…De droom over water symboliseert negativisme of onzekerheid die je ervaart. Een onvoorspelbare situatie. Water kan ook de weergave zijn van een negatieve emotionele toestand, zoals angst of slechte bedoelingen. Onze negatieve onbewuste gedachten en emoties. Negatieve situaties die onzekerheid, het onbekende, obstakels of ongewenste veranderingen met zich meebrengen. Positief is dat water vernieuwing en regeneratie kan symboliseren met symboliek zoals baden, drinkwater of flessenwater. De droom over kalm helder water symboliseert gemoedsrust. U bent geconfronteerd met een probleem of een emotioneel probleem. Het kan ook zijn dat u zich altijd op uw gemak voelt als u een probleem opmerkt. De droom over vuil water symboliseert negatieve situaties of onzekerheid waar je altijd voor moet zorgen of waarvoor je altijd voorzichtig moet zijn. Vervuild drinkwater kan een weerspiegeling zijn van een verjongingsmethode die is aangetast of geruïneerd. Het gevoel dat u de kans op verbetering heeft ontnomen. De droom over onder water zijn symboliseert wakende levenssituaties waarin je je overweldigd voelt door een probleem of negatieve emoties. U kunt in een situatie over uw hoofd zitten en overweldigd worden door uw emoties. De droom over heet of kokend water symboliseert emotionele onrust of zeer actieve negatieve denkpatronen. Je hebt angsten, verlangens, schuldgevoelens of een ander negatief denkpatroon dat onevenwichtig of buitensporig is. Het kan ook de weergave zijn van slechte bedoelingen die je hebt met iemand op wie je boos bent. De droom over koud water symboliseert positieve onbewuste gedachten, emoties of gewoonten. Dingen die positief zijn waarvan u zich niet bewust bent of waar u zich geen zorgen over maakt. De droom over stromend water symboliseert negatieve situaties of onzekerheid die je de hele tijd opmerkt. Druppelend water kan wijzen op een probleemsituatie die langzaam aan de oppervlakte begint te komen. De droom over lopen op water symboliseert totale controle over je emoties of een negatieve situatie. Je hebt een probleem met een probleem of geeft er niet eens om dat een probleem een ​​probleem is. De droom dat je niet in staat bent om in een watermassa te komen, kan een weerspiegeling zijn van je gevoel dat je wordt tegengehouden of niet in staat bent om een ​​probleem of uitdaging aan te gaan die je onder ogen wilt zien. Negatief kan het een teken zijn dat u een gevaarlijke optie wilt kiezen, maar voelt dat iemand of iets u tegenhoudt. De droom over overstromend water symboliseert gevoelens van onzekerheid als een situatie uit de hand loopt. Angst, stress of frustraties beginnen te zwaar te worden. Verschillende watermassa’s vertegenwoordigen verschillende vormen van negativisme in ons leven waarmee we het hoofd moeten bieden….

…De droom over wijwater symboliseert gedachten, gewoonten of levenssituaties die totaal verlossend, volkomen positief of volledig verlossen van problemen en negatieve situaties zijn. Een verlossende actie of kwaliteit die onbetwistbaar is. Negatief, heilig water weerspiegelt misschien te veel geloof dat iets uw problemen onmiddellijk zal oplossen. De droom over heilig water die u niet vertrouwt, symboliseert uw vermoedens over beloften of beweringen dat iets een perfecte oplossing is, of dat het totaal verlossend is. Voorbeeld: een diepgelovige vrouw droomde dat ze geen wijwater mocht gebruiken om zichzelf te genezen. Toen ze wakker was, had ze te maken met ernstige familieproblemen, met de mogelijkheid dat haar kinderen bij haar werden weggehaald. Ze voelde dat God haar negeerde en bad dat haar problemen zouden verdwijnen….

…De droom over warm water symboliseert de verergering of verergering van problemen. Negatieve emoties die worden aangemoedigd. Het kan ook de weergave zijn van een verhoogd gevoel van onzekerheid of angst. Een teken dat een probleem is verwaarloosd of kan toenemen in ernst. De droom dat er heet water over je wordt gemorst, symboliseert gevoelens over verergerde problemen of negatieve gevoelens van anderen die je beïnvloeden. Gevoel dat iets in je leven erger is geworden en op je is ‘gedumpt’….

De droom over een warmwatertank symboliseert krachtig negativisme dat consistent is in je leven. Problemen die niet verdwijnen of die op de lange termijn een merkbare negatieve invloed op u hebben. Negatieve overtuigingen of gevoelens die worden ondersteund door problemen uit de echte wereld die niet zullen veranderen. Een goed ondersteund of goed onderhouden probleem. Een warmwatertank kan krachtige angsten, trauma’s of gevolgen weerspiegelen waarvan je denkt dat je ze niet kunt overwinnen. Het kan ook een zeer vindingrijke vijand symboliseren. De droom over een warmwatertank die uit je huis wordt verwijderd, symboliseert een krachtige angst of een probleem dat is aangepakt. Voorbeeld: een man droomde ervan om een ​​warmwatertank uit zijn kelder te zien halen. In het echte leven had hij te maken gehad met een krachtige angst die verband hield met zijn fysieke uiterlijk. Door een ziekte werd zijn haar kapotgemaakt en na 10 jaar nam hij eindelijk zijn hoed af in het openbaar….

…De droom over een waterballon symboliseert je wens om je goed te voelen als je iemand anders in verlegenheid brengt. Op een speelse manier frustraties of woede ventileren. Als alternatief kan het uw gevoel weerspiegelen dat iemand anders het leuk vond u in verlegenheid te brengen….

…De droom over een waterfontein symboliseert mentale en emotionele stabiliteit. Je geeft niet om problemen, of bent in staat om er comfortabel over na te denken. Negativiteit of onzekerheid gaat gemakkelijk voorbij of is gemakkelijk te beheersen. Emotionele of psychologische controle over kwesties die voorheen moeilijk waren om over na te denken. Als de fontein begint te overstromen of het waterpeil stijgt, symboliseert dit een terugkeer naar zorgen om problemen. Voorbeeld: een man droomde ervan een waterfontein te zien die bijna overvol was voordat hij weer normaal werd. Toen hij wakker was, had hij te maken met angst over een probleem dat hij had dat wegging, maar hij liet hem een ​​beetje onzeker dat het terug zou komen….

…De droom over jezelf die in het water drijft, symboliseert een negatieve of onzekere situatie waarmee je je kalmte bewaart. Sterk blijven of ~doorgaan~. Je hebt grip op je emoties. De droom over het zien van een boot die op water drijft, symboliseert navigatie van onzekerheid of negatieve situaties. Uw potentieel of actieve poging om problemen aan te pakken. De droom over het zien van een object dat in water drijft, symboliseert een aspect van je persoonlijkheid dat vasthoudt of voorbij komt. Mogelijkheden, ideeën of werkwijzen die nog steeds voor u beschikbaar zijn of die nog niet verloren zijn gegaan. Het kan ook de weergave zijn van kansen die zijn ontstaan ​​als gevolg van een negatieve situatie. Iets in je leven dat amper rondkomt of waar niemand meer om geeft. Negatief: objecten die in het water drijven, kunnen voor onbepaalde tijd goede dingen weerspiegelen die verloren zijn gegaan door negatieve of gevaarlijke situaties. De droom over jezelf die in de lucht zweeft, symboliseert de gevoelens dat je ongelooflijk bent of merkbaar ongelooflijke dingen doet. De droom over een object dat in de lucht zweeft, symboliseert misschien ideeën of mogelijkheden die ongelooflijk aanvoelen. De droom over zweven boven de aarde en ernaar kijken symboliseert je gevoel over hoe geweldig of ongelooflijk je leven voelt. Het gevoel hebben dat je hele leven op de een of andere manier draait om groter of beter zijn dan anderen….

…De droom over onderwater zijn symboliseert overweldigd worden door negatieve gedachten, emoties of onzekerheid. Het kan ook de weergave zijn van preoccupatie met verdriet, schuld of angst. De droom over onder water ademen symboliseert overweldigd worden door negatieve gedachten, emoties of onzekerheid terwijl je kalm of zelfverzekerd blijft. Het weerspiegelt een evenwichtig hoofd of intelligentie terwijl u wordt geconfronteerd met negatieve emoties of in stressvolle of onzekere situaties. Blijf kalm of zoek je kracht tijdens een crisis. Voorbeelden van situaties uit het echte leven die een droom kunnen aanmoedigen om onder water te ademen, kunnen zijn wanneer u zich gedwongen voelt om te liegen of wanneer u wordt geconfronteerd met een noodgeval waarbij u kalm moet blijven. Voorbeeld: een jonge man droomde ervan onder water te zijn. Als hij wakker was, was hij altijd verdrietig vanwege de scheiding van zijn ouders….

…De droom over een verkoop of dat een bepaald object in de uitverkoop is, symboliseert kansen of ervaringen die gemakkelijker zijn dan voorheen. Een barrière of obstakel is verlaagd. Een situatie waarin er minder van je wordt gevraagd om hetzelfde doel of dezelfde doelstelling te bereiken. Dromen dat je iets te koop aanbiedt, kan een weerspiegeling zijn van lagere verwachtingen of gewoon snel iets gedaan willen krijgen. Negatief, iets te koop aanbieden kan een weerspiegeling zijn van hoe u niet genoeg in uzelf gelooft of uzelf onderschat. Het kan ook de weergave zijn van gevoelens van wanhoop….

…De droom over een meer symboliseert onbewuste gedachten, negatieve situaties of onzekerheid in je leven met oplossingen die je kunt zien. Het voor u zichtbare land rondom het meer weerspiegelt antwoorden of een veilige haven waarvan u op de hoogte bent. De droom over een meer omgeven door bomen symboliseert negatieve situaties of onzekerheid in je leven met oplossingen die je kunt zien en die je in verwarring brengen. Misschien heb je het antwoord op een probleem ontdekt, maar weet je niet waarom het werkt. Zoals elk water in een droom, weerspiegelen de grootte en toestand van het water uw emotionele toestand….

…De droom over duiken in water symboliseert de keuze om onzekerheid of negativisme het hoofd te bieden. Er zelfverzekerd voor kiezen om problemen direct aan te pakken. Het kan zijn dat u verplichtingen of verantwoordelijkheden opzij zet om een ​​probleem met volle kracht aan te pakken. De droom om in iets anders dan water te duiken, symboliseert volledige focus op een situatie. Je ergens helemaal in willen onderdompelen. Je hoofd diep in een probleem of iets waar je van houdt. Zelfverzekerd een probleem onderzoeken. Duiken in een droom kan ook de representatie zijn van je wens om anderen te laten zien dat je nergens bang voor bent of hoe serieus je het vindt om iets te doen….

…De droom dat objecten koud zijn, kan een weerspiegeling zijn van zuiverheid of sterilisatie van negatieve invloeden. Een deel van je leven is volkomen positief. Geen gevaar. De droom over erg koud weer symboliseert omstandigheden in je leven die vreselijk of ondraaglijk aanvoelen. Het kan ook de weergave zijn van isolatie of eenzaamheid. Emotionele terughoudendheid. De droom over koud water symboliseert onzekerheid of negativisme dat niet gevaarlijk is. Het drinken van koud water kan een aanvulling zijn met zeer zuivere invloeden….

…De droom over het graven van een gat om iets te vinden symboliseert hard werken om antwoorden te vinden of een probleem op te lossen. Een probleem bij de wortel achterhalen. Preoccupatie met proberen iets uit te vinden. Als alternatief kan het opgraven van iets een weerspiegeling zijn van een terugkeer naar oude problemen. Het verleden niet laten vereffenen. Problemen ~opgraven~. Negatief, het graven van een gat kan een vruchteloze inspanning weerspiegelen die een probleem verergert. Gebruik al je middelen om de oorzaak van een probleem te achterhalen, alleen om jezelf erger te maken dan voorheen. Beschaamdheid dat het denken dat uw ideeën zouden werken. De droom over een gegraven gat gevuld met water symboliseert onzekerheid of problemen die je zoektocht naar antwoorden in de weg staan. De droom over het graven van een geheel en met opzet gevuld met water symboliseert een poging om je zoektocht naar antwoorden te verdoezelen door anderen te vertellen dat het te gevaarlijk of problematisch is om je te volgen. Zorg ervoor dat mensen u kopiëren of uw zoekopdracht volgen….

…De droom over een roeiboot symboliseert hard werken, inspanning en doorzettingsvermogen bij het omgaan met emotionele problemen, onzekerheid of negatieve levenssituaties. Gebruik consequent al je kracht of kracht om door een moeilijke situatie heen te komen. De toestand van het water geeft aan hoe ernstig uw emotionele toestand is of hoe moeilijk de situatie is waarmee u wordt geconfronteerd. De droom over een rij die onder water zinkt, symboliseert het opgeven van je problemen, moeilijkheden die je afleiden of onzekerheid die je overweldigt….

…De droom over jezelf die langzaam op het water afdrijft, symboliseert onzekerheid of een negatieve situatie waarmee je wordt geconfronteerd door het voor zichzelf te laten zorgen. Alleen doen wat nodig is om een ​​probleem op te lossen of ervoor zorgen dat het probleem u naar behoefte draagt. De droom over het zien van een persoon of object dat op het water van je wegdrijft, symboliseert een negatieve situatie of onzekerheid die langzaam een ​​aspect van je leven scheidt. Een relatie of iets dat je leuk vindt, kan langzaam verdwijnen vanwege een probleem….

…De droom over iets dat kookt, symboliseert onrust of ergernis. Negatieve emoties of bedoelingen of verslechtering. Een negatieve situatie kan bijna een eindpunt bereiken. Koken kan ook de weergave zijn van uw voorbereiding om negatieve emoties of bedoelingen bij anderen los te laten. Er is kans op woede of wraak. Je merkt misschien ook hoe negatief of gevaarlijk een situatie is. Als alternatief kan koken een constante staat van gereedheid of kracht vertegenwoordigen. Besef dat u altijd bereid bent om actie te ondernemen. Voorbeeld: een man droomde ervan water te zien koken op een verwarming in zijn slaapkamer waar hij naartoe liep om uit te schakelen. In zijn wakende leven dacht deze man er stiekem aan om een ​​ingenieur te ontslaan die hem moeilijkheden bezorgde en kwam op het laatste moment tot een akkoord met de ingenieur. Het kokende water in de slaapkamer vertegenwoordigt de geheime, verergerde gedachten van de man toen hij dichter bij het ontslaan van de ingenieur kwam….

…Dromen dat je een brug oversteekt symboliseert een overgang, een belangrijke beslissing of een kritieke kruising in je leven. Een verandering is aan de horizon. Bruggen vertegenwoordigen een overgangsperiode in uw leven. Als de brug over water is, suggereert dit dat je overgang op de een of andere manier met negativisme wordt geconfronteerd. Ofwel levenssituaties die je uitdagen, ofwel een transformatie teweegbrengen. Als je van de brug en in het water valt, geeft de droom aan dat je negatieve gedachten en emoties laat voorkomen dat je verder gaat….

…De droom over een pijnboom symboliseert een gevestigd deel van je leven dat machteloos is. Positief is dat een pijnboom erop reflecteert dat hij ondanks alle misbruik of verlegenheid volhoudt. Negatief, een dennenboom weerspiegelt de bereidheid om impotent te zijn, zolang volledig falen kan worden vermeden. De droom over het ruiken van dennen symboliseert het gevoel dat een probleem of situatie goed genoeg is om te tolereren. Voorbeeld: een klein meisje droomde van pijnbomen in haar achtertuin die weigerden te worden gekapt en in de vuilnisbak gestopt, hoe hard ze ook haar best deed. Toen ze wakker was, was ze opgewonden dat haar ouders wilden verhuizen, maar na 6 maanden dat hun huis te koop stond, waren er geen kopers. De pijnboom weerspiegelde hoe gefrustreerd hij zich voelde over het probleem dat de verkoop van het huis niet wegging, wat de ouders ook deden om te verkopen….

…De droom over een badpak symboliseert een aspect van je persoonlijkheid dat volledig gericht is op het omgaan met onzekerheid of een negatieve situatie. De symboliek is gebaseerd op water dat onzekerheid of negatieve situaties weergeeft. Het badpak weerspiegelt dan uw persoonlijkheid terwijl het hiermee omgaat. De kleur van het badpak is erg belangrijk. Blauw symboliseert een positieve kijk, rood is negatief en wit symboliseert zuivering of oprechte bedoelingen. Als je stippen op een zwempak ziet, geeft dit weer dat je je bewust bent dat je voortdurend met een probleem te maken hebt. Voorbeeld: een man zag een vrouw in een zwempak met blauwe stippen aan het strand. In het echte leven werd hij geconfronteerd met een levensbedreigende gezondheidstoestand. Het zwempak met stippen weerspiegelde zijn persoonlijkheid die voortdurend worstelde om zijn probleem het hoofd te bieden. Iets wat hij de hele tijd moest doen om zijn gezondheid te verbeteren….

Zie de betekenis van gebotteld water

…Dromen dat water aan het verdampen is, symboliseert negativisme of onzekerheid in je leven dat langzaam vanzelf verdwijnt. Als alternatief kan waterverdamping een weerspiegeling zijn van een verjongingskans die langzaamaan verloren gaat. Mogelijk omdat u niets doet….

…De droom over zeilen symboliseert uw vermogen om door onzekerheid of negatieve situaties te navigeren. Hoe goed u in staat bent om met de moeilijke problemen van het leven om te gaan. Vlot varen door ruw water is een teken dat u moeilijkheden overwint. De droom over zeilen door onbekende wateren symboliseert stabiliteit terwijl je geconfronteerd wordt met onzekere situaties die je nog nooit eerder hebt meegemaakt. Je hebt geen ervaring maar gaat goed met jezelf om….

…De droom over een nijlpaard symboliseert onvriendelijkheid of afstandelijkheid. Gevoel dat iemand je niet mag. Mogelijk ervaar je mensen of situaties die koud, afstandelijk, temperamentvol of moeilijk te benaderen zijn. Een nijlpaard kan ook de weergave zijn van problemen met samenwerken of een onvermogen om hulp te krijgen. Chagrijnigheid. Een nijlpaard kan ook uw eigen onvriendelijkheid of desinteresse in samenwerking met anderen vertegenwoordigen. Een nijlpaard kan gedrag weerspiegelen dat merkbaar ongeïnteresseerd is in het succes of het welzijn van anderen. Voorbeeld: een jonge man droomde van nijlpaarden in een rivier. In het echte leven ervoer hij vijandige mensen op de werkplek en was hij bang zijn baan te verliezen. Voorbeeld 2: een vrouw droomde ervan dat een nijlpaard haar vriend was. Toen ze wakker was, was ze erg afstandelijk tegenover doktoren terwijl ze probeerde een oplossing voor haar kanker te vinden. Het vriendelijke nijlpaard weerspiegelde haar onaangenaamheid die haar hielp, omdat ze wist dat ze gelijk had en weigerde nee te accepteren. Voorbeeld 3: Een man droomde ervan bang te zijn voor een nijlpaard die uit het water kwam om hem op te eten. In zijn wakende leven was hij een webmaster die verkeersverliezen van Google naar zijn website ervoer en was bang dat Google zijn site zou straffen met nog meer verkeersverliezen als hij wijzigingen zou aanbrengen aan zijn website….

…De droom over het strand symboliseert een tijd in je leven waarin je met negativisme wordt geconfronteerd, of met onzekerheid. Het kan ook een overgang zijn van een vertrouwde naar een onbekende omgeving. Voorbeeld: een man droomde ervan op een strand met uitzicht op het water te staan. In het echte leven maakte hij een gezondheidscrisis door….

…De droom om over iets te springen symboliseert het overwinnen van obstakels of niet toestaan ​​dat iets je in de weg zit. Besluitvaardigheid. Mogelijk voelt u druk of voelt u zich gedwongen om snelle beslissingen te nemen. Een kans grijpen of een risico nemen. Haastigheid. De droom over springen om iets te bereiken symboliseert vindingrijkheid, wensen, nieuwe ideeën uitproberen of verlangen om een ​​moeilijk doel te bereiken. Een kans wagen of iets anders proberen. Een probleem dat slimheid of uw volledige aandacht vereist. Risico nemen. De droom over springen van vreugde symboliseert spanning en opwinding. De droom om op één plek op en neer te springen, kan een weerspiegeling zijn van je poging om iets keer op keer opnieuw te proberen. Springen kan ook de weergave zijn van een plotselinge verandering. De droom over het springen in het water symboliseert een gevaarlijke of onzekere situatie die je in één keer wilt aanpakken. Kiezen om een ​​probleem onder ogen te zien, ~je handen vuil maken~, of een grote kans wagen. De keuze maken om betrokken te raken bij iets onaangenaams….

…De droom over moeite met ademhalen symboliseert dat je je ongemakkelijk voelt, dat je te veel beperkingen opgelegd krijgt, onder druk staat of moeite hebt om met een probleem om te gaan. Het kan ook zijn dat u probeert te veel tegelijk te doen of moeite heeft om een ​​situatie onder controle te krijgen. Negatief, ademhalingsmoeilijkheden kunnen een weerspiegeling zijn van angst of angst over uw vermogen om in een bepaalde situatie te presteren. Het gevoel hebben dat je niet kunt ontspannen of helemaal jezelf kunt zijn. Het kan ook de weergave zijn van gevoelens van emotioneel of creatief verstikt zijn. De droom om op adem te komen symboliseert de behoefte om te herstellen of te vertragen. Angst, spanning of angst voelen in een situatie die wordt ervaren. Nodig om ‘je te oriënteren’. Je hebt al je energie of middelen gebruikt om vooruit te komen of met iemand te concurreren. U loopt mogelijk het risico uzelf uit te putten. Het kan ook de weergave zijn van haast of de angst om te verliezen die je te hard duwt. De droom over rustige of ontspannen ademhaling symboliseert een hoge mate van comfort bij een situatie of je prestatie. Geen druk of moeite voelen. Een evenwichtig gevoel en controle. Gelukkig of ontspannen zijn. Zen. De droom om je adem in te houden symboliseert een tijdelijke behoefte om af te zien van je comfort om een ​​probleem of moeilijke situatie te doorstaan. Je emotioneel beschermd voelen terwijl je een risico neemt of hoopt iets gevaarlijks te vermijden. Jezelf van een noodzaak afsnijden. De droom over onder water ademen symboliseert een hogere mate van comfort terwijl het overweldigd wordt door negatieve emoties of onzekere situaties. Goed voor jezelf zorgen. De droom over niet kunnen ademen symboliseert emotionele verstikking. Mensen met astma dromen er vaak van dat ze niet kunnen ademen….

…De droom over een vijver symboliseert onzekerheid of een opzettelijke negatieve situatie. Dit is met opzet een probleemsituatie. Zorg dragen voor het creëren van problemen of angst. Iemand met opzet in verwarring houden. Als alternatief kan een vijver weerspiegelen hoe u een probleem onder controle houdt. Emoties onder controle houden. De symboliek voor vijvers is gebaseerd op het droomsymbool voor water en vijvers die met opzet worden uitgegraven….

…De droom om te proberen een steen over het water te slaan, symboliseert een poging om te bewijzen hoe ongelooflijk een idee of oplossing voor een probleem is. Een poging om een ​​probleem weg te poetsen met een ongelooflijk gemakkelijke of ervaren oplossing….

…De droom over een jacht symboliseert een intelligente of vindingrijke poging om door de onzekerheden van het leven te navigeren. Het kan ook de weergave zijn van het vermogen om krachtig of vaardig om te gaan met negatieve situaties. Als u een jacht onder water ziet, of ingehaald door golven, symboliseert dit onzekerheid of negatieve situaties die uw vermogen om ze intelligent te confronteren overweldigen….

…De droom over een plafond symboliseert je gevoelens over een beperking die je hebt bij het bereiken van een doel, inzicht of prestatie. ~Hoe hoog is de lat gelegd.~ Hogere plafonds kunnen een gevoel van verafgelegen beperkingen weerspiegelen of dat er veel kan worden gedaan. Lagere plafonds kunnen duiden op het besef dat beperkingen duidelijk en aanwezig zijn. Positief is dat een plafond kan weerspiegelen hoe comfortabel u zich voelt in een situatie waarin niets u kan stoppen of dat er duidelijke grenzen zijn vastgesteld. Negatief, een plafond kan gevoelens vertegenwoordigen dat u niet verder kunt komen. De droom om aan het plafond te zijn en naar jezelf neer te kijken, symboliseert gevoelens dat je psychologisch of spiritueel een limiet hebt bereikt. Het kan zijn dat u zich ervan bewust bent dat u op de een of andere manier niet in staat bent uzelf te verbeteren. De droom over een scheur in het plafond symboliseert het ongemak dat een veilige grens niet zo veilig is als je dacht. Positief is dat het een nieuwe kans kan zijn om vooruitgang te boeken die zich langzaamaan openbaart. De droom over een plafond dat naar beneden valt of instort, symboliseert gevoelens dat een hele situatie moet veranderen. Onvermijdelijke of niet te stoppen verandering. De droom over water dat van het plafond druipt, symboliseert gevoelens van onzekerheid of angst voor de toekomst. Gevoelens dat een probleem in je leven langzaamaan erger wordt en niet meer te ontsnappen valt. Het kan ook de weergave zijn van een onaangename waarheid of onvermijdelijkheid die langzaam aan de oppervlakte komt. De droom dat een plafond lager wordt, symboliseert gevoelens dat beperkingen erger worden of op de een of andere manier worden afgesloten….