…De droom over politieagenten symboliseert discipline, interventie en handhaving van gedrag. in je dagelijkse leven heb je misschien het gevoel dat je probeert veranderingen aan te brengen, slechte gewoonten weerstaat, het gevoel hebt dat je in bepaalde omstandigheden wordt gedwongen of zelfs het gevoel hebt dat je met karma wordt geconfronteerd. Een politieagent betekent meestal dat je ofwel wilt veranderen, of dat je geen keus hebt. De politie kan ook uw angst voor verandering vertegenwoordigen. Geestelijk bedoelt politie dat uw leven wordt beheerst of geleid op een manier die u dwingt om op een bepaalde manier na te denken of u te gedragen om resultaten te boeken die u een lesje leren. Als je wegrent voor de politie, symboliseert dit je pogingen om weerstand te bieden aan veranderende gewoonten of de manier waarop je denkt. Misschien ben je ook bang voor verandering. Gearresteerd worden in een droom symboliseert verandering die je wordt opgedrongen, of een aspect van je persoonlijkheid. De droom over politieauto’s symboliseert je vermogen om beslissingen te nemen en jezelf te leiden in een leven dat gericht is op gedisciplineerd zijn of het corrigeren van problemen….

…De droom over een politie-uniform symboliseert persoonlijkheidskenmerken die disciplinair zijn of veranderingen in gedachten en gedrag afdwingen. Degene die het uniform in de droom draagt, symboliseert het aspect van jezelf dat verandering of specifieke resultaten afdwingt. Negatieve mensen in politie-uniform kunnen een gebrek aan zelfbeheersing of slechte bedoelingen symboliseren. Misschien weet u wat u doet verkeerd is en zorgt u ervoor dat u het blijft doen….

Zie de betekenis van Badge

…Het zien van mannen in een droom symboliseert aspecten van jezelf of delen van je leven die assertief, agressief, rationeel, praktisch of ongevoelig zijn. Als je een vrouw bent en ervan droomt je erg aangetrokken te voelen tot een onbekende man, symboliseert dit een verlangen naar iets dat je in het leven wilt. Ofwel een ervaring of een persoon die u graag wilt leren kennen. De droom over mannen die je wel kent, symboliseert aspecten van jezelf of kwaliteiten van ervaringen op basis van je meest eerlijke gevoelens of herinneringen aan die mannen. Vraag jezelf af welke karaktereigenschappen of herinneringen het eerst in je opkomen als je aan de man in de droom denkt….

…De droom over broers en zussen symboliseert een alternatief of concurrerend perspectief. Negatief kunnen ze gevoelens of overtuigingen weerspiegelen die positieve gevoelens of overtuigingen tegenwerken, zoals onzekerheid, jezelf ten tweede raden of zelfvernietigende gewoonten. Positief is dat een broer of zus vertrouwen, hoop of iemand met meer ervaring kan weerspiegelen dan jij. Je zus kan op dit moment ook jouw projectie van haar symboliseren. Als je meer dan één broer of zus hebt, zal elke broer of zus een concurrerend of alternatief aspect van je persoonlijkheid vertegenwoordigen op basis van het enige aan hen dat het meest opvalt. De droom over een zus die je niet echt hebt, kan nieuwe ideeën of nieuwe perspectieven vertegenwoordigen die concurreren met die van jou. Ze kunnen nieuwe gevoelens van onzekerheid of twijfel aan zichzelf weerspiegelen. Positief is dat ze een nieuw gevoel van hoop of vertrouwen kunnen weerspiegelen. Een klein zusje kan een gevoel van verantwoordelijkheid of ergernis symboliseren. Voorbeeld: een vrouw bleef dromen van haar zus. Haar eerlijkste gevoelens over haar zus waren dat ze er altijd beter uitzag of populairder was. Toen ze wakker werd, bleef ze teleurgesteld in het daten met mannen van wie ze vond dat ze er niet goed genoeg uitzag. In haar dromen weerspiegelde haar zus situaties of opmerkingen van anderen die haar het gevoel gaven dat ze niet goed genoeg was voor de mannen die ze zocht….

…De droom over een zwarte persoon symboliseert een aspect van je persoonlijkheid dat zich het liefst boven alles goed voelt. Voorrang geven aan het behouden van je geluk of het vermijden van jaloezie boven alles. Vaak een weerspiegeling van een verlangende mentaliteit of een staat van gebrek. Positief is dat zwarte mensen de hoop levend houden in gevaarlijke of vreselijke situaties. Alles op het spel zetten om veilig te blijven alsof niets anders ertoe deed. Probeer hard te bereiken wat als onmogelijk wordt beschouwd. Stijgend boven als alles op het spel staat. Koste wat het kost iets geweldigs weghouden van een ‘klootzak’. Negatief, zwarte mensen vertegenwoordigen verlangen boven alle rationeel denken. Wishful thinking voor realistische keuzes. Jezelf tegenhouden omdat je te veel prioriteit geeft aan je goed voelen. Misschien geloof je niet genoeg in jezelf. Overhaaste of gevaarlijke keuzes omdat je je te druk maakt om vooruit te komen of iets leuk te vinden. Het kan ook gevaarlijk of riskant zijn om te zoeken naar plezier. Jij of iemand anders die zijn eigen gevoelens boven anderen plaatst. Zwarte mensen in dromen kunnen ook gevoelens weerspiegelen over de dreiging van totaal verlies. Jezelf vernietigen met je eigen jaloezie of over-gretigheid. Negatief, zwarte mensen in een droom kunnen ook staan ​​voor jaloerse hatelijkheid of wraak. Als alternatief kunnen zwarte mensen ook arrogant vertegenwoordigen door uw problemen niet onder ogen te zien of anderen te bedriegen om te voorkomen dat u koste wat kost verliest. Wanhoop moet jij of iemand anders jaloezie vermijden. Egoïsme dat er alles aan doet om te voorkomen dat hij de eerste plaats verliest. Een arrogante ~alles of niets~ mentaliteit. Zwarte mensen kunnen krachtige woede of ongevoeligheid vertegenwoordigen als u of de gevoelens van iemand anders niet eerst worden aangepakt. Ondanks of wrede jaloezie omdat je je niet goed voelt om je zin te krijgen. Arrogantie of gemeenheid als je ergens niet in hebt kunnen winnen. Zwarte mensen kunnen ook positieve aspecten van de persoonlijkheid vertegenwoordigen als het persoonlijke vrienden of beroemdheden zijn waarmee u positieve eigenschappen associeert. Zwarte mensen kunnen ook de vertegenwoordiging zijn van de culturele trots die een zwarte persoon over zichzelf voelt als ras een ernstig probleem voor hen is. De droom over seks hebben met een zwarte persoon kan een wakende levenservaring zijn waarin je geniet van jezelf bewijzen of niet te stoppen bent. Negatief, dromen van seks met een zwarte persoon kan een weerspiegeling zijn van je plezier om jezelf liever af te sluiten van winnen om je in plaats daarvan goed te voelen. De droom over een kale zwarte persoon kan een weerspiegeling zijn van krachtige onzekerheden over verliezen, terwijl je er alles aan doet om vast te houden. Het gevoel dat niets in het leven om je geeft als je niets dan hoop hebt. Als je droomt van seksueel aantrekkelijke zwarte mensen, kan dit symbool staan ​​voor je sterke seksuele verlangen naar iemand aan wie je hebt gedacht. Het kan ook de afbeelding zijn van een gevaarlijk aas dat moeilijk te weerstaan ​​is. Als je ervan droomt te worden beroofd door een zwarte persoon, symboliseert dit een keuze die jij of iemand anders heeft gemaakt om jaloezie of schaamte te vermijden die een groot probleem veroorzaken. Het kan ook de weergave zijn van gevoelens van verlies als gevolg van de jaloezie van iemand anders. Het zien van een zeer gespierde zwarte persoon kan een krachtige wens symboliseren om zich goed te voelen die moeilijk te overwinnen is. Het kan zijn dat u moeite heeft om een ​​verleiding te weerstaan ​​of de jaloezie van iemand anders op u te overwinnen. Historisch gezien waren zwarte mensen in dromen slechte voortekenen en verschenen ze vaak voordat pech of tragedie zou toeslaan. Dit komt omdat ze de onzorgvuldige drang van dromers weerspiegelen om zich goed te voelen, waardoor ze het gevaar of de risico’s die voor hen liggen, niet zien. Voor een zwarte persoon De droom over een zwarte persoon kan eenvoudigweg een aspect van hun persoonlijkheid weerspiegelen waarbij uiterlijk en kleding belangrijkere symbolen zijn. Dromen van mensen van uw eigen ras is niet altijd belangrijk, tenzij er andere rassen aanwezig zijn. Gelaatstrekken, kleding of de gevoelens die je krijgt van de droommensen zijn belangrijker. Voorbeeld: een vrouw droomde dat een zwarte man haar in de borst schoot. In het echte leven stierf de dochter van de vrouw bij een auto-ongeluk en ze rouwde om haar dood toen de begrafenisrekening kwam. De zwarte man die haar neerschoot, vertegenwoordigde haar wens om zich goed te voelen over de dood van haar dochters door een dure begrafenis te kopen die ze niet kon betalen. Het schot vertegenwoordigde de dure rekening die werd ontvangen. Voorbeeld 2: Een vrouw droomde ervan zwarte mannen te zien waartoe ze zich erg aangetrokken voelde. In het echte leven had ze moeite om de droombaan en het vriendje te krijgen die ze wilde. De zwarte mannen vertegenwoordigden haar besef van zichzelf dat ze hoopvol bleef om de baan en het vriendje te krijgen, ook al kwamen haar kansen nooit dichterbij. Voorbeeld 3: Een jonge man droomde ervan een onzeker uitziende zwarte man tegen een muur te zien leunen. In zijn wakende leven was hij blut terwijl hij er alles aan deed om financieel stabiel te blijven zonder zichzelf in verlegenheid te willen brengen door om hulp te vragen….

…De droom over belastend bewijs symboliseert bewijs van schuld, of schuld waaraan niet kan worden ontkomen. Uw gevoelens over uw betrokkenheid bij een probleem. Het kan ook een teken zijn dat je het te druk hebt om jezelf de schuld te geven van iets slechts dat is gebeurd. Jezelf laten geloven dat je schuldig bent. Voorbeeld: een man droomde ervan mannen te zien die belastend bewijsmateriaal neerlegden boven een kamer met een dood lichaam erin. Toen hij wakker was, voelde hij zich schuldig omdat hij niet genoeg had gedaan om een ​​vriend te helpen voordat er een groot probleem begon. De mannen die het belastende bewijsmateriaal aanplantten, gaven aan dat hij teveel stilstond bij zijn betrokkenheid bij het probleem van zijn vrienden….

…De droom over het hebben van een epileptische aanval symboliseert extreme emotionele gevoeligheid of angst. Mogelijk een teken dat u te emotioneel geïnvesteerd bent in de situatie of afhankelijk bent van een gehechtheid. De droom om iemand anders een epileptische aanval te zien geven, kan een verrassing of shock zijn met de emotionele gevoeligheid of angst van iemand anders. De droom over inbeslagname van eigendommen door de politie of de overheid symboliseert interventie. Je machteloos voelen om iemand met meer macht te stoppen dan jij. Wakkere levenssituaties waarin u of iemand anders moet worden gestopt omdat ze misschien overboord gaan met ongezond of negatief gedrag. Voelen dat iemand met meer macht dan jij niet wil dat je ooit nog iets doet….

…De droom over een Billy Club symboliseert strijdlustig en resistent denken. Het kan ook de weergave zijn van gevoelens over een probleem of weerstand bieden aan gedrag dat u assertief recht wilt zetten. Negatief, jij of een bepaald aspect van je persoonlijkheid wil niet veranderen en vecht om dit te voorkomen. U kunt erg resistent zijn tegen alternatieve opvattingen of meningen. Het kan ook de vertegenwoordiging zijn van een autoritaire denkwijze die gelooft dat hij iedereen die zich niet gedraagt ​​zoals hij wil moet ~neerslaan~ . Het zien van politie met knuppels symboliseert gevoelens over de behoefte aan hardhandige discipline. Verandering die enige assertieve controle of agressieve inmenging vereist. Voorbeeld: een man droomde ervan een man te zien die een pestkop met beide handen vasthield. Tijdens zijn wakende leven had zijn vriend enkele zeer sterke homofobe opmerkingen gemaakt….

…De droom over een bullebak symboliseert mensen of situaties waarvan je denkt dat ze je opzettelijk in de steek houden of je bedreigen omdat je doet wat je leuk vindt. Het kan ook de weergave zijn van een persoon of situatie waarvan u denkt dat deze te moeilijk is om ermee om te gaan. Niet opstaan ​​tegen een pestkop symboliseert dat je je terugtrekt voor een bedreiging of uitdaging. Als je een pestkop weerstaat, symboliseert dit het confronteren van problemen en het overwinnen van angst. Misschien heb je eindelijk de moed gekregen om iets te doen. De droom om een ​​bullebak te zijn symboliseert arrogantie of gevoelens van onoverwinnelijk zijn. U bent misschien bang om de controle te verliezen. Het kan ook de weergave zijn van een gebrek aan respect voor anderen. Voorbeeld: een jonge man droomde van pestkoppen die hem bedreigden. In zijn wakende leven hadden zijn ouders gedreigd de politie te bellen bij een werkgever als ze ooit een baan bij hen probeerden te krijgen….

…De droom over seks rijden symboliseert een positieve ervaring waarbij iemand of iets zich op een ander richt. Je goed voelen als je merkt dat er iets voor je wordt gedaan. Als je op iemand rijdt, kan dit een positieve ervaring zijn waarbij je al het werk voor iemand doet. Als u wordt bereden, weerspiegelt dit een positieve ervaring waarbij iemand al het werk voor u doet. Rijseks kan wijzen op situaties waarin je iemand zo leuk vindt dat je het leuk vindt om alles voor hem te doen. Negatief kan het wijzen op een persoon in uw leven die u toestaat u te gebruiken. Voorbeeld: een jonge man droomde ervan seks te hebben met een andere mannelijke vriend waar hij het meisje was. Als hij wakker is, genoot hij ervan zijn vriend voor de politie te verbergen….

Zie de betekenis van politie

…De droom over crack-cocaïne symboliseert uw afhankelijkheid van iets dat goed voelt en vreselijk is om op te geven. Een symbool dat kan verschijnen als je het heel moeilijk hebt om over iemand heen te komen die je leuk vindt. Voorbeeld: een man droomde ervan dat de politie een crackhuis binnenviel. Toen hij wakker was, deed hij zijn uiterste best om over een ex-vriendin heen te komen die hij te mooi vond om los te laten. Voorbeeld 2: een vrouw droomde ervan in een crackhuis te zijn. Toen hij wakker was, gebruikte hij veel kankermedicijnen waarvan ze zich volledig afhankelijk voelde, terwijl ze haar leven verpestte met andere symptomen….

Zie de betekenis van politie

…De droom over homoseksuele mensen symboliseert jou of iemand anders die zich goed voelt door iets te doen waarvan ze weten dat het verkeerd of vreemd is. Positief is dat homo’s een comfortabele houding kunnen hebben ten opzichte van het verkennen van het taboe of het niet kunnen schelen wat andere mensen denken over iets dat je doet dat door anderen als anders wordt beschouwd. Negatief is dat homo’s het besef kunnen weerspiegelen dat ze genieten van iets gevaarlijks of iets wat moeilijks vergeven kan worden. Besef dat je het leuk vindt om iets te doen dat gevolgen kan hebben. De droom om je zorgen te maken dat iemand denkt dat je homo is, kan staan ​​voor zorgen dat mensen denken dat er iets mis met je is. U kunt ook erg zelfbewust zijn. Voorbeeld: een man droomde ervan rond homoseksuele mannen te hangen. Toen hij wakker was, was hij zich er zelf van bewust wat andere mensen dachten dat hij een hallucinogene drug, ayahuasca genaamd, had ingenomen tijdens een spirituele retraite waar hij van genoot….

…De droom over Krishna symboliseert morele integriteit. Een aspect van je persoonlijkheid waardoor je erom geeft positief te zijn of het juiste te doen. Krishna in een droom kan een keuze zijn om jezelf te verwijderen uit een negatieve situatie of een innerlijke stem waardoor je je verantwoordelijk voelt. Een voorbeeld van een situatie in het echte leven die een Krishna-droom aanmoedigde, was toen een man besloot het uit te maken met een vriendin die te seksueel verlangend was naar andere mannen. Krishna symboliseerde zijn integriteit en besluit om de ongezonde relatie te beëindigen….

…De droom over een beste vriend kan gedrag of levenssituaties vertegenwoordigen die altijd een goed gevoel of succes ondersteunen. Ideale situaties of een voorkeur die u heeft. Een ideale gelegenheid. Het kan ook de weergave zijn van vaardigheden of middelen die uw leven gemakkelijker maken. Gevoel dat alles in het leven op zijn plaats valt. Negatief gezien kan een beste vriend uw laatste hoop in een moeilijke situatie weerspiegelen. Een teken dat je jezelf misschien isoleert of beperkt. Het kan ook een krachtige negatieve invloed zijn of een slechte gewoonte die goed voelt. Als alternatief kan een beste vriend in een droom positieve sociale interactie met andere mensen weerspiegelen. Goed met elkaar om kunnen gaan. Voorbeeld: een jong meisje droomde ervan een beste vriendin te hebben die ze niet kende. In het wakkere leven had ze 3 jongens die strijden en met haar wilden daten. De beste vriendin die ze niet herkende, weerspiegelde haar knappe uiterlijk en hoe nieuw het voor haar was om constant door zoveel mannen begeerd te worden. Voorbeeld 2: een man droomde ervan te worden gewaarschuwd door zijn beste vriend. In zijn wakkere leven leerde hij nieuwe vaardigheden waarvan hij uiteindelijk het gevoel had dat hij niet van zijn leven zou kunnen genieten….

…De droom over Saoedi-Arabieren symboliseert aspecten van jezelf die gevoelig zijn om ooit weer te moeten verliezen. Jij of iemand anders die zichzelf nooit meer in verlegenheid zal brengen. Positief is dat Saoedi-Arabieren kunnen nadenken over ondraaglijke controle of arrogantie, omdat een misstap gevaarlijk kan zijn. Het kan ook de weergave zijn van permanente wraakacties op je vijanden. Iemand straffen of in verlegenheid brengen met blijvende gevolgen om de integriteit te beschermen. Negatief is dat iemand uit Saoedi-Arabië gevoelens kan uiten over ouders of mensen die controle over je hebben en die hoe dan ook volledig respect vereisen. Het is gevaarlijk om die verandering te voelen of voor jezelf op te komen. Het potentieel voelen voor krachtige ongevoelige gevolgen als je uit de pas loopt. Als alternatief kunnen Saoedi-Arabische mensen uw eigen al te strikte beleid of harde reacties vertegenwoordigen. Voorbeeld: een jonge man droomde ervan Saoedi-Arabische mannen dieren te zien slachten die in een zeer lange rij stonden. Toen hij wakker was, begon hij te beseffen dat zijn vader al jaren tegen hem had gelogen over het nakomen van een belofte om hem te laten bewegen. Toen het tijd werd om hem te laten verhuizen, bedacht zijn vader alle mogelijke excuses om hem tegen te houden en überhaupt een verandering in hun gezinsleven te voorkomen….

…De droom over sms-berichten symboliseert onuitgesproken communicatie van ideeën of bedoelingen. Iemand vertellen wat je denkt, zonder het hem echt te vertellen. Tekstberichten kunnen lichaamstaal, stemgeluid of een onuitgesproken gebaar weerspiegelen. Voorbeeld: een meisje droomde ervan dat haar zus sms’te naar een jongen die ze leuk vond. In het echte leven was ze onzeker over de jongen die ze haar zus leuker vond nadat ze hem had voorgesteld. De zuster die de jongen die ze leuk vond een sms stuurde, weerspiegelde haar zorgen over de onuitgesproken lichaamstaal of de verstandhouding die ze tussen hen vreesde. Voorbeeld 2: een vrouw droomde ervan sms-berichten op haar mobiele telefoon te controleren. Toen ze wakker was, flirtte ze met mannen op het werk en maakte ze gebaren om interesse te tonen….

…De droom over een penis symboliseert kracht, mannelijkheid en competentie. U of een aspect van uw persoonlijkheid voelt zich capabel of krachtig. De droom over het verliezen van je penis in een droom symboliseert emotionele impotentie of machteloosheid. Je voelt je totaal ondoelmatig op een bepaald gebied van je leven. De droom over een grote penis symboliseert jou of een aspect van je persoonlijkheid dat erg krachtig, bekwaam of bekwaam is. Positief is dat het een teken kan zijn dat u zich succesvol voelt, of krachtiger dan anderen. Negatief kan het problemen weerspiegelen of andere mensen die meer macht hebben dan jij. Een probleem of een concurrerend aspect van je leven dat te krachtig voor je is. De droom over het bloeden van je penis symboliseert een verzwakt gevoel van macht, bekwaamheid of competentie. Uw capaciteiten, invloed of sterke punten kunnen aanvoelen alsof ze langzaamaan verloren gaan. Respect, trots of verlegenheid verliezen. Als een vrouw ervan droomt een penis te hebben, kan dit een weerspiegeling zijn van situaties in haar wakende leven waarin ze voor zichzelf opkomt, krachtige beslissingen neemt of anderen laat zien dat ze niet gemakkelijk te verdrijven is. Voor vrouwen en homoseksuele mannen om een ​​penis in een droom te zien, kan dit een weerspiegeling zijn van seksueel verlangende gedachten dat je verlangen om iets te hebben dat je leuk vindt, gebeurt….

…De droom over messen symboliseert emotioneel conflict, verdeeldheid en scheiding. Er zijn problemen met verlies of verandering waarmee u in uw wakkere leven worstelt. Een emotionele pijn of bedreiging. Als alternatief kunt u zich bedreigd voelen door een mogelijk verlies of verandering. De droom om in een mesgevecht te zijn, symboliseert een strijd of concurrerende opvattingen over verlies of verandering. Een gevecht over wie als eerste een offer moet brengen of verlies moet lijden. De droom om met een mes te worden neergestoken symboliseert pijn, gevolgen of schaamte die je ervaart omdat je je verzet tegen iets in je leven waar je het niet mee eens bent. Het kan ook iemand in uw leven vertegenwoordigen waarvan u denkt dat hij probeert terug bij u te komen. Ervaar een belangrijke vijand of oppositie in je leven. Ervaar de gevolgen van mensen die jaloers op je zijn of die niet willen dat je iets doet. Vrouwen dromen er vaak van om achtervolgd te worden door een man met een mes. In het wakkere leven kunnen deze dromen een teken zijn dat ze bang zijn om gedumpt te worden of weer vrijgezel te zijn. Een strijd om de partner tevreden te houden. Als alternatief kan het een weerspiegeling zijn van de poging van de vrouw om agressieve seksuele avances te vermijden. Mannen dromen meestal van messen om een ​​conflict van tegengestelde ideeën of agenda’s weer te geven. Voorbeeld: een jong meisje droomde ervan zichzelf te zien steken met een mes. Toen ze wakker was, had ze een relatie met een vriend die haar vrienden niet leuk vonden. Door zichzelf met een mes te steken, weerspiegelde ze haar besef dat ze zichzelf emotioneel pijn deed met haar vrienden door te weigeren het uit te maken met haar vriend….

…De droom over een stiletto symboliseert een conflict met een probleem in je leven dat opgemerkt wil worden vanwege hoe gevaarlijk het is. Een problematische persoon of situatie die aandacht vraagt ​​voor zijn ernst. Voorbeeld: een meisje droomde van mannen met switchblades die haar wilden vermoorden. In het echte leven stond ze onder enorme druk van school. De switchblades weerspiegelden haar leraren en deadlines die haar altijd herinnerden aan de mogelijkheid van mislukking….

…De droom over ouderen symboliseert ervaring of de wijsheid om beter te weten. Ik ben er geweest en heb dat gedaan. Een soortgelijke situatie opnieuw ervaren. Gedegen advies voortkomend uit ervaring. Het kan ook de weergave zijn van verveling met iets dat je maar al te goed kent. Oude vrouwen weerspiegelen misschien ervaring met het steunen van anderen of met het genaaid worden. Oude mannen kunnen een weerspiegeling zijn van hun ervaring waarbij ze voor zichzelf opkwamen of anderen in verlegenheid brachten. Als alternatief kan een bejaarde persoon het gevoel geven dat u oud bent….

…De droom over een rok symboliseert uitnodiging, flirt of verleiding. Het kan zijn dat u ~jeuk~ hebt om uzelf te verwennen of dat u op het punt staat iets uit te voeren dat u interessant vindt. Je hebt misschien het gevoel dat iets je ~roept~ of je uitnodigt om ervan te genieten. Negatief, een rok kan een teken zijn dat u ~met vuur speelt~ of bijna bezwijkt voor verleiding. Als alternatief kan een rok situaties uit het echte leven weerspiegelen waarin je met iemand flirt of het gevoel hebt dat er met je wordt geflirt. Een weerspiegeling van uitnodigende sociale signalen die door u of iemand anders worden gemaakt. Het weerspiegelt signalen, verborgen berichten of subtiliteiten die door anderen worden geprojecteerd of waarover u fantaseert. Zwarte of rode rokken duiden op ongepast of buitensporig seksueel fantaseren. Als er angst is in een droom dat iemand een rok ziet, symboliseert dit de angst van iemand die je graag ontdekt wat je ware gevoelens zijn. Het ondergoed symboliseert uw houding ten opzichte van seks of romantiek, en de ontdekking is de openbaring van uw gevoelens. De droom over de rok van een schoolmeisje symboliseert een zelfbewuste houding ten opzichte van een persoon of situatie die je leuk vindt en waarmee je jezelf niet voor schut wilt zetten. Het kan uw bezorgdheid weerspiegelen om een ​​goede reputatie te behouden tijdens een sollicitatiegesprek of uw bezorgdheid om iemand die u leuk vindt een goede indruk van u te houden. Mannen die dromen van meisjes die ze willen daten in een schoolmeisjesuniform kunnen hun wens weerspiegelen om met hen te daten, terwijl ze ook erg zelfbewust zijn over wat ze van je voelen….

…De droom over een Braziliaans persoon symboliseert een aspect van je persoonlijkheid dat nederig of beschaamd is. Jij of iemand anders die zichzelf niet zo goed vindt. Het kan ook een weerspiegeling zijn van jou of iemand anders die is gekwetst of onderdrukt door de arrogantie van iemand anders. Niet willen of kunnen pronken. Voorbeeld: een man droomde ervan een heel mooi Braziliaans meisje te zien. Toen hij wakker was, had hij net een mooi meisje ontmoet waarvan hij geschokt was dat ze hem leuk vond, maar al snel besefte dat ze een kind had en een alleenstaande moeder was. Het Braziliaanse meisje weerspiegelde hoe treffend en vernederd het liefdesleven van dit meisje was vanwege haar kind waar mannen die ze ontmoette niet in geïnteresseerd waren….

Zie de betekenis van mannen

Zie de betekenis van mannen

* Zie mannen, jongen

…De droom over een pistool symboliseert wilskracht of de macht om beslissingen te beheersen. Degene die het pistool in een droom vasthoudt, weerspiegelt welke persoonlijkheidskenmerken of situaties uw besluitvorming bepalen. Als je het pistool in een droom vasthoudt, weerspiegelt dit je wilskracht of interesse om een ​​keuze te maken. Als je iemand met een pistool neerschiet, symboliseert dit een beslissing. Het neerschieten van een slecht persoon kan een weerspiegeling zijn van het overwinnen van negatieve denkpatronen door in jezelf te geloven of door het juiste te doen. Het neerschieten van een goed persoon kan een weerspiegeling zijn van overgave aan negatieve emoties of denkpatronen. Het kan ook de vertegenwoordiging zijn van ervoor kiezen om slecht of immoreel te zijn. De droom om met een pistool te worden neergeschoten, symboliseert een beslissing die is mislukt of je in verlegenheid hebt gebracht. Door een slechte keuze die je hebt gemaakt, is een situatie in je opgekomen. Het kan ook de vertegenwoordiging zijn van iemand anders waarvan u denkt dat hij opzettelijk de beslissing neemt om u in de steek te laten, u in verlegenheid te brengen of terug te komen. Het gevoel hebben dat de beslissing van iemand anders u veel pijn of verlies heeft bezorgd. Slechte mensen met wapens vertegenwoordigen negatieve persoonlijkheidskenmerken die uw besluitvorming beheersen (bijv. Angsten, schuldgevoelens of oneerlijkheid). Het kan ook de weergave zijn van een slechte situatie waarvan u bang bent dat deze uit de hand loopt. Een persoon of situatie waarvan u denkt dat deze macht of controle over u heeft. Een innerlijke pestkop die werkt als een innerlijke pestkop. Goede mensen met wapens zijn positieve persoonlijkheidskenmerken die uw beslissingen beïnvloeden (bijv. Moed, zelfvertrouwen, eerlijkheid). Goed oordeel. De droom over een pistool dat niet werkt of vastloopt, symboliseert een gebrek aan wil, moed of kracht om een ​​beslissing uit te voeren. Je hebt niet wat nodig is om een ​​probleem te weerstaan ​​of een belangrijke beslissing te nemen. De droom over het laden van een pistool symboliseert de voorbereiding om een ​​beslissing te nemen of de exacte macht over iemand te nemen. Het kan ook de voorstelling zijn dat u in uzelf gelooft voordat u met een probleem geconfronteerd wordt. Het zien van iemand anders die een pistool laadt, kan een bepaald aspect van jezelf of een situatie weerspiegelen die resistent wordt. De droom over jezelf per ongeluk neerschieten met een pistool symboliseert jezelf op de een of andere manier in het leven naaien met een aanzienlijk overzicht. Niet voorzichtig of verantwoordelijk genoeg zijn met de kracht die je in de hand hebt. De droom om jezelf bewust met een pistool te schieten, symboliseert een zelfopgelegde mislukking. Kiezen om te verliezen met een belangrijke keuze. Voorbeeld: een vrouw droomde dat iemand een pistool op een man richtte. Toen ze nog wakker was, had ze een verhit debat met iemand waarvan ze voelde dat ze van woede op haar zou kunnen ontploffen als ze niet oppast. Het pistool weerspiegelde de beslissing om te exploderen van woede die de macht over haar hield. Voorbeeld 2: Een jongen droomde ervan mannen te zien die een pistool op hem richtten. Toen hij wakker was, had hij het gevoel dat zijn leraar hem uitkoos wegens schaamte….

…Dromen dat je boosheid vasthoudt of uitdrukt, symboliseert een meningsverschil met iemand in je dagelijkse leven of een innerlijk conflict met een aspect van je karakter. Mogelijk ervaart u frustraties en teleurstellingen bij anderen of bij uzelf. Boos zijn in een droom kan ook de vertegenwoordiging zijn van jou of iemand anders die erkenning vraagt. Het kan ook een teken zijn dat u agressie of vijandigheid niet erkent. Misschien voel je je ondergewaardeerd, afgewezen of jaloers. Een boos persoon in een droom kan een kenmerk in jezelf vertegenwoordigen waar je een hekel aan hebt of waar je je schuldig over voelt. Feit: Statistisch gezien hebben mannen veel meer kans op woede of agressie in dromen dan vrouwen. Dit komt waarschijnlijk doordat vrouwen veel opener zijn over hun problemen of zorgen tijdens het wakkere leven. Arme mensen, werkende moeders en eerstgeboren kinderen komen ook vaker voor met woede en geweld in dromen….