…De droom over water symboliseert negativisme of onzekerheid die je ervaart. Een onvoorspelbare situatie. Water kan ook de weergave zijn van een negatieve emotionele toestand, zoals angst of slechte bedoelingen. Onze negatieve onbewuste gedachten en emoties. Negatieve situaties die onzekerheid, het onbekende, obstakels of ongewenste veranderingen met zich meebrengen. Positief is dat water vernieuwing en regeneratie kan symboliseren met symboliek zoals baden, drinkwater of flessenwater. De droom over kalm helder water symboliseert gemoedsrust. U bent geconfronteerd met een probleem of een emotioneel probleem. Het kan ook zijn dat u zich altijd op uw gemak voelt als u een probleem opmerkt. De droom over vuil water symboliseert negatieve situaties of onzekerheid waar je altijd voor moet zorgen of waarvoor je altijd voorzichtig moet zijn. Vervuild drinkwater kan een weerspiegeling zijn van een verjongingsmethode die is aangetast of geruïneerd. Het gevoel dat u de kans op verbetering heeft ontnomen. De droom over onder water zijn symboliseert wakende levenssituaties waarin je je overweldigd voelt door een probleem of negatieve emoties. U kunt in een situatie over uw hoofd zitten en overweldigd worden door uw emoties. De droom over heet of kokend water symboliseert emotionele onrust of zeer actieve negatieve denkpatronen. Je hebt angsten, verlangens, schuldgevoelens of een ander negatief denkpatroon dat onevenwichtig of buitensporig is. Het kan ook de weergave zijn van slechte bedoelingen die je hebt met iemand op wie je boos bent. De droom over koud water symboliseert positieve onbewuste gedachten, emoties of gewoonten. Dingen die positief zijn waarvan u zich niet bewust bent of waar u zich geen zorgen over maakt. De droom over stromend water symboliseert negatieve situaties of onzekerheid die je de hele tijd opmerkt. Druppelend water kan wijzen op een probleemsituatie die langzaam aan de oppervlakte begint te komen. De droom over lopen op water symboliseert totale controle over je emoties of een negatieve situatie. Je hebt een probleem met een probleem of geeft er niet eens om dat een probleem een ​​probleem is. De droom dat je niet in staat bent om in een watermassa te komen, kan een weerspiegeling zijn van je gevoel dat je wordt tegengehouden of niet in staat bent om een ​​probleem of uitdaging aan te gaan die je onder ogen wilt zien. Negatief kan het een teken zijn dat u een gevaarlijke optie wilt kiezen, maar voelt dat iemand of iets u tegenhoudt. De droom over overstromend water symboliseert gevoelens van onzekerheid als een situatie uit de hand loopt. Angst, stress of frustraties beginnen te zwaar te worden. Verschillende watermassa’s vertegenwoordigen verschillende vormen van negativisme in ons leven waarmee we het hoofd moeten bieden….

…De droom over het ruiken van de slechte adem van iemand anders symboliseert het onvermogen om naar mensen te luisteren of bepaalde ideeën te accepteren omdat iets aan hen te onaantrekkelijk is. Zich niet bewust zijn van hoe negatief een bericht of idee wordt overgebracht. Slechte, incompetente of oninteressante levering van ideeën. Ideeën die niet goed bij je passen. Zich afgestoten voelen door een persoon of situatie. De droom over een slechte adem kan een weerspiegeling zijn van de noodzaak om voorzichtiger te zijn met hoe u uw ideeën presenteert, articuleert of overbrengt. Een onaantrekkelijke of onaangename presentatie voor anderen. Een gevoel dat je anderen afstoot. Denk voor je spreekt. Een slechte adem hebben kan ook de uitdrukking zijn van bezorgdheid over uw vermogen om andere mensen te interesseren voor uw ideeën of om u aardig te vinden….

…De droom over warm water symboliseert de verergering of verergering van problemen. Negatieve emoties die worden aangemoedigd. Het kan ook de weergave zijn van een verhoogd gevoel van onzekerheid of angst. Een teken dat een probleem is verwaarloosd of kan toenemen in ernst. De droom dat er heet water over je wordt gemorst, symboliseert gevoelens over verergerde problemen of negatieve gevoelens van anderen die je beïnvloeden. Gevoel dat iets in je leven erger is geworden en op je is ‘gedumpt’….

…De droom over wijwater symboliseert gedachten, gewoonten of levenssituaties die totaal verlossend, volkomen positief of volledig verlossen van problemen en negatieve situaties zijn. Een verlossende actie of kwaliteit die onbetwistbaar is. Negatief, heilig water weerspiegelt misschien te veel geloof dat iets uw problemen onmiddellijk zal oplossen. De droom over heilig water die u niet vertrouwt, symboliseert uw vermoedens over beloften of beweringen dat iets een perfecte oplossing is, of dat het totaal verlossend is. Voorbeeld: een diepgelovige vrouw droomde dat ze geen wijwater mocht gebruiken om zichzelf te genezen. Toen ze wakker was, had ze te maken met ernstige familieproblemen, met de mogelijkheid dat haar kinderen bij haar werden weggehaald. Ze voelde dat God haar negeerde en bad dat haar problemen zouden verdwijnen….

…De droom over moeite met ademhalen symboliseert dat je je ongemakkelijk voelt, dat je te veel beperkingen opgelegd krijgt, onder druk staat of moeite hebt om met een probleem om te gaan. Het kan ook zijn dat u probeert te veel tegelijk te doen of moeite heeft om een ​​situatie onder controle te krijgen. Negatief, ademhalingsmoeilijkheden kunnen een weerspiegeling zijn van angst of angst over uw vermogen om in een bepaalde situatie te presteren. Het gevoel hebben dat je niet kunt ontspannen of helemaal jezelf kunt zijn. Het kan ook de weergave zijn van gevoelens van emotioneel of creatief verstikt zijn. De droom om op adem te komen symboliseert de behoefte om te herstellen of te vertragen. Angst, spanning of angst voelen in een situatie die wordt ervaren. Nodig om ‘je te oriënteren’. Je hebt al je energie of middelen gebruikt om vooruit te komen of met iemand te concurreren. U loopt mogelijk het risico uzelf uit te putten. Het kan ook de weergave zijn van haast of de angst om te verliezen die je te hard duwt. De droom over rustige of ontspannen ademhaling symboliseert een hoge mate van comfort bij een situatie of je prestatie. Geen druk of moeite voelen. Een evenwichtig gevoel en controle. Gelukkig of ontspannen zijn. Zen. De droom om je adem in te houden symboliseert een tijdelijke behoefte om af te zien van je comfort om een ​​probleem of moeilijke situatie te doorstaan. Je emotioneel beschermd voelen terwijl je een risico neemt of hoopt iets gevaarlijks te vermijden. Jezelf van een noodzaak afsnijden. De droom over onder water ademen symboliseert een hogere mate van comfort terwijl het overweldigd wordt door negatieve emoties of onzekere situaties. Goed voor jezelf zorgen. De droom over niet kunnen ademen symboliseert emotionele verstikking. Mensen met astma dromen er vaak van dat ze niet kunnen ademen….

…De droom over onderwater zijn symboliseert overweldigd worden door negatieve gedachten, emoties of onzekerheid. Het kan ook de weergave zijn van preoccupatie met verdriet, schuld of angst. De droom over onder water ademen symboliseert overweldigd worden door negatieve gedachten, emoties of onzekerheid terwijl je kalm of zelfverzekerd blijft. Het weerspiegelt een evenwichtig hoofd of intelligentie terwijl u wordt geconfronteerd met negatieve emoties of in stressvolle of onzekere situaties. Blijf kalm of zoek je kracht tijdens een crisis. Voorbeelden van situaties uit het echte leven die een droom kunnen aanmoedigen om onder water te ademen, kunnen zijn wanneer u zich gedwongen voelt om te liegen of wanneer u wordt geconfronteerd met een noodgeval waarbij u kalm moet blijven. Voorbeeld: een jonge man droomde ervan onder water te zijn. Als hij wakker was, was hij altijd verdrietig vanwege de scheiding van zijn ouders….

…De droom over rijden onder invloed symboliseert besluitvorming of een richting in het leven waarin je geobsedeerd bent door bepaalde ideeën, overtuigingen of situaties. Een teken dat u misschien een beetje overboord gaat met wat u doet. Het kan een goed idee zijn om wat langzamer te gaan of wat gematigder te zijn. Negatief: u kunt uw zelfbeheersing beginnen te verliezen of anderen in gevaar brengen door uw obsessies….

…De droom over een waterfontein symboliseert mentale en emotionele stabiliteit. Je geeft niet om problemen, of bent in staat om er comfortabel over na te denken. Negativiteit of onzekerheid gaat gemakkelijk voorbij of is gemakkelijk te beheersen. Emotionele of psychologische controle over kwesties die voorheen moeilijk waren om over na te denken. Als de fontein begint te overstromen of het waterpeil stijgt, symboliseert dit een terugkeer naar zorgen om problemen. Voorbeeld: een man droomde ervan een waterfontein te zien die bijna overvol was voordat hij weer normaal werd. Toen hij wakker was, had hij te maken met angst over een probleem dat hij had dat wegging, maar hij liet hem een ​​beetje onzeker dat het terug zou komen….

…De droom over een warmwatertank symboliseert krachtig negativisme dat consistent is in je leven. Problemen die niet verdwijnen of die op de lange termijn een merkbare negatieve invloed op u hebben. Negatieve overtuigingen of gevoelens die worden ondersteund door problemen uit de echte wereld die niet zullen veranderen. Een goed ondersteund of goed onderhouden probleem. Een warmwatertank kan krachtige angsten, trauma’s of gevolgen weerspiegelen waarvan je denkt dat je ze niet kunt overwinnen. Het kan ook een zeer vindingrijke vijand symboliseren. De droom over een warmwatertank die uit je huis wordt verwijderd, symboliseert een krachtige angst of een probleem dat is aangepakt. Voorbeeld: een man droomde ervan om een ​​warmwatertank uit zijn kelder te zien halen. In het echte leven had hij te maken gehad met een krachtige angst die verband hield met zijn fysieke uiterlijk. Door een ziekte werd zijn haar kapotgemaakt en na 10 jaar nam hij eindelijk zijn hoed af in het openbaar….

…De droom over een waterballon symboliseert je wens om je goed te voelen als je iemand anders in verlegenheid brengt. Op een speelse manier frustraties of woede ventileren. Als alternatief kan het uw gevoel weerspiegelen dat iemand anders het leuk vond u in verlegenheid te brengen….

De droom over minderjarig zijn symboliseert een gebrek aan macht of ervaring op een bepaald gebied van je leven. Jij of iemand anders die er nog niet helemaal klaar voor is. Niet in staat om te doen wat je wilt. Als alternatief kan het minderjarig zijn een weerspiegeling zijn van beperkingen of beperkingen die worden opgelegd….

…De droom over jezelf die in het water drijft, symboliseert een negatieve of onzekere situatie waarmee je je kalmte bewaart. Sterk blijven of ~doorgaan~. Je hebt grip op je emoties. De droom over het zien van een boot die op water drijft, symboliseert navigatie van onzekerheid of negatieve situaties. Uw potentieel of actieve poging om problemen aan te pakken. De droom over het zien van een object dat in water drijft, symboliseert een aspect van je persoonlijkheid dat vasthoudt of voorbij komt. Mogelijkheden, ideeën of werkwijzen die nog steeds voor u beschikbaar zijn of die nog niet verloren zijn gegaan. Het kan ook de weergave zijn van kansen die zijn ontstaan ​​als gevolg van een negatieve situatie. Iets in je leven dat amper rondkomt of waar niemand meer om geeft. Negatief: objecten die in het water drijven, kunnen voor onbepaalde tijd goede dingen weerspiegelen die verloren zijn gegaan door negatieve of gevaarlijke situaties. De droom over jezelf die in de lucht zweeft, symboliseert de gevoelens dat je ongelooflijk bent of merkbaar ongelooflijke dingen doet. De droom over een object dat in de lucht zweeft, symboliseert misschien ideeën of mogelijkheden die ongelooflijk aanvoelen. De droom over zweven boven de aarde en ernaar kijken symboliseert je gevoel over hoe geweldig of ongelooflijk je leven voelt. Het gevoel hebben dat je hele leven op de een of andere manier draait om groter of beter zijn dan anderen….

…De droom over een speedo-zwempak symboliseert gedrag of bedoelingen die op niets gericht zijn, behalve nooit verliezen aan negativisme. Onzekerheid onder ogen zien terwijl je nergens om geeft, behalve erdoorheen komen of het overwinnen. Totale preoccupatie met het onder ogen zien van een probleem of het confronteren van iets. De symboliek is gebaseerd op water dat negatieve situaties of onzekerheid vertegenwoordigt. Het speedo-zwempak is dan een weerspiegeling van de persoonlijkheid die volledig gefocust of minimalistisch is terwijl hij hiermee wordt geconfronteerd….

…De droom over een vijver symboliseert onzekerheid of een opzettelijke negatieve situatie. Dit is met opzet een probleemsituatie. Zorg dragen voor het creëren van problemen of angst. Iemand met opzet in verwarring houden. Als alternatief kan een vijver weerspiegelen hoe u een probleem onder controle houdt. Emoties onder controle houden. De symboliek voor vijvers is gebaseerd op het droomsymbool voor water en vijvers die met opzet worden uitgegraven….

…De droom over een bikini symboliseert jou of een aspect van je persoonlijkheid dat volledig gericht is op het omgaan met onzekerheid of een negatieve situatie. Het vrouwelijke aspect van het symbool kan een teken zijn dat u zich machteloos of onbeheerst voelt wanneer u problemen onder ogen ziet. De symboliek is gebaseerd op water dat onzekerheid of negatieve situaties weergeeft. De bikini weerspiegelt dan jouw persoonlijkheid die hiermee te maken heeft. De kleur van het badpak is erg belangrijk. Blauw symboliseert een positieve kijk, rood is negatief en wit symboliseert zuivering. Voorbeeld: een man droomde ervan een meisje in bikini op het strand te zien. In het echte leven werd hij geconfronteerd met een ernstige gezondheidscrisis waarin hij dacht dat hij zou sterven. Het meisje in de bikini symboliseerde zijn gevoel van machteloosheid om het probleem op te lossen en tegelijkertijd de onzekerheid van de dood onder ogen te zien….

…Dromen dat je wordt achtervolgd, symboliseert problemen of situaties die je niet onder ogen wilt zien, of waarmee je geconfronteerd wordt. Iets waarvan je denkt dat het onmogelijk is om te overwinnen of te verslaan. U kunt zich gestrest of bedreigd voelen. Het kan ook de weergave zijn van iets dat u niet wilt erkennen. U kunt last hebben van angst, sterke angsten, onzekerheden of schuldgevoelens. Situaties die u emotioneel gevaarlijk vindt. Je acties in een achtervolgingsdroom lopen parallel met je wakkere levensreacties op druk, angst of stress. In plaats van de situatie onder ogen te zien, ren je weg van het probleem. Minder ernstige dromen om te worden achtervolgd, kunnen een weerspiegeling zijn van situaties in het wakende leven waarin u problemen met vrienden, familie of collega’s vermijdt. Als alternatief kan het achtervolgen in een droom een ​​teken zijn dat je je onder druk gezet of gedreven voelt door een gevoel van angst of mislukking. Schaamte koste wat het kost vermijden. Het weerspiegelt ook uw wanhoop om een ​​ernstige ziekte te vermijden. De droom dat je door je vader wordt achtervolgd, kan betekenen dat je niet in het reine kunt komen met wat je weet dat juist is. Het kan ook een teken zijn dat u een slechte beslissing die u heeft genomen, vermijdt. De droom dat je door een olifant wordt achtervolgd, symboliseert je wens om een ​​persoon of situatie te vermijden die de potentie heeft om erg boos op je te worden. Alles doen wat je kunt om woede, schreeuwen, ontslagen of uit elkaar te vallen omdat je iets niet hebt gedaan, te voorkomen. Het kan ook de weergave zijn van uw wanhoop om iets te verbergen waarvan u weet dat het iemand van streek zal maken. De droom dat je wordt achtervolgd door een wasbeer, kan betekenen dat je de gevolgen van slecht gedrag wilt vermijden. Je hebt misschien arrogant regels overtreden waarvan je wist dat je ze niet mocht overtreden en die nu niet gepakt wilt worden. Het kan ook de voorstelling zijn van uw wens om iemand te vermijden waarvan u weet dat hij de regels overtreedt of u bedreigt met iets illegaals. De droom dat je door een slang wordt achtervolgd, kan staan ​​voor je wens tot totaal verlies, totale mislukking of totale verlegenheid ten koste van alles. Het kan ook uw wens vertegenwoordigen om iemand te vermijden die u helemaal niet kunt vertrouwen. Als je ervan droomt door een persoon te worden achtervolgd, vraag jezelf dan af welke kenmerken er het meest aan opvallen. Haar, lengte, ras, gelaatstrekken, kleding, iets vasthouden? Herinneren ze je subtiliteit aan iets? Voor een lijst met andere dieren, zie onze dieren thema’s sectie. Dromen dat je iemand of iets anders achterna zit, symboliseert je poging om ergens vat op te krijgen. Een doel dat je ontgaat of een moeilijk probleem waar je je uiterste best voor doet om de controle te krijgen. De droom over iets vaags dat je achterna zit, kan een weerspiegeling zijn van bezorgdheid over problemen die je nog niet duidelijk zijn en die je vermijdt. De droom dat je wordt achtervolgd door iets groots of enorms, kan een weerspiegeling zijn van het vermijden van problemen waarvan je denkt dat ze te krachtig of overweldigend zijn om het hoofd te bieden. De droom dat je wordt achtervolgd door iets harigs, kan betekenen dat je iets onpopulairs, onsmakelijks of niet naar je persoonlijke smaak vermijdt. Iets vermijden dat op de een of andere manier buitensporig is of geen rekening houdt met uw voorkeuren. Voorbeeld: een jonge man droomde ervan achtervolgd te worden door een man met een krokodillenkop. In zijn wakende leven verloor hij zijn haar als gevolg van een ziekte en vermeed hij het koste wat kost het aan iemand te vertellen, omdat hij bang was dat ze hem zouden uitlachen….

…De droom over bloed symboliseert energie of vitaliteit. Het geeft weer hoe gezond of sterk een aspect van uw leven is. Bloed buiten het lichaam is over het algemeen symbolisch voor een verlies van kracht op een bepaald gebied van uw leven, terwijl bloed in het lichaam kracht en energie symboliseert. Negatief, bloed weerspiegelt een aspect van jezelf of een deel van je leven dat energie of vitaliteit verliest. Ofwel emotionele pijn, overstuur of situatie veroorzaakt door overmatige driften of gedrag. Dit verschijnt meestal in dromen als bloeden, bloedplassen zien of onder het bloed zitten. Positief is dat bloed vitaliteit, kracht en succes weerspiegelt. U wordt geconfronteerd met problemen, komt vooruit of voelt zich sterk. Dit kan in dromen verschijnen als het bloed van vijanden, bloed dat door je aderen stroomt of wonden die niet bloeden. De droom over bloeden symboliseert een deel van je leven dat kracht, kracht en vitaliteit verliest. Het lichaamsdeel dat bloedt, symboliseert het deel van je leven dat aan kracht verliest. De droom over bloeden die niet stopt, kan een traumatische ervaring weerspiegelen waar je moeite mee hebt om er overheen te komen. De droom dat je onder het bloed zit, kan een conflict in een relatie of sociale omgeving zijn. Het bloed aan u weerspiegelt de resultaten van vechten, wreedheid of aanvallen op anderen terwijl u probeert voor uzelf te gelden. Onder het bloed zitten kan ook uw gevoel van verlies vertegenwoordigen, of dat van uzelf of van iemand anders. De droom over bloedende voeten symboliseert een of ander probleem in je leven dat je morele basis of principes beïnvloedt. De droom dat je bloed aan je handen hebt, weerspiegelt gevoelens van schuld of verantwoordelijkheid voor je daden. De droom dat bloed volledig uit het lichaam wordt afgevoerd, symboliseert een of ander probleem in je leven dat je volledig van kracht, kracht of zelfvertrouwen afvoert. De droom over bloed op de muren symboliseert een aanhoudend gevoel over verlies of mislukking. Het kan zijn dat je niet kunt stoppen met denken aan een moeilijkheid die je hebt overwonnen of een traumatische ervaring die je hebt doorstaan. Negatief is dat u misschien niet in staat bent uw mening te geven over uw betrokkenheid in een slechte situatie….

…De droom over iets dat kookt, symboliseert onrust of ergernis. Negatieve emoties of bedoelingen of verslechtering. Een negatieve situatie kan bijna een eindpunt bereiken. Koken kan ook de weergave zijn van uw voorbereiding om negatieve emoties of bedoelingen bij anderen los te laten. Er is kans op woede of wraak. Je merkt misschien ook hoe negatief of gevaarlijk een situatie is. Als alternatief kan koken een constante staat van gereedheid of kracht vertegenwoordigen. Besef dat u altijd bereid bent om actie te ondernemen. Voorbeeld: een man droomde ervan water te zien koken op een verwarming in zijn slaapkamer waar hij naartoe liep om uit te schakelen. In zijn wakende leven dacht deze man er stiekem aan om een ​​ingenieur te ontslaan die hem moeilijkheden bezorgde en kwam op het laatste moment tot een akkoord met de ingenieur. Het kokende water in de slaapkamer vertegenwoordigt de geheime, verergerde gedachten van de man toen hij dichter bij het ontslaan van de ingenieur kwam….

…De droom over jezelf die langzaam op het water afdrijft, symboliseert onzekerheid of een negatieve situatie waarmee je wordt geconfronteerd door het voor zichzelf te laten zorgen. Alleen doen wat nodig is om een ​​probleem op te lossen of ervoor zorgen dat het probleem u naar behoefte draagt. De droom over het zien van een persoon of object dat op het water van je wegdrijft, symboliseert een negatieve situatie of onzekerheid die langzaam een ​​aspect van je leven scheidt. Een relatie of iets dat je leuk vindt, kan langzaam verdwijnen vanwege een probleem….

…De droom over een roeiboot symboliseert hard werken, inspanning en doorzettingsvermogen bij het omgaan met emotionele problemen, onzekerheid of negatieve levenssituaties. Gebruik consequent al je kracht of kracht om door een moeilijke situatie heen te komen. De toestand van het water geeft aan hoe ernstig uw emotionele toestand is of hoe moeilijk de situatie is waarmee u wordt geconfronteerd. De droom over een rij die onder water zinkt, symboliseert het opgeven van je problemen, moeilijkheden die je afleiden of onzekerheid die je overweldigt….

…De droom over een meer symboliseert onbewuste gedachten, negatieve situaties of onzekerheid in je leven met oplossingen die je kunt zien. Het voor u zichtbare land rondom het meer weerspiegelt antwoorden of een veilige haven waarvan u op de hoogte bent. De droom over een meer omgeven door bomen symboliseert negatieve situaties of onzekerheid in je leven met oplossingen die je kunt zien en die je in verwarring brengen. Misschien heb je het antwoord op een probleem ontdekt, maar weet je niet waarom het werkt. Zoals elk water in een droom, weerspiegelen de grootte en toestand van het water uw emotionele toestand….

…De droom dat objecten koud zijn, kan een weerspiegeling zijn van zuiverheid of sterilisatie van negatieve invloeden. Een deel van je leven is volkomen positief. Geen gevaar. De droom over erg koud weer symboliseert omstandigheden in je leven die vreselijk of ondraaglijk aanvoelen. Het kan ook de weergave zijn van isolatie of eenzaamheid. Emotionele terughoudendheid. De droom over koud water symboliseert onzekerheid of negativisme dat niet gevaarlijk is. Het drinken van koud water kan een aanvulling zijn met zeer zuivere invloeden….

…De droom over het graven van een gat om iets te vinden symboliseert hard werken om antwoorden te vinden of een probleem op te lossen. Een probleem bij de wortel achterhalen. Preoccupatie met proberen iets uit te vinden. Als alternatief kan het opgraven van iets een weerspiegeling zijn van een terugkeer naar oude problemen. Het verleden niet laten vereffenen. Problemen ~opgraven~. Negatief, het graven van een gat kan een vruchteloze inspanning weerspiegelen die een probleem verergert. Gebruik al je middelen om de oorzaak van een probleem te achterhalen, alleen om jezelf erger te maken dan voorheen. Beschaamdheid dat het denken dat uw ideeën zouden werken. De droom over een gegraven gat gevuld met water symboliseert onzekerheid of problemen die je zoektocht naar antwoorden in de weg staan. De droom over het graven van een geheel en met opzet gevuld met water symboliseert een poging om je zoektocht naar antwoorden te verdoezelen door anderen te vertellen dat het te gevaarlijk of problematisch is om je te volgen. Zorg ervoor dat mensen u kopiëren of uw zoekopdracht volgen….

…De droom over duiken in water symboliseert de keuze om onzekerheid of negativisme het hoofd te bieden. Er zelfverzekerd voor kiezen om problemen direct aan te pakken. Het kan zijn dat u verplichtingen of verantwoordelijkheden opzij zet om een ​​probleem met volle kracht aan te pakken. De droom om in iets anders dan water te duiken, symboliseert volledige focus op een situatie. Je ergens helemaal in willen onderdompelen. Je hoofd diep in een probleem of iets waar je van houdt. Zelfverzekerd een probleem onderzoeken. Duiken in een droom kan ook de representatie zijn van je wens om anderen te laten zien dat je nergens bang voor bent of hoe serieus je het vindt om iets te doen….

…Dromen dat je een brug oversteekt symboliseert een overgang, een belangrijke beslissing of een kritieke kruising in je leven. Een verandering is aan de horizon. Bruggen vertegenwoordigen een overgangsperiode in uw leven. Als de brug over water is, suggereert dit dat je overgang op de een of andere manier met negativisme wordt geconfronteerd. Ofwel levenssituaties die je uitdagen, ofwel een transformatie teweegbrengen. Als je van de brug en in het water valt, geeft de droom aan dat je negatieve gedachten en emoties laat voorkomen dat je verder gaat….

…De droom over een dollarwinkel symboliseert gevoelens over het hebben van veel gemakkelijke opties, helemaal geen jaloezie, of iets in je leven zal altijd gemakkelijk zijn. Geen gevoel van urgentie of druk voelen om een ​​keuze te maken, omdat het gemakkelijk is. Iets dat zo gemakkelijk te hebben is, is bijna zielig voor je. Negatief is dat een dollarwinkel het gevoel kan weerspiegelen dat iets in uw leven geen significante waarde heeft of altijd gemakkelijk zal zijn. De goede aard van iemand anders uitbuiten omdat het gemakkelijk is om dat te doen. Voorbeeld: een man droomde ervan in een dollarwinkel te zijn. In zijn wakkere leven had hij 3 webbedrijven die elke dag slechts een kleine hoeveelheid werk vereisten om te updaten. Voorbeeld 2: een jonge man droomde ervan in een dollarwinkel te zijn met een spiegel op een tafel met sieraden. Iemand in de droom zette hem onder druk om de spiegel te kopen, maar dat wilde hij niet. In zijn wakende leven werd hij door een pronkvriend onder druk gezet om regelmatig losse seks te hebben met een gemakkelijke meid en hij vond het niet een goed idee. De dollarwinkel vertegenwoordigde zijn gevoelens over seks met het meisje als iets gemakkelijks dat altijd beschikbaar was als hij het wilde….

…De droom over een sticker symboliseert het opmerken van een situatie op een andere manier die bij je past of beter aanvoelt. Een kijk op een situatie die is afgestemd op jouw voorkeuren of wensen. Genieten van een persoonlijk tintje of maatwerk. Als alternatief kan een sticker een waarschuwing of een duidelijk bericht vertegenwoordigen. Overweeg wat er op de sticker staat voor extra betekenis. Dromen van een sticker die je niet hebt uitgekozen, kan een persoon of situatie weerspiegelen die probeert een situatie aantrekkelijker te maken voor je voorkeuren of je opbeuren met een alternatieve keuze. Negatief is dat een sticker een indicatie kan zijn van de moeilijkheid om de realiteit onder ogen te zien of iets onaangenaams onder ogen te zien. Kwaadaardige of negatieve afbeeldingen op stickers kunnen wijzen op een voorkeur om het negativisme van een situatie als iets goeds te zien….

…De droom over een hond symboliseert emotionele bescherming. Het type, de grootte en de kleur van de hond weerspiegelen allemaal hoe u ervoor kiest uzelf te beschermen tegen moeilijke emoties of problemen het hoofd te bieden. Positief is dat een hond emotionele zelfverdediging weerspiegelt. Hoe u ervoor kiest om een ​​negatieve situatie onder ogen te zien terwijl u zelfverzekerd blijft. Iets waarop u bij uzelf of bij anderen kunt vertrouwen om u te beschermen of problemen op afstand te houden. Iets tegen jezelf herhalen om angst, jaloezie of de harde woorden van anderen af ​​te weren. Een emotionele barrière die u opwerpt om uzelf te beschermen. Negatief, een hond weerspiegelt verlies van zelfbeheersing over instincten en driften. Krachtige seksuele drang of woede jegens een andere persoon. De droom over een boze hond symboliseert bijna altijd woede en wreedheid jegens andere mensen. Het kan altijd wijzen op een verlies van uw geduld. De droom dat je door een hond wordt gebeten, kan een gevoel zijn van aangevallen, lastiggevallen of bedreigd te worden. De effecten voelen van kwaadaardigheid of territorium van anderen. Een botsing van agenda’s. Het kan ook de weergave zijn van problemen met verslaving. Een hond aan de lijn symboliseert zelfbeheersing of het onder controle houden van je instincten en driften. De droom over een dode of stervende hond kan staan ​​voor opgeven. Misschien bent u iets kwijtgeraakt dat u zelfvertrouwen geeft of een veilig gevoel geeft. De droom over het afhakken van het hoofd van een hond symboliseert acties die worden ondernomen om te voorkomen dat iemand anders ooit weer zelfverzekerd denkt. Voorkomen dat iemand zichzelf verdedigt of iets heeft om op te vertrouwen. Voorbeeld: een man droomde er ooit van dat een hond in een mand bij hem werd afgeleverd. In het echte leven werd hij geconfronteerd met ernstige financiële problemen en had hij net een plan bedacht om eruit te komen. De hond weerspiegelde hoe zijn plannen hem het vertrouwen gaven om zijn probleem het hoofd te bieden. Voorbeeld 2: Een persoon droomde er ooit van een zwarte, boze hond naar hen te zien grommen. In het echte leven spraken ze op een heel boze, kwaadaardige manier over iemand die ze niet mochten….

…De droom over een gevangenisbewaker symboliseert jou of iemand anders die zich zorgen maakt over een beperking. Het gevoel hebben dat het terugbetalen van schulden of het ondergaan van straf verplicht is. Gevoel dat niemand je zal helpen ontsnappen aan de gevolgen van je daden. Het kan ook de representatie zijn van een persoon of situatie die ervoor zorgt dat je je karma onder ogen ziet, of je het nu leuk vindt of niet. Als alternatief kan een gevangenisbewaarder aangeven dat u uw eigen schuld accepteert. Een deel van jou dat je schuldig kent en er iets aan moet doen. Jezelf straffen of het gevoel hebben dat de gevolgen moeten worden terugbetaald. Je eigen groei of geluk beperken. Dromen dat je een gevangenisbewaarder bent, symboliseert je wens om iemand anders te beperken of ervoor te zorgen dat ze de gevolgen van hun acties onder ogen zien. Het kan ook de weergave zijn van uw poging om ervoor te zorgen dat schulden worden terugbetaald of dat de straf volledig wordt ervaren. Iemand niet gemakkelijk laten gaan. Voorbeeld: een man droomde ervan een witte bijbel te krijgen van een gevangenisbewaarder. Toen hij wakker was, zat hij feitelijk in de gevangenis en had hij het gevoel dat hij zijn wegen moest veranderen omdat hij wist dat hij schuldig was….

…De droom over het dragen van een jurk symboliseert naleving, bereidheid of gehoorzaamheid. Het dragen van een jurk kan ook de weergave zijn van ondergeschiktheid of het dienen van de behoeften van anderen. Een gebrek aan assertieve kracht of controle. Je gaat akkoord met de behoeften van anderen of bent niet in staat om te doen wat je wilt. Negatief, het dragen van een jurk is een teken dat je geen macht of controle over je leven hebt. Je kunt de voorwaarden van een situatie niet dicteren of het lijkt erop dat iemand anders de touwtjes in handen heeft. Als alternatief weerspiegelt een jurk een gevende aard of een krachtige uiterlijke uitdrukking van het zelf. De droom om iemand anders een jurk te zien dragen, symboliseert een aspect van je persoonlijkheid dat meegaand, gehoorzaam of niet onder controle heeft. Een deel van uw leven geeft zichzelf moeiteloos aan u weg. De droom over een seksueel wenselijke vrouw die een jurk draagt, symboliseert een wenselijk aspect van je leven dat aan je behoeften voldoet of aan je behoeften voldoet. Dingen die je wilt laten gebeuren, manifesteren zich moeiteloos in je leven. Negatief is dat een seksueel wenselijke vrouw die een jurk draagt, kan weerspiegelen dat uw hoop of wensen tegen u worden gebruikt. Voorbeeld: een jonge jongen droomde ervan een begeerlijk meisje in een gele jurk te zien. In het echte leven begon een meisje hem op school te achtervolgen en werd uiteindelijk zijn vriendin. Het meisje in de gele jurk weerspiegelde het meisje op school dat deed wat nodig was om hem als haar vriendje te hebben. Haar bereidheid om alles te doen wat nodig was om hem gelukkig te houden of dicht bij hem te zijn. Het meisje in de gele jurk weerspiegelt het leven alsof het de jongen moeiteloos een gretige vriendin lijkt te geven. Een gele jurk weerspiegelt compliantie of ondergeschiktheid die merkbaar of duidelijk is. Als alternatief ben je je bewust van een deel van je leven dat zichzelf moeiteloos aan jou weggeeft. Een rode jurk symboliseert naleving of ondergeschiktheid die negatief is. Een gevoel van machteloosheid of dienstbaarheid aan anderen op basis van oneerlijke motieven. Het kan ook een slechte gewoonte symboliseren die u moeilijk onder controle kunt houden. Je zou ook het gevoel kunnen hebben dat een gebrek aan macht dat je hebt totaal oneerlijk of onaangenaam is. Als alternatief kan een rode jurk een persoon of situatie symboliseren waarover u volledige controle hebt op een manier die beledigend of bedrieglijk is. Een zwarte jurk symboliseert onevenwichtige, buitensporige of donkere aspecten van jezelf die geen macht of controle hebben. Een blauwe jurk symboliseert jou of een deel van je leven dat op een positieve manier meegaand of behulpzaam is. Een donkergroene jurk symboliseert zelfzuchtige naleving. U of een deel van uw leven dat om egoïstische redenen ondergeschikt of nuttig is….