…De droom over een boom symboliseert een deel van je leven dat is gevestigd. Een situatie of probleem dat onwrikbaar of onveranderlijk is. Iets dat veel moeite kost om er vanaf te komen of waar altijd op kan worden vertrouwd. Positief is dat het uw vertrouwen, geloof of vertrouwen in iets kan weerspiegelen. Negatief kan het een aanhoudend probleem weerspiegelen. Een boom kan ook symbool staan ​​voor iets in je leven waar je je heel prettig bij voelt, of een situatie waarvan je denkt dat die nooit zal veranderen. De droom over een boom die van de grond wordt gerukt, symboliseert een dramatische verandering in een situatie in je leven waarvan je dacht dat die nooit zou gebeuren of waar je je te comfortabel bij voelde. De droom over een boomstam van dichtbij kan weerspiegelen hoe dicht u emotioneel of situationeel bij een bestaand probleem of probleem bent. Misschien heb je er veel aan. Een dode boom symboliseert een overgang naar een stabiele situatie. Ofwel is uw zelfvertrouwen verloren gegaan of is een moeilijk probleem opgelost. Het zien van een boomstronk symboliseert een stabiele situatie of een hardnekkig probleem dat je hebt overwonnen of de moeite hebt genomen om het hoofd te bieden. De droom over het door keuze beklimmen van een boom symboliseert wakende levenssituaties waarin je de behoefte voelt om te bewijzen dat je zelf iets kunt inhalen als het moet. De droom over het beklimmen van een boom uit angst of een behoefte aan veiligheid symboliseert een perfecte naleving van verantwoordelijk gedrag om mislukking te voorkomen. Het kan ook de weergave zijn van vasthouden aan of rennen aan uw gezin om moeilijke problemen te voorkomen. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan naast een boom te staan ​​en naar de sterren te kijken. In het echte leven worstelde ze om haar religieuze geloof te vernieuwen. De boom weerspiegelde dat haar geloof onwankelbaar en gevestigd was, terwijl de sterren waar ze naar opkeek de mogelijkheden weerspiegelden om haar geloof te hernieuwen die ze begon te zien in een vriendin die haar verraste door met haar te willen oefenen. Voorbeeld 2: Een jonge man droomde ervan te zien hoe een boom van de grond werd gerukt. In het echte leven was hij geschokt toen hij ontdekte dat het huis van zijn ouders zou worden verkocht. De boom weerspiegelde zijn gevoel van thuis dat permanent en gevestigd was. De boom die van de grond werd gerukt, symboliseerde het gevoel van stabiliteit en thuis dat hem snel werd ontnomen. Voorbeeld 3: Een jonge man droomde ervan in een kokospalm te klimmen en de kokosnoten op de grond te laten vallen terwijl iemand naar hem keek. Toen hij wakker was, werd hij beschuldigd van financieel falen en moest hij een aantal lang uitgesponnen stappen nemen om te bewijzen dat hij in feite financieel zeker was….

…De droom over de boom des levens symboliseert een situatie die onverbiddelijk is en die totale morele naleving vereist. Moeilijke levenssituaties waarin je keuzes kunt maken, maar die altijd de mogelijkheid van verleiding of mislukking bieden. De Tree of Life symboliseert perfect het leven, omdat het leven, net als de boom, altijd moeilijk is met de keuze tussen goed of slecht….

…De droom over een bonsaiboom symboliseert hoe mooi of interessant het is om anders opgemerkt te worden. Kracht geven aan hoe uniek, vreemd of ongebruikelijk een deel van uw leven is. Gecultiveerde bijzonderheid. Negatief, een bonsaiboom kan een teken zijn dat u probeert uw gebreken of fouten te verbergen onder het mom van ~anders~ zijn of iets dat bewonderd moet worden….

…De droom over een acaciaboom symboliseert jou of iemand anders die niets aan de hand is tijdens een ondraaglijke situatie. Negatief is dat een acaciaboom een ​​teken kan zijn dat jij of iemand anders er alles aan doet om een ​​probleem of de gevoelens van anderen te negeren. Weigeren om toe te geven, ook al is een situatie meer dan verschrikkelijk. Positief is dat een acaciaboom symboliseert dat je standhoudt als niemand anders er meer om geeft….

…De droom over een sinaasappelboom symboliseert een permanent of aanhoudend gevoel van inspanning die nodig is om je goed te voelen. Een positieve situatie die altijd iets vraagt ​​om ervan te genieten. Voorbeeld: een man droomde ervan gebeten te worden door een slang in een sinaasappelboom. Toen hij wakker was, was zijn nieuwe appartement beroofd. De sinaasappelboom weerspiegelde al het gevoel van duurzaamheid van het appartement en al het harde werk om het met meubels te vullen en er een leven in te beginnen. Voorbeeld 2: Een man droomde ervan met zijn overleden grootvader door een sinaasappelboomgaard te lopen. Toen hij wakker was, herstelde hij eindelijk van zijn verdriet. De sinaasappelbomen weerspiegelden al het harde werk dat emotioneel nodig was om zich eindelijk weer goed te voelen na zijn dood….

…De droom over takken symboliseert kleine aspecten van een grotere situatie. Negatief weerspiegelen takken de ergernis van het omgaan met elk klein detail van een probleem. Positief is dat takken groei, nieuw leven, uitbreiding, vooruitgang of de complexiteit van iets goeds weerspiegelen. Voorbeeld: een man droomde ervan een boom te moeten kappen en elke tak van de boom handmatig te moeten breken om te verwijderen. Toen hij wakker was, bereidde hij zich voor om te verhuizen en moest hij veel schoonmaken voordat hij kon….

…De droom over een groenblijvende boom symboliseert een deel van je leven dat nooit faalt. Positief is dat het relaties of situaties weerspiegelt waarop altijd kan worden vertrouwd, wat er ook gebeurt. Een onvermogen om te verliezen. Negatief, een groenblijvende boom weerspiegelt een probleem dat alle pogingen om het te annuleren overleeft….

…De droom over iets snijden symboliseert je wens om iets precies zo te hebben zoals jij het wilt. Het kan ook de weergave zijn van inspanningen om op een bepaalde manier herinnerd te worden. De droom over een beeldhouwwerk symboliseert gevoelens over opgemerkt te worden voor iets waar je hard voor hebt gewerkt. Merk op dat je iets voor jezelf hebt gemaakt. Zorgvuldig geconstrueerde uitgebreide gedachten. De droom over het snijden van vlees kan op een bepaald gebied van je leven het totale vertrouwen of de kracht weerspiegelen. Kracht of controle die precies wordt afgehandeld zoals u dat wilt. De droom om iets in een boom te snijden, symboliseert dat je het gevoel wilt hebben dat een relatie of situatie voorgoed herinnerd zal worden. Voorbeeld: een vrouw droomde van een houtsnijvalk. Toen ze wakker was, voelde ze zich goed om op te merken hoe hard ze had gewerkt om haar kanker te behandelen en er bovenop te blijven. Voorbeeld 2: een man droomde ervan iemand te zien waarvan andere mensen twijfelden of hij in staat was om een ​​sculptuur uit een boom te hakken. Toen hij wakker was, had hij het gevoel dat zijn vrienden twijfelden aan zijn vermogen om op psychologisch gebied iets van zichzelf te maken….

…De droom over redwood-bomen symboliseert een lang leven of iets waarvan je niet kunt geloven dat het ooit zal verdwijnen. Negatief kan een sequoia-boom problemen weerspiegelen waarvan u denkt dat ze te groot zijn om ooit weg te gaan….

…De droom over een eend symboliseert jou of iemand anders in het wakkere leven die zich bewust is van alles wat er om hen heen gebeurt. Positief is dat eenden paraatheid en vaardigheid kunnen weerspiegelen. Slim geïnformeerd zijn of voorkennis hebben. Gevoel dat gemakkelijk aan te passen is of ergens mee wegkomt. Negatief, een eend kan staan ​​voor roddels of praten over andere mensen achter hun rug. Een vervelende ~twerp~ in je leven die niet weggaat of waarvan je denkt dat hij altijd wegkomt met iets negatiefs. Het kan ook een teken zijn dat u het niet prettig vindt om zo geïnformeerd te worden als u bent. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan eenden in haar achtertuin onder een boom te zien. Bij het ontwaken maakte ze zich grote zorgen over het feit dat ze klaar zou zijn voor het einde van de wereld. De eenden in de achtertuin weerspiegelden haar gevoelens dat ze beter geïnformeerd was dan anderen over mondiale gebeurtenissen en het potentieel voor apocalyptische gebeurtenissen, terwijl ze ook het gevoel had dat ze er niet veel aan kon doen….

…De droom over een splitsing in de weg symboliseert een kruispunt in je leven of een belangrijke beslissing die je moet nemen. Het kan uw keuzes of ambivalentie over een bepaalde situatie weerspiegelen. De droom over een boom in het midden van een splitsing in de weg symboliseert een probleem of gebeurtenis die je dwingt een beslissing te nemen….

…De droom over een pompoen symboliseert gevoelens over afsluiting in je leven of het besef dat een goede tijd voorbij is. Gevoelens over een positieve situatie die ten einde loopt. Een leuk deel van je leven loopt ten einde. De tijd kan aanvoelen alsof het opraakt. Een pompoen kan in een droom verschijnen als je weet dat een relatie het einde nadert of als je voelt dat een geliefde op sterven ligt. ~De tijd is om~ in een wakkere levenssituatie. Voorbeeld: een meisje droomde van pompoenen die uit een boom vielen. In het echte leven had ze een affaire met een man die haar vertelde dat hij niet dacht dat hun relatie zou werken. De pompoenen weerspiegelden haar gevoelens over het gedrag van de jongens, wat aangeeft dat de relatie bijna voorbij was….

…De droom over bladeren op de grond symboliseert de resultaten of gevolgen van een grote verandering. Positief is dat u te maken heeft met de resultaten van een zeer positieve verandering. Negatief is dat u het gevoel heeft dat u te maken krijgt met de gevolgen van een verlies. De droom over bladeren aan een boom symboliseert het vertrouwen dat er nooit iets zal veranderen. Positief, je voelt dat je niet kunt verliezen. Negatief: je bent bang dat iets nooit meer kan mislukken. De droom over het zien van een blad symboliseert je besef dat iets in je leven niet doet wat het vroeger deed. Er is een wijziging opgetreden….