De droom over een oud thema symboliseert je gevoel van fundering. Je bent goed onderlegd en leert van je verleden….

Zie de betekenis van Ibizan Hound

…De droom over het zien van een oude heks symboliseert een situatie of probleem waarvan je verrast bent hoe negatief het is. De droom over een slechte oude heks die je aanvalt, symboliseert je gevoel dat je niet in staat bent om negativisme in je leven te ontsnappen. Je gevoel voor intuïtie of keuzes lijkt je altijd gevangen te houden in een negatieve situatie. Je kunt niet geloven hoe negatief een probleem is. Voorbeeld: een jonge man droomde ervan in zijn slaap te worden aangevallen, mijn oude heks. Toen hij wakker was, was hij wanhopig op zoek naar de porno-industrie, maar hij kon geen redelijke manier vinden om de kost te verdienen, omdat hij zo lang in de porno-industrie zat. De oude heks weerspiegelde hoe hij zich intuïtief gevangen voelde in zijn keuzes uit het verleden….

…De droom over een reünie op de middelbare school symboliseert de herinnering aan oude conflicten, uitdagingen of machtsstrijd. Oude problemen opnieuw bekijken of hoe dingen vroeger waren in relaties. Open discussie over wie meer geluk heeft. Positief is dat een reünie op een middelbare school een weerspiegeling kan zijn van het gevoel dat je meer geluk hebt dan andere mensen die je kent. Negatief gezien symboliseert een reünie op de middelbare school gevoelens van rivaliteit, jaloezie of slechte prestaties van anderen. Jij of anderen die er openlijk over praten om beter te zijn dan andere mensen. Moeilijkheden om het verleden los te laten. Spanningen weer opduiken. Bitterheid. Open discussies die u mogelijk hebt met anderen over wie meer verdient of respectabel is. Als alternatief kan een middelbare schoolvakbond een weerspiegeling zijn van concurrentievermogen of oude ruzies tussen vrienden of familie die weer opduiken. Merk op dat anderen kleingeestig zijn of niet over iets uit het verleden kunnen komen. Vergelijkingen van sociale status of prestaties. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan op een reünie van een middelbare school te zijn. Toen ze wakker was, was ze getuige van familieleden die ruzie maakten over conflicten die jaren eerder begonnen waren. De hereniging weerspiegelde de ervaring van het kijken naar haar familie die worstelde om oude rivaliteit los te laten….

…De droom over een huis symboliseert jouw manier van denken of perspectief op een situatie. Uw kijk op de ervaring van de huidige omstandigheden. Overtuigingen of gevoelens waar u zich prettig bij voelt. Uw kijk op een ervaring die u bekend voorkomt. Uw mening of overtuigingen over een situatie die voor u normaal is geworden. Negatief gezien kan een huis een geloofssysteem of gewoonte weerspiegelen die u als vanzelfsprekend beschouwt. Het type huis heeft de symboliek voor hoe u over een bepaald onderwerp denkt. De toestand van het huis weerspiegelt uw mentale toestand terwijl u iets ervaart. Rijke huizen symboliseren uw perspectief op kwesties waarin u krachtig en vindingrijk bent. Arme huizen vertegenwoordigen uw perspectief op kwesties waarbij u machteloos of emotioneel verzwakt bent. De kamers van het huis zijn indicatief voor hoe een probleem wordt aangepakt of afgehandeld. Zie het thema-gedeelte voor meer informatie over huizen. De droom over het kopen van een huis symboliseert uw toewijding om iets in uw leven te integreren. Kiezen om iets normaal voor je te maken. Het kan ook betekenen dat u heel hard heeft gewerkt om iets te verdienen. Negatief: het kopen van een nieuw huis kan betekenen dat je een fout hebt gemaakt waar je aan vastzit. De droom om in een droom naar huis te gaan, symboliseert een terugkeer naar vertrouwdheid of comfort. Het wordt weer normaal. Het kan zijn dat u moeilijkheden heeft ondervonden of iets nieuws heeft gedaan. De droom over het schoonmaken van je huis symboliseert zelfverbetering. Het kan zijn dat u een idee aan het verfijnen bent of iets probeert te perfectioneren. Onnodige overtuigingen of gewoonten worden verwijderd of veranderd. De droom over een nieuw huis symboliseert een nieuw perspectief of mentaliteit op een situatie. Een nieuwe manier van denken over iets. Mogelijk is een nieuwe situatie voor u normaal geworden. Een betere manier om te leven of het leven te zien. Nieuwsideeën of levensstijlkeuzes. De droom over een oud huis symboliseert een perspectief of mentaliteit die wordt ervaren, beproefd en vertrouwd. De droom om buitengesloten te worden, symboliseert afwijzing en onzekerheid. Het kan zijn dat u zich niet zo zeker of zelfverzekerd voelt als u wilt. De droom om terug te keren naar een oud huis symboliseert een terugkeer naar een oude of vertrouwde manier van denken. Een perspectief op het leven dat je eerder hebt gehad. Dit kan gebeuren wanneer u terugkeert naar oude gewoonten, banen, relaties of zelfs weer naar school gaat. U kunt ook overwegen hoe de reputatie van het oude huis is en hoe het uw huidige denkwijze kan symboliseren. De droom over het huis van iemand anders symboliseert je manier van denken door het perspectief van de kwaliteiten die het meest opvallen bij die persoon. Als u bijvoorbeeld droomt van een grootoudershuis, kan dit uw manier van denken vertegenwoordigen vanuit het perspectief van een wijzer of meer ervaren aspect van uw persoonlijkheid. Dit betekent dat u mogelijk te maken heeft met een situatie waarmee u al ervaring heeft. Als alternatief kunnen de huizen van andere mensen ook een symbool zijn voor problemen die u met die mensen hebt. De droom over gekleurde huizen symboliseert je geest door het perspectief van wat de kleur ook symboliseert. Een blauw huis symboliseert bijvoorbeeld een positieve mindset en een rood huis symboliseert een negatieve mindset. Zie het thema-gedeelte voor meer informatie over kleuren. Als er in je huis wordt ingebroken of beroofd, staat symbool voor een probleem, een negatieve instelling of een slechte gewoonte die je berooft van geluk, vertrouwen of integriteit. Verlaten huizen symboliseren mentale of emotionele verwaarlozing. Ze kunnen ook uw mening geven over problemen waaraan u gewend bent geraakt. Een teken dat je niet de moeite hebt genomen om met problemen om te gaan of dat je je moet concentreren op zelfverbetering. Herenhuizen of huizen van rijke mensen symboliseren uw gemoedstoestand wanneer u zich krachtig voelt, controle hebt of doelen bereikt. Huisnummers en locaties dragen ook bij aan de symboliek die beschrijft hoe u denkt of voelt. De droom over een voormalige woning symboliseert uw gemoedstoestand op basis van uw herinneringen aan dat huis. Overweeg ook het nummer van het huis met behulp van droomnumerologie. De droom over het huis van je ouders symboliseert dat je gemoedstoestand er een is die te maken heeft met hun geweten (vader) om over een probleem te beslissen of een negatieve situatie onder ogen te zien, of hun intuïtie (moeder) te gebruiken om erachter te komen hoe ze een probleem kunnen oplossen of blijven weg ervan voordat het begint. De droom over het zien van een huis dat wordt verwoest, symboliseert een deel van je leven waaraan je gewend bent geraakt te eindigen. Een perspectief op een situatie die normaal is of stabiel wordt geruïneerd. Voorbeelden van levenssituaties die dit soort dromen kunnen veroorzaken, kunnen het verlies van een baan, verlies van gezondheid, blijvende verwondingen bij een ongeval of grote veranderingen in het gezinsleven zijn. Voorbeeld: een rijke vrouw droomde er regelmatig van om in het oude, arme huis van haar jeugd te zijn. Telkens wanneer deze droom zich voordeed, ervoer ze intense frustratie tijdens het wakkere leven. Het arme gezin weerspiegelde haar perspectief op situaties waarin ze zich machteloos voelde en geen middelen had om met problemen om te gaan. Voorbeeld 2: een oudere vrouw droomde ervan buitengesloten te worden uit een huis. In het echte leven wilde ze weer jong zijn en had ze het gevoel dat de jeugd voorgoed voorbij was….

…De droom over een mobiele telefoon symboliseert emotionele of psychologische nabijheid. Dringende gevoelens iets nodig te hebben. Wensen, overtuigingen, verlangens of gevoelens waarvan u denkt dat ze belangrijk zijn of die u niet wilt verliezen. Mobiele telefoons kunnen ook de weergave zijn van bronnen of verbindingen met andere mensen die u altijd voor u beschikbaar wilt hebben. Dingen die je wilt hebben, wilt ervaren of waar je gewoon veel aan denkt. In een droom op een mobiel praten symboliseert je focus op zaken die belangrijk voor je zijn of emotioneel waardevol. Je besteedt veel tijd aan het nadenken over iets of hebt een sterke interesse om iets te laten gebeuren. Veel praten via een mobiele telefoon weerspiegelen ook de emotionele urgentie. Je hebt het gevoel dat je iets nodig hebt om te kunnen functioneren. De droom over het verliezen van je mobiele telefoon symboliseert de emotionele ontkoppeling van wat belangrijk voor je is. Moeilijkheden die u afleiden of waardoor u niet meer denkt of voelt zoals u dat wilt. De droom dat je iemand niet op je mobiel kunt bereiken, symboliseert gevoelens van scheiding of afgesneden worden. Het kan zijn dat u niet in staat bent om te communiceren met iemand om wie u geeft, of dat u zich afgesneden voelt van iets dat emotioneel ondersteunend is. Familieleden die gescheiden zijn van dierbaren, dromen er vaak van dat ze hun mobiele telefoon niet kunnen gebruiken om contact met die persoon op te nemen. Voorbeeld: een jonge man droomde ervan een oude vriend via een mobieltje te zien praten met een meisje dat hij leuk vond. Deze oude vriend was iemand die nooit opgeeft. Tijdens het wakkere leven werd de jongeman afgewezen door het meisje dat hij leuk vond en kon hij niet stoppen met haar te mogen. De oude vriend op een mobiel weerspiegelde zijn behoefte om naar dit meisje te verlangen om te kunnen functioneren en zijn onwil om niet meer aan haar te denken….

…Het zien van een schoon zwembad in de droom symboliseert comfort en acceptatie van negativisme of onzekerheid in je leven. U bent met bepaalde problemen in het reine gekomen en ze vallen u niet lastig als u erover na moet denken. De droom over zwemmen in een zwembad symboliseert genieten van een negatieve of onzekere situatie. Graag willen weten wat je doet is verkeerd, of plezier beleven aan het gemakkelijk confronteren van onzekere momenten. De droom over een zwembad vol ontlasting symboliseert een besef van negativisme in je leven en problemen die je hebt. Misschien wilt u ook graag met uw problemen omgaan. De droom over het bezitten van een gloednieuw zwembad symboliseert een nieuw gevoel van controle over een bepaald gebied van je leven. Een goed gevoel wetende dat u gemakkelijk door problemen kunt navigeren of gemakkelijk kunt omgaan met problemen die zich kunnen voordoen op een manier die u voorheen niet kon. Voorbeeld: een man droomde ervan naast een zwembad te staan. In zijn wakende leven had hij aan een oude vriend duidelijk gemaakt waarom hij zijn gevoelens kwetste toen ze jonger waren, nadat hun gesprek snel zuur werd na elkaar weer te hebben ontmoet. Het zwembad weerspiegelde zijn troost toen hij met de oude vriend sprak nu dat oude probleem was opgelost….

…De droom over een archeoloog symboliseert jou of iemand anders die iets uit het verleden probeert terug te brengen. Waarde vinden in oude relaties, gewoonten of situaties. Negatief kan het een teken zijn dat u oude problemen bekijkt alsof ze goed zijn. Voorbeeld: een man droomde van een archeoloog die met hem praatte. Toen hij wakker was, begon hij gevoelens te krijgen voor een oude vriendin met wie hij een vreselijke ruzie had gehad. De archeoloog vertegenwoordigt zijn poging om waarde te vinden in de mislukte relatie….

…De droom over het afwijzen van iets symboliseert een gebrek aan interesse in iets of het gevoel dat iets niet goed genoeg voor je is. Ideeën, attitudes, keuzes of situaties die niet aan uw normen voldoen. Niet toestaan ​​dat je iets wordt opgelegd. De droom om afgewezen te worden symboliseert een gebrek aan eigenwaarde of voelt zich onbelangrijk. Het kan ook de weergave zijn van teleurstelling nadat je ergens hard voor hebt geprobeerd of hoge verwachtingen hebt. Falen voelen. Je vervreemd voelen. Als alternatief kan afgewezen worden een teken zijn dat je te aardig, meegaand of aardig bent voor je eigen bestwil. Het kan nuttig zijn om assertiever te worden. Je gelooft misschien niet genoeg in jezelf. De droom om afgewezen te worden door een minnaar symboliseert een verloren gevoel van stabiliteit of plezier in je leven. Tegenslagen met succes. Afgewezen worden door een minnaar kan ook wijzen op moeilijkheden om met je partner om te gaan of op verschillende meningen. U kunt ook bang zijn dat uw partner de interesse in u verliest. Onzekerheid over de kracht en consistentie van hun genegenheid….

…De droom over Ancient Romeinen symboliseert aspecten van je persoonlijkheid die dominant en ongevoelig zijn. Het kan ook de weergave zijn van de onbetwiste macht die jij of iemand anders heeft. Jij of iemand anders die ervoor kan zorgen dat anderen volledig voldoen aan hun wensen. Een oude Romein in een droom kan een teken zijn dat u denkt dat anderen onbeduidend zijn of dat u eraan gewend bent uw zin te krijgen. Als alternatief kan een oude Romein mensen of situaties weerspiegelen die onbetwiste macht over u hebben. Misschien heb je het gevoel dat iemand met meer macht dan jij totaal oneerlijk of gevoelloos is. Romeinen kunnen aangeven dat je te controlerend bent of dat je moet leren voor jezelf op te komen. De droom om een ​​oude Romein te zijn, symboliseert een verhoogd gevoel van macht of sociale status boven anderen. Je hebt het gevoel dat je zonder twijfel met anderen kunt doen wat je wilt. Voorbeeld: een tienerjongen droomde ervan een Romeinse soldaat te zijn en ruzie te maken met andere soldaten. In het echte leven maakte deze tiener deel uit van de ~in crowd~ die volgens hem te arrogant werd. Het feit dat hij in de droom een ​​Romein was, weerspiegelde de verhoogde sociale status van de tiener toen hij vrienden ontmoette die volgens hem niet in de pas liepen….

…De droom over constipatie symboliseert je onwil om afstand te doen van oude manieren. Misschien heb je een probleem om oude manieren los te laten, te vergeven of te vergeten. Het is ook mogelijk dat u een persoon of situatie ervaart die u tegenhoudt of verhindert dat u vooruitgang boekt….

…De droom over een riool symboliseert problemen of situaties die u het meest verwerpelijk vindt. Een gevoel van hoe gemeen of verrot een probleem of een oude relatie is. Zaken waar u om geeft, nooit meer aan hoeft te denken. Geen dingen willen opmerken waarvan u denkt dat het voorbij is. Negativiteit of problemen waarvan u denkt dat ze zijn aangepakt of die te oud zijn om belangrijk te zijn. Voorbeeld: een man droomde ervan een slecht persoon in een riool te zien kijken. Toen hij wakker was, was hij in therapie en werd hij gedwongen om negatieve gebeurtenissen uit zijn verleden te onderzoeken waar hij niet over wilde praten. De therapeut kwam steeds weer over kwesties uit zijn oude dagboeken die hem boos maakten. Voorbeeld 2: Een man droomde ervan te zien dat zijn vader in een mangat werd gezogen dat diep in het riool liep. In zijn wakende leven was zijn vader overleden aan een overdosis drugs. Het riool verbeeldde hoe verwerpelijk en verkwistend hij de verslaving van zijn vader vond….

…De droom over een cassettebandje symboliseert problemen of situaties die interessant genoeg zijn om tijd of middelen vrij te maken om te verkennen. Het kan een weerspiegeling zijn van het maken van plannen om iets te ervaren of een gezamenlijke inspanning om iets te doen. Plannen die je wilt maken, hobby’s waar je om geeft of iets waar je je uiterste best voor moet doen om je te voelen. De droom over cassettebandjes waar je niet naar wilt luisteren, symboliseert weerstand tegen iets dat te veel tijd of werk kost. Misschien vindt u iets te onaangenaam of te veel werk om u mee bezig te houden. Voorbeeld: een man droomde ervan een oude cassettebandje te vinden. Toen hij wakker was, ontdekte hij zijn oude stripboeken en besloot hij er een dagje naar te blijven kijken….

…De droom over slaperig zijn symboliseert de moeilijkheid om iets te veranderen of wakker te worden met een nieuwe realiteit. Misschien ben je gewend geraakt aan oude gewoontes of een oude manier van leven en voel je je niet goed als je te snel verandert. Het kan ook de weergave zijn van een gebrek aan motivatie om te veranderen of actie te ondernemen. Negatief is dat slaperigheid een weerspiegeling kan zijn van een kans die u aan u voorbij laat gaan. Niet genoeg doen om naar advies of nieuwe informatie te luisteren….

…De droom over een kristallen bol symboliseert jouw kijk op de toekomst. Merk op hoe de toekomst eruit kan zien op basis van actuele gebeurtenissen of wat je verwacht dat er kan gebeuren. De droom over een zwarte kristallen bol kan een sombere of angstaanjagende kijk op de toekomst weerspiegelen. Het kan ook de weergave zijn van een toekomstvisie die op de een of andere manier buitensporig is. Voorbeeld: een man droomde ervan een kristallen bol te zien met een regenboog erin. Toen hij wakker was, was hij net van gedachten veranderd over het aanklagen van een oude vriend vanwege nieuw bewijs dat aantoonde dat zijn oude vriend niet verantwoordelijk was. De kristallen bol met de regenboog weerspiegelde zijn kijk op de toekomst die zichzelf harmoniseert dankzij het nieuwe bewijs. Voorbeeld 2: een vrouw droomde van een zwarte kristallen bol. Toen ze wakker was, ontdekte ze dat ze kanker had en wat haar kansen op leven waren….

…De droom over ouderen symboliseert ervaring of de wijsheid om beter te weten. Ik ben er geweest en heb dat gedaan. Een soortgelijke situatie opnieuw ervaren. Gedegen advies voortkomend uit ervaring. Het kan ook de weergave zijn van verveling met iets dat je maar al te goed kent. Oude vrouwen weerspiegelen misschien ervaring met het steunen van anderen of met het genaaid worden. Oude mannen kunnen een weerspiegeling zijn van hun ervaring waarbij ze voor zichzelf opkwamen of anderen in verlegenheid brachten. Als alternatief kan een bejaarde persoon het gevoel geven dat u oud bent….

…De droom over iets ouds symboliseert verouderde overtuigingen, meningen, gevoelens, waarden of situaties. Positief is dat het uw wens weerspiegelt om nooit uw integriteit te verliezen of iets dat ~klassiek~ is. De droom over een oude auto symboliseert verouderde manieren om beslissingen te nemen. Positief is dat het ouderwetse waarden weerspiegelt. De droom over een oud huis kan uw perspectief op een situatie vertegenwoordigen die is gebaseerd op oude herinneringen, waarden of overtuigingen. Negatief kan het een verouderde of impopulaire manier zijn om een ​​situatie te zien. Positief is dat een oud huis ouderwetse waarden weerspiegelt of geniet van iets waarvan je denkt dat het klassiek is….

…De droom over gepensioneerd zijn symboliseert oude gewoonten of een oude manier van leven die is stopgezet. Misschien ben je weggelopen van een eerder geloofssysteem of levensstijlkeuze. Misschien ervaar je een overgang of een nieuwe fase. Een deel van je leven is tot rust gekomen terwijl je verder gaat. Als alternatief heb je de keuze gemaakt om iets te geven of heb je gemerkt dat je iets niet meer wilt doen….

…De droom over meerval symboliseert een situatie die niet echt is wat je wilde of hoopte dat het zou zijn. Je goed voelen met minder genoegen nemen of een alternatief moeten accepteren. Voorbeeld: een vrouw droomde van meerval die naar haar toe zwom. Toen ze wakker was, probeerde haar oude baas haar opnieuw in dienst te nemen voor een baan waarvan ze was ontslagen vanwege fraude binnen het bedrijf. De meerval die naar haar toe zwom, weerspiegelde haar positieve gevoelens over haar oude baas die haar opnieuw in dienst wilde nemen, terwijl ze ook het gevoel had dat ze ergens anders wilde werken….

…De droom over een urn symboliseert permanente veranderingen of verliezen waarvan je je goed voelt en niet voorgoed hoeft los te laten. Je goed voelen om een ​​herinnering of een onmogelijk idee levend te houden. Het kan ook een voorstelling zijn van hoe goed uw mislukte hoop of plannen hadden kunnen zijn. Als alternatief kan het zijn dat jij of iemand anders een moeilijke verandering heeft ondergaan en op welke manier dan ook aan het verleden blijft vasthouden. De droom dat de inhoud van een urn geen as is, weerspiegelt de manier waarop je ervoor kiest om de geest van iets verloren in leven te houden. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan een graf op te graven om een ​​urn met peper erin te vinden. Ze voelde zich goed bij de peper. Toen ze wakker was, had ze het over een overleden minnaar met geliefden na een lange tijd van niet doen. Ze vond dat het een goede zaak was om over zijn leven te praten om zijn geest levend te houden, zolang de discussie maar matig was….

…De droom over het bijwonen van een toneelstuk symboliseert een ervaring in het leven waarin je merkt dat mensen al het mogelijke doen om te vervalsen of iets echt lijken te doen. Er wordt veel moeite gedaan om valse meningen, ideeën of situaties op anderen te projecteren. Het gevoel hebben dat iemand anders zich te veel zorgen maakt over jou, door te geloven dat iets waarvan jij denkt dat het niet waar is. Een rol of persona uitvoeren. Negatief is dat het bijwonen van toneelstukken een teken kan zijn dat je jezelf voor de gek houdt dat een relatie of situatie ooit zal werken. Het kan ook een teken zijn dat u denkt dat iemand in uw leven te veel moeite doet om te doen alsof er ooit iets gaat gebeuren. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan een toneelstuk bij te wonen en haar ex-minnaar te zien. In wakende leven was ze met een nieuwe man die ze niet graag zo veel als haar ex-geliefde. Het stuk weerspiegelde haar poging om een ​​show voor zichzelf en haar ex-geliefde op te voeren dat ze niet echt meer om hem gaf….

…De droom over een anonieme persoon symboliseert een aspect van je persoonlijkheid dat ongedefinieerd of onbeslist is. Overtuigingen of wensen die blijven veranderen, nieuwe wegen inslaan of nooit hetzelfde blijven. Je hebt moeite om te weten wat je wilt of om definitieve beslissingen te nemen. Als alternatief kan een anonieme persoon uw gevoelens over een onbekende toekomstige situatie weerspiegelen. Niet wetend wat te verwachten. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan seks te hebben met een anonieme minnaar. In het echte leven genoot ze ervan om vrijgezel te zijn en nieuwe dingen te proberen. Ze voelde een gevoel van vrijheid omdat ze niet wist wat ze echt wilde in het leven….

…Vrouwen in dromen vertegenwoordigen vrouwelijke persoonlijkheidskenmerken die passief, sympathiek, ontvankelijk, gevoelig, koesterend, intuïtief, creatief of geefgevend zijn. Negatief, vrouwen kunnen aspecten van jezelf vertegenwoordigen die worden genaaid of verloren gaan. Het zien van onbekende vrouwen in een droom symboliseert vrouwelijke aspecten van jezelf die nog niet eerder zijn ervaren. Negatief kan het een weerspiegeling zijn van subornatie in een nieuwe situatie. Positief is dat het een weerspiegeling kan zijn van het gevoel gesteund te zijn, iets onder controle te hebben of een gewenste ervaring die je nog nooit eerder hebt gehad. De droom over een oude vrouw kan een weerspiegeling zijn van ervaring die betrokken is bij het ondersteunen van anderen of om genaaid te worden. Als je je erg aangetrokken voelt tot een vrouw in de droom, kan dit een verlangen zijn om iets te laten gebeuren of om een ​​plezierige ervaring te hebben. Het kan ook de weergave zijn van uw gevoelens over hoe fijn iets is om in uw leven te voelen….

…De droom over stof symboliseert aspecten als jezelf of je leven die zijn verwaarloosd of genegeerd. Een deel van je leven dat al een tijdje niet is opgemerkt. De droom over jezelf iets afstoffen symboliseert het opnieuw bezoeken van oude ideeën of beginnen met een nieuwe lei. Fouten uit het verleden opruimen. Gevoel dat je meer aandacht moet besteden aan iets dat je al een tijdje genegeerd hebt. De droom over jezelf bedekt met stof symboliseert het gevoel dat je jezelf opnieuw moet uitvinden of een nieuwe start moet maken. Jezelf opnieuw moeten bevestigen of je leven nieuw leven moeten inblazen na een periode waarin je over het hoofd bent gezien….

…De droom over een reünie symboliseert gevoelens van het herontdekken van iets waar je al heel lang niet meer om gaf. Oude gevoelens, interesses, relaties of situaties die u opnieuw bezoekt. Als alternatief kan een reünie ook de weergave zijn van het gevoel dat er iets verloren is dat in uw leven wordt hersteld. Je trots of zelfrespect terugkrijgen. Iets dat fout is gegaan, rechtzetten….

…Dromen dat je zelfmoord pleegt, symboliseert een zelfopgelegde mislukking. Het kan ook een verlangen vertegenwoordigen om uit een wakkere levenssituatie te ontsnappen. U kunt op een bepaald gebied van uw leven ook intense schuldgevoelens, spijt of gevoelens van hopeloosheid hebben. Misschien heb je zin om je over te geven aan je problemen of om het vechten op te geven. Gevoelens over zelfvernietiging, afhaken of opgeven. De droom over iemand anders die zelfmoord pleegt, symboliseert een aspect van je persoonlijkheid dat zichzelf verslaat of ervoor kiest te mislukken. Het kan ook de weergave zijn van uw gevoelens over een persoon die is veranderd op een manier die u niet prettig vindt. Je voelt misschien dat ze een ~verliezer~ of een ~mislukking~ zijn. Als je echt overweegt zelfmoord te plegen, kan de droom een ​​teken zijn dat je met iemand over je problemen moet praten. Voorbeeld: een student droomde ervan zijn school te zoeken naar iemand die suïcidaal was. In het echte leven deed hij het erg slecht op school en overwoog hij te stoppen. Voorbeeld 2: een vrouw droomde ervan dat haar oude middelbare schoolliefde zelfmoord pleegde. In het echte leven had ze weer contact met hem opgenomen, maar ze had het gevoel dat hij zijn leven had verpest….

…De droom over een harde schijf symboliseert de accumulatie van kennis, overtuigingen, herinneringen of vaardigheden. Gebieden in uw leven waar u bedreven in bent of ervaring mee heeft. Een cache van persoonlijke ervaring. De droom over het formatteren van een harde schijf kan een grote verandering in uw geloofssysteem of prioriteiten betekenen. Misschien geef je oude interesses op voor nieuwe. Het kan ook gaan om nieuwe ontwikkelingen die alles wat je weet veranderen. Een of andere grote correctie. De droom over het weggooien van een harde schijf symboliseert het verlaten van een deel van je leven. Je geeft iets op waar je veel ervaring mee hebt of dat je erg interesseerde….

…De droom over een draaideur symboliseert problemen, problemen of kansen waar je ~in cirkels rondloopt~. Problemen die u probeert op te lossen, maar die steeds terugkeren. Gevoel dat je nergens heen gaat of voortdurend terugvalt naar je oude manieren. Negatief gezien kan een draaideur problemen weerspiegelen waar u niet echt iets aan wilt doen. Een constante staat van iets opnieuw doen. Geen concrete oplossingen….

…De droom over dozen met dingen erin symboliseert het geheel van een onderwerp. Alles wat te maken heeft met een deel van je leven. Misschien bent u blij met het gevoel van afsluiting of insluiting dat u over iets heeft. Als alternatief kunnen kaders verwerkte problemen of volledige duidelijkheid over een onderwerp weergeven. Negatief, dozen kunnen emotionele bagage weerspiegelen die u niet loslaat. Veel bitterheid, spijt of schuldgevoel waaraan u te veel belang hecht. De droom over veel dozen kan een overdaad aan informatie vertegenwoordigen of te veel om over na te denken. Te veel onderwerpen tegelijk. De droom over een lege doos symboliseert een wens om je gedachten of je leven over iets te ordenen. Misschien begin je het proces om jezelf af te sluiten te creëren. Een deel van je leven op orde krijgen. Tijd besteden aan het opbergen van het verleden of een deel van je leven. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan dozen bij haar oude huis op te halen om mee terug te nemen naar haar nieuwe huis. Toen ze wakker was, had ze veel tijd besteed aan het uitzoeken waarom ze haar ex-vriend niet terug wilde hebben. De dozen die ze mee naar huis nam, vertegenwoordigden de afsluiting van de hele kwestie van haar ex waar ze volledig over had nagedacht en waar ze nu voor koos om terug te gaan naar haar nieuwe leven….

…De droom over bokshandschoenen symboliseert de behoefte om zichzelf te bewijzen. In de stemming zijn om eindelijk een probleem op te lossen. Voorbeeld: een man droomde ervan iemand bokshandschoenen te zien dragen. In zijn wakkere leven bracht hij veel tijd door met fantaseren over het eindelijk in elkaar slaan van een oude vijand….