…De droom over ogen in een droom symboliseert observatie, oordelen en bewustzijn. De manier waarop jij of een bepaald aspect van je persoonlijkheid een situatie ziet. Gesloten ogen dromen symboliseert het vermijden van waarheid of intimiteit. Iets niet willen overwegen of accepteren. Als alternatief kunnen gesloten ogen een gebrek aan bewustzijn, onwetendheid of naïviteit weerspiegelen. Rode ogen symboliseren een negatieve kijk op een situatie of slechte bedoelingen. Een weerspiegeling van negatieve denkpatronen of slechte keuzes. Jij of een aspect van je persoonlijkheid dat bang, boos, destructief of oneerlijk is. Denkpatronen of gebieden van uw leven die niet nuttig zijn. Blauwe ogen symboliseren een positieve en positieve kijk op een situatie of goede bedoelingen. Een weerspiegeling van positieve denkpatronen of goede keuzes. U of een aspect van uw persoonlijkheid is zelfverzekerd, sympathiek, constructief of eerlijk. Denkpatronen of gebieden van uw leven die nuttig zijn. De droom over donkerblauwe ogen symboliseert een ongevoelige kijk of kijk op een situatie. Een situatie zien met een brutaal eerlijk perspectief. Donkergroene ogen symboliseren een egoïstische kijk. Egoïstische observaties en oordelen. De droom over zwarte ogen symboliseert een kijk op of observatie van een situatie gebaseerd op angst of overdrevenheid. Een kwestie die je met angst opslokt of waarvan je gelooft, is totaal overboord. De droom over gele ogen symboliseert een kijk op of observatie van een situatie waarin hij zelf betrokken is. Alles wat je merkt, heeft met één probleem te maken. De hele tijd iets opmerken. Negatief, gele ogen weerspiegelen hoe je merkt dat alles wat je doet rond een specifiek probleem of angst draait. De droom over bloeddoorlopen ogen symboliseert uitgeputte gevoelens van het moeten opmerken dat een situatie nog niet voorbij is. De droom over droevige ogen symboliseert een kijk die teleurgesteld is. Het kan ook de weergave zijn van een beeld van een situatie die hopeloos is. Een situatie bekijken vanuit het perspectief dat er niets gebeurt dat je leuk vindt of ooit kan gebeuren. Een droevige blik kan ook een teken zijn dat je niet genoeg in jezelf gelooft of te gemakkelijk opgeeft. De droom over bloedende ogen symboliseert het besef dat iemands zelf een verzwakte of verzwakkende positie heeft in een wakkere levenssituatie. Een kijk op een situatie vanuit het perspectief van verlies van kracht of vitaliteit. Het gevoel hebben dat er niets kan worden gedaan totdat u uw probleem voor het eerst aanpakt….

…De droom over kattenogen symboliseert waanvoorstellingen of verkeerd geïnterpreteerde observaties. Opvattingen over situaties die gevuld zijn met misvattingen over de werkelijkheid. Dromen dat je kattenogen hebt, kan staan ​​voor je poging om anderen altijd leugens te laten geloven of anderen te manipuleren op basis van hun misvattingen. Voorbeeld: een man droomde ervan om 20 of 30 kattenogen in het donker naar hem te zien kijken. Tijdens zijn wakkere leven maakte hij een zeer ongebruikelijke dramatische situatie door waarvan hij aanvankelijk dacht dat die ernstige gevolgen had voor een aantal gebieden van zijn leven. Dit bleek uiteindelijk niet waar te zijn, aangezien zijn leven daarna snel tot rust kwam….

…De droom over een huis symboliseert jouw manier van denken of perspectief op een situatie. Uw kijk op de ervaring van de huidige omstandigheden. Overtuigingen of gevoelens waar u zich prettig bij voelt. Uw kijk op een ervaring die u bekend voorkomt. Uw mening of overtuigingen over een situatie die voor u normaal is geworden. Negatief gezien kan een huis een geloofssysteem of gewoonte weerspiegelen die u als vanzelfsprekend beschouwt. Het type huis heeft de symboliek voor hoe u over een bepaald onderwerp denkt. De toestand van het huis weerspiegelt uw mentale toestand terwijl u iets ervaart. Rijke huizen symboliseren uw perspectief op kwesties waarin u krachtig en vindingrijk bent. Arme huizen vertegenwoordigen uw perspectief op kwesties waarbij u machteloos of emotioneel verzwakt bent. De kamers van het huis zijn indicatief voor hoe een probleem wordt aangepakt of afgehandeld. Zie het thema-gedeelte voor meer informatie over huizen. De droom over het kopen van een huis symboliseert uw toewijding om iets in uw leven te integreren. Kiezen om iets normaal voor je te maken. Het kan ook betekenen dat u heel hard heeft gewerkt om iets te verdienen. Negatief: het kopen van een nieuw huis kan betekenen dat je een fout hebt gemaakt waar je aan vastzit. De droom om in een droom naar huis te gaan, symboliseert een terugkeer naar vertrouwdheid of comfort. Het wordt weer normaal. Het kan zijn dat u moeilijkheden heeft ondervonden of iets nieuws heeft gedaan. De droom over het schoonmaken van je huis symboliseert zelfverbetering. Het kan zijn dat u een idee aan het verfijnen bent of iets probeert te perfectioneren. Onnodige overtuigingen of gewoonten worden verwijderd of veranderd. De droom over een nieuw huis symboliseert een nieuw perspectief of mentaliteit op een situatie. Een nieuwe manier van denken over iets. Mogelijk is een nieuwe situatie voor u normaal geworden. Een betere manier om te leven of het leven te zien. Nieuwsideeën of levensstijlkeuzes. De droom over een oud huis symboliseert een perspectief of mentaliteit die wordt ervaren, beproefd en vertrouwd. De droom om buitengesloten te worden, symboliseert afwijzing en onzekerheid. Het kan zijn dat u zich niet zo zeker of zelfverzekerd voelt als u wilt. De droom om terug te keren naar een oud huis symboliseert een terugkeer naar een oude of vertrouwde manier van denken. Een perspectief op het leven dat je eerder hebt gehad. Dit kan gebeuren wanneer u terugkeert naar oude gewoonten, banen, relaties of zelfs weer naar school gaat. U kunt ook overwegen hoe de reputatie van het oude huis is en hoe het uw huidige denkwijze kan symboliseren. De droom over het huis van iemand anders symboliseert je manier van denken door het perspectief van de kwaliteiten die het meest opvallen bij die persoon. Als u bijvoorbeeld droomt van een grootoudershuis, kan dit uw manier van denken vertegenwoordigen vanuit het perspectief van een wijzer of meer ervaren aspect van uw persoonlijkheid. Dit betekent dat u mogelijk te maken heeft met een situatie waarmee u al ervaring heeft. Als alternatief kunnen de huizen van andere mensen ook een symbool zijn voor problemen die u met die mensen hebt. De droom over gekleurde huizen symboliseert je geest door het perspectief van wat de kleur ook symboliseert. Een blauw huis symboliseert bijvoorbeeld een positieve mindset en een rood huis symboliseert een negatieve mindset. Zie het thema-gedeelte voor meer informatie over kleuren. Als er in je huis wordt ingebroken of beroofd, staat symbool voor een probleem, een negatieve instelling of een slechte gewoonte die je berooft van geluk, vertrouwen of integriteit. Verlaten huizen symboliseren mentale of emotionele verwaarlozing. Ze kunnen ook uw mening geven over problemen waaraan u gewend bent geraakt. Een teken dat je niet de moeite hebt genomen om met problemen om te gaan of dat je je moet concentreren op zelfverbetering. Herenhuizen of huizen van rijke mensen symboliseren uw gemoedstoestand wanneer u zich krachtig voelt, controle hebt of doelen bereikt. Huisnummers en locaties dragen ook bij aan de symboliek die beschrijft hoe u denkt of voelt. De droom over een voormalige woning symboliseert uw gemoedstoestand op basis van uw herinneringen aan dat huis. Overweeg ook het nummer van het huis met behulp van droomnumerologie. De droom over het huis van je ouders symboliseert dat je gemoedstoestand er een is die te maken heeft met hun geweten (vader) om over een probleem te beslissen of een negatieve situatie onder ogen te zien, of hun intuïtie (moeder) te gebruiken om erachter te komen hoe ze een probleem kunnen oplossen of blijven weg ervan voordat het begint. De droom over het zien van een huis dat wordt verwoest, symboliseert een deel van je leven waaraan je gewend bent geraakt te eindigen. Een perspectief op een situatie die normaal is of stabiel wordt geruïneerd. Voorbeelden van levenssituaties die dit soort dromen kunnen veroorzaken, kunnen het verlies van een baan, verlies van gezondheid, blijvende verwondingen bij een ongeval of grote veranderingen in het gezinsleven zijn. Voorbeeld: een rijke vrouw droomde er regelmatig van om in het oude, arme huis van haar jeugd te zijn. Telkens wanneer deze droom zich voordeed, ervoer ze intense frustratie tijdens het wakkere leven. Het arme gezin weerspiegelde haar perspectief op situaties waarin ze zich machteloos voelde en geen middelen had om met problemen om te gaan. Voorbeeld 2: een oudere vrouw droomde ervan buitengesloten te worden uit een huis. In het echte leven wilde ze weer jong zijn en had ze het gevoel dat de jeugd voorgoed voorbij was….

…De droom over een sauna symboliseert een informele benadering om in één keer veel negativisme onder ogen te zien om je leven te verbeteren. Kiezen om veel ongemak, problemen of problemen te verdragen om alles snel op te lossen. Intense stress op korte termijn voor langdurige voordelen. Positief is dat een sauna een proactieve houding ten opzichte van problemen of een realistische houding ten opzichte van de lange termijn weerspiegelt. Willen ~alles nu afhandelen~, zodat u er later helemaal niet meer mee te maken krijgt. Negatief, een sauna kan een teken zijn dat u niet beseft dat een probleem geavanceerder is dan u denkt. U kunt misschien niet al uw problemen in één keer onder ogen zien. Een snelle, intense aanpak om problemen het hoofd te bieden, is misschien niet gunstig….

…De droom over een sticker symboliseert het opmerken van een situatie op een andere manier die bij je past of beter aanvoelt. Een kijk op een situatie die is afgestemd op jouw voorkeuren of wensen. Genieten van een persoonlijk tintje of maatwerk. Als alternatief kan een sticker een waarschuwing of een duidelijk bericht vertegenwoordigen. Overweeg wat er op de sticker staat voor extra betekenis. Dromen van een sticker die je niet hebt uitgekozen, kan een persoon of situatie weerspiegelen die probeert een situatie aantrekkelijker te maken voor je voorkeuren of je opbeuren met een alternatieve keuze. Negatief is dat een sticker een indicatie kan zijn van de moeilijkheid om de realiteit onder ogen te zien of iets onaangenaams onder ogen te zien. Kwaadaardige of negatieve afbeeldingen op stickers kunnen wijzen op een voorkeur om het negativisme van een situatie als iets goeds te zien….

…De droom over een pauw symboliseert opzichtigheid of pronken. Misschien probeert u aandacht te krijgen, of wilt u opgemerkt worden. Een pauw is een metafoor voor ‘alle ogen op jou gericht’. Een pauw kan een teken zijn dat u op een bepaald gebied van uw leven te veel trots, zelfvertrouwen of ijdelheid hebt. Het kan ook de weergave zijn van arrogantie. De droom over een pauw met rode ogen symboliseert een buitensporige of onevenwichtige behoefte om aandacht te trekken of te pronken….

…De droom over een speedo-zwempak symboliseert gedrag of bedoelingen die op niets gericht zijn, behalve nooit verliezen aan negativisme. Onzekerheid onder ogen zien terwijl je nergens om geeft, behalve erdoorheen komen of het overwinnen. Totale preoccupatie met het onder ogen zien van een probleem of het confronteren van iets. De symboliek is gebaseerd op water dat negatieve situaties of onzekerheid vertegenwoordigt. Het speedo-zwempak is dan een weerspiegeling van de persoonlijkheid die volledig gefocust of minimalistisch is terwijl hij hiermee wordt geconfronteerd….

…De droom over een bikini symboliseert jou of een aspect van je persoonlijkheid dat volledig gericht is op het omgaan met onzekerheid of een negatieve situatie. Het vrouwelijke aspect van het symbool kan een teken zijn dat u zich machteloos of onbeheerst voelt wanneer u problemen onder ogen ziet. De symboliek is gebaseerd op water dat onzekerheid of negatieve situaties weergeeft. De bikini weerspiegelt dan jouw persoonlijkheid die hiermee te maken heeft. De kleur van het badpak is erg belangrijk. Blauw symboliseert een positieve kijk, rood is negatief en wit symboliseert zuivering. Voorbeeld: een man droomde ervan een meisje in bikini op het strand te zien. In het echte leven werd hij geconfronteerd met een ernstige gezondheidscrisis waarin hij dacht dat hij zou sterven. Het meisje in de bikini symboliseerde zijn gevoel van machteloosheid om het probleem op te lossen en tegelijkertijd de onzekerheid van de dood onder ogen te zien….

…De droom over geweld symboliseert mentale of emotionele conflicten of worstelen met bepaalde aspecten van je persoonlijkheid. Je hebt negatieve gedachten of emoties zoals angsten, verlangens, schuldgevoelens, jaloezie of andere problemen waarmee je in je wakkere leven wordt geconfronteerd of waarmee je worstelt. Geweld kan ook de weergave zijn van conflicten of ruzies in het wakende leven. Als je gevechten of gewelddadige confrontaties wint, symboliseert dit negatieve gedachten of gewoonten die je tijdens je wakkere leven hebt overwonnen. Mogelijk bent u met succes een probleem onder ogen gezien. Als je gevechten of gewelddadige confrontaties verliest, kan dit symbool staan ​​voor negatieve gedachten of gewoonten waaraan je hebt toegegeven of die je beslissingen beheersen. Een probleem is misschien te veel voor u of te eng om het hoofd te bieden. De droom over gewelddadig zijn jegens jezelf kan neerkomen op zelfbestraffing, schuldgevoelens of je hulpeloos of kwetsbaar voelen. Als je merkt dat je in een droom van geweld geniet, kan dat betekenen dat je graag problemen onder ogen wilt zien of negativisme in je leven wilt overwinnen. Het kan ook wijzen op agressieve of sadomasochistische neigingen. Het zien van geweld kan ook de weergave zijn van onderdrukte herinneringen aan misbruik vanaf de kindertijd….

…De droom over een jubileum symboliseert een verhoogd gevoel van prioriteiten. Een wakkere levenservaring die je nederig maakt, of je eraan herinnert wat het belangrijkste is in je leven. Een teken dat je misschien kleine problemen moet opofferen of dingen moet uitstellen die niet cruciaal zijn. Een droom van een jubileum wijst op een verhoogd gevoel voor moraliteit, het onder ogen zien van je eigen arrogantie of het onder ogen zien van problemen die je hebt vermeden. Het kan ook de representatie zijn van een behoefte om ~vet kwijt te raken~ of om de vuilnis in je leven kwijt te raken. De droom over het jubileum van je ouders symboliseert een levenssituatie die het oordeel van je geluiden versterkt. Iets waardoor u het juiste doet, ongeacht hoe u erover denkt….

…De droom over een gevangenisbewaker symboliseert jou of iemand anders die zich zorgen maakt over een beperking. Het gevoel hebben dat het terugbetalen van schulden of het ondergaan van straf verplicht is. Gevoel dat niemand je zal helpen ontsnappen aan de gevolgen van je daden. Het kan ook de representatie zijn van een persoon of situatie die ervoor zorgt dat je je karma onder ogen ziet, of je het nu leuk vindt of niet. Als alternatief kan een gevangenisbewaarder aangeven dat u uw eigen schuld accepteert. Een deel van jou dat je schuldig kent en er iets aan moet doen. Jezelf straffen of het gevoel hebben dat de gevolgen moeten worden terugbetaald. Je eigen groei of geluk beperken. Dromen dat je een gevangenisbewaarder bent, symboliseert je wens om iemand anders te beperken of ervoor te zorgen dat ze de gevolgen van hun acties onder ogen zien. Het kan ook de weergave zijn van uw poging om ervoor te zorgen dat schulden worden terugbetaald of dat de straf volledig wordt ervaren. Iemand niet gemakkelijk laten gaan. Voorbeeld: een man droomde ervan een witte bijbel te krijgen van een gevangenisbewaarder. Toen hij wakker was, zat hij feitelijk in de gevangenis en had hij het gevoel dat hij zijn wegen moest veranderen omdat hij wist dat hij schuldig was….

…De droom over een rivier symboliseert negatieve situaties of onzekerheid in je leven die tijdelijk is. U wordt rechtstreeks geconfronteerd met obstakels, onbekende situaties of ongewenste veranderingen die tussentijds of als onderdeel van de ~stroom van uw leven~ nodig zijn. De droom over het oversteken van een rivier symboliseert een obstakel van onzekerheid, moeilijkheden die je moet overwinnen of ongewenste situaties. Onaangename situaties die tijdelijk zijn. Het oversteken van een rivier symboliseert het doorlopen van een fase voordat een doel wordt bereikt. De droom over het afdrijven van een rivier in een boot symboliseert het navigeren door tijdelijke moeilijkheden of onaangename situaties. Hoe goed u de rivier afzeilt, weerspiegelt hoe goed u met problemen in uw leven omgaat. De droom over een vuile rivier symboliseert dat je gevoelens over een tijdelijk probleem of obstakel erg immoreel of twijfelachtig zijn. Het gevoel hebben dat u tijdelijk een kortetermijnprobleem onder ogen moet zien dat buitengewoon onaangenaam of onaangenaam is, of waarvoor u uw ethiek moet verlagen. Tijdelijk een zeer lelijke situatie onder ogen zien….

…De droom over een skilift symboliseert geduld of wachten op het juiste moment om een ​​probleem voorgoed onder ogen te zien. Misschien bereid je je voor om een ​​grote verandering aan te brengen, een grote angst onder ogen te zien of iets riskants volledig achter zich te laten. Voorbereiden om nieuwe hoogten te bereiken. Je hebt controle over je emoties. Het kan zijn dat u met moeilijke situaties of remmingen te maken krijgt….

…Dromen dat je wordt achtervolgd, symboliseert problemen of situaties die je niet onder ogen wilt zien, of waarmee je geconfronteerd wordt. Iets waarvan je denkt dat het onmogelijk is om te overwinnen of te verslaan. U kunt zich gestrest of bedreigd voelen. Het kan ook de weergave zijn van iets dat u niet wilt erkennen. U kunt last hebben van angst, sterke angsten, onzekerheden of schuldgevoelens. Situaties die u emotioneel gevaarlijk vindt. Je acties in een achtervolgingsdroom lopen parallel met je wakkere levensreacties op druk, angst of stress. In plaats van de situatie onder ogen te zien, ren je weg van het probleem. Minder ernstige dromen om te worden achtervolgd, kunnen een weerspiegeling zijn van situaties in het wakende leven waarin u problemen met vrienden, familie of collega’s vermijdt. Als alternatief kan het achtervolgen in een droom een ​​teken zijn dat je je onder druk gezet of gedreven voelt door een gevoel van angst of mislukking. Schaamte koste wat het kost vermijden. Het weerspiegelt ook uw wanhoop om een ​​ernstige ziekte te vermijden. De droom dat je door je vader wordt achtervolgd, kan betekenen dat je niet in het reine kunt komen met wat je weet dat juist is. Het kan ook een teken zijn dat u een slechte beslissing die u heeft genomen, vermijdt. De droom dat je door een olifant wordt achtervolgd, symboliseert je wens om een ​​persoon of situatie te vermijden die de potentie heeft om erg boos op je te worden. Alles doen wat je kunt om woede, schreeuwen, ontslagen of uit elkaar te vallen omdat je iets niet hebt gedaan, te voorkomen. Het kan ook de weergave zijn van uw wanhoop om iets te verbergen waarvan u weet dat het iemand van streek zal maken. De droom dat je wordt achtervolgd door een wasbeer, kan betekenen dat je de gevolgen van slecht gedrag wilt vermijden. Je hebt misschien arrogant regels overtreden waarvan je wist dat je ze niet mocht overtreden en die nu niet gepakt wilt worden. Het kan ook de voorstelling zijn van uw wens om iemand te vermijden waarvan u weet dat hij de regels overtreedt of u bedreigt met iets illegaals. De droom dat je door een slang wordt achtervolgd, kan staan ​​voor je wens tot totaal verlies, totale mislukking of totale verlegenheid ten koste van alles. Het kan ook uw wens vertegenwoordigen om iemand te vermijden die u helemaal niet kunt vertrouwen. Als je ervan droomt door een persoon te worden achtervolgd, vraag jezelf dan af welke kenmerken er het meest aan opvallen. Haar, lengte, ras, gelaatstrekken, kleding, iets vasthouden? Herinneren ze je subtiliteit aan iets? Voor een lijst met andere dieren, zie onze dieren thema’s sectie. Dromen dat je iemand of iets anders achterna zit, symboliseert je poging om ergens vat op te krijgen. Een doel dat je ontgaat of een moeilijk probleem waar je je uiterste best voor doet om de controle te krijgen. De droom over iets vaags dat je achterna zit, kan een weerspiegeling zijn van bezorgdheid over problemen die je nog niet duidelijk zijn en die je vermijdt. De droom dat je wordt achtervolgd door iets groots of enorms, kan een weerspiegeling zijn van het vermijden van problemen waarvan je denkt dat ze te krachtig of overweldigend zijn om het hoofd te bieden. De droom dat je wordt achtervolgd door iets harigs, kan betekenen dat je iets onpopulairs, onsmakelijks of niet naar je persoonlijke smaak vermijdt. Iets vermijden dat op de een of andere manier buitensporig is of geen rekening houdt met uw voorkeuren. Voorbeeld: een jonge man droomde ervan achtervolgd te worden door een man met een krokodillenkop. In zijn wakende leven verloor hij zijn haar als gevolg van een ziekte en vermeed hij het koste wat kost het aan iemand te vertellen, omdat hij bang was dat ze hem zouden uitlachen….

…De droom over het hebben van grote moed symboliseert uw zelfvertrouwen of bereidheid om problemen het hoofd te bieden. Misschien weet je dat iets moeilijk of beangstigend zal zijn en ga je er toch mee door. Als alternatief kun je heel zeker zijn als je het ergste in jezelf accepteert of angsten onder ogen ziet. Tegen jezelf zeggen dat het beter is om je problemen onder ogen te zien dan ze te verdragen….

…Dromen dat je iemand misbruikt, symboliseert je vijandigheid jegens een persoon of situatie. Het kan ook de weergave zijn van een gebrek aan waardering of respect voor andere mensen of een bepaald gebied van uw leven. Misbruik kan wijzen op zelfvernietigende denkpatronen, zoals spijt, schuldgevoelens of depressiviteit. De droom over misbruikt worden symboliseert problemen waarvan je denkt dat ze vijandig staan ​​tegenover je welzijn. Een reactie van een persoon of situatie in het echte leven waarvan u denkt dat deze te hard of overgecompenseerd is. Als je in het echte leven bent misbruikt, kan de droom een ​​teken zijn dat je je verleden onder ogen moet zien door met iemand te praten….

…Dromen dat je over de plank loopt, symboliseert een gebrek aan keuze of het gevoel dat je ergens toe gedwongen wordt. Een probleem onder ogen zien, of je het nu leuk vindt of niet. Het kan ook de weergave zijn van uw ergste angsten die werkelijkheid worden. Wetende dat u niets kunt doen aan een mislukking of een einde….

…De droom over borgtocht symboliseert tijdelijke verlichting van beperkingen of beperkingen. Het kan ook de weergave zijn van een compromis of belofte die je hebt gedaan om straf of verlegenheid te voorkomen. Iets belangrijks op het spel zetten om de volledige gevolgen te vermijden of iemand laten zien dat je verandering serieus neemt. Het geheel van een ongelegen gevolg vermijden. De droom dat je borgtocht wordt geweigerd, kan een teken zijn dat iemand anders je niet meer vertrouwt. U kunt wellicht geen compromis sluiten dat groot genoeg is om iemand u weer te laten vertrouwen. Gevoel dat de volledige gevolgen van uw acties in hun geheel onder ogen moeten worden gezien of met uw totale ongemak. Het gevoel dat niets wat u zegt of doet u enige tijdelijke verlichting van een probleem kan geven. Negatief kan borgtocht een teken zijn dat u bent gevallen dat u straffeloos bent om te doen wat u wilt of dat er geen gevolgen zijn voor uw daden. Het kan ook een teken zijn dat u denkt dat andere mensen ‘scot-free’ afstappen….

…De droom over de stomerij symboliseert het vermogen om problemen om te keren of op te lossen zonder dat je jezelf hoeft te ‘verlagen’ of helemaal geen ontberingen onder ogen hoeft te zien. Laat iemand anders uw probleem volledig voor u oplossen, zodat u zich alleen kunt blijven concentreren op winnen of hogere prestatienormen. Zonder enige moeite een overgang of uitdaging overwinnen. Het gevoel hebben dat u uw tijd niet hoeft te verspillen aan ~kleine problemen~. Een stomerij kan een rijke vriend, gewoonte of connectie weerspiegelen die u gemakkelijk spaart van dingen waarvan u denkt dat deze onder u staan. Negatief is dat een stomerij het vermogen kan weerspiegelen om arrogantie of consequenties te vermijden, omdat iemand of iets u er gemakkelijk tegen afschermt. Nooit geloven dat er ooit een einde komt aan iets goeds of dat je het alleen verdient om je goed te voelen als je macht hebt. De droom over werken bij een stomerij kan een teken zijn dat je te behulpzaam bent voor iemand die het niet verdient. Gevoel dat je altijd iemand arrogant moet helpen om verlegenheid te vermijden of zichzelf te verlagen. Een weerspiegeling van uw steun aan de status van iemand anders….

…De droom over een papierversnipperaar symboliseert de eliminatie van plannen of ideeën. Misschien kies je ervoor om jezelf te ontdoen van bepaalde doelen of plannen terwijl je besluit om in andere richtingen te gaan. Een shredder kan ook mensen vertegenwoordigen of situaties kunnen merkbaar antagonistisch zijn ten opzichte van uw doelen of wensen. Plannen of doelen lijken voor uw ogen ongedaan te worden gemaakt. De droom over een papierversnipperaar die in omgekeerde richting werkt, symboliseert misschien plannen of ideeën die nieuw leven worden ingeblazen nadat ze zijn opgegeven of gecompromitteerd….

…De droom over een achtertuin symboliseert problemen of situaties waar je niet graag aan denkt. Iets wat je niet leuk vindt om op te merken of in jezelf te zien. Dingen die je niet onder ogen wilt zien, waar je niet mee wilt omgaan, of die je van streek maken als je eraan moet denken….

…De letter M in een droom heeft de symboliek voor het onder ogen zien van karmische schulden of het confronteren van al je problemen. De symboliek is gebaseerd op het ontwerp van de brief waarbij de twee verticale lijnen de confrontatie met jezelf symboliseren en de V zowel positieve als negatieve resultaten symboliseert. M is de 13e letter van het alfabet en in numerologie symboliseert 13 karmische schuld….

…De droom over een draak symboliseert een verlammende angst. Een persoon of situatie die je misschien bang maakt dat zijn behoeften belangrijker zijn dan die van jou. Het zien van een zwarte draak in de droom symboliseert een van je krachtigste angsten. Iets dat je beangstigt of te moeilijk is om tegen te gaan. U kunt zich verlamd voelen door angst of nervositeit. Het zien van een lichtgroene draak in een droom symboliseert een krachtige angst die wordt genezen, onder ogen gezien of overwonnen. Je bent beter af met iets dat heel eng was. De droom over een blauwe draak symboliseert een zeer positieve persoon of situatie die bang is om te doen wat hij wil. Dromen dat je een draak bent, duidt op je eigen pogingen om mensen bang te maken of bang te maken. Misschien gebruik je angst als wapen of controlemechanisme….

…De droom over een counselor symboliseert een behoefte aan ondersteuning en richting. U of iemand anders in uw leven kan onervaren zijn of op zoek zijn naar geruststelling. Bruikbare antwoorden willen of geven. Willen voelen dat alles goed komt. Positief is dat een hulpverlener een goed teken kan zijn dat u eindelijk bereid bent om hulp te zoeken bij een moeilijk probleem dat u heeft verborgen. Negatief, een hulpverlener kan een teken zijn dat u zich niet op uw gemak voelt als u over uw problemen praat. Angst of aarzeling ervaren over het onder ogen moeten zien van een probleem. Het advies dat je krijgt niet leuk vinden….

…Nachtmerries zijn meestal een teken dat u moeite heeft om een ​​angst of iets dat u angstig maakt, onder ogen te zien. Een weerspiegeling van een wakkere levenssituatie of een probleem dat moeilijk te overwinnen is. Er zijn een aantal veel voorkomende symbolen die in nachtmerries voorkomen en die worden vermeld in onze sectie nachtmerries….

…De droom over riet symboliseert je besef dat je op dit moment niets aan een probleem kunt doen. Je weet dat je op dit moment vastzit. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan riet te zien. Toen ze wakker was, wilde ze een 25-jarige relatie verlaten, maar realiseerde zich dat het financieel nog geen goed idee was. Het riet weerspiegelde haar besef dat ze niet in staat was de relatie te verlaten of de onzekerheid onder ogen te zien om weer single te zijn….

…De droom over een bom symboliseert een wakende levenssituatie met het potentieel om explosief, dramatisch, plotseling of intens te zijn. Goed of slecht, een situatie in het wakkere leven kan de bron zijn van een krachtige verandering in uw emotionele toestand. Een bom kan duiden op het onder ogen zien van consequenties, een situatie die verslechtert of dat iets in je leven veel krachtiger wordt. Een ontplofte bom symboliseert een wakkere levenssituatie die is geïntensiveerd….

…De droom over een hengel symboliseert jouw wens om inzicht te krijgen in jezelf of het onbekende te verkennen. Kijken wat er gebeurt. Het kan ook de weergave zijn van uw wens om een ​​oplossing te vinden voor een probleem waarmee u geen ervaring heeft. Vissen komt vaak voor in dromen van mensen die therapie ondergaan of die proberen zichzelf te verbeteren. Je klaar voelen om problemen of moeilijke emoties onder ogen te zien….

…De droom over een katholieke school symboliseert zorgen of bezorgdheid over een probleem in je leven, terwijl je ook een uiterst belangrijke verplichting moet overwegen. Een probleem onder ogen zien of op een serieuze manier over iets nadenken, terwijl je ook de extra last draagt ​​om jezelf volledig eerlijk, trouw of belofte te houden. Altijd hogere normen moeten hebben terwijl je je zorgen maakt of serieus bent. Negatief is dat een katholieke school een teken kan zijn dat u zich te veel zorgen maakt over uw verplichtingen of overtuigingen tot het punt waarop het u belet een normaal leven te leiden. Het kan ook de weergave zijn van het gevoel bepaalde morele of sociale grenzen niet te kunnen verlaten, zoals andere mensen kunnen wanneer ze met iets moeilijks worden geconfronteerd. Als alternatief kan een katholieke school weerspiegelen dat uw geloof in God zo sterk is dat u uw geloof boven alles stelt, zelfs als het gevaarlijk wordt of u schaadt. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan op een katholieke school te zijn. Toen ze wakker was, ervoer ze de mogelijkheid om haar kinderen te verliezen vanwege haar religieuze overtuigingen….

…De droom over een wetsuit symboliseert comfort bij het onder ogen zien van een negatieve of onzekere situatie. De bereidheid om grote problemen vrij en openlijk aan te pakken. Je op je gemak voelen bij het erkennen van je kwetsbaarheden en gevoelens….