…De droom over gebroken glasraam symboliseert gebroken beloften of verbrijzelde verwachtingen. Uw gevoelens kunnen gekwetst zijn of een situatie kan in een crisis veranderen. De droom over scherven van gebroken glas symboliseert problemen die je alleen maar meer pijn of moeilijkheden kunnen bezorgen als je ze confronteert. Teleurstellingen waarop moeilijk effectief te reageren is. Scherven van gebroken glas kunnen vaak wijzen op een situatie van misbruik. De droom dat je glasscherven in je keel hebt, symboliseert een gevoelige kwestie die voor meer conflicten zorgt als je je ware gevoelens erover uitspreekt. U kunt zich verlamd voelen om uzelf te uiten en lijdt ervoor….

…De droom over handen symboliseert bekwaamheid, competentie en het vermogen om te doen wat je wilt. Het vermogen om bepaalde gedragingen of vaardigheden zelf uit te voeren. Het vermogen manifesteert je keuzes. Het zien van twee handen die elkaar vasthouden symboliseert partnerschap. Je handen wassen symboliseert jezelf bevrijden van een probleem of een gevoel van verantwoordelijkheid afwijzen. Het zien van een hand die je wenkt, symboliseert een deel van je leven dat je ernaartoe trekt. Keuzes, overtuigingen of situaties die u verleiden. De droom over het verliezen van een hand symboliseert je gevoel dat je wordt beroofd. Je kunt niet iets doen wat je wilt of iets hebben waarvan je denkt dat je het verdient. Een weerspiegeling van iets waardoor je je beperkt of verloren voelt. Je minder of machteloos voelen en er niets aan kunnen doen. De droom over het afsnijden van je hand symboliseert gevoelens over problemen met je mogelijkheden. Je belemmerd voelen of dat je vaardigheden worden belemmerd door problemen. Als alternatief kan een afgesneden hand een weerspiegeling zijn van uw vaardigheden, talenten of capaciteiten die worden geschaad door een negatieve invloed of conflict. Tijdelijk niet kunnen doen wat je wilt. Voorbeeld: een vrouw geeft een steeds terugkerende droom dat haar beide handen worden afgehakt. Toen ze wakker was, voelde ze zich volledig afhankelijk van haar man en voelde ze dat ze niets voor zichzelf kon doen….

…De droom over een slang symboliseert een bewuste richting van energie. Totale toewijding aan een probleem of kwestie. Nergens om geven behalve een bepaald probleem. Helemaal gefocust op iets waar je verantwoordelijk voor bent. Een teken dat er iets uit de hand is gelopen of dreigt. Het stroomlijnen van beslissingen of uw focus. Negatief is dat een slang obsessies of afleiding kan weerspiegelen. De droom over een tuinslang symboliseert zaken waar je op een zelfverzekerde of ongedwongen manier volledig aan toegewijd bent. U bent volledig gefocust op een probleem zonder het gevoel te hebben dat het te ernstig is. Het kan een weerspiegeling zijn van niet-bedreigende verplichtingen of verantwoordelijkheden. Het zien van een slang die is aangesloten op iets negatiefs of kwaads, symboliseert negatieve denkpatronen of situaties die kunnen verslechteren of uit de hand lopen. De droom over een brandslang symboliseert een totale toewijding aan het confronteren van problemen of het oplossen van een situatie die misschien uit de hand is gelopen….

…De droom over een zwaard symboliseert kracht, empowerment of wilskracht. Het symboliseert het vermogen om te volharden bij tegenstand, of om competitief te blijven. Als je een slecht of slecht persoon in een droom met een zwaard ziet, symboliseert dit de kracht van een negatief aspect van je persoonlijkheid, een vijand of een slechte situatie. Het zien van een gebroken zwaard symboliseert het verliezen van kracht, empowerment of wilskracht. Het zien van een slecht of slecht persoon met een gebroken zwaard symboliseert triomf over negatieve denkpatronen of een negatieve situatie….

…De droom over liefdesverdriet symboliseert overweldigende gevoelens van teleurstelling, afwijzing of verlies. Plotselinge veranderingen of verbaasd zijn dat u zelf een onaangename overgang moet maken. Een gebroken hart kan ook de weergave zijn van een gebrek aan steun of liefde. Verlegenheid nadat u gewend bent geraakt aan een relatie of situatie. Gevoel dat je ~een grap~ bent voor andere mensen. Als alternatief kan liefdesverdriet in een droom emotionele onrust weerspiegelen. Negatief kan een gebroken hart een teken zijn dat je jezelf niet genoeg waardeert of in jezelf gelooft. Te bezorgd zijn over afhankelijkheid of denken dat je iets nodig hebt om te functioneren. Geloven dat er nooit iets anders voor je zal zijn….

…De droom over het dragen van een cast symboliseert gevoelens van geremd, terughoudend of gedwongen geduldig te zijn. Het niet leuk vinden om te moeten wachten tot een fout is gecorrigeerd om verder te komen in een situatie. Een tijd van genezing of discipline. Overweeg het lichaamsdeel voor extra betekenis. Gebroken benen kunnen wijzen op een tijdelijk verlies van onafhankelijkheid. Gebroken armen kunnen een tijdelijke beperking zijn bij het initiëren van doelen, financiële vrijheid of communiceren met iemand wanneer je maar wilt….

…De droom over botten buiten het lichaam symboliseert problemen uit je verleden die nooit verdwijnen. Dingen zijn zo moeilijk te vergeten of los te laten. De droom over het begraven van botten symboliseert de confrontatie met enkele van je moeilijkste problemen. Misschien breng je een aantal zeer grote veranderingen in je leven aan of maak je een periode van zeer krachtige persoonlijke groei door. De droom over het opgraven van botten symboliseert het opnieuw bezoeken van enkele van je moeilijkste problemen of het onthouden van iets uit je verleden. De droom over botten in het lichaam symboliseert onderliggende sterke punten en structuur. Een persoonlijkheidskenmerk of een deel van uw leven dat u maakt tot wie u bent. Iets dat moeilijk of onmogelijk te veranderen is. De droom over misvormde botten in het lichaam symboliseert fundamentele persoonlijkheidsfoutjes. Een probleem of kwestie die ingebakken zit in wie je bent. De droom over gebroken botten in het lichaam van een persoon symboliseert veranderingen in fundamentele aspecten van je persoonlijkheid. en voor wie je bent. De droom over gebroken botten buiten het lichaam symboliseert een fundamentele verschuiving in je kijk op het verleden. Nieuwe ontwikkelingen stellen u in staat moeilijke problemen te doorbreken….

…De droom over gerechten symboliseert ideeën, overtuigingen of situaties die aan de dromer worden ‘overhandigd’. Wat men heeft ontvangen of hoopt te ontvangen van anderen. Misschien heb je het gevoel dat het leven je een bepaalde ervaring ~op een schaal~ geeft. De droom over gebroken vaat symboliseert gebroken beloften of mislukte verwachtingen. Iets waarvan je dacht dat het gegarandeerd was, is niet meer mogelijk. Gevoelens van armoede, gebrek en ontoereikendheid. De droom over gerechten op een plank symboliseert mogelijkheden die wachten om gerealiseerd te worden. U kunt op elk gewenst moment iets leveren. De droom over afwassen symboliseert verder gaan of plannen maken voor de volgende fase van je leven. Je bent iets aan het afronden of je raakt bepaalde overtuigingen die je had helemaal kwijt. Voorbeeld: een man droomde ervan een vrouw te zien die hij graag afwassen. Toen hij wakker was, had hij zich net gerealiseerd dat ze een vriend had en dat het misschien een goed idee was om helemaal over haar heen te komen….

…De droom over een brandweerwagen of brandweerwagen symboliseert uw besluitvormingsvermogen gericht op het oplossen van een uit de hand gelopen probleem. Het kan ook de weergave zijn van een andere persoon of situatie die u helpt bij het oplossen van een probleem dat uit de hand loopt….

…De droom over licht symboliseert helderheid, verlichting, begrip van problemen, begeleiding of inzicht. Het kan ook de weergave van inspiratie zijn. Misschien wordt er ~licht geworpen~ op een moeilijke of verwarrende situatie. Als alternatief kan licht de waarheid of antwoorden weerspiegelen. Iets in je leven dat wordt ‘opgemerkt’ voor wat het werkelijk is. Overweeg de kleur van het licht voor extra betekenis. De droom over het inschakelen van een licht symboliseert een keuze of situatie in je leven die je wilt opmerken of waarop je de aandacht wilt vestigen. Kiezen waar je op let of waar je bij betrokken raakt. Het kan ook de weergave zijn van datgene waar je je goed bij voelt. De droom om een ​​dof licht aan te doen, kan staan ​​voor je wens om niet te diep in een probleem te kijken of om je eigen gedrag te begrijpen. Je ongeïnspireerd of saai voelen. Dromen dat je geen licht kunt aandoen, symboliseert een gebrek aan inzicht of inspiratie. De droom dat je geen licht hebt, symboliseert een gebrek aan hoop, begrip, duidelijkheid, begeleiding of informatie. U kunt er niet achter komen wat er aan de hand is met een probleem. Het kan ook een weerspiegeling zijn van het gevoel geen hoop te hebben of dat er niets goeds aan de hand is. Angst of een negatieve situatie houdt uw denken bezig. Dromen met helder licht zijn gebruikelijk voor degenen die de dood nabij zijn, omdat het de totale preoccupatie van de dromers weerspiegelt met het besef dat het leven bijna aan zijn einde komt. Het heldere licht weerspiegelt het onvermogen van de dromers om iets anders op te merken dan hun naderende dood. Voorbeeld: een man droomde ervan een licht uit te doen. Toen hij wakker was, had hij besloten van gedachten te veranderen over het bezoeken van zijn moeder en voelde hij zich daar schuldig over. Het uitdoen van de lichten weerspiegelde zijn besluit om geen plezier te hebben bij het bezoeken van zijn moeder. Voorbeeld 2: een vrouw droomde van felle lichten in een ziekenhuis. Toen ze wakker was, had ze een moeilijke menstruatiecyclus en ze moest er optimistisch over blijven omdat ze vond dat ze er niets aan kon doen. De felle lichten weerspiegelden haar keuze om zo positief mogelijk door haar probleem heen te komen. Voorbeeld 3: Een man droomde ervan een licht aan te hebben terwijl hij zich in een grot bevond. Toen hij wakker was, deed hij veel onderzoek naar de eigen gedachten en gevoelens van de dromer terwijl hij alleen was en over zijn problemen nadacht. Voorbeeld 4: Een vrouw droomde ervan een lichtkolom te zien verdwijnen. Toen ze wakker werd, realiseerde ze zich dat een man van wie ze dacht dat ze van haar hield, niet echt van haar hield….

…De droom over de titanic symboliseert het gevoel in de steek gelaten te worden na hoge verwachtingen en verwachtingen. Een enthousiaste ervaring kan uit de hand zijn gelopen of heeft geleid tot een dramatische teleurstelling. Negatief kan de Titanic een weerspiegeling zijn van grove nalatigheid of een grove vergissing. Feesten, ontspannen of een geweldige tijd hebben op een gevaarlijk moment vol risico’s. Een angst dat een situatie slechter zal aflopen. Als alternatief kan de titanic uw faalangst of tragedie vertegenwoordigen tijdens een belangrijk moment. Uit angst voor mislukking in een nieuwe relatie, huwelijk of carrière. Het gevoel hebben dat uw hoge verwachtingen zullen worden gedoemd. Een bedreiging voelen voor het geluk waar je recht op hebt. Een teken dat u uw zorgen beter moet uiten. Zeker weten dat iets iedereen of alles ermee in de war zal brengen. Een langzaam besef dat er iets ergs aan de hand is. Uw hoop is aan het zinken. Voorbeeld: een man droomde ervan op de Titanic te zijn terwijl deze aan het zinken was. In zijn wakkere leven had hij hoge verwachtingen om te herstellen van een gezondheidsprobleem voordat hij een dramatische verslechtering ervoer. Voorbeeld 2: een vrouw droomde ervan op de Titanic te zijn. Toen ze wakker was, ervoer ze een verhoogde mate van angst over het mislukken van haar nieuwe relatie….

…De droom over een pistool symboliseert wilskracht of de macht om beslissingen te beheersen. Degene die het pistool in een droom vasthoudt, weerspiegelt welke persoonlijkheidskenmerken of situaties uw besluitvorming bepalen. Als je het pistool in een droom vasthoudt, weerspiegelt dit je wilskracht of interesse om een ​​keuze te maken. Als je iemand met een pistool neerschiet, symboliseert dit een beslissing. Het neerschieten van een slecht persoon kan een weerspiegeling zijn van het overwinnen van negatieve denkpatronen door in jezelf te geloven of door het juiste te doen. Het neerschieten van een goed persoon kan een weerspiegeling zijn van overgave aan negatieve emoties of denkpatronen. Het kan ook de vertegenwoordiging zijn van ervoor kiezen om slecht of immoreel te zijn. De droom om met een pistool te worden neergeschoten, symboliseert een beslissing die is mislukt of je in verlegenheid hebt gebracht. Door een slechte keuze die je hebt gemaakt, is een situatie in je opgekomen. Het kan ook de vertegenwoordiging zijn van iemand anders waarvan u denkt dat hij opzettelijk de beslissing neemt om u in de steek te laten, u in verlegenheid te brengen of terug te komen. Het gevoel hebben dat de beslissing van iemand anders u veel pijn of verlies heeft bezorgd. Slechte mensen met wapens vertegenwoordigen negatieve persoonlijkheidskenmerken die uw besluitvorming beheersen (bijv. Angsten, schuldgevoelens of oneerlijkheid). Het kan ook de weergave zijn van een slechte situatie waarvan u bang bent dat deze uit de hand loopt. Een persoon of situatie waarvan u denkt dat deze macht of controle over u heeft. Een innerlijke pestkop die werkt als een innerlijke pestkop. Goede mensen met wapens zijn positieve persoonlijkheidskenmerken die uw beslissingen beïnvloeden (bijv. Moed, zelfvertrouwen, eerlijkheid). Goed oordeel. De droom over een pistool dat niet werkt of vastloopt, symboliseert een gebrek aan wil, moed of kracht om een ​​beslissing uit te voeren. Je hebt niet wat nodig is om een ​​probleem te weerstaan ​​of een belangrijke beslissing te nemen. De droom over het laden van een pistool symboliseert de voorbereiding om een ​​beslissing te nemen of de exacte macht over iemand te nemen. Het kan ook de voorstelling zijn dat u in uzelf gelooft voordat u met een probleem geconfronteerd wordt. Het zien van iemand anders die een pistool laadt, kan een bepaald aspect van jezelf of een situatie weerspiegelen die resistent wordt. De droom over jezelf per ongeluk neerschieten met een pistool symboliseert jezelf op de een of andere manier in het leven naaien met een aanzienlijk overzicht. Niet voorzichtig of verantwoordelijk genoeg zijn met de kracht die je in de hand hebt. De droom om jezelf bewust met een pistool te schieten, symboliseert een zelfopgelegde mislukking. Kiezen om te verliezen met een belangrijke keuze. Voorbeeld: een vrouw droomde dat iemand een pistool op een man richtte. Toen ze nog wakker was, had ze een verhit debat met iemand waarvan ze voelde dat ze van woede op haar zou kunnen ontploffen als ze niet oppast. Het pistool weerspiegelde de beslissing om te exploderen van woede die de macht over haar hield. Voorbeeld 2: Een jongen droomde ervan mannen te zien die een pistool op hem richtten. Toen hij wakker was, had hij het gevoel dat zijn leraar hem uitkoos wegens schaamte….

…Het zien van uw echte kinderen in een droom symboliseert ideeën, gewoonten of ontwikkelingen die worden aangemoedigd. Situaties of aspecten van uw leven die u krachtig of tot bloei wilt zien komen. Het kan ook de weergave zijn van een aspect van jezelf op basis van het enige dat het meest opvalt aan dat kind. Als je in het echte leven meer dan één kind hebt, zal elk kind een ander aspect van je leven vertegenwoordigen op basis van je eerlijkste gevoelens over toen. De droom over het verliezen van een kind symboliseert gevoelens van overbelast raken of over je grenzen worden uitgerekt. Te veel tegelijk jongleren of ‘de bal laten vallen’ met iets omdat je te veel met iets anders bezig bent. Zo verstrikt raken in kleine details dat je vergeet wat het belangrijkste is. De droom over het overlijden van een kind symboliseert een verlies of een onaangename verandering in een deel van je leven dat potentieel had. Positief is dat een kindersterfte het gevolg kan zijn van een groeiend probleem dat eindelijk is aangepakt. Als je droomt van kinderen die je niet herkent, symboliseert dit nieuwe ideeën of situaties die worden aangemoedigd. Iets waar nog niet aan gedacht was. Negatief kan het wijzen op lasten, verantwoordelijkheden of problemen die moeten worden aangepakt. Slechte kinderen symboliseren negatieve of corrupte aspecten van uw persoonlijkheid die worden aangemoedigd. Het kan ook wijzen op een slechte situatie of probleem dat aanvoelt alsof het uit de hand loopt of je bang maakt. Slechte kinderen kunnen ook de weergave zijn van kinderlijke overtuigingen of gewoonten die uit de hand lopen. Als alternatief kunnen kinderen aspecten van uw persoonlijkheid weerspiegelen die speels, jong van hart of kinderachtig van opzet zijn. Je wilt nergens mee bezig zijn….

…De droom over een blessure symboliseert emotionele verwonding of verlegenheid. Iemand heeft misschien iets gezegd waardoor je gekwetst bent. Je beschadigd voelen. Als alternatief kan een blessure in een droom problemen weerspiegelen die zijn ontstaan ​​door uw haast in een situatie. Een teken dat je moet vertragen. Het kan ook symbool staan ​​voor een ongeluk, ongeluk of pech dat je hebt meegemaakt. Verwondingen kunnen ook uw angst weerspiegelen om emotioneel gekwetst te worden tijdens het wakkere leven. Een wens dat iemand of iets weggaat. Het gevoel hebben dat een deel van je leven uit elkaar valt. Mogelijk een waarschuwingssignaal dat u moet vertragen of voorzichtiger moet zijn. Dit is gebruikelijk. De droom over een blessure rond de tijd van een ziekte. Dit is zeer zeldzaam, maar er wordt gemeld dat dromen over verwondingen aan specifieke lichaamsdelen samenvallen met medische problemen aan die lichaamsdelen. Een vrouw droomde er bijvoorbeeld van om in haar ribben te worden geslagen en werd dagen later medisch gecontroleerd om te ontdekken dat een van haar ribben zonder haar medeweten was gebroken. Een andere man droomde ervan dat hij in zijn keel werd gespietst en ontdekte dagen later dat hij schildklierkanker had. Een vrouw droomde ervan dat haar maag werd aangevallen door wolven en ontdekte dagen later dat ze maagkanker had. De droom dat je moeder gewond raakt, kan gevoelens vertegenwoordigen over je vermogen om intuïtief de juiste beslissingen te nemen die worden belemmerd. Pech of slechte keuzes zetten je terug. De droom dat je vader gewond raakt, kan betekenen dat je in verlegenheid bent gebracht door slechte beslissingen….

…De droom over armbanden symboliseert dat je merkt dat je het leuk vindt om iets te moeten doen. Geniet van het kiezen van een verbintenis of verplichting. Iets leuk vinden of ervoor kiezen om iets te maken waar je bij betrokken bent. Armbanden in een droom kunnen uw liefde of trots weerspiegelen door ervoor te kiezen toegewijd te zijn aan uw gezin of een toegewijde relatie. Positief is dat armbanden kunnen weerspiegelen hoe goed je het gevoel hebt dat je nodig bent om iets te doen waar je vrijwillig aan toegewijd bent. De droom over gebroken armbanden kan een weerspiegeling zijn van jou of iemand anders die niet genoeg werd gewaardeerd om ervoor te kiezen betrokken te zijn. Niet willen genieten van het kiezen om ooit weer behulpzaam of toegewijd te zijn….

…De droom over een pijl symboliseert energie die is gericht op een doel of actie die wordt ondernomen om iets te bereiken. Wat je doet om te krijgen wat je wilt. De droom over het schieten van een pijl staat voor actie ondernemen in de richting van een doel of resultaat. Iets richten of uitkiezen. Reikend naar je doelen, de droom om met een pijl te worden neergeschoten, symboliseert je gevoel gericht te zijn of te worden uitgekozen. De droom over een gebroken pijl symboliseert teleurstellingen of onmacht om je doelen te bereiken. De droom over een wijzende pijl symboliseert problemen of problemen waarop u wordt gewezen. Het kan ook de weergave zijn van inzicht in de richting die u in uw leven moet inslaan….

…De droom over een raam symboliseert een perspectief of inzicht in actuele gebeurtenissen. Iets duidelijker zien. Een kijk op een situatie. Het kan ook de weergave zijn van uw vermogen om vooruit te kijken. Merk of voelt welke mogelijkheden er in het verschiet liggen of wat er gaat gebeuren. De droom over een gebroken raam symboliseert gemiste kansen of nooit meer op een bepaalde manier over de toekomst nadenken. Helemaal geen goed gevoel over de toekomst of het gevoel hebben dat een kans is gemist. De droom over het wassen van een raam symboliseert het verhelderen van een vervormd probleem. Hernieuwd vertrouwen in toekomstige mogelijkheden. De droom over het betreden van een raam symboliseert een achterbakse of geheimzinnige exploitatie van een kans. Het kan een weerspiegeling zijn van situaties in het wakende leven waarin u uw eigen kansen creëert of ongeduldig iets onregelmatigs laat gebeuren. De droom om uit een raam te kijken symboliseert inzicht in wat er gebeurt of jouw vooruitzichten voor de toekomst. Vooruitzien of wat je voelt dat gaat gebeuren. Het kan ook de weergave zijn van uw hoop voor wat gaat komen. De droom over iemand die door je raam kijkt, kan situaties vertegenwoordigen waarin mensen kunnen zien wat je echt denkt. Anderen krijgen inzicht in jou. De droom om door een raam te kijken, vertegenwoordigt een glimp van inzicht, een standpunt of een perspectief op een situatie of relatie. De droom over een mistig raam symboliseert verwarring of onzeker gedrag waardoor je moeilijk een toekomstige uitkomst kunt onderscheiden of berekenen. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan een groot penisobject te zien in het slaapkamerraam van haar zus. Toen ze wakker was, had ze inzicht gekregen in waarom de vriend van haar zus zo stom was….

…Het zien van een neus symboliseert je intuïtieve gevoel, luisteren naar je buikgevoel of het vermogen om een ​​situatie uit te voelen. Een neus kan aangeven hoe goed u een probleem kunt voelen. De droom kan ook suggereren dat u meer over een situatie wilt weten. De droom over het verliezen van je neus symboliseert een onvermogen om problemen aan te voelen of een situatie uit te voelen. Je gevoel voor intuïtie is aangetast en je luistert niet naar je basisinstincten. Dromen dat je neus bloedt, symboliseert een probleem of afleiding die je intuïtie of onderbuikgevoelens remt. Iets maakt het voor jou moeilijker om de juiste keuzes te maken. De droom over een gebroken neus symboliseert dat je gevoel van intuïtie of je instincten volledig worden aangetast. Een probleem kan je permanent op een zijspoor hebben gezet of je ‘in het duister’ hebben gelaten. U kunt uw weg uit een probleem niet voelen . De droom over het peuteren van je neus symboliseert gênante problemen die worden aangepakt die het beste privé kunnen worden gehouden. Anderen in hun neus zien peuteren kan duiden op een ongepast gebrek aan discretie of grenzen met gênante persoonlijke problemen….

…De droom over anesthesie symboliseert een situatie die helpt om de ernst van een probleem te verminderen of het onder ogen zien van de gevolgen draaglijker maakt. Het kan ook symbool staan ​​voor een compromis of concessie die een onontkoombare last of onaangename situatie vermindert. Anesthesie kan ook een situatie in uw leven vertegenwoordigen die u wanhopig probeert te vermijden. Voorbeeld: een man droomde ervan een arts om anesthesie te vragen voor een gebroken teen. In het echte leven was hij niet tevreden met een aankoop die hij niet kon retourneren. Hij vroeg de winkel om een ​​ruil om het probleem op te lossen. De anesthesie weerspiegelt het verminderde verliesgevoel dat hij voelde bij de aankoop….

…Dromen over enkels symboliseert persoonlijke flexibiliteit. Uw vertrouwen in wat u wel en niet kunt doen. Het kan ook de weergave zijn van uw vertrouwen in bepaalde overtuigingen of doelen. Gezonde enkels symboliseren misschien de overtuiging dat er niets mis is met wat u doet. Kwesties die u niet eens als een probleem beschouwt, of een gevoel dat iets gemakkelijk kan worden veranderd. De droom over het verstuiven van je enkel symboliseert obstakels of moeilijkheden in je vooruitgang. De droom over een gebroken enkel symboliseert een totaal verlies van vertrouwen of flexibiliteit. Nieuwe feiten of kritiek die je hebt gekregen, hebben het vertrouwen in je overtuigingen of doelen weggenomen. De droom over een bloedende enkel symboliseert een geleidelijk verlies van zelfvertrouwen of flexibiliteit. Beseffen dat iets wat je doet ~misschien~ verkeerd is. Het kan ook de weergave zijn van nieuwe regels of een strikter regime….

…Dromen over een wet symboliseert uw perceptie of conflict met wat u gelooft dat goed of fout is. De droom over het verwijzen naar de wet symboliseert uw kennis of bezorgdheid over wat u denkt dat eerlijk of oneerlijk is. Een weerspiegeling van jou of iemand anders die bespreekt wat volgens hen goed of verdiend is. Als alternatief kan dromen over de wet regels, voorschriften of beloften weerspiegelen waarmee u en iemand anders zijn overeengekomen. De droom over het overtreden van de wet symboliseert gebroken beloften of het breken met discipline. Niet doen waarvan je weet dat je het zou moeten doen. Bedriegen, liegen of je eerlijke aandeel vermijden. De droom over handhaving van de wet symboliseert wakkere levenssituaties waarin je anderen laat doen wat juist is. Iemand anders de waarheid laten vertellen, hun problemen het hoofd bieden of een eerlijk aandeel leveren. Tussenkomen als je denkt dat iemand te ver is gegaan. Iemand vertellen wat hij moet doen of boos worden op iemand die zich niet gedraagt….

…De droom over een koffer symboliseert ervaren paraatheid. Jij of iemand anders die op een bepaald gebied veel ervaring heeft. Een geïnformeerde of georganiseerde paraatheid. Je hebt de vaardigheden, kennis of middelen bij de hand om iets te doen wanneer je maar wilt. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan een aktetas voor haar geopend te zien . In het echte leven overwoog ze een bedrijf te starten dat gemakkelijk voor haar was en waarvoor geen kapitaal nodig was. Het koffertje weerspiegelde haar bereidheid om in het bedrijf te investeren, aangezien ze daarvoor al over de nodige vaardigheden en middelen beschikte….

…De droom over make-up symboliseert het uiterlijk of de indruk die we aan anderen presenteren. Je beste gezicht naar voren zetten. Je best doen om eerlijker, intelligenter, bekwamer of ervarener over te komen. Voorbereidingen, je verhaal op een rijtje krijgen of een goede indruk willen maken. Make-up kan ook de weergave zijn van een wens om interessanter te zijn voor anderen. Als alternatief kan make-up iets symboliseren dat u gebruikt om uw zelfvertrouwen te vergroten. De droom over het aanbrengen van make-up geeft aan dat je een aspect van jezelf probeert te bedekken of te verbergen. De droom dat je te veel make-up draagt, kan een teken zijn dat je te hard probeert indruk te maken op anderen. Uw pogingen om een ​​goede indruk te maken, lijken misschien voor de hand liggend of alsof u niet uzelf bent….

…De droom over zeepokken symboliseert een ergernis waarvan je denkt dat die onnodig of ondergeschikt is aan het echte probleem. Het gevoel hebben dat je niet alleen een probleem kunt oplossen of gewoon van jezelf kunt genieten omdat er altijd iets anders aan de hand is. Kwesties die zich vastklampen aan andere zaken. In negatieve zin kunnen zeepokken een weerspiegeling zijn van ~het nog erger maken van letsel~. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan zeepokken van een walvis te reinigen. Toen ze nog wakker was, had ze een terminale ziekte en probeerde ze altijd opgewekt te blijven om niet aan de dood te denken….

…De droom over een schildpad symboliseert emotionele lock-down of een verlangen naar veiligheid dat al het andere overstijgt. U wilt niets anders doen dan een specifiek probleem aanpakken totdat de dreiging is verdwenen. Een wens voor perfecte veiligheid. Een schildpad kan gevaarlijke situaties of zeer gevoelige kwesties weerspiegelen die er alles aan willen doen om te vermijden. Een schildpad kan ook een teken zijn dat je bang bent om je hand uit te steken of dat je op de een of andere manier ‘een muur rond je leven bouwt’. Schildpadden hebben de neiging om op te duiken in de dromen van erg zieke mensen of mensen die met de dood te maken hebben. Dit komt omdat hun gezondheidsprobleem zo gevaarlijk is dat ze de behoefte voelen om zichzelf te isoleren van alles wat hun gevoelige toestand in gevaar zou kunnen brengen. De neiging van de schildpad om zich in hun schaal te verstoppen, weerspiegelt dan de bezorgdheid over hun problemen ten koste van al het andere….

…De droom om in een grote menigte mensen te zijn, symboliseert een behoefte aan ruimte, privacy of eenzaamheid. Misschien heb je het gevoel dat je niet helder kunt denken of eerlijk kunt zijn over je echte gevoelens. Je gedwongen voelen om je aan anderen te conformeren of niet jezelf te kunnen zijn. Je eigen mening telt niet en doet er niet toe. Als alternatief kan het zijn in een grote menigte een overweldigend gevoel van consensus of sociale steun vertegenwoordigen. Op dezelfde pagina staan ​​als iedereen die je kent over een onderwerp. Overweldigende overeenkomst De droom over het zien van een grote groep mensen waar jij niet deel van uitmaakt, kan een gevoel zijn dat je buitengesloten bent. Gevoel dat iedereen een mening heeft waar u het niet mee eens bent. Het kan ook de weergave zijn van gevoelens van anderen die niet voor zichzelf denken. Een weerspiegeling van individualiteit op een bepaald punt. De droom over een weerbarstige menigte kan de mogelijkheid vertegenwoordigen dat er een ~kookpunt~ wordt bereikt over een kwestie die uit de hand loopt. Drukkende zorgen of problemen die een beetje overboord beginnen te raken. Iemand is misschien te ongevoelig voor uw gevoelens of negeert uw behoeften te veel. De droom over een gelukkige menigte kan een sterk sociaal ondersteuningssysteem vertegenwoordigen….

…De droom over een kapperszaak symboliseert je wens om je mentaliteit of houding te veranderen. Recht willen zijn, of het nu goed voelt of niet. Je beter willen voelen of van negativisme af willen zijn. Klaar zijn voor verandering en om in een andere richting te gaan. Positief is dat een kapperszaak kan betekenen dat iemand anders je wil begeleiden als je verdwaald bent, je inzicht geeft in een probleem, of je een antwoord geeft op iets dat je verbaast. Voorbeeld: een man droomde ervan een kapperszaak binnen te lopen om erachter te komen dat de vriend van zijn zus er niet was. Toen hij wakker was, hoorde hij zijn zus huilen en in zijn poging om haar te laten stoppen, ontdekte hij dat haar vriend was vermoord. De kapperszaak weerspiegelde zijn afkeer van de gedachte aan zijn huilende zus en wilde daar verandering in brengen door haar te vragen wat er aan de hand was….

…De droom over een bankier symboliseert een aspect van persoonlijkheid dat uitsluitend gericht is op het vergroten van macht of middelen. Wees voorzichtig met het verzekeren dat u profiteert. Gebruikmaken van uw prestaties, vaardigheden, talenten of invloed om meer voor uzelf te krijgen. Voorzichtig eigenbelang. Positief is dat een bankier erover nadenkt om uw macht te gebruiken om de benodigde verandering af te dwingen of om risicovol of onverantwoord gedrag te beheersen. Voordelen gebruiken om de omstandigheden van een situatie te verbeteren of een gunstige situatie sneller dan normaal te laten gebeuren. Intelligente afdekking. Probeer op een conservatieve manier met anderen samen te werken om uw positie in een bepaalde situatie te verbeteren. Doordachte benutting. Negatief: een bankier symboliseert jou of iemand anders die misbruik maakt van anderen om meer macht of middelen te krijgen. Eigenbelang of hebzucht lopen op hol. Het gevoel hebben dat anderen te veel invloed hebben of kunnen nemen wat ze maar willen. Gevoel bedrogen in een ondergeschikte positie. Als alternatief kan een bankier nadenken over het gebruik van uw voordelen om een ​​hefboomwerking op anderen te krijgen of anderen uit te buiten. Jaloezie op mensen met meer voordelen dan jij of die een gemakkelijker leven hebben. Gevoelens van uit de hand lopen, gemanipuleerd zijn of dat iemand je op elk moment kan afsnijden. ~Stopverf~ zijn in de handen van iemand anders….

…De droom over rechts symboliseert irrationaliteit, wanorde, dingen die wild, ongetemd of uit de hand lopen. Rechts kan ook negativisme vertegenwoordigen, en eerst alleen om jezelf geven….

…De droom over een ijzerhandel symboliseert keuzes die serieuzer zijn dan je eerst dacht. De beslissing nemen om iets af te ronden. Zelfverbetering of attitude-aanpassingen waarvan u beseft dat er meer inspanning of middelen nodig zijn. Merk op dat je meer moet doen dan verwacht om iets gedaan te krijgen. Misschien zoekt u rond naar een krachtigere of serieuzere oplossing voor een zeurderig probleem. Negatief is dat een ijzerhandel een waarschuwing kan zijn om voorzichtig te zijn om niet te overhaast te zijn of om een ​​probleem uit de hand te laten lopen….