…De droom over een nucleaire oorlog symboliseert gevoelens van hopeloosheid om een ​​probleem te overwinnen dat de zaken alleen maar erger maakt. Een strijd tegen de totale verwoesting van een levenssituatie of relatie. Het gevoel hebben dat je vecht tegen een probleem dat alles waar je om geeft in gevaar brengt. Alles riskeren wat je hebt om alles wat je hebt te behouden. Voorbeeld: een man droomde ervan het gevoel te hebben dat een nucleaire oorlog op handen was. Toen hij wakker was, was hij totaal radeloos toen hij ontdekte dat zijn vader zojuist de diagnose van een terminale ziekte had gekregen….

…De droom over oorlog symboliseert een voortdurende strijd of conflict in je leven. Misschien heb je het gevoel dat er iets op het spel staat. Een dringende behoefte om een ​​obstakel te verslaan of te overwinnen. Een probleem waarvan u denkt dat het uw volledige aandacht of alle beschikbare middelen vereist. Een oorlog in een droom kan ook de representatie zijn van de behoefte om koste wat het kost perfect te zijn of een strijd om een ​​catastrofe te voorkomen. Als alternatief kan een oorlog een intern conflict weerspiegelen met verschillende overtuigingen of doelen. Sterke gevoelens in verschillende richtingen. Oorlogen kunnen wijzen op persoonlijke strijd of argumenten. Ze kunnen ook verband houden met projecten en taken waar u al uw tijd en energie aan besteedt. Een oorlog kan ook een weerspiegeling zijn van vooroordelen die u ervaart. Oorlogsdromen komen vaak voor bij succesvolle mensen, zakenmensen of mensen die veel belangrijke beslissingen moeten nemen. Negatief is dat een oorlogsdroom een ​​teken kan zijn dat je je te druk maakt om je zin te krijgen of dat je te agressief bent. De droom kan ook een weerspiegeling zijn van uw persoonlijke gevoelens over de huidige oorlogen over de hele wereld. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan verwikkeld te zijn in voortdurende oorlogvoering. In het echte leven was ze een kast-lesbienne die door vroegere vrienden werd vrijgelaten. De oorlogssymboliek weerspiegelt haar constante bezorgdheid over belachelijk worden gemaakt of in verlegenheid worden gebracht omdat ze homo is. Voorbeeld 2: Een man droomde ervan in oorlog te zijn met demonen. In het echte leven had hij te maken met racisten die hem aanvielen omdat hij een minderheid was. Voorbeeld 3: Een man droomde ervan te proberen te ontsnappen aan een oorlog. In het echte leven werd zijn werkplek vijandig en hij wilde er niet bij betrokken worden….

…De droom over de oorlog in Vietnam symboliseert een strijd in je leven die onmogelijk of zinloos aanvoelt. Een niet te winnen conflict. Voortdurende schaamte of afwijzing. Het kan zijn dat u worstelt met iets dat u altijd ontgaat….

…De droom over een neef symboliseert een kwaliteit in jezelf op basis van je meest eerlijke gevoelens over hen. Vraag uzelf af welke herinneringen of gevoelens er het meest aan opvallen en kijk hoe die eigenschap op uw eigen leven van toepassing kan zijn. De droom dat iemand je neef is die niet echt je neef is, symboliseert situaties, realiteiten of problemen waar je moeilijk van los kunt maken. Het gevoel hebben dat je niets kunt doen aan iets dat moet worden erkend of geaccepteerd. Positief is dat neven met wie u niet echt familie bent, een weerspiegeling kunnen zijn van verplicht respect, erkenning of acceptatie die aan u wordt gegeven. Met je ‘voet tussen de deur’ of een minimumvereiste die je het recht geeft om iets te verdienen of om überhaupt geluisterd te worden. Voorbeeld: een man droomde ervan zijn neef te zien. De kwaliteit die het meest opviel aan deze neef was haar moed om problemen het hoofd te bieden. Toen hij wakker was, bouwde hij eindelijk de moed op om te schreeuwen tegen een hebzuchtig familielid dat geen gunst beantwoordde toen hij die het meest nodig had. Voorbeeld 2: Een vrouw droomde ervan een zwangerschapstest te doen met haar neef. Toen ze wakker was, vreesde ze te worden veroordeeld voor het doen van een zwangerschapstest. Haar neef was iemand die volgens haar veroordelend was….

* Zie broeders, zusters

…De droom over een pijl en boog symboliseert doelen, plannen en voorbereidingen die je voor jezelf treft of instelt. Streven naar perfectie of precies wat je wilt. Als een slecht of slecht persoon een pijl en boog in een droom gebruikt, symboliseert dit een aspect van je persoonlijkheid met doelen of plannen die niet in je beste belang zijn, of die contraproductief zijn. Het kan ook een afspiegeling zijn van iemand waarvan je denkt dat hij je wil pakken. Als een pijl en boog wordt gebruikt om een ​​raam af te breken, symboliseert dit uw doelen en plannen die het voor u moeilijk maken uw huidige situatie te begrijpen of intelligente beslissingen over de toekomst te nemen….

…De droom over Adam en Eva symboliseert een gebied in je leven waar je helemaal opnieuw begint of je leven opnieuw moet opbouwen. Adam- en Eva-dromen gaan meestal gepaard met symbolen zoals atoombommen of scenario’s voor het einde van de wereld. Dit weerspiegelt een krachtige verandering in het leven of het geloofssysteem van de dromer die vereist dat ze opnieuw beginnen of een nieuwe richting inslaan….

…De droom over dokter Jekyll en meneer Hyde symboliseert extreme gevoeligheid over het nakomen van een belofte of doen wat je zei dat je zou doen. Vriendelijkheid of verleiding alvorens irrationeel en arrogant te zijn. Het kan ook de weergave zijn van een moeilijkheid die niet in staat is om iets op beide manieren te hebben. Als alternatief kunnen dokter Jekyll en meneer Hyde een persoon vertegenwoordigen waarvan je denkt dat hij geweldig was voordat ze je shockeerden omdat ze vreselijk waren. Het kan zijn dat je geschokt bent dat iemand zo arrogant of negatief is dat ze je graag pijn doen nadat je dacht dat ze je vriend waren….

…Dromen in zwart-wit symboliseert een gebrek aan opwinding of interesse in je leven. Je hele leven voelt alsof het gewoon door de bewegingen gaat en niet geniet van de schoonheid ervan. De droom over het zien van een zwart-witfoto symboliseert je herinnering aan een situatie voordat er een grote verandering plaatsvond. Herinnerend hoe eenvoudig het leven was. Negatief, een zwart-witfoto symboliseert uw herinnering aan hoe goed het leven was voordat er iets ergs gebeurde of voordat u gedwongen werd uw negatieve gedrag te veranderen. Voorbeeld: een jonge man droomde ervan een zwart-witfoto te zien. Toen hij wakker was, werd hij betrapt op het plegen van een misdaad en probeerde hij zich zijn gedrag te herinneren vlak voordat hij werd gepakt….

…Het dragen van een pet en jurk in de droom, geeft aan dat je overgaat naar een hoger niveau in je leven. U bent klaar om door te gaan naar de volgende fase….

…De droom over rivaliteit tussen broers en zussen symboliseert je poging om je eigen onzekerheden of gebreken te overwinnen. Het kan ook de weergave zijn van uw worsteling om in het reine te komen met alternatieve meningen of gevoelens. Als alternatief kan een rivaliteit tussen broers en zussen uw mening geven over andere mensen die strijden om verschillende meningen of doelen….

…De droom over een kalender symboliseert je besef van het verstrijken van de tijd of het wachten op iets. Merk op hoe lang iets duurt. De droom kan een teken zijn dat u wacht op een speciale gebeurtenis, afspraak of belangrijke datum in de toekomst. Als alternatief kan een kalender uw zorgen over de toekomst weerspiegelen of uw gevoel dat de tijd op een bepaald gebied van uw leven opraakt. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan haar vriend naar een kalender te zien wijzen. In het echte leven zat haar vriend in de gevangenis en wachtte ze geduldig op zijn vrijlating. Voorbeeld 2: Een paar dagen na de 911-aanslagen op het WTC-gebouw droomde een vrouw ervan in het WTC-gebouw te zijn en geen kalender te vinden om de datum te achterhalen. Toen ze wakker was, keek ze elke dag naar het nieuws en was ze zenuwachtig voor signalen van de regering dat er oorlog op komst was. Haar wens om een ​​kalender te vinden en de datum te weten, weerspiegelde haar wens om af te sluiten of het niet ~tijd~ was voor de regering om oorlog te voeren….

…De droom over het schilderen van een huis of kamer vertegenwoordigt een verandering van intentie of gevoel. Een situatie wordt met opzet veranderd. Het kan ook de weergave zijn van een doelgerichte mentaliteitsverandering. De droom over het schilderen van een foto symboliseert een prestatie waarvoor je opgemerkt wilt worden. U wilt erkend worden voor iets dat u doet. Voorbeeld: een man droomde ervan een schilderij te zien. In het wakkere leven was het Veteranendag. Het schilderij weerspiegelde de prestatie van het voeren van een oorlog die Veteranendag mensen laat opmerken. Voorbeeld 2: een man droomde ervan een kamer wit te zien schilderen. Tijdens het wakkere leven werd een persoonlijk probleem volledig uit zijn leven verwijderd. De witte verf van de kamer weerspiegelde dat zijn persoonlijkheid van het probleem werd gezuiverd naarmate er verandering in zijn leven plaatsvond….

…De droom over een voetstuk symboliseert bewondering, erkenning of eer. Er tegen opgekeken worden. Totaal respect. U of iemand anders is het voorwerp van bewondering. Het kan ook de weergave zijn van een persoon of situatie die tot een perfect voorbeeld wordt gemaakt. Negatief kan een voetstuk een teken zijn dat u ongewenste aandacht krijgt of dat iemand anders vindt dat u belangrijker bent dan u denkt dat u bent. Het kan ook een zonde zijn dat je ego overmatig opgeblazen raakt of dat je pronkt. Voorbeeld: een man droomde ervan zijn vrouw op een voetstuk te zien staan ​​en er dan vanaf te vallen. In zijn wakkere leven steunde hij graag haar carrière totdat hij besefte dat ze het nooit zou verlaten om moeder te worden….

…De droom over een zoeklicht symboliseert een poging om iets te begrijpen of op te merken dat niet doet wat het zou moeten doen. Het kan zijn dat een persoon of situatie zich verdacht of ongepast gedraagt ​​en misschien wilt u dit zelf onderzoeken. Als alternatief kan een zoeklicht een persoon of situatie weerspiegelen die u wantrouwend vindt. Het kan ook de weergave zijn van onderzoeken naar klachten over u….

…Dromen dat je bij een graf bent, symboliseert een afgedankt aspect van jezelf of je leven dat je loslaat. Het einde van een probleem of levenssituatie. Mogelijk ervaart u veranderingen in uw persoonlijkheid of overtuigingen. U kunt ook een nieuwe start in het leven ervaren. Negatief, een graf wijst op het einde van positieve aspecten van je leven. Dingen die je leuk vond of waarvan je hebt geprofiteerd, worden opgegeven. Positief is dat een graf wijst op persoonlijke groei als je negatieve denkpatronen of negatieve levenssituaties negeert. De droom over het zien van je eigen graf kan een weerspiegeling zijn van het zelfbewustzijn van een krachtige verandering of mislukking die je is overkomen. Merk op dat je leven voor altijd is veranderd, beschaamd of mislukt. De droom over het graven van een graf symboliseert de voorbereiding om een ​​bepaald aspect van je leven voorgoed los te laten. Het graven van uw eigen graf kan een weerspiegeling zijn van uw overtuiging dat u zich voorbereidt op een permanente verandering. Zich gedwongen voelen tot mislukking of verlegenheid. Kiezen om te verliezen of op te geven. Voorbeeld: een jonge man droomde ervan bij een graf te staan ​​en een grafsteen te lezen. Toen hij wakker was, werd hij geadopteerd en besteedde hij veel tijd aan het nadenken over zijn echte ouders en hoe hij nooit meer met hen kon praten. Het graf weerspiegelde zijn gevoelens over het feit dat zijn echte ouders voorgoed verdwenen waren. Voorbeeld 2: een vrouw droomde ervan haar eigen graf te zien. Toen ze wakker was, was ze verkracht en verliet haar vriend haar. Het graf weerspiegelde haar gevoel dat haar vorige gelukkige leven en onschuld voor altijd verdwenen waren….

…De droom over een kassa symboliseert de confrontatie met de realiteit van je keuzes. Realiseren van de persoonlijke kosten of gevolgen van een keuze. Aan een kassa staan ​​en de prijs opmerken, kan een cruciaal moment zijn waarop u de persoonlijke kosten opmerkt van een keuze die u hebt gemaakt voordat u ermee doorgaat. Negatief kan een kassa een moment zijn waarop u zich afvraagt ​​~Wat heb ik gedaan om hier te komen?~ De droom om achter een kassa te werken, kan een weerspiegeling zijn van uw poging om iemand anders bewust te maken van de kosten van hun beslissingen….

…De droom over een pier symboliseert een positieve kijk op onzekerheid in je toekomst. Onzeker zijn, maar toch enthousiast over situaties die u niet kunt voorspellen. Een symbool dat u misschien ziet als u zich optimistisch voelt over verhuizen, naar school gaan of aan een nieuwe baan beginnen. Voorbeeld: een jonge vrouw droomde ervan op een pier te staan ​​en in de oceaan te kijken om dode maïsvelden te zien. In het echte leven was ze erg enthousiast omdat ze net naar een andere staat was verhuisd, maar ze realiseerde zich dat het niet zo opwindend was als ze had gehoopt….

…De droom over het zien van iemand met een bult op zijn rug symboliseert je gevoelens over zeer ongemakkelijke of abnormale situaties die de hele tijd worden opgemerkt. Het kan ook de weergave zijn van een hardnekkig probleem dat altijd de aandacht op zichzelf trekt. De ondraaglijkheid van het moeten leven met een probleem of last. Als alternatief kan dromen over een persoon met een bultrug gevoelens weerspiegelen over het feit dat je permanent afgesneden bent om ooit weer normaal te worden. Leven met een afwijking die nooit ophoudt anderen te verrassen of te ~afschrikken~. De droom over de bult van een kameel symboliseert de last of verantwoordelijkheid die je draagt ​​en die door anderen wordt opgemerkt….

…De droom over een boom symboliseert een deel van je leven dat is gevestigd. Een situatie of probleem dat onwrikbaar of onveranderlijk is. Iets dat veel moeite kost om er vanaf te komen of waar altijd op kan worden vertrouwd. Positief is dat het uw vertrouwen, geloof of vertrouwen in iets kan weerspiegelen. Negatief kan het een aanhoudend probleem weerspiegelen. Een boom kan ook symbool staan ​​voor iets in je leven waar je je heel prettig bij voelt, of een situatie waarvan je denkt dat die nooit zal veranderen. De droom over een boom die van de grond wordt gerukt, symboliseert een dramatische verandering in een situatie in je leven waarvan je dacht dat die nooit zou gebeuren of waar je je te comfortabel bij voelde. De droom over een boomstam van dichtbij kan weerspiegelen hoe dicht u emotioneel of situationeel bij een bestaand probleem of probleem bent. Misschien heb je er veel aan. Een dode boom symboliseert een overgang naar een stabiele situatie. Ofwel is uw zelfvertrouwen verloren gegaan of is een moeilijk probleem opgelost. Het zien van een boomstronk symboliseert een stabiele situatie of een hardnekkig probleem dat je hebt overwonnen of de moeite hebt genomen om het hoofd te bieden. De droom over het door keuze beklimmen van een boom symboliseert wakende levenssituaties waarin je de behoefte voelt om te bewijzen dat je zelf iets kunt inhalen als het moet. De droom over het beklimmen van een boom uit angst of een behoefte aan veiligheid symboliseert een perfecte naleving van verantwoordelijk gedrag om mislukking te voorkomen. Het kan ook de weergave zijn van vasthouden aan of rennen aan uw gezin om moeilijke problemen te voorkomen. Voorbeeld: een vrouw droomde ervan naast een boom te staan ​​en naar de sterren te kijken. In het echte leven worstelde ze om haar religieuze geloof te vernieuwen. De boom weerspiegelde dat haar geloof onwankelbaar en gevestigd was, terwijl de sterren waar ze naar opkeek de mogelijkheden weerspiegelden om haar geloof te hernieuwen die ze begon te zien in een vriendin die haar verraste door met haar te willen oefenen. Voorbeeld 2: Een jonge man droomde ervan te zien hoe een boom van de grond werd gerukt. In het echte leven was hij geschokt toen hij ontdekte dat het huis van zijn ouders zou worden verkocht. De boom weerspiegelde zijn gevoel van thuis dat permanent en gevestigd was. De boom die van de grond werd gerukt, symboliseerde het gevoel van stabiliteit en thuis dat hem snel werd ontnomen. Voorbeeld 3: Een jonge man droomde ervan in een kokospalm te klimmen en de kokosnoten op de grond te laten vallen terwijl iemand naar hem keek. Toen hij wakker was, werd hij beschuldigd van financieel falen en moest hij een aantal lang uitgesponnen stappen nemen om te bewijzen dat hij in feite financieel zeker was….

…Dromen dat je aan het strippen bent, kan staan ​​voor je poging om anderen met verlangen te plagen of te bespotten. Anderen het gevoel geven dat ze dicht bij hun doelen staan ​​en ze buiten bereik houden. Als je iemand ziet strippen, kan dit een doel weerspiegelen waarvan je denkt dat het je treitert of altijd buiten bereik ligt….

…Zien of dromen dat je op een eiland bent, duidt op een gemoedstoestand waarin je gedachten en gevoelens hebt over geïsoleerd, eenzaam, alleen of gestrand zijn in het leven. Je bent helemaal alleen met een probleem of een situatie. Als alternatief kan een eiland wijzen op situaties waarin u zich onafhankelijk, zelfgestuurd en autonoom voelt. Je bent symbolisch een eiland voor jezelf. De droom over een eiland dat wordt overspoeld door de zee, symboliseert het gevoel overweldigd te worden door een negatieve situatie of onzekerheid terwijl je alleen voor een probleem staat. Voorbeeld: een man droomde ervan op een eiland te staan ​​en te zien hoe mensen in een lege leegte werden gezogen. In zijn wakende leven werd hij door het leger in El Salvador gemarteld op beschuldiging van het stelen van wapens. Het eiland weerspiegelde zijn gevoel alleen te zijn toen hij werd gemarteld….

…De droom over een orgie symboliseert aspecten van je persoonlijkheid die volledig gericht zijn op seksueel verlangen, of verlangen naar dingen die je wilt. Je kunt niet stoppen met nadenken over wat je wilt of mensen waartoe je je aangetrokken voelt. Orgieën hebben de neiging om in dromen te verschijnen als iemand buitensporige seksuele fantasieën en verlangens heeft. Als je een orgie in een droom ziet, kan dit een teken zijn dat je het verlangen naar aantrekkelijke mensen moet weerstaan ​​en elke blootstelling aan pornografie moet verminderen. Een orgie kan ook symbool staan ​​voor een aantal verschillende persoonlijkheidskenmerken of kwaliteiten die je samenvoegt tot een levenservaring….