen waarvan een persoon kan dromen, omdat het probleem dat ze vertegenwoordigen misschien te beangstigend zijn voor het ego van de persoon om te accepteren. Iets waarover een persoon gemakkelijk zal leven in ontkenning, of nooit wil opofferen omdat het te goed of veilig voelt om erin te geloven. Katten zijn veel voorkomende symbolen voor seksuele fantasieën over mensen tot wie je je aangetrokken voelt of tot wie je hebt gemasturbeerd. Een kat kan ook symbool staan ​​voor een irrationele overtuiging dat je iets niet kunt of dat je niet goed genoeg bent. Het zien van een zwarte kat in een droom symboliseert een onevenwichtige illusie. Iets dat onmogelijk, buitensporig of eng is. Als je het in een droom ziet, betekent dit dat je geen voeling hebt met de werkelijkheid, of dat je je goed moet voelen dat is gebaseerd op een fantasie. Een zwarte kat symboliseert vaak iemand over wie we seksuele fantasieën hebben die we niet kennen. De droom over een witte kat symboliseert een uitgebalanceerde illusie. Dit betekent dat je valse overtuigingen of fantasieën hebt die je verantwoordelijk voelen. Een voorbeeld van een evenwichtige illusie is fantaseren over trouwen met iemand op wie je verliefd bent, maar die je nauwelijks kent. Het zien van een donkergroene kat in een droom symboliseert een egoïstische illusie. Het weerspiegelt krachtige egoïstische overtuigingen die niet waar zijn. Een voorbeeld is een persoon met een irrationele overtuiging dat ze zo lelijk zijn dat niemand ooit met hen zou willen daten. Het zien van een blauwe kat in een droom symboliseert een positieve illusie. Je gelooft in iets dat niet waar is, maar wel goede bedoelingen heeft. Valse overtuigingen die u aanmoedigen om mensen te helpen, of die u in een zeer morele of positieve mindset houden. Mensen die in vorige levens of in het bovennatuurlijke geloven, dromen vaak van blauwe katten. Voorbeelden van situaties die dromen van katten zouden kunnen aanmoedigen, kunnen medelijden met jezelf hebben of medelijden hebben met anderen. Het kunnen ook seksuele illusies zijn die je hebt over mensen over wie je hebt gefantaseerd. Katten kunnen dingen vertegenwoordigen waarvan je ten onrechte gelooft dat je ze nodig hebt, denken dat je er beter uitziet dan je in werkelijkheid bent, of bijgelovige overtuigingen. Katten kunnen ook de vertegenwoordiging zijn van waanideeën die je hebt over jezelf, anderen of de wereld die je een vals gevoel van macht of controle geven. Absoluut alles waarvan u denkt dat het gewoon niet waar is, of niets anders doet dan u een goed gevoel geven. Als een droomkat agressief is, suggereert dit dat je moeite hebt om de realiteit te accepteren of objectief te zijn. Jezelf dwingen te geloven dat je doelen onmogelijk zijn zonder het objectief in twijfel te trekken. Als je een huis vol katten ziet, symboliseert het een buitensporige hoeveelheid illusies. Je hebt veel dingen waar je in gelooft die niet waar zijn. Een teken dat u emotioneel afhankelijk bent van fantasieën of dat u veel objectiever moet zijn. Als je bang bent voor een kat in een droom, suggereert dit dat je angsten hebt die gebaseerd zijn op verkeerde aannames. Gemene boosaardige katten kunnen sterke illusies of angst weerspiegelen waardoor je blijft geloven dat iets in je leven hopeloos is als het nooit is bewezen. Liever een goed gevoel als hopeloos….

…De droom over een nachtjapon symboliseert een prachtige of charmante mate van acceptatie. Jij of iemand anders die het geweldig vindt om nooit te geloven dat er iets mis is. Het kan ook symbool staan ​​voor een geweldige of charmante persoon die je steunt of accepteert, maar weigert eventuele problemen te erkennen. Het kan ook de weergave zijn van een poging om anderen een goed gevoel te geven door ervoor te kiezen hun problemen te negeren. Negatief, een nachtjapon symboliseert de totale acceptatie van een kwestie die u resoluut weigert in twijfel te trekken. Het kan zelfs een geweldig persoon of een geweldige situatie symboliseren die je ondanks je tekortkomingen nooit in twijfel trekt of bekritiseert. Voorbeeld: een man droomde ervan een vriendin in een nachtjapon te zien. In het echte leven verborg hij feiten over zichzelf voor deze vriend en ze geloofde alles wat hij haar vertelde. De nachtjapon weerspiegelde hoe geweldig het voelde om ondanks zijn problemen hem absoluut te accepteren….

…De droom over mensen die je nog nooit hebt gezien, symboliseert gedachten, gevoelens of situaties die je nog nooit eerder hebt meegemaakt. Vreemdelingen kunnen ook de weergave zijn van het onvermogen om een ​​persoon of situatie zelfverzekerd te vertrouwen. De droom dat je door een vreemde wordt achtervolgd, kan een weerspiegeling zijn van je poging om iets te vermijden dat je niet vertrouwt….

…De droom over een provincievlag symboliseert patriottisme, loyaliteit of plicht. Het belang dat je voelt, of het projecteert een bepaalde houding. Er zeker van zijn dat een bepaalde manier van denken de beste manier is om te denken. Een geloof in iets groters dan jij. Overweeg de stereotiepe denkwijze van het land waarvan je de vlag ziet voor extra betekenis. Een Amerikaanse vlag kan bijvoorbeeld het belang weerspiegelen dat u voelt bij het hebben of projecteren van een koppig onafhankelijke mentaliteit op anderen. De droom over een Chinese vlag kan uw onwankelbare loyaliteit aan conservatieve opvattingen of gedrag weerspiegelen. Zelfverzekerd zijn over conservatief, geduldig, voorzichtig zijn of nooit risico’s nemen. Vlaggen van andere landen kunnen kwesties of situaties weergeven waarvan u denkt dat het belangrijk is om bij te blijven. Een kwestie die voorrang heeft of uw onwankelbare loyaliteit aan een goed doel. Overweeg de kleuren of objecten op de vlag voor extra betekenis. De droom over een geheel witte vlag kan een weerspiegeling zijn van overgave of een niet-confronterende houding tegenover anderen. Opzettelijk moeite doen om anderen te laten zien dat u zich volledig aan de regels houdt. Als alternatief kan een witte vlag uw onwankelbare loyaliteit aan een zaak weerspiegelen die volkomen eerlijk of moreel is. De droom over een rode vlag symboliseert loyale of koppige steun voor overtuigingen die negatief, gevaarlijk of arrogant zijn. Een zelfverzekerde houding ten opzichte van genadeloos zijn. Een luide of koppige houding dat je nooit wordt verteld wat je moet doen, hoe gevaarlijk het ook wordt. Loyaliteit aan een zaak die misschien te buitensporig of gevaarlijk is, of die u koste wat het kost niet bereid maakt te luisteren. Een teken dat u er baat bij kunt hebben om te stoppen met iets dat u doet. De droom over een geblokte vlag symboliseert misschien een competitieve geest. Het gevoel hebben dat racen, vechten, vechten of competitie erg belangrijk is. Genieten van discussiëren of het aangaan van een uitdaging….

…De droom om in Ierland te zijn, symboliseert een mentaliteit die er de voorkeur aan geeft zich permanent goed te voelen boven al het andere. Het gevoel dat plezier hebben nooit mag stoppen. Altijd op zoek naar een positieve kant. Jaloezie om je niet meer goed te voelen. Positief is dat dromen in Ierland een weerspiegeling kunnen zijn van het gevoel ondergedompeld te zijn in een situatie die ervoor zorgt dat je het naar je zin hebt of je goed voelt over jezelf. Zelfverzekerd genieten of omringd zijn door mensen die zich goed bij je willen voelen. Sterke steun of aandacht voor de gevoelens van anderen tijdens een moeilijk moment. Je gesteund voelen om jezelf leuk te vinden. In negatieve zin kan Ierland gevoelens weerspiegelen over situaties waarin niemand u helpt of zich zorgen maakt over uw gevoelens, omdat dit hun vermogen om zich goed te blijven voelen onderbreekt. Het gevoel hebben dat andere mensen zo arrogant zijn dat ze voor jou nooit een moment zullen stoppen met genieten, terwijl je je ervan bewust bent dat ze dat wel zijn. Het gevoel hebben dat niemand een gunst wil bewijzen omdat het hun geluk kost. Het gevoel hebben dat andere mensen je niet mogen omdat je hun goede tijd in de weg zit. Je omringd voelen door klootzakken die zichzelf te veel mogen….

…De droom over garnalen vertegenwoordigt positieve gevoelens dat iets je niet kan stoppen. Vertrouwen dat u nooit kunt falen of waarmee u kunt strijden. Negatief is dat garnalen arrogantie kunnen weerspiegelen die te ver gaat of dat je het gevoel hebt dat je nooit serieus zult worden genomen….