…De droom over haar symboliseert je denkstijl. De kleur en stijl van het haar symboliseren de manier waarop u denkt. Georganiseerd haar weerspiegelt een systematische of methodische denkstijl. Rommelig of verward haar weerspiegelt zelfkritische of hysterische gedachten. Blond of geel haar symboliseert dat je jezelf of iemand anders op een bepaalde manier opmerkt. Rood haar (bloedrood) in een droom symboliseert negatieve of buitensporige denkpatronen. Jij of een aspect van je persoonlijkheid dat niet oprecht of zorgzaam is. Rood haar kan ook de weergave zijn van liegen, bedriegen, woede of gemeen zijn tegen iemand. Oranje haar (Roodharige, Gember of Worteltop) symboliseert in een droom een ​​denkstijl die merkbaar of moeilijk te vermijden is. Overtuigingen, emoties of situaties die onmogelijk te stoppen of te vermijden zijn. Een gebied van je leven dat je focus overweldigt en niet onopgemerkt kan blijven. Donkergroen haar symboliseert egoïstische denkpatronen. Lichtpaars haar symboliseert denkpatronen die neutraal of onverschillig zijn. Donkerpaars haar kan denkpatronen weerspiegelen die gericht zijn op het voelen van totale machteloosheid. Er gebeurt niets wat je wilt. Het kan ook de weergave zijn van zeer donkere en onverschillige denkpatronen. Lichtblauw haar symboliseert positieve denkpatronen. Het kan ook de weergave zijn van gevoeligheid. Donkerblauw haar symboliseert ongevoelige of koude denkpatronen. Zwart haar symboliseert een onevenwichtig denken. Donkere, depressieve, negatieve of buitensporige gedachten. Zwart haar kan ook een angstige mentaliteit vertegenwoordigen. Wit haar symboliseert evenwichtige denkpatronen. Negatieve of ongezonde overtuigingen worden totaal gezuiverd. Mogelijk een teken van zelfverbetering of positieve verandering. Wit haar kan ook staan ​​voor goede bedoelingen. De droom over het hebben van het haar van iemand anders symboliseert dat je gedachten of je stijl van denken gebaseerd zijn op de eigenschappen, gevoelens of herinneringen die het meest opvallen aan die persoon. Het kan ook de weergave zijn van een soortgelijke denkstijl voor die persoon. De droom over het eten van haar kan gevoelens van walging of schaamte vertegenwoordigen die je moet ervaren of moet nadenken over het probleem van iemand anders. De droom over beestjes in je haar symboliseert ergernissen, frustraties of ongewenste situaties waarmee je het gevoel hebt vast te zitten. Niet in staat zijn om aan iets vervelends te denken. De droom dat haar in brand staat symboliseert een mentaliteit die wordt verteerd door verlies of de dreiging van verlies. Preoccupatie met een zeer ernstige situatie. Gevoel dat er deze keer ~geen grapjes~ zijn. Dromen dat je haar in brand staat, kunnen opduiken wanneer jij of iemand die je kent wordt geconfronteerd met een vreselijke crisis, zoals de dood van een geliefde. Raadpleeg het thema-gedeelte voor haar voor een meer diepgaande blik op haarsymboliek….

…De droom over een giftige slang symboliseert corruptie of besmetting. Gebieden van je leven die alles bederven dat ermee te maken heeft. Mensen en situaties die u niet kunt vertrouwen of die u wilt vermijden. Een slang kan ook uw eigen gebrek aan integriteit of bedrieglijk gedrag weerspiegelen. Een slang kan ook een slechte invloed vertegenwoordigen. Mogelijk een persoon die je niet mag. Een slang kan ook de weergave zijn van een gevaarlijk of lastig probleem. Slangen wijzen vaak naar situaties die moeilijk te weerstaan ​​zijn, moreel lastig zijn, of vallen hebben die je wilt vermijden. Slangen kunnen ook de vertegenwoordiging zijn van negatieve denkpatronen, mensen of situaties die uw humeur, geest of goede bedoelingen verzuren. De droom dat je door een slang wordt gebeten, symboliseert de angst voor verlies waaraan je bent bezweken of gevoelens van corruptie die je hebben overweldigd. De droom over bang zijn gebeten te worden door een slang symboliseert je angst voor een ongewenste of oncontroleerbare situatie. Misschien ben je bang om macht of controle te verliezen. De droom over een dode slang symboliseert het overwinnen van een corrumperende of negatieve invloed in je leven. Het kan ook de weergave zijn van de dreiging van totaal verlies die aan het verdwijnen is. Zwarte slangen vertegenwoordigen meestal angsten of zeer negatieve gedachten waarmee u mogelijk problemen ondervindt. Lichtbruine of koperkleurige slangen vertegenwoordigen uw verlangen naar dingen die u niet kunt hebben die uw goede aard bederven of u bederven. Een teken dat als je je zin niet kunt krijgen, je nooit om iets of iemand anders geeft. Een lichtbruine slang kan ook betekenen dat je jezelf bang maakt door te geloven dat je nooit iets kunt krijgen. Het kan ook wijzen op mensen pijn doen, liegen, bedriegen, stelen of anderen niet respecteren omdat je niet kunt krijgen wat je wilt. De droom over een donkerbruine slang kan een verlies vertegenwoordigen waarvan je bang bent dat het andere delen van je leven zou kunnen bederven. Een witte slang symboliseert iets echts of positiefs in je leven dat al het andere eromheen bederft of besmet. Iets met goede bedoelingen dat geen tolerantie heeft voor alternatieve keuzes. Een witte slang met blauw gif symboliseert gevolgen die in uw beste belang zijn, maar die u niet lekker voelt. De droom over een blauwe slang symboliseert een positieve persoon of situatie die je constant afwijst of saboteert. Het kan iets in uw leven weerspiegelen dat wordt bewaakt of dat volledige naleving van specifieke regels vereist. Een positieve situatie die in strijd is met uw doelen. Een donkergroene slang symboliseert egoïstische gedachten of gewoonten die andere, positievere delen van je leven ondermijnen. Een sterke behoefte om jezelf op de eerste plaats te stellen of krachtige onzekerheden die een oprechte onderneming doen ontsporen. De droom over het rijden op de rug van een slang symboliseert een situatie in je leven en lijkt elk klein ding dat je doet te corrumperen, of houdt mensen bij je weg. De droom dat je door een slang wordt verstikt, kan een negatieve situatie vertegenwoordigen die je ervan weerhoudt om zonder gevolgen te spreken of jezelf uit te drukken. De droom over een slang die je niet lijkt te kennen of je nooit opmerkt, symboliseert een angst voor verlies die nooit lijkt te komen. Een langdurig gevoel van onvermijdelijke of dreigende mislukking die nooit gebeurt. Voorbeeld: een meisje droomde ooit van een giftige slang die haar verleidde en die onmogelijk te weerstaan ​​was. In het echte leven had ze te maken met een buitengewoon aantrekkelijke man die haar achtervolgde en die ze niet vertrouwde. De slang weerspiegelde haar mening dat deze man een ~speler~ was en haar gewoon vertelde wat ze wilde horen om met haar naar bed te gaan. Voorbeeld 2: een vrouw die in een streng religieuze gemeenschap woonde, droomde van een witte slang. In het echte leven was ze vanwege religieuze wetten niet in staat zichzelf uit te drukken of iets te doen dat niet was goedgekeurd door de gemeenschap. De witte slang weerspiegelde haar gevoelens over de religieuze gemeenschap die haar belette dingen te doen die ze leuk vond. Voorbeeld 3: Een man droomde er ooit van om door een bos te rennen om slangen te ontwijken. In het echte leven werd hij tegelijkertijd met een aantal ernstige problemen geconfronteerd. De slangen weerspiegelden het vermeende gevaar dat zijn problemen voor hem vormden toen hij probeerde oplossingen te vinden zonder ze erger te maken. Voorbeeld 4: Een vrouw droomde er ooit van te worden verstikt door een slang. In het echte leven verzette ze zich tegen het onthullen van haar seksuele verlangen naar een collega uit angst dat ze zou worden ontslagen. De slang weerspiegelde haar angst om ontslagen te worden, waardoor ze haar gevoelens niet kon uiten. Voorbeeld 5: Een vrouw droomde ervan bedreigd te worden door een aantal donkerbruine slangen. Toen ze wakker was, had ze problemen met haar man, waardoor ze zich bedreigd voelde dat hij zou vertrekken en niet meer met haar zou praten. De donkerbruine slangen weerspiegelden haar angst om haar echtgenoot te verliezen, die haar gezinsleven voor altijd zou kunnen bederven….

…De droom over je moeder symboliseert je intuïtie of je interne begeleiding. Ze weerspiegelt uw vermogen om beslissingen te nemen die u in de toekomst zullen beïnvloeden, of hoe goed u keuzes maakt op basis van uw onderbuikgevoel. Ze geeft ook weer hoe gelukkig je bent met toevalligheden of een goede vooruitziende blik. Alles wat je moeder in een droom zegt, werpt licht op waar je gevoel van intuïtie je naartoe leidt in het leven, of hoe je denkt over je toekomst. Als je moeder in het echte leven is overleden, blijft de symboliek voor haar verschijnen in de droom hoogstwaarschijnlijk nog steeds als intuïtie. Overleden familieleden in dromen hebben vaak dezelfde symbolische waarde, of de persoon nu leeft of dood is. Als je moeder onlangs is overleden of als je veel tijd aan haar hebt besteed, kan het zijn dat haar verschijning in de droom aangeeft hoeveel je haar mist. Als je moeder je in een droom advies geeft, kan het je gevoel van intuïtie weerspiegelen, namelijk het gevoel dat een bepaalde keuze het beste is voor de toekomst. Als je moeder erg boos is in een droom, symboliseert dit je negatieve gevoelens over teleurstellingen of pech. In dit geval heb je het gevoel dat je geen pauze kunt nemen, of dat pech steeds op je afkomt omdat je keuzes je nooit lijken te helpen. U kunt spijt krijgen van een keuze die u slecht vindt. Als je moeder er slecht uitziet in een droom, symboliseert dit dat je gevoel van intuïtie negatief is en negatieve keuzes maakt. Slechte bedoelingen voor de toekomst. Het kan ook de weergave zijn van gevoelens dat niets wat je kiest ooit uitpakt of dat je verteerd wordt door angst of pech. Als je moeder gelukkig is in een droom, symboliseert dit een positieve kijk op de toekomst of een gelukkiger gevoel. Misschien heb je het gevoel dat je iets slechts hebt vermeden of een heel goede vooruitziende blik hebt gebruikt. Als je moeder zwanger is in een droom, symboliseert dit je keuzes voor de toekomst of geluk dat ergens naartoe werkt. Een nieuwe ervaring, nieuw idee of een nieuwe manier van leven gaat over het ontstaan ​​in je leven. De droom over het vermoorden van je moeder symboliseert gevoelens over het schaden van je toekomst of het beëindigen van kansen. Uw geluk ~doden~ of een drastische omkering van beslissingen uit het verleden. Het vermoorden van je moeder kan ook de weergave zijn van gevoelens over keuzes of plannen waar je spijt van hebt en nu voel je dat je er een einde aan moet maken. Als je moeder in een droom sterft, symboliseert dit het gevoel dat je je gevoel van intuïtie hebt verloren of dat je consequent slechte keuzes maakt. Gevoel dat u een slecht vooruitziende blik heeft. Je bent niet in staat een probleem op te lossen, weg te komen uit negatieve levenssituaties en problemen die je hebt, blijven onopgelost. Als ze sterft, heb je zeer waarschijnlijk sterke angsten of morele dilemma’s die je moet overwinnen. U kunt een permanent gevoel van pech hebben of dat u niet kunt voorkomen dat u een slechte beslissing neemt met iets heel belangrijks. Voorbeeld: een vrouw droomde dat haar moeder haar vertelde dat ze te dik was. Toen ze wakker was, had ze het gevoel dat ze te veel was aangekomen. Haar moeder die haar vertelde dat ze te zwaar was geworden, weerspiegelde haar intuïtieve gevoel dat ze voorzichtiger moest zijn met eten en bewegen terwijl ze verder ging. Voorbeeld 2: Een jong meisje heeft terugkerende nachtmerries over het overlijden van haar moeder. Toen ze wakker was, voelde ze zich niet in staat om te beslissen welke universiteit het beste was en dat het maken van een keuze nu haar leven zou verknoeien. Voorbeeld 3: Een man droomde ervan getroost te worden door zijn moeder. Toen hij wakker was, had hij een slechte drugservaring en hield hij zichzelf voor dat stoppen met drugs een goed idee zou zijn. De moeder van de man weerspiegelde zijn intuïtieve wens om in de toekomst voor zichzelf te zorgen door een goede keuze te maken om met drugs te stoppen. Voorbeeld 4: Een vrouw droomde ervan te zien hoe haar zus het lijk van hun moeder door de binnenkant van een huis sleepte. Toen ze wakker was, ervoer ze dat haar zus het heel moeilijk had om haar verslaving aan drugs te overwinnen….

…Dromen dat je naar iets staart, symboliseert je gevoel dat een probleem of situatie het enige is dat telt. Preoccupatie met een probleem. Gevoelens van geschokt zijn of dat iets ongelooflijk is. Een situatie die prioriteit of voorrang heeft op al het andere. Misschien realiseer je je een waarheid. Ongeloof. Als alternatief kan het staren naar iemand een weerspiegeling zijn van de druk die u op iemand uitoefent, de aandacht vestigen op een belangrijke kwestie, sterke gevoelens over iets, of communiceren hoe duidelijk u denkt dat iets is. Onvermogen om ergens aan te denken. Merk op hoe ongeduldig je bent. Dromen dat iemand naar je staart, symboliseert de waarheid van een situatie waaraan niet kan worden ontkomen. Een persoon of situatie die u voelt, wordt ongeduldig door uw passiviteit. Druk voelen van iemand. Je onwelkom voelen of dat je er niet bij past. Het gevoel hebben dat er altijd iets aan je wordt opgemerkt. Als alternatief kan naar worden gestaard gevoelens weerspiegelen dat iemand je elke beweging volgt. Het gevoel hebben dat je geen privacy kunt hebben of vrijuit kunt doen wat je wilt. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan naar iemand te staren. In haar wakende leven was ze erg gefocust op het bestraffen van iemand op een mededelingenbord op internet die zeer ongevoelige opmerkingen had gemaakt. Het staren weerspiegelde hoe geschokt ze was door wat ze zag. Voorbeeld 2: een meisje droomde ervan een meisje haar wezenloos aan te zien staren. Toen ze wakker was, wist ze dat ze het moest uitmaken met haar vriend, maar ze had niet de moed om het te doen. Het staren weerspiegelde het ongeduld dat ze bij zichzelf had omdat ze het niet deed. Voorbeeld 3: Een vrouw droomde ervan de Magere Hein naar haar te zien staren. Toen hij wakker was, begon hij het gevoel te krijgen dat een langeafstandsrelatie die ze op internet had, gedoemd was. Alles in haar leven vertelde haar dat deze relatie gedoemd was, terwijl ze worstelde om met de man te blijven praten. Voorbeeld 4: Een vrouw droomde ervan haar binnenkort ex-echtgenoot te zien staren in de ruimte. In haar wakende leven besteedde ze veel tijd aan het nadenken over hoe vreemd de toekomst zou zijn nadat haar scheiding was afgerond. Voorbeeld 5: een vrouw droomde dat iedereen die ze kende naar haar staarde. Toen ze nog wakker was, was ze net verkracht. Het staren weerspiegelde haar gevoelens over haar hele leven dat draaide om wat er met haar was gebeurd….

…De droom over een portemonnee symboliseert je identiteit of zelfgevoel. Gedachten, gevoelens of levenssituaties die u zelfvertrouwen, kracht geven of u een compleet gevoel geven als persoon. Een portemonnee kan ook een weerspiegeling zijn van emotionele afhankelijkheid, of dingen die je nodig hebt om je compleet, heel of zelfverzekerd te voelen. Het verliezen van uw portemonnee kan symboliseren dat u het contact verliest met wie u bent, of dat u gewoonten of levenssituaties opgeeft waardoor u zich zelfverzekerd of compleet voelt als persoon. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan terug te keren naar haar kerk om een ​​tas op te halen die ze was vergeten. Toen ze wakker was, had ze jarenlang bepaalde voorrechten in haar kerk opgegeven om tijd vrij te maken voor familie en haar kerkelijke privileges waren pas onlangs hersteld. De portemonnee weerspiegelt haar identiteitsgevoel en emotionele behoeften die samenhangen met het hebben van de extra verantwoordelijkheid in de kerk. Voorbeeld 2: een vrouw droomde ervan haar tas in de kofferbak van haar financiën te laten. Toen ze wakker was, had ze het gevoel dat haar intrek bij haar verloofde haar beroofde van haar vermogen om onafhankelijk te zijn. Ze had het gevoel dat ze bij hem woonde en dat ze alleen onder zijn voorwaarden onafhankelijk kon zijn, aangezien het zijn huis was….

…De droom over het verven van je haar of haar dat al geverfd is, symboliseert een verandering in de manier waarop je denkt. De kleuren worden symbolen voor hoe u denkt. Als je bijvoorbeeld je haar bloedrood hebt geverfd, symboliseert dit dat je gedachten erg negatief worden. Als je je haar blond zou geverfd, zou dat een verandering betekenen waardoor je wilt merken dat je iets anders doet. Zie het thema-gedeelte voor kleuren voor een meer diepgaande kijk op kleur….

…De droom over zwemmen symboliseert het verkennen van moeilijke emoties. U probeert erachter te komen wat uw problemen zijn met een relatief niveau van comfort en objectiviteit. Zwemmen kan een weerspiegeling zijn van uw wens om te veranderen of een grote inspanning die u doet om zelf iets te doen. Voor zichzelf zorgen. Dromen over zwemmen kunnen ook de weergave zijn van een wens om jezelf uit te dagen of mogelijkheden te verkennen die je nog nooit eerder hebt onderzocht. Nieuwe dingen uitproberen. Zwemmen in dromen komt vaak voor bij mensen die therapie ondergaan of die ziel zoeken naar hulp of inzicht in hun problemen. Als alternatief kan zwemmen ook de weergave zijn van hoe bedreven je bent in het alleen door een onzekere of negatieve situatie heen komen. Jezelf ~in het spel~ houden als je nu niet weet wat er daarna zal gebeuren. De droom om een ​​goede zwemmer te zijn symboliseert je vaardigheid en zelfvertrouwen in het omgaan met moeilijke situaties of zeer emotionele momenten. De droom over het doen van de rugslag symboliseert een hoge mate van zelfvertrouwen bij het zelfstandig navigeren door onzekere of negatieve situaties. Het gevoel hebben dat problemen te gemakkelijk zijn om op te lossen. In negatieve zin kan het een teken zijn dat u te zeker bent van uw vermogen om zelf met problemen om te gaan of moeilijkheden op te lossen. De droom over zwemlessen symboliseert wakkere levenssituaties waarin je leert omgaan met moeilijke situaties helemaal alleen. Het kan ook de vertegenwoordiging zijn van het leren zelf uw problemen op te lossen. Voorbeeld: een vrouw droomde van zwemmen. Toen ze nog wakker was, had ze besloten haar vriend tijdelijk uit haar leven te verwijderen om hem te straffen omdat hij tegen haar had gelogen. Het zwemmen weerspiegelde haar gevoelens over het leven alleen, terwijl ze de onzekerheid over de toekomst van haar relatie voelde. Voorbeeld 2: Een man droomde ervan in een zwembad te zwemmen met een haai. Toen hij wakker was, had hij een moeilijke ziekte onder controle die de doktoren hadden afgewezen en waarvan hij dacht dat die hem op elk moment kon inhalen. Voorbeeld 3: een vrouw droomde ervan in een zwembad te zwemmen. Toen ze wakker was, was ze onzeker en onzeker over de vraag of een man die ze leuk vond ooit met haar zou willen daten. Het zwemmen weerspiegelde haar onwil om op te geven om dichter bij de man te komen die ze leuk vond, terwijl ze geen idee had wat haar toekomstperspectieven waren. Het zwemmen symboliseert haar wens om ~in het spel te blijven~ terwijl ze het gevoel had dat ze alleen was….

…Het zien van een ex-partner symboliseert meestal een persoonlijkheidskenmerk in jezelf op basis van de kwaliteit of herinnering die het meest opvalt aan die persoon. Ex-partners zijn zeer open symbolen die volledig zijn gebaseerd op uw meest eerlijke herinneringen en gevoelens erover. Vraag jezelf af wat het eerste is dat in je opkomt als je aan die persoon denkt. Als alternatief kan een ex-partner een slechte gewoonte of een mislukking weerspiegelen die u ervaart. Ze kunnen ook de terugkeer van een terugkerend probleem vertegenwoordigen. Als je je ex echt niet leuk vindt, kunnen ze een negatieve situatie weerspiegelen die zich in je leven herhaalt. Ex’s kunnen ook een weerspiegeling zijn van het opnieuw ervaren van breuken of onaangename relatiescenario’s. Ex-partners kunnen soms een teken zijn dat je onbewust slechte gewoonten herhaalt of dat je in de val loopt door met iemand te daten die net als je ex is. Als je nog steeds gevoelens voor je ex hebt, kunnen ze je aanhoudende verlangen naar hem symboliseren. Ze kunnen ook uw verlangen vertegenwoordigen naar iets in het leven dat u echt wilt, maar het gevoel is onbereikbaar. Een bepaald soort ervaring wil je, maar voelen is niet mogelijk. Als je een ex hebt die enthousiast was over seks, kan dit staan ​​voor geluk, succes of een positieve ervaring die je hebt tijdens het wakkere leven. Iets dat u doet of ervaart, is een grote steun voor uw geluk of welzijn. Als je een ex hebt die je niet kunt uitstaan, of waarvan je denkt dat deze gevaarlijk is voor je veiligheid, kunnen ze een symbool zijn van slechte keuzes waar je spijt van hebt of negatieve ervaringen waarvan je denkt dat je er niet aan kunt ontsnappen. Voorbeeld: een man droomde ervan zijn ex-vriendin te zien. Ze was iemand van wie hij dacht dat hij zo verantwoordelijk was dat ze zich nooit goed voelde en nooit plezier had. In zijn wakende leven moest deze man een arrogant familielid de stille behandeling geven om hen een broodnodige les te leren. De ex-vriendin in zijn droom symboliseert hoe nuttig het voor hem was om zich niet goed te voelen en zijn familielid de stille behandeling te geven. Voorbeeld 2: een vrouw droomde ervan haar ex-vriend te zien. Hij was iemand die ze zich het meest herinnerde omdat hij haar bedroog. Toen ze wakker was, ervoer ze dat vrienden tegen haar logen. Voorbeeld 3: een vrouw droomde ervan haar ex-vriend te zien en vervolgens het huis uit te rennen. Toen ze wakker was, realiseerde ze zich dat haar nieuwe vriend veel van de negatieve eigenschappen had die haar vorige vriend had en vond ze dat ze meer haar best moest doen om bij iemand met andere kwaliteiten te zijn. Voorbeeld 4: Een vrouw droomde ervan het huis van haar ex-man binnen te lopen en te horen dat hij met iemand anders wilde trouwen. Toen ze wakker was, verloor ze het vertrouwen in haar vriend na een aantal ruzies. De ex-man weerspiegelde hoe ze niet meer dezelfde liefde, veiligheid en loyaliteit voelde nadat ze het had gevoeld….

…De droom over nat zijn symboliseert het gevoel overwonnen te worden door ongemak of ongemak. Aanhoudende onzekerheid of negativisme. Misschien zit u diep in een probleem. Nat zijn kan ook de weergave zijn van schaamte of een verplichting om met een probleem om te gaan. U bent ~geraakt~. Als alternatief kan nat zijn een teken zijn dat u nu begint weg te lopen van een probleem of dat het ergste voorbij is….

…De droom over een kofferbak symboliseert zaken die geen prioriteit hebben of gebieden van ons leven die ‘meegenomen’ worden. Secundair belang of alleen iets doen als er een probleem is. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan haar tas in de kofferbak van haar verloofde te zien. Toen ze wakker was, had ze het gevoel dat het intrekken van het huis van haar verloofde sommige aspecten van haar leven secundair of minder belangrijk maakte. Ze vond dat een deel van haar vroegere onafhankelijkheid pas belangrijk was toen het een kwestie tussen hen werd. Voorbeeld 2: Een vrouw droomde ervan de bezittingen van haar overleden vader in zijn autotruck te doorzoeken terwijl ze zich onder druk voelde om ze te verwijderen omdat ze later misschien verdwenen zijn. Toen ze wakker was, voelde ze zich onder druk gezet om haar dromen op te schrijven en ze naar een therapeut te brengen. Ze had het gevoel dat ze ze nu maar beter kon opnemen omdat ze later misschien haar interesse zou verliezen….

…Dromen over maden symboliseert gevoelens van onbehagen, ongemak, spijt, misselijkheid of het gevoel dat iets voor altijd verloren is. Misschien voel je je ongemakkelijk bij een situatie of iets dat je hebt gedaan. U kunt ook spijt hebben van iets dat u bent kwijtgeraakt of een fout die niet kan worden opgelost. Voorbeeld: Een jonge vrouw droomde van maden nadat ze had meegemaakt dat haar vader haar in het echt in de steek liet nadat een vaderschapstest positief was. De maden weerspiegelden haar ongenoegen omdat ze wist dat haar vader niets met haar te maken wilde hebben en dat ze spijt had dat ze de test had gedaan. Voorbeeld 2: Een jonge vrouw droomde van maden die op haar kruipen. In het echte leven had ze enorme moeite zichzelf te vergeven omdat ze haar ex-vriend had gekwetst. De maden weerspiegelden het grote ongemak dat de gedachte om hem pijn te doen haar bezorgde….

…De droom over een exorcisme symboliseert een poging om een ​​enorme positieve verandering af te dwingen waarbij jij of iemand anders wordt verteerd door een krachtige negatieve invloed. Het kan ook de weergave zijn van buitengewone maatregelen die worden genomen om een ​​verslaving of gevaarlijke manipulatieve invloed te beheersen. Een krachtige behoefte aan zuiverheid of reiniging in je leven. Een exorcisme kan ook de representatie zijn van het afsnijden van iets gevaarlijks ~cold turkey~. Preoccupatie met het weerstaan ​​van een al lang bestaand probleem. Uw initiatief om de controle terug te krijgen. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan om haar zoon uit te drijven. Toen ze nog wakker was, deed ze haar best om haar kinderen terug te krijgen nadat de kinderbeschermingsdiensten ze hadden weggehaald. Het exorcisme weerspiegelde hoogstwaarschijnlijk de krachtige behoefte om alle negativisme perfect uit haar gezinsleven te verwijderen om de bureaucratie van de regering te plezieren die haar gezinsleven beangstigend maakte. Het exorcisme kan ook de weergave zijn van haar gevoelens over hoe ‘demonisch bezeten’ de regering zich voelde toen ze haar kinderen meenam terwijl ze wanhopig probeerde haar gezond verstand te herstellen door zichzelf aan hen te bewijzen….

…De droom over Toronto symboliseert sociale interactie met anderen, waarbij altijd wordt bewezen dat het goed genoeg is of genoeg doet. Positief is dat Toronto de bezorgdheid kan uitdrukken om anderen te laten zien dat u behulpzaam, genereus of verantwoordelijk genoeg bent. Negatief is dat Toronto het gevoel kan geven dat je altijd meer moet doen dan je nu bent om te komen waar je wilt zijn. Het kan ook de weergave zijn van gevoelens die andere mensen altijd kiezen om nooit te erkennen dat je ergens de beste in bent als je dat duidelijk bent. De ondraaglijke jaloezie voelen om nooit ‘alles te hebben’. Als alternatief kan Toronto een negatieve weerspiegeling zijn van de angst om nooit goed genoeg te zijn voor iemand anders. Nooit de totale kracht voelen zoals u dat wilt. Voorbeeld: een jong meisje droomde ervan Toronto te bezoeken. Toen ze nog wakker was, had ze iets gekocht dat haar oudere zus haar dwong te delen. Toronto weerspiegelde haar interactie met haar grote zus, die haar het gevoel gaf dat ze nooit groot genoeg zou zijn om volledig gerespecteerd te worden door haar zus met haar eigen spullen….

…Dromen dat je van iemand anders steelt, symboliseert je minachting, ongehoorzaamheid of gebrek aan respect voor iemand anders. Profiteren van iemand anders die je geen respect heeft getoond. De regels tarten als ze niet in uw voordeel hebben gewerkt. Zelfrespect herstellen in situaties waarin u niet wordt herkend of ondergewaardeerd. De droom om gestolen te worden symboliseert gevoelens van spijt voor een slechte beslissing of dat je een kans hebt gemist. Van gestolen worden kan ook de weergave zijn van gevoelens van misbruikt worden. Het gevoel hebben dat iemand je eigendom of waardigheid niet respecteert. Je niet herkend of ondergewaardeerd voelen. Het gevoel hebben dat het egoïsme van iemand anders te ver is gegaan. Misschien heb je het gevoel dat iemand regels of grenzen heeft getrotseerd die je hebt gemaakt. Van gestolen worden kan ook uw gevoelens weerspiegelen over iemand die voor niets iets van u wil. Als alternatief kan stelen in dromen een weerspiegeling zijn van situaties in het wakende leven waarin stelen heeft plaatsgevonden of waarin iemand iemand anders beschuldigt van stelen. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan iemand te zien stelen. Toen ze wakker was, voelde ze dat een onderzoeker haar privacy schond door haar levensverhaal als voorbeeld in zijn werk te gebruiken. Voorbeeld 2: een jonge vrouw droomde ervan dat haar computer werd gestolen. Toen ze wakker was, verpestte haar zus haar computer nadat ze hem had verteld deze nooit te gebruiken. Voorbeeld 3: Een man droomde ervan betrapt te worden op stelen. Toen ze nog wakker waren, hadden ze per ongeluk het eigendom van hun vriend vernield en waren ze bang door hun vriend als onverantwoordelijk bestempeld te worden. Voorbeeld 4: een vrouw droomde ervan dat haar auto werd gestolen door een paar tieners. Toen ze wakker was, voelde ze zich beroofd van haar zelfrespect vanwege een beschamende breuk….

…De droom over een kampvuur symboliseert je poging om op een moeilijk moment positief te blijven. Alles doen wat je kunt om je goed te voelen of de stemming hoog te houden als het leven voor jou aan het werk is. Misschien negeert u uw problemen wanneer ze overweldigend lijken of zegt u tegen uzelf dat de toekomst beter zal zijn. Voorbeeld: een man droomde ervan om bij een kampvuur te zitten. Toen hij wakker was, werd hem financiële steun beloofd en kreeg hij die nooit. Het kampvuur weerspiegelde zijn poging om optimistisch te blijven toen er geen steun kwam. Voorbeeld 2: een oudere man droomde ervan bij een kampvuur te zijn met enge mensen. Toen hij wakker was, had hij een ernstig gezondheidsprobleem zonder dat het einde in zicht was. Het kampvuur weerspiegelde zijn poging om optimistisch en hoopvol te blijven over een oplossing voor zijn gezondheidscrisis terwijl hij de dood vreesde. Voorbeeld 3: een vrouw droomde ervan een kampvuur in haar achtertuin te hebben. Toen haar ex-man wakker was, trouwde ze met een jongere vrouw en ze moest haar best doen om haar kinderen te leren het openlijk te accepteren. Het kampvuur weerspiegelde haar poging om tegenover haar kind een positieve houding te behouden over iets dat haar erg dwars zat….

…De droom over een cafetaria symboliseert problemen, interesses of situaties waarin andere mensen opmerken wat je doet. Wederzijds besef van elkaars belangen of problemen. Groepsdeling, groepservaringen of onvermijdelijke openheid (bijvoorbeeld het bespreken van je liefdesleven). Ongedwongen en wederzijds besef van de gevoelens van anderen over een ervaring. Een lege cafetaria kan uw gevoel weerspiegelen dat niemand geeft om een ​​probleem in uw leven dat zich kan verbergen of dat u vindt dat u het openlijk moet bespreken (relatieproblemen). Als alternatief kan het uw gevoelens weerspiegelen dat een deel van uw leven binnenkort in de openbaarheid zal komen. Een schoolkantine symboliseert een wederzijdse open discussie over kwesties die u bezighouden of die u zorgen baren (openlijk uw wederzijdse angst bespreken dat potentiële geliefden u afwijzen). Voorbeeld: een jonge vrouw droomde ervan in een cafetaria te zijn met een man die ze leuk vond. Toen ze wakker was, probeerde ze dichter bij deze man te komen en al haar vrienden en familie wisten ervan. Voorbeeld 2: Een meisje droomde ervan in een kantine te zijn en boos te zijn op haar vriendin. In het wakkere leven hield ze van dezelfde man als haar vriendin en nadat ze er met haar over had gesproken, begon ze te merken dat haar vriendin gemener werd. De cafetaria weerspiegelde haar besef van het feit dat haar vriendin merkte dat hij dezelfde man leuk vond en hun open discussie over hun gedeelde genegenheid voor de man….

…De droom over een zwarte persoon symboliseert een aspect van je persoonlijkheid dat zich het liefst boven alles goed voelt. Voorrang geven aan het behouden van je geluk of het vermijden van jaloezie boven alles. Vaak een weerspiegeling van een verlangende mentaliteit of een staat van gebrek. Positief is dat zwarte mensen de hoop levend houden in gevaarlijke of vreselijke situaties. Alles op het spel zetten om veilig te blijven alsof niets anders ertoe deed. Probeer hard te bereiken wat als onmogelijk wordt beschouwd. Stijgend boven als alles op het spel staat. Koste wat het kost iets geweldigs weghouden van een ‘klootzak’. Negatief, zwarte mensen vertegenwoordigen verlangen boven alle rationeel denken. Wishful thinking voor realistische keuzes. Jezelf tegenhouden omdat je te veel prioriteit geeft aan je goed voelen. Misschien geloof je niet genoeg in jezelf. Overhaaste of gevaarlijke keuzes omdat je je te druk maakt om vooruit te komen of iets leuk te vinden. Het kan ook gevaarlijk of riskant zijn om te zoeken naar plezier. Jij of iemand anders die zijn eigen gevoelens boven anderen plaatst. Zwarte mensen in dromen kunnen ook gevoelens weerspiegelen over de dreiging van totaal verlies. Jezelf vernietigen met je eigen jaloezie of over-gretigheid. Negatief, zwarte mensen in een droom kunnen ook staan ​​voor jaloerse hatelijkheid of wraak. Als alternatief kunnen zwarte mensen ook arrogant vertegenwoordigen door uw problemen niet onder ogen te zien of anderen te bedriegen om te voorkomen dat u koste wat kost verliest. Wanhoop moet jij of iemand anders jaloezie vermijden. Egoïsme dat er alles aan doet om te voorkomen dat hij de eerste plaats verliest. Een arrogante ~alles of niets~ mentaliteit. Zwarte mensen kunnen krachtige woede of ongevoeligheid vertegenwoordigen als u of de gevoelens van iemand anders niet eerst worden aangepakt. Ondanks of wrede jaloezie omdat je je niet goed voelt om je zin te krijgen. Arrogantie of gemeenheid als je ergens niet in hebt kunnen winnen. Zwarte mensen kunnen ook positieve aspecten van de persoonlijkheid vertegenwoordigen als het persoonlijke vrienden of beroemdheden zijn waarmee u positieve eigenschappen associeert. Zwarte mensen kunnen ook de vertegenwoordiging zijn van de culturele trots die een zwarte persoon over zichzelf voelt als ras een ernstig probleem voor hen is. De droom over seks hebben met een zwarte persoon kan een wakende levenservaring zijn waarin je geniet van jezelf bewijzen of niet te stoppen bent. Negatief, dromen van seks met een zwarte persoon kan een weerspiegeling zijn van je plezier om jezelf liever af te sluiten van winnen om je in plaats daarvan goed te voelen. De droom over een kale zwarte persoon kan een weerspiegeling zijn van krachtige onzekerheden over verliezen, terwijl je er alles aan doet om vast te houden. Het gevoel dat niets in het leven om je geeft als je niets dan hoop hebt. Als je droomt van seksueel aantrekkelijke zwarte mensen, kan dit symbool staan ​​voor je sterke seksuele verlangen naar iemand aan wie je hebt gedacht. Het kan ook de afbeelding zijn van een gevaarlijk aas dat moeilijk te weerstaan ​​is. Als je ervan droomt te worden beroofd door een zwarte persoon, symboliseert dit een keuze die jij of iemand anders heeft gemaakt om jaloezie of schaamte te vermijden die een groot probleem veroorzaken. Het kan ook de weergave zijn van gevoelens van verlies als gevolg van de jaloezie van iemand anders. Het zien van een zeer gespierde zwarte persoon kan een krachtige wens symboliseren om zich goed te voelen die moeilijk te overwinnen is. Het kan zijn dat u moeite heeft om een ​​verleiding te weerstaan ​​of de jaloezie van iemand anders op u te overwinnen. Historisch gezien waren zwarte mensen in dromen slechte voortekenen en verschenen ze vaak voordat pech of tragedie zou toeslaan. Dit komt omdat ze de onzorgvuldige drang van dromers weerspiegelen om zich goed te voelen, waardoor ze het gevaar of de risico’s die voor hen liggen, niet zien. Voor een zwarte persoon De droom over een zwarte persoon kan eenvoudigweg een aspect van hun persoonlijkheid weerspiegelen waarbij uiterlijk en kleding belangrijkere symbolen zijn. Dromen van mensen van uw eigen ras is niet altijd belangrijk, tenzij er andere rassen aanwezig zijn. Gelaatstrekken, kleding of de gevoelens die je krijgt van de droommensen zijn belangrijker. Voorbeeld: een vrouw droomde dat een zwarte man haar in de borst schoot. In het echte leven stierf de dochter van de vrouw bij een auto-ongeluk en ze rouwde om haar dood toen de begrafenisrekening kwam. De zwarte man die haar neerschoot, vertegenwoordigde haar wens om zich goed te voelen over de dood van haar dochters door een dure begrafenis te kopen die ze niet kon betalen. Het schot vertegenwoordigde de dure rekening die werd ontvangen. Voorbeeld 2: Een vrouw droomde ervan zwarte mannen te zien waartoe ze zich erg aangetrokken voelde. In het echte leven had ze moeite om de droombaan en het vriendje te krijgen die ze wilde. De zwarte mannen vertegenwoordigden haar besef van zichzelf dat ze hoopvol bleef om de baan en het vriendje te krijgen, ook al kwamen haar kansen nooit dichterbij. Voorbeeld 3: Een jonge man droomde ervan een onzeker uitziende zwarte man tegen een muur te zien leunen. In zijn wakende leven was hij blut terwijl hij er alles aan deed om financieel stabiel te blijven zonder zichzelf in verlegenheid te willen brengen door om hulp te vragen….

…De droom over de Amerikaanse staat Arizona symboliseert een mentaliteit die ongevoelig is voor domme ideeën, ijdelheid of gevaarlijke suggesties. Gevoel dat het belangrijk is om ‘het echt te houden’ boven alles. Jij of iemand anders die niet bang is om ‘te vertellen zoals het is’. Relatiemomenten of sociale situaties waarin totale eerlijkheid vereist is die kunnen resulteren in geschreeuwd of uitgescholden worden. Positief is dat Arizona een mentaliteit weerspiegelt die vindt dat het een goed idee is om geen risico’s te nemen die problemen verergeren als dit kan worden vermeden. Geen zin hebben om tijd te verspillen aan het verergeren van een situatie. Onwil om zichzelf voor de gek te houden over de realiteit van een situatie. Let goed op dat je nooit een verliezer bent. Negatief is dat Arizona een manier van denken weerspiegelt die grof, arrogant of extreem ongevoelig is om te denken dat het nooit verkeerd is. Ongevoelig objectief of ‘vertellen zoals het is’ dat is pijnlijk. Arrogant denken dat je de hele tijd gelijk hebt of het gevoel hebt dat je iemand anders moet laten uitschelden omdat je ongelijk hebt. Voorbeeld: een jonge vrouw droomde van haar ex-vriend die haar uitnodigde om naar Arizona te gaan en een paspoort nodig had om daar te komen. Toen ze wakker was, had ze moeite om met haar ex te praten na een ruzie en wilde ze zien of ze de vriendschap überhaupt kon redden. Arizona weerspiegelde haar gevoelens over een verzoening met zijn ex die totale eerlijkheid van haar vergde, terwijl ze haar beschuldigde van haar gedrag….

…De droom over regenwormen symboliseert gevoelens over het liever onopgemerkt blijven. Het kan ook de weergave zijn van gevoelens van geïrriteerdheid dat iemand anders wil dat u onopgemerkt blijft wanneer u aandacht probeert te trekken. Mensen of situaties die vervelend zijn, ontgaan je aan je greep als je dichtbij ze komt. Dromen dat je een regenworm bent, symboliseert gevoelens over jezelf die andere mensen in verlegenheid brengen of irriteren door ze nooit aandacht te schenken of in het openbaar te gaan. U weet misschien dat u ervoor kiest om iemand met een mogelijk excuus te vermijden. Misschien ben je op dit moment bijzonder ~aards~ of nuchter. Voorbeeld: een middelbare scholiere droomde ervan dat haar beste vriendin regenwormen over haar heen gooide. In het echte leven probeerde ze een jongen ten dans te vragen en haar vriendin onderbrak haar altijd als ze dicht bij de jongen kwam. De regenwormen weerspiegelden haar gevoelens dat ze geïrriteerd was dat ze ervoor moest kiezen om geen aandacht te krijgen als haar vriend haar onderbrak….

…De droom over Parijs symboliseert sociale interactie met anderen die te allen tijde gevoelig zijn voor het handhaven van de hoogste mate van positiviteit of integriteit. Geniet ervan anderen te laten zien hoe geweldig, eerlijk of moreel je bent terwijl je met hen omgaat. Jezelf nooit in verlegenheid brengen door eruit te zien als een verliezer in een sociale omgeving die de hoogste mate van integriteit vereist. Je schaam je als je niet alles doet om je integriteit ten opzichte van anderen te allen tijde perfect te tonen. Wees heel voorzichtig om te voorkomen dat u ongemanierd wordt of lage normen accepteert. Misschien probeert u een goede indruk op iemand te maken of door zeer veeleisende morele vereisten te voldoen. Parijs kan ook de weergave zijn van uw eigen verlegenheid van anderen als ze uw integriteit of hoge normen niet te allen tijde respecteren. Als alternatief kan Parijs een krachtige spirituele ervaring weerspiegelen die u met andere mensen bent tegengekomen. Geniet ervan anderen uw spirituele integriteit te tonen. Voorbeeld: een meisje droomde ervan een reis naar Parijs te maken. In het echte leven deed ze iets dat haar zus in verlegenheid bracht. Paris weerspiegelde haar poging om zich met haar zus te verzoenen door langdurig haar respect voor haar te tonen en haar te laten zien dat ze het serieus meende te spijten. Voorbeeld 2: een vrouw droomde ervan naar Parijs te vliegen. In het echte leven was ze op zoek naar een baan en moest ze constant de schijn ophouden om een ​​goede indruk te maken. Paris weerspiegelde haar poging om te allen tijde respectabel te lijken voor potentiële werkgevers….

…Dromen over een navelstreng symboliseert onze banden met een relatie, probleem of situatie. Misschien heb je het gevoel dat je bij iemand moet zijn of dat iemand je niet wil loslaten. U kunt zich zorgen maken om alleen te zijn en uzelf te onderhouden. Als alternatief kan een navelstreng de moederband symboliseren. Misschien heb je een te emotionele band met je moeder. De droom over een navelstreng die niemand voor je zal doorknippen, kan een probleemsituatie weerspiegelen waarvan je denkt dat je die helemaal alleen moet aanpakken. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan een baby te krijgen en merkte dat haar man haar niet wilde helpen het koord door te snijden. Toen ze wakker was, begon ze haar tienerzoon te kastijden vanwege zijn respectloze gedrag en had ze het gevoel dat haar man haar in verlegenheid bracht door haar niet te steunen. Het ongeknipte koord verbeeldde hoe ze het gevoel had dat ze alleen met haar zoon omging….

…De droom dat het haar wordt gladgestreken, symboliseert een denkstijl of houding die is gericht op alles doen wat je zou moeten doen. De hele tijd op de hoogte zijn. Jezelf nooit in verlegenheid brengen of je altijd bewust zijn van mogelijke fouten. Er extra voor zorgen dat uw leven of een situatie volgens het boekje is. Achterovergekamd haar kan ook de weergave zijn van een professionele houding of een grote bezorgdheid over regels of eerlijkheid….

…De droom over broers en zussen symboliseert een alternatief of concurrerend perspectief. Negatief kunnen ze gevoelens of overtuigingen weerspiegelen die positieve gevoelens of overtuigingen tegenwerken, zoals onzekerheid, jezelf ten tweede raden of zelfvernietigende gewoonten. Positief is dat een broer of zus vertrouwen, hoop of iemand met meer ervaring kan weerspiegelen dan jij. Je zus kan op dit moment ook jouw projectie van haar symboliseren. Als je meer dan één broer of zus hebt, zal elke broer of zus een concurrerend of alternatief aspect van je persoonlijkheid vertegenwoordigen op basis van het enige aan hen dat het meest opvalt. De droom over een zus die je niet echt hebt, kan nieuwe ideeën of nieuwe perspectieven vertegenwoordigen die concurreren met die van jou. Ze kunnen nieuwe gevoelens van onzekerheid of twijfel aan zichzelf weerspiegelen. Positief is dat ze een nieuw gevoel van hoop of vertrouwen kunnen weerspiegelen. Een klein zusje kan een gevoel van verantwoordelijkheid of ergernis symboliseren. Voorbeeld: een vrouw bleef dromen van haar zus. Haar eerlijkste gevoelens over haar zus waren dat ze er altijd beter uitzag of populairder was. Toen ze wakker werd, bleef ze teleurgesteld in het daten met mannen van wie ze vond dat ze er niet goed genoeg uitzag. In haar dromen weerspiegelde haar zus situaties of opmerkingen van anderen die haar het gevoel gaven dat ze niet goed genoeg was voor de mannen die ze zocht….

…De droom over kort haar bij iemand die het ongebruikelijk is, of om lang haar kort geknipt te zien, symboliseert een opoffering van macht, of de vrijheid om vrij te denken. Een bepaald aspect van jezelf is conform of minder krachtig dan voorheen….

…De droom over meerval symboliseert een situatie die niet echt is wat je wilde of hoopte dat het zou zijn. Je goed voelen met minder genoegen nemen of een alternatief moeten accepteren. Voorbeeld: een vrouw droomde van meerval die naar haar toe zwom. Toen ze wakker was, probeerde haar oude baas haar opnieuw in dienst te nemen voor een baan waarvan ze was ontslagen vanwege fraude binnen het bedrijf. De meerval die naar haar toe zwom, weerspiegelde haar positieve gevoelens over haar oude baas die haar opnieuw in dienst wilde nemen, terwijl ze ook het gevoel had dat ze ergens anders wilde werken….

De droom over lang haar symboliseert vrijheid, macht en status.

…Het zien van een baby in de droom symboliseert een nieuw begin, nieuwe manieren van denken, nieuwe ideeën of nieuwe levensontwikkelingen. Een baby kan ook een nieuw project of nieuw potentieel symboliseren. Nieuwe vaardigheden ontdekken. Negatief is dat een baby in een droom nieuwe verantwoordelijkheden of nieuwe problemen kan weerspiegelen die constante zorg vereisen. Baby’s kunnen ook de vertegenwoordiging zijn van mensen in uw leven voor wie u de behoefte voelt om goed voor hen te zorgen, zoals ouderen. De droom over een babyjongen kan mannelijke kwaliteiten vertegenwoordigen voor een ervaring of probleem zoals ongevoeligheid, assertiviteit of sociale dominantie. De droom over een babymeisje kan vrouwelijke kwaliteiten vertegenwoordigen voor een ervaring of problemen zoals gevoeligheid, sympathie, sociale ondergeschiktheid. De droom over een huilende baby symboliseert een probleem of een gevoelige situatie in het wakkere leven die aandacht nodig heeft. Een deel van jou dat is beroofd. De droom over een verdrinkende baby symboliseert een gevoelige nieuwe situatie in je leven die totaal overweldigd wordt door onzekerheid of negatieve emoties. Mislukking veroorzaakt door te veel onzekerheid of problemen met iets dat net in je leven begon. Negatief kan het problemen weerspiegelen waar u heel voorzichtig mee bent om ervoor te zorgen dat ze onmogelijk worden gemaakt vanwege buitensporige onzekerheid, problemen of angst. De droom over het laten vallen van een baby symboliseert gevoelens van angst om onverantwoordelijk te zijn met een nieuwe situatie of probleem dat uw zorg vereist. Dromen over het laten vallen van baby’s komen vaak voor bij pasgeboren moeders, meer vanwege hun angst om een ​​onverantwoordelijke moeder te zijn dan vanwege het feitelijk laten vallen van hun baby’s. De droom over het vergeten van je baby symboliseert gevoelens over iets in je leven dat je bent begonnen, maar vervolgens hebt opgegeven. Leg iets opzij waar je van houdt of waar je hard voor hebt gewerkt. Iets speciaals uitstellen. Positief is dat het vergeten van een baby in een droom een ​​teken kan zijn dat er nog tijd is om iets te corrigeren dat je hebt uitgesteld. De droom over een verwaarloosde baby kan gevoelens vertegenwoordigen over het negeren van een toekomstig project of verantwoordelijkheid. Het kan ook de weergave zijn van een gevoelig probleem waar u niet genoeg aandacht aan besteedt. De droom over een te vroeg geboren baby symboliseert nieuwe situaties of nieuwe problemen in je leven die sneller gebeuren dan je wilt. Iets eerder moeten doen dan gepland. Het zien van een dode baby symboliseert een nieuwe ontwikkeling die eindigt, of overwonnen worden door negativisme. Iets dat begon of in de maak was, werd gestopt. Positief is dat een dode baby het gevoel kan hebben dat het een verantwoordelijkheid of een langdurig probleem wordt bespaard. De droom over een baby zonder benen symboliseert een nieuwe ontwikkeling die stagneert. Een nieuwe situatie zonder tractie of momentum. De droom over een misvormde baby symboliseert een nieuwe verantwoordelijkheid of een knagend probleem dat niet is verlopen zoals je had verwacht. Als u daadwerkelijk een baby verwacht, kan dit wijzen op de angst dat er iets mis is met de baby. Dromen dat je gefrustreerd of gestrest bent terwijl je voor een baby zorgt, symboliseert je frustraties en problemen met problemen of verantwoordelijkheid. De droom over een baby die niet van jouw ras is, symboliseert een nieuwe ontwikkeling, nieuwe situatie of nieuwe verantwoordelijkheid die wordt beïnvloed door de symboliek van dat ras. Een blanke die droomt van een zwarte baby symboliseert bijvoorbeeld een nieuwe situatie in je leven waarin je hoopt of denkt dat je je goed voelt een prioriteit is. Zwarte mensen die van witte baby’s dromen, symboliseren nieuwe situaties of verantwoordelijkheden waarin je voelt dat je een voordeel hebt. Het kan ook nieuwe problemen vertegenwoordigen die te veilig zijn om er iets aan te doen. Raadpleeg het thema-gedeelte voor ras voor een meer diepgaande blik op de symboliek van huidskleur en cultuur. Zwangere vrouwen hebben de neiging om te dromen dat hun ongeboren baby’s vaker seks hebben als man dan als vrouw. Dit weerspiegelt waarschijnlijk hun gevoelens over hoe ongevoelig of zwaar de realiteit van het krijgen van een baby is. Het kan ook de weergave zijn van de zeggenschap die de moeder aan het kind toekomt als ouder. Jonge vrouwen en meisjes dromen er misschien van om baby’s te krijgen om hun angst om zwanger te worden of hun verlangen om zwanger te worden weer te geven. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan haar baby te verliezen. In haar wakende leven had ze de universiteit uitgesteld vanwege haar huwelijk. Voorbeeld 2: een vrouw droomde ervan een nieuwe baby vast te houden. Toen ze wakker was, begon ze een nieuwe liefdesrelatie terwijl ze haar man bedroog. Voorbeeld 3: Een oudere vrouw droomde ervan voor een baby te moeten zorgen. Toen ze wakker was, was haar bejaarde echtgenoot erg ziek. Voorbeeld 4: een vrouw droomde ervan haar baby per ongeluk in een winkel achter te laten. In zijn wakende leven was hij een auteur die vond dat ze een boek had verwaarloosd dat ze te lang aan het schrijven was….

…De droom over Joodse mensen symboliseert jou of iemand anders die überhaupt gevoelig is om iets verkeerds te doen. Alleen perfecte ‘positieve’ ervaringen willen. Jij of iemand anders die iets afwijst dat niet perfect gepast, schoon of gezond is. Positief is dat Joodse mensen een positieve houding hebben om helemaal nooit iets verkeerds te doen. Alles wat onsmakelijk, onaangenaam of oneerlijk is, perfect afwijzen. Anderen helemaal niet in verlegenheid willen brengen. Volkomen bezorgd over de integriteit van vrienden of familie. Negatief, een Joods persoon kan jou of iemand anders symboliseren die ongevoelig is om ervoor te zorgen dat iets volkomen juist is. Nauwgezette noodzaak om zich aan regels of voorschriften te houden. Een ~klootzak~ die je niet helpt totdat je perfect hebt voldaan. Het kan ook de representatie zijn van arrogantie die weigert zichzelf onder alle omstandigheden negatief op te merken. Als alternatief kan een Joods persoon uw perceptie weerspiegelen dat anderen hypocriet zijn. Ergernis bij iemand die te aardig of vriendelijk is. De droom over een slecht Joods persoon kan mensen of situaties weerspiegelen waarvan je denkt dat ze overboord gaan en zich zorgen maken over iets dat juist is. Een eikel of enge situatie in je leven die teveel van je vraagt. Het kan ook de weergave zijn van gevoelens dat iets oneerlijk of ‘te goed’ voor je is. Het kan ook uw eigen neiging vertegenwoordigen om ongevoelig of gemeen te zijn om er zeker van te zijn dat een situatie ‘koosjer’ is of dat er niets mis mee is. Voorbeeld: een vrouw droomde van een slecht Joods stel. In het echte leven had ze het gevoel dat haar ouders niet betrokken wilden zijn bij haar leven als ze het moeilijk had. Het kwaadaardige joodse echtpaar weerspiegelde haar mening dat haar ouders geen interesse of bereidheid hadden om haar te leren kennen totdat haar leven helemaal op orde was….

…De droom over de kleur oranje symboliseert macht. Gebruik kracht of hefboomwerking om te krijgen wat u wilt. Het kan ook de weergave zijn van overtuigingen, gevoelens of situaties die erg sterk en merkbaar zijn. Oranje kan ook situaties vertegenwoordigen die u worden opgelegd of die niet kunnen worden genegeerd. Oranje kan ook situaties weerspiegelen die niet kunnen worden weerstaan. Negatief, oranje kan sterke giftige invloeden weerspiegelen of het gevoel hebben dat een situatie gewoon te veel voor je is. Als alternatief kan oranje staan ​​voor hefboomwerking, invloed, autoriteit, status of controle. Voorbeeld: een meisje droomde ervan een probleem te hebben met het weerstaan ​​van een sinaasappelslang. In het echte leven had ze problemen met het weerstaan ​​van een sterk seksueel verlangen naar een man die volgens haar een slordige speler was. De oranje kleur van de slang weerspiegelde hoe sterk haar seksuele aantrekkingskracht voor de smerige man was. Voorbeeld 2: een vrouw droomde van een oranje spin. Toen ze wakker was, was ze een klantenservicemedewerker en had ze het gevoel dat haar werk haar te veel begon te worden. Ze voelde dat haar klanten misbruik van haar begonnen te maken….

…De droom over vrouwelijke borsten symboliseert passieve of overgenomen macht. Jij of een aspect van je persoonlijkheid dat zonder moeite krachtig is. Kracht van iets in je leven dat onbetwistbaar is. De grootte van de borsten geeft aan hoe krachtig u of een bepaald aspect van uw persoonlijkheid is. Grote seksueel wenselijke vrouwenborsten symboliseren hoe krachtig of invloedrijk iets dat u wilt hebben of ervaren over u is. Het kan ook de weergave zijn van moeilijkheden bij het weerstaan ​​van iets dat je echt leuk vindt of een krachtig seksueel verlangen. De droom om geïntimideerd te worden door of verlegen te zijn in de aanwezigheid van grote vrouwenborsten symboliseert zelftwijfel. Een positief of wenselijk resultaat kan ertoe leiden dat u aan uzelf twijfelt of dat u zich onzeker voelt. U kunt zich ook slecht voorbereid voelen of de benodigde hulpbron missen. Lelijke of misvormde borsten weerspiegelen de kracht van iets dat je ervaart dat misschien niet goed aanvoelt. Hoe sterk is een onaangenaam aspect van uw leven. Een platte kist symboliseert onmacht. Een deel van uw leven dat niet effectief of machteloos is. Het hebben van littekens of tatoeages op een borst symboliseert moeilijke gebeurtenissen of levenslessen die moeilijk te vergeten zijn. Iets onaangenaams dat je moest doorstaan ​​om aan de macht te komen. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan bloemen uit haar borsten te zien groeien en iedereen zei hoe aardig ze waren. Toen ze wakker was, werd ze net zwanger en voelde ze de kracht van haar zwangerschap op anderen die haar ervoor respecteerden. De bloemen die uit haar borsten kwamen, weerspiegelden de lof die ze van anderen voelde omdat ze zwanger was geworden. Haar borsten weerspiegelen in dit geval haar gevoel voor kracht dat ze kreeg van het moederschap….